Nastavnici

FOOZ - nastavnici

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Fulvio Šuran

    Email    

  prof. dr. sc. Nevenka Tatković

    Email    

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Iva Blažević

    Email   Vijećnica   052/377-547

  izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

    Email     052-377-565 052-377-546

  izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

    Email   24/4  

  izv. prof. dr. sc. Maja Ružić Baf

    Email   35   003850(0)52377548

  Docent

  doc. dr. sc. Andrea Debeljuh

    Email   35  

  doc. dr. sc. Marina Diković

    Email   24/2   +38552377543

  doc. dr. sc. Sandra Kadum

    Email    

  doc. dr. sc. Ines Kovačić

    Email   24/4   385.52.377542

  doc. dr. sc. Lorena Lazarić

    Email   24/1  

  doc. dr. sc. Snježana Močinić

    Email   24/1   052/377-544

  doc. mr. art. Aleksandra Rotar

    Email    

  Viši predavač

  Marija Crnčić-Brajković, v. pred.

    Email    

  dr. sc. Urianni Merlin, v. pred.

    Email    

  Zlatko Tkalčec, v. pred.

    Email    

  Đeni Zuliani, v. pred.

    Email    

  Janko Žufić, v. pred.

    Email    

  Predavač

  Breza Žižović, pred.

    Email    

  Asistent

  Branka Antunović-Piton

    Email    

  Ivana Bančić Čupić, prof.

    Email   kabinet 23 A  

  mr. sc. Loris Benassi

    Email    

  Jelena Gugić

    Email    

  mr. sc. Branko Radić

    Email    

  Doris Velan

    Email   24/2  

  Povjera predavanja

  Sanja Tatković, dipl. psih.

    Email