Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u akademsku godinu 2022./2023.

Natječaj za upis u I. godinu studija u akademskoj godini 2022./2023.

Objavljen Natječaj za upis u I....

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavilo je Natječaj za upis studenata u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023., te Natječaj za upis studenata u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj godini 2022./2023.

Više o uvjetima upisa možete pročitati u tekstu Natječaja:

Više informacija o svim studijima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli možete pronaći na popisu svih studijskih programa Sveučilišta.

Za upis u akademsku godinu 2022./2023. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti ne provodi se razredbeni postupak. Propisana je OBAVEZNA dostava dokaza o zdravstvenoj sposobnosti (potvrda liječnika specijaliste medicine rada, ne starija od šest mjeseci) koju kandidati trebaju dostaviti prilikom upisa na studij. Termini upisa na izabrani studij bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta nakon izrade konačnih rang listi za upise na studij.

Prijave za upis i razredbeni postupak vrše se elektroničkom prijavom putem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) - Postani student.

Prijave za upis na 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Studij mogu prijaviti kandidati koji su završili:

  • sveučilišni preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • stručni preddiplomski studij predškolskog odgoja kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova (uz polaganje jednog razlikovnog ispita prije upisa druge godine diplomskog studija)
  • dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja koji je izjednačen s prethodno navedenim studijem (uz polaganje dvaju razlikovnih ispita prije upisa druge godine diplomskog studija).

Prijave za upis na 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  na hrvatskom i talijanskom jeziku vrše se elektroničkim putem na stranici www.studij.hr počevši od 1. srpnja 2022. godine.

Detaljne upute o prijavama na diplomske studijske programe nalaze se na sljedećoj poveznici: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama.

Kandidati koji završavaju preddiplomski studij te će imati obranu završnog rada tijekom mjeseca rujna mogu izvršiti prijavu u sustav i prije završetka studija (preporuča se prijava).

Za kandidate čiji se preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Predškolski odgoj vodio kroz ISVU sustav nije potrebno dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju.

Kandidati koji su studirali prije uvođenja ISVU sustava i za koje se podaci o studiranju nisu vodili kroz ISVU sustav, dužni su Središnjem prijavnom uredu dostaviti potrebnu dokumentaciju za prijavu na diplomske studijske programe prema navedenom kalendaru aktivnosti:

 

Datum

Aktivnost

 

06.09.2022.

Zadnji dan za slanje dokumentacije potrebne za prijavu studijskih programa za kandidate koji su već završili preddiplomski studij
- kandidati koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2022. godine prijepis ocjena dostavljaju do 6. 9., a preostali dio dokumentacije do 22. 9.

11.09.2022.

Zadnji dan za prijavu neistovrsnih studija.

22.09.2022.

Zadnji dan za slanje preostale dokumentacije za kandidate koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2022. godine.

23.09.2022.

U 12.00 sati – objava privremenih rang listi.

28.09.2022.

U 14.00 sati – završava rok za unos rezultata dodatne provjere, posebnih postignuća i odobravanje kandidata s neistovrsnim preddiplomskim studijskim programima (koordinatori VU).

30.09.2022.

U 12.00 sati – završava rok za prijavu studijskih programa.

U 15:00 sati – zadnje prebacivanje podataka iz ISVU-a u NISpDS.

U 16.00 sati – objava konačnih rang-lista za upise na studijske programe.

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

diploma/svjedodžba o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju
dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu

potvrde  o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog obrazovanja za kandidate koji su završili neistovrstan preddiplomski studij šalju se na adresu: 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Središnji prijavni ured

Donje Svetice 38/5

10000 Zagreb