O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana

Zvanje: izvanredni profesor

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Vjekoslava Jurdana rođena je 1967. u Rijeci gdje je završila studij južnoslavenskih jezika i književnosti. Ondje je i doktorirala s tezom o ulozi povijesti i prostora u opusu Drage Gervaisa. Permanentno objavljuje znanstvene i stručne tekstove s područja teorije i povijesti književnosti te eseje i prikaze raznolike tematike. Objavila je dvije znanstvene knjige: „Povijest kao sudbina. Život i stvaralaštvo Drage Gervaisa“ te „Igri. Mala zaviČAjna čitanka (s primjerima iz čakavske poezije Drage Gervaisa)“. Višestruko je nagrađivana za svoj znanstveni i stručni rad, a uz Posebno priznanje Grada Opatije za doprinos u očuvanju i njegovanju tradicijske baštine (2010.) te Nagradu Grada Opatije za područje kulture (2016.), dobila je i državnu nagradu „Ivan Filipović“ u području znanstvenog i stručnog rada koja joj je 2016. godine uručena u Hrvatskom saboru. Piše poeziju na čakavskom jeziku i standardu. Njezine pjesme tiskane su u skupnim zbirkama, a objavila je i dvije samostalne zbirke. Za djecu je pisala pjesme koje su uglazbljene na dva nosača zvuka. Nagrađivana je i za svoje književno stvaralaštvo, primjerice, prvom nagradom stručnog povjerenstva za najbolju pjesmu na čakavšćini (Međunarodni pjesnički natječaj Ča nad Kvarneron) – 2016. godine te prvom nagradom za najbolji putopis na nacionalnom književnom natjecanju 8. Susret hrvatskog duhovnog književnog stvaralaštva „Stjepan Kranjčić” u Križevcima. Niz je godina radila kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti u Osnovnoj školi „Rikard Katalinić Jeretov“ u Opatiji. 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 17. listopada 2012.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti

FUNKCIJE I NAGRADE

 1. Članica američkog udruženja Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES)
 2. Članica Hrvatskog društva istraživača dječje književnosti
 3. Članica Katedre Čakavskog sabora Lovran
 4. Članica Katedre čakavskih pjesnika / Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov" u Ronjgima
 5. Dobitnica posebnog priznanja Grada Opatije za doprinos u očuvanju i njegovanju tradicijske baštine (2010.)
 6. Dobitnica Nagrade Grada Opatije za područje kulture
 7. Dobitnica državne nagrade „Ivan Filipović“
 8. Dobitnica prve nagrade stručnog povjerenstva za najbolju pjesmu na čakavšćini (Međunarodni pjesnički natječaj Ča nad Kvarneron)
 9. Dobitnica nagrade za najbolji putopis na nacionalnom književnom natjecanju 8. Susret hrvatskog duhovnog književnog stvaralaštva „Stjepan Kranjčić” u Križevcima

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Jurdana, Vjekoslava.
Pašta i fažol. O književnosti i hrani uz izbor iz djela Drage Gervaisa .
Pula-Rijeka-Crikvenica : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Naklada Kvarner, Gradska knjižnica Crikvenica, 2019 (monografija).

2. Jurdana, Vjekoslava; Kunić, Radovan.
Tončić Petešić .
Viškovo-Rijeka-Lovran : Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov", Naklada Kvarner, Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2017 (slikovnica).

3. Jurdana, Vjekoslava.
Igri. Mala zaviČAjna čitanka (s primjerima iz čakavske poezije Drage Gervaisa) .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Ustanova, 2015. (monografija).

4. Jurdana, Vjekoslava.
Zvonejske lumbreli .
Rijeka-Zvoneća : Naklada Kvarner, 2014. (zbirka pjesama).

5. Jurdana, Vjekoslava.
Kolajnica .
Lovran : Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2013. (zbirka pjesama).

6. Jurdana, Vjekoslava.
Povijest kao sudbina. Život i stvaralaštvo Drage Gervaisa .
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2009 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Jurdana, Vjekoslava.
Dvije sestre - dvije intelektualke: Ivana Brlić- Mažuranić i Aleksandra (Alka) Mažuranić-Nestoroff // Studije o europskim intelektualcima na prijelazu XIX. u XX. stoljeće / Mikulaco, Daniel (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Ogranak Matice hrvatske u Puli, 2019. Str. 31-40.

2. Jurdana, Vjekoslava.
Kvadratura boli: o (po)etici Ljubice Kolarić-Dumić // Ljubica Kolarić-Dumić: Moje srijemske priče. Zašto Kukujevci? / Kalmar, Tomislav (ur.).
Zagreb : Tomagraf, 2018. Str. 161-192.

3. Jurdana, Vjekoslava; Slavujac, Valentina.
Usmena zavičajna baština između dječjeg vrtića i muzeja: usmena legenda Vila Markačeva // Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja / Tatković, Nevenka ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva (ur.).
Medulin : Dječji vrtić Medulin - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 7-28.

4. Jurdana, Vjekoslava.
Grad kao žena. Rijeka u romanu „Danuncijada“ V. C. Emina // Zbornik u čast Katice Ivanišević / Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2015.. Str. 109-129.

5. Jurdana, Vjekoslava; Kadum-Bošnjak, Sandra; Vičić, Marina.
Stavovi učitelja o važnosti bajke u nastavi primarnog obrazovanja // Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / Hozjan, Dean (ur.).
Koper, Slovenija : Univerzitetna Založba Annales, 2014. Str. 253-266.

6. Jurdana, Vjekoslava; Fabris, Korina; Legović, Karmen.
Pula and Literature (A Description of a Possible Diachrony) // Suvremene strategije učenja i poučavanja / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli: Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2011. Str. 769-779.

7. Jurdana, Vjekoslava.
Viktor Car Emin i Drago Gervais: riječka povijest i stvaranje identiteta // Rijeka za radoznale. Fijumanologija III. / Gigante Dešković, Ernie (ur.).
Rijeka : Hrvatsko književno društvo, 2010.. Str. 25-34.

8. Jurdana, Vjekoslava.
Rijeka govori - kao žena // Rijeka za radoznale. Fijumanologija III. / Gigante Dešković, Ernie (ur.).
Rijeka : Hrvatsko književno društvo, 2010. Str. 37-53.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Jurdana, Vjekoslava; Grozdanova, Evelina.
„HODI BRATKO, SEDI, DA L’ RAZBERAŠ ŠTO T’ GOVORIM“: ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕРОТО НА ДВАМА ХЪРВАТИ В ЦАРИГРАД. // Език и литература: научно филологическо списание. 3-4 (2018) , 3-4; 77-94 (članak, znanstveni).

2. Jurdana, Vjekoslava; Kadum, Sandra.
Temelji za stvaralačku ulogu istarskih učitelja u izvannastavnim aktivnostima književnog odgoja i obrazovanja. // Tabula. 20 (2018) , 15; 434-449 (pregledni rad, znanstveni).

3. Jurdana, Vjekoslava.
Between History and Hysteria - Transgressions in the Novel Danuncijada by Viktor Car Emin, ” Summary of Presentation by Vjekoslava Jurdana at the ASEEES, Chicago, 2017.. // ACS Bulletin. Fall 2017 (2017) , 64; 4-4 (kratko priopćenje, znanstveni).

4. Jurdana, Vjekoslava.
Central Europe as a place of culture/destiny (on the example of Chakavian poetry of Drago Gervais). // Croatian studies review. 12 (2016) , 1; 103-132 (članak, znanstveni).

5. Jurdana, Vjekoslava.
Vjekoslava Jurdana: “ ‘My dear Lute’ (Leute moj mili): A Review of V. Bubrin & V. Grubišić, Croatian Renaissance Reader /Hrvatska renesansna čitanka”. // Croatian studies review. 12 (2016) , 1; 183-189 (prikaz, znanstveni).

6. Jurdana, Vjekoslava.
Priljubljena uz zemlju-egzil kao pjesnička i životna sudbina Ljubice Kolarić-Dumić. // Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. X (2015) , 7; 159-190 (članak, znanstveni).

7. Jurdana, Vjekoslava; Borzić Slonka, Anita.
Jedan primjer iz hrvatske nabožne književnosti: Molitvica iz Posedarja. // Riječki teološki časopis. 42 (2014) , 2; 415-440 (članak, znanstveni).

8. Jurdana, Vjekoslava.
Život i stvaralaštvo Drage Gervaisa u hrvatsko- slovenskom kontekstu. Čudo djevice Ivane - Zgodba o Vodiški Johanci. // SlaviaCentralis. VI (2013) , 2; 37-52 (članak, znanstveni).

9. Jurdana, Vjekoslava; Piskač, Davor.
Literarni doprinosi inkluziji. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 49 (2013) , Supplement studeni 2013; 173-183 (članak, znanstveni).

10. Jurdana, Vjekoslava; Gržinić, Jasna.
Od etnografije do romana i natrag. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 48 (2011) , 2; 137-162 (članak, znanstveni).

11. Jurdana, Vjekoslava.
Kako do užitka u čitanju osnovnoškolske lektire?. // Pedagogija: časopis Foruma pedagoga Srbije i Crne Gore. LXV (2010) , 3; 462-472 (pregledni rad, znanstveni).

12. Jurdana, Vjekoslava.
Pisanje povijesti i pisanje književnosti. Dva riječka književnika. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 3; 821-854 (pregledni rad, znanstveni).

13. Jurdana, Vjekoslava.
Srednja Europa kao mjesto prožimanja književnosti i povijesti. // Problemi sjevernog Jadrana. 1-222 (2009) , 10; 45-58 (prethodno priopćenje, znanstveni).

14. Jurdana, Vjekoslava.
Književnost, povijest i prostor u zrcalu 20. stoljeća. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 1; 25-38 (pregledni rad, znanstveni).

15. Jurdana, Vjekoslava.
Lektira u 6. i 8. razredu osnovne škole (Istraživanje čitalačkih stavova i interesa učenika). // Metodika:časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i viskoškolskoj izobrazbi. 6 (2005) , 11; 280-294 (članak, znanstveni).

16. Jurdana, Vjekoslava; Gržinić, Jasna.
Interdisciplinarnost i interkulturalnost unutar studija književnosti. // Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja. 52 (2003) , 1-2; 213-221 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Jurdana, Vjekoslava.
Jer kraj je ono od čega iznova počinjemo (Nikola Đuretić: Odlazak/Oproštaj, Studio moderna d.d. i Vlastita naklada Đuretić, Zagreb, 2017.). // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LXXIV (2018) , 1-2; 172-177 (prikaz, stručni).

2. Jurdana, Vjekoslava.
U Srbiji nije poželjno biti Hrvat: Tomislav Žigmanov, književnik, političar. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XXVI (2018) , 626; 4-5 (članak, stručni).

3. Jurdana, Vjekoslava.
Rijeka govori. Pozdravljam te, putniče namjerniče!. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XXVI (2018) , 632; 16-17 (pregledni rad, stručni).

4. Jurdana, Vjekoslava.
Slavlje jezika u Selcima. Uz 28. Croatia rediviva:ča-kaj-što, Selca, otok Brač, 10. kolovoza. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XXVI (2018) , 639-640; 14-14 (prikaz, stručni).

5. Jurdana, Vjekoslava.
Ime ciklame. // Republika: časopis za književnost, umjetnost i društvo. LXXIV (2018) , 7-8; 77-79 (članak, stručni).

6. Jurdana, Vjekoslava.
Ruža za pjesnika i njegovu Elu. Reportaža: na Kranjčevićevu grobu u Sarajevu. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XXVI (2018) , 643; 18-18 (nekrolog, stručni).

7. Jurdana, Vjekoslava.
Intersticijski jezični i poetski međuprostori kroz prizmu ča-kaj-što na primjeru pjesničke zbirke Drage Štambuka Kad su miši balali molfrinu. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XLVI (2018) , 1-2; 245-271 (članak, stručni).

8. Jurdana, Vjekoslava.
Svetac riječi u metamodernizmu - dobu autentičnosti (Drago Štambuk: "Hram u stijeni"). // Hrvatska revija. XVII (2017) , 1; 52-53 (prikaz, stručni).

9. Jurdana, Vjekoslava.
Drama kao sudbina. Uz 60. obljetnicu tragične smrti Drage Gervaisa (1904-1957). // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XXV (2017) , 610-612; 17-17 (nekrolog, stručni).

10. Jurdana, Vjekoslava.
S Gervaisom od Washingtona preko Pariza do Sidneya. // Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara. XXV (2017) , 97/98; 25-34 (pregledni rad, stručni).

11. Jurdana, Vjekoslava.
Istarskim putima s Dragom Gervaisom i Franjom Horvatom Kišem. // Kolo:časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu. XXVII (2017) , 2; 147-156 (članak, stručni).

12. Jurdana, Vjekoslava.
Književnost kao vječno konačište. O 60. obljetnici smrti pjesnika, prozaista i dramatičara Drage Gervaisa (1904-1957). // Hrvatska revija. XVII (2017) , 3; 41-46 (članak, stručni).

13. Jurdana, Vjekoslava.
Ovjenčani maslina vijencem: Croatia rediviva kao pisanje povijesti i pisanje književnosti. // Kolo : časopis Matice hrvatske. XXVI (2016) , 4; 143-169 (pregledni rad, stručni).

14. Jurdana, Vjekoslava.
Karolina Riječka. // Književna Rijeka : časopis za književnost i književne prosudbe. XIX (2014) , 1-2; 102-129 (članak, stručni).

15. Jurdana, Vjekoslava.
CD Čakavski bardi - škatulice ke sopu. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. LXI (2014) , 4-6; 154-157 (prikaz, ostalo).

16. Jurdana, Vjekoslava.
Od valorizacije do afirmacije. Razmišljanja o čitanju na temelju slikovnice "Ja se mraka ne bojim" Ljubice Kolarić-Dumić. // Književnost i dijete: časopis za dječju književnost i književnost za mlade. III (2014) , 3; 77-85 (članak, stručni).

17. Jurdana, Vjekoslava.
Molitvice kao jedinstveni oblik obiteljskog molitvenog života. // Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. 69 (2014) , 1; 97-108 (članak, stručni).

18. Jurdana, Vjekoslava.
Vlasta Sušanj Kapićeva: Jelitima. Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo, Ronjgi, 2013.. // Zbornik Lovranšćine. 3 (2014) , 1; 322-324 (prikaz, stručni).

19. Jurdana, Vjekoslava.
Gervais-Kompanjet-Pavešić (Čakavski bardi: zbirka čitane poezije na 3 CD-a, Libra, Rijeka, 2013.). // Zbornik Lovranšćine. 3 (2014) , 1; 336-338 (prikaz, stručni).

20. Jurdana, Vjekoslava.
Između neba i zemlje. Jurjica Vesna Gržalja: Va fijolicami plavet neba, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2010.. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XXXIX (2011) , 1-2; 168-170 (prikaz, stručni).

21. Jurdana, Vjekoslava.
Duologija o Veprinačkome stališu duša.. // Riječki teološki časopis. 19 (2011) , 1(37); 235-237 (prikaz, stručni).

22. Jurdana, Vjekoslava.
In memoriam. Drago Gervais.. // Književno pero. jesen/zima 2009., proljeće/ljeto 2010 (2010) , 4-5; 159-166 (nekrolog, stručni).

23. Jurdana, Vjekoslava.
Jasna Gržinić:"Zoran Kompanjet - smijeh kao književna oporuka". // Književna pero. jesen/zima 2009., proljeće/ljeto 2010 (2010) , 4-5; 142-146 (prikaz, stručni).

24. Jurdana, Vjekoslava.
Dvije nove knjige o liburnijskoj književnosti. Jasna Gržinić: "Zoran Kompanjet - smijeh kao književna oporuka" ; Marinko Lazzarich: "Riječki akvarel - prozno stvaralaštvo Srećka Cuculića". // Problemi sjevernog Jadrana. 1-222 (2009) , 10; 208-212 (prikaz, stručni).

25. Jurdana, Vjekoslava.
Ostavština Drage Gervaisa. // Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara. XVII (2009) , 66-67; 69-75 (bibliografija, stručni).

26. Jurdana, Vjekoslava.
Danuncijada kao kronika jedne histerije. // Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara. XVII (2009) , 68; 25-38 (članak, stručni).

27. Jurdana, Vjekoslava.
Egzil kao sudbina - Drago Gervais ( 1904.-1957.). // Zbornik Kastavštine. 16 (2008) , XVI; 91-109 (članak, stručni).

28. Jurdana, Vjekoslava.
Tragovima sanjane stvarnosti. (Prolaznost kao egzistencijalni problem u poeziji R. M. Rilkea i D. Gervaisa). // Književna Rijeka : časopis za književnost i književne prosudbe. X (2005) , 1; 55-65 (članak, stručni).

29. Jurdana, Vjekoslava.
Šest fragmenata za interpretaciju. Milan Kundera: "Nepodnošljiva lakoća postojanja". // Nova Istra: časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. XXIX (2005) , 1; 83-88 (članak, stručni).

30. Jurdana, Vjekoslava.
Komedija Duhi i čakavska poezija Draga Gervaisa. // Književna Rijeka : časopis za književnost i književne prosudbe. VIII (2003) , 4; 26-33 (članak, stručni).

31. Jurdana, Vjekoslava.
Tematika mora u tri romana hrvatske književnosti: Začuđeni svatovi Eugena Kumičića, Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka i Pusto ognjište Viktora Cara Emina. // Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu. 29 (2002) , No.1; 255-266 (članak, stručni).

32. Jurdana, Vjekoslava.
LIK LUCIJE STIPANCIC U SVJETLU PROBLEMATIKE POBAČAJA (Roman Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka). // Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu. 29 (2002) , No.1; 269-279 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Jurdana, Vjekoslava.
Sve u vrtovima i zelenilu: bugarski dojmovi iz korespondencije Aleksandre (Alke) Mažuranić Nestoroff // Bugari i Zagreb. Povijest, kultura i politika. Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Hrvatski i bugarski kulturni djelatnici u Zagrebu" održanog u Zagrebu, 2.-4. listopada 2017. / Karbić, Damir ; Luetić, Tihana ; Mihanović-Salopek, Hrvojka (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. 177-199 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Riman, Kristina; Jurdana Vjekoslava.
Istarska glazba u putopisnim tekstovima // Glazbe Jadrana - identitet, utjecaji i tradicije / Gortan Carlin, Ivana Paula ; Radić, Branko (ur.).
Novigrad : Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad, 2019. 99-123 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Jurdana, Vjekoslava.
Liburnia as a mansion of Central Europe: Memoirs and literary testimony by Ivana Brlić- Mažuranić // Borders and Crossings: International and multidisciplinary Conference on Travel Writing.
2018. 1-13 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Jurdana Vjekoslava; Klančar, Alen.
Psychoanalitic and analytical psychological interpretations of fairy tales in the guise of contemporary literary interpretation // Socio-humanistic determinants of education: language, art and cultural heritage / Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Rotar, Aleksandra ; Lazarić, Lorena. (ur.).
Pula : JurajDobrila University of Pula/Faculty of Educational Sciences, 2018. 95-126 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Jurdana, Vjekoslava.
Between History and Hysteria - Transgressions in the Novel Danuncijada by Viktor Car Emin // ASEEES: web-stranice.
1-15 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Jurdana, Vjekoslava.
Exile, Nostalgia, Melancholia (on the example of Chakavian poetry of Drago Gervais) // Early Slavic, East European and Eurasian Studies - web-stranice / Kraljic, John ; Aida Vidan (ur.).
Washington : ASEEES, 2016. 1-9 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Jurdana, Vjekoslava.
Hristo Nestoroff kao zbiljski okvir književnom liku šegrta Hlapića // Naučni trudove. Slavistika. Plovdivski Universitet Paisii Hilendarski. 53 (2015), 1, C / Čolakova, Žoržeta (ur.).
Plovdiv : Plovdivski univerzitet: Filologičeski fakultet, 2016. 197-216 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Jurdana Vjekoslava; Riman, Kristina.
Riječ kao igra, igra kao riječ // Dijete, igra, stvaralaštvo. Zbornik radova znanstvene konferencije s međunarodnom suradnjom / Ivon, H. ; Mendeš, B. (ur.).
Split-Zagreb : Filozofski fakultet u Splitu ; Savez društava "Naša djeca" Hrvatske, 2016. 83-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Jurdana, Vjekoslava; Kadum-Bošnjak, Sandra; Boljunčić, Ana.
Važnost interpretacije bajke u nastavi primarnog obrazovanja // Nastava i nauka u vremenu i prostoru / Milenović, Živorad ; Baščarević, Snežana (ur.).
Leposavić : Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposavić, 2015. 509-519 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Jurdana, Vjekoslava; Petrović, Irena.
Pokušaj rekonstrukcije izvanknjiževnih predložaka za književne likove u romanu "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" // Šegrt Hlapić - od čudnovatog do čudesnog : zbornik radovaimena Nika Vučić]. / Majhut, Berislav ; Narančić Kovač, Smiljana ; Lovrić, Sanja (ur.).
Zagreb ; Slavonski Brod : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ; Matica hrvatska, ogranak, 2015. 221-235 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Jurdana, Vjekoslava; Gržinić, Jasna.
Smjehovni oblici u školi // ZBORNIK RADOVA III Međunarodni naučno - stručni skup EDUKACIJA NASTAVNIKA ZA BUDUĆNOST PROCEEDINGS III International scientific and expert conference TEACHER EDUCATION FOR THE FUTURE / Arnaut, Muhamed (ur.).
Zenica : Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2010. 779-794 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Jurdana, Vjekoslava.
Gervaisov iskorak u riječkom kazalištu // Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci do 16. do 18. studenoga 2006. / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. 53-67 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Jurdana, Vjekoslava.
Gervaisova «Karolina Riječka» kao varijacija na jednu historijsku temu i srednjoeuropski kontekst // Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004. / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2006. 471-484 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Jurdana, Vjekoslava.
Viktor Car Emin i hrvatska pučka škola Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru u Ičićima // Zbornik radova: Viktor Car Emin 1870.-1963. povodom 145. obljetnice rođenja.
Mošćenička Draga : Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, Udruga Jenio Sisolski Brseč, 2016. 185-214 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Jurdana, Vjekoslava; Buršić, Andrea.
Igrom do zavičajnog identiteta: u potrazi za brsečkim blagom // Dijete, igra, stvaralaštvo.Zbornik stručnih radova i iskustva iz odgojne prakse / Mendeš, B. (ur.).
Split-Zagreb : Filozofski fakultet u Splitu ; Savez društava "Naša djeca" Hrvatske, 2016. 141-148 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Jurdana, Vjekoslava.
Narodna čakavska pjesma Mladić mora zapustiti djevojku u kontekstu hrvatske narodne poezije // Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 1. / Turk, Marija: Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012. 309-317 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

4. Jurdana, Vjekoslava.
Lovran u Volčićevim zapisima usmenih pjesama // Zbornik Lovranšćine / Eterović, Igor (ur.).
Lovran : Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2012. 215-238 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Jurdana, Vjekoslava.
Rijeka kao Žena koja prekoračuje granice // Širom svijeta. O Zagorki, rodu i prostoru. / Dremel, Anita (ur.).
Zagreb : Centar za ženske studije, 2012. 51-78 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Jurdana, Vjekoslava.
Književničko lice Lovrana // Zbornik Lovranšćine / Eterović, Igor (ur.).
Lovran : Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010. 313-349 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Jurdana, Vjekoslava.
Znak autora u liku – Procjep kao međuprostor u opusu Draga Gervaisa // DRAGO GERVAIS. Zbornik radova u povodu stote obljetnice rođenja (1904.-2004.) i pedesete obljetnice smrti (1957.-2007.) / Srdoč-Konestra, Ines ; Trinajstić, Marija (ur.).
Opatija-Rijeka : Katedra Čakavskog sabora Opatija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2007. 65-75 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Jurdana, Vjekoslava.
Hrvatska emigracija u Ameriku kao socio- historijska činjenica te performansi u poeziji, glazbi, izložbi i na filmu: hrvatsko mjesto Zlobin u Americi u stvaralačkoj invenciji Radovana Tadeja // Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država. Knjiga sažetaka / Škiljan, Filip ; Kudra, Beroš, Viktorija (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2018. 102-102 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Jurdana, Vjekoslava.
Ivana Brlić-Mažuranić u Lovranu // " Od mora do mora". Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas. Zbornik sažetaka / Eterović, Ivana (ur.).
Lovran : Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2017. 15-15 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Jurdana, Vjekoslava.
Ivana Brlić-Mažuranić na Liburniji // Stoljeće Priča iz davnina Ivane Brlić-Mažuranić. Knjižica sažetaka / Engler, T. ; Kos-Lajtman, A. ; Kujundžić, N. (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, 2016. 56-56 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Riman, Kristina; Jurdana, Vjekoslava.
Istarska glazba u putopisnim tekstovima // 8. međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice" Glazbe Jadrana - idenitet, utjecaji i tradicije / Gotran-Carlin, Ivana Paula (ur.).
Novigrad : Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad, 2016. (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Jurdana, Vjekoslava.
Viktor Car Emin i hrvatska pučka škola Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru u Ičićima // Znanstveni skup Viktor Car Emin 1870.-1963. / Franković, B. ; Polić, M. (ur.).
Mošćenička Draga : Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2015. 13-13 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Jurdana, Vjekoslava.
Hristo Nestoroff ka zbiljski okvir književnom liku šegrta Hlapića // Паисиеви четения 2015.
Plovdiv, Bugarska, 2015. 22-23 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Jurdana, Vjekoslava; Kadum Bošnjak, Sandra.
Uloga nastavnika-voditelja izvannastavnih jezičnih aktivnosti // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Researching Paradigms of Childhood and Education. Knjiga sažetaka/ Book of abstracts. / Gazdić-Alerić, T. ; Rijavec, M. (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2015. 62-62 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Jurdana, Vjekoslava; Žigulić, Roberto.
Družba sv. Ćirila i Metoda za Istru i njezina škola u Lignju // Znanstveni skup Od sagdana do blagdana. Zbornik sažetaka.
Lovran : Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2015. 19-19 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Jurdana, Vjekoslava; Gržinić, Jasna.
Smjehovne teorije i značaj smjehovnog u nastavi // Society nad Technology 2011. Društvo i tehnologija 2011 / Plenković, Mario: Galičić, Vlado (ur.).
Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian communication ass[o]ciation : Nonacom, 2011. 16-16 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Jurdana, Vjekoslava.
Riječ kao glazba - glazba kao riječ: čakavska književnoumjetnička riječ u glazbenom ruhu // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

2. Jurdana, Vjekoslava; Kadum, Sandra; Grgec, Barbara.
Učenička recepcija na primjeru djela "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Jurdana, Vjekoslava; Kadum, Sandra; Lovreković, Daniela.
Zastupljenost lektirnih naslova u školskoj knjižnici kao kriterij odabira učitelja za obvezan popis lektire // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Jurdana, Vjekoslava.
Poezijom spasiti (svoje) djetinjstvo - čakavska poezija Drage Gervaisa // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Jurdana, Vjekoslava.
Na ten škrten kušćiće raja: primjer valorizacije zavičajne baštine Brseča i Brsešćine u radu s najmlađima // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Jurdana, Vjekoslava.
Važnost prenošenja književne dijalektalne riječi djeci // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

7. Jurdana, Vjekoslava; Tadej, Radovan.
"Domaće najveć ljubavne:(hrvacke starinske pivanje pobrane va naše dane na Zlobinu/prispravjal Radovan Tadej" // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

8. Jurdana, Vjekoslava.
Sve u vrtovima i zelenilu: bugarski dojmovi iz korespondencije Aleksandre (Alke) Mažuranić Nestoroff // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

9. Jurdana, Vjekoslava; Klančar, Alen.
Psihoanalitička i analitičko psihološka interpretacija bajki u ruhu suvremene književne interpretacije // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

10. Jurdana, Vjekoslava.
Zavičajna čakavska književna riječ u radu s predškolskim djetetom // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

11. Jurdana, Vjekoslava.
Zavičajna čakavska književna riječ u radu s predškolskim djetetom // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Jurdana, Vjekoslava.
Drago Gervais: antologijski pjesnik Liburnije, 2017. (predavanje).

2. Jurdana, Vjekoslava.
Drago Gervais i njegova pjesma Moja zemja, 2017. (predavanje s radionicom).

3. Jurdana, Vjekoslava.
Morčić Drage Gervaisa, 2017. (predavanje s radionicom).

4. Jurdana, Vjekoslava.
Gabriele D'Annunzio u Rijeci: pisanje književnosti i pisanje povijesti, 2017. (predavanje).

5. Jurdana, Vjekoslava.
Risto Nestoroff kao zbiljski okvir književnom liku Šegrta Hlapića u hrvatsko-bugarskom kontekstu, 2016. (izložba).

6. Jurdana, Vjekoslava.
Igri-Mala zaviČAjna čitanka, 2016. (izlaganje i radionica).

7. Jurdana, Vjekoslava; Gržinić, Jasna.
Kvadri i kolori-va besedah i versi od Dragota Gervajsa i Zorana Kompanjeta, 2016. (javno predavanje).

8. Jurdana, Vjekoslava.
Antifašizam u čakavskoj poeziji Drage Gervaisa, 2015. (javno predavanje).

9. Jurdana, Vjekoslava.
Družba sv. Ćirila i Metoda za Istru i njezina škola u Lignju, 2014. (javno predavanje).

10. Jurdana, Vjekoslava.
Viktor Car Emin i hrvatska pučka škola Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru u Ičićima, 2014. (javno predavanje).

11. Jurdana, Vjekoslava.
Čakavski bardi-prozor u autentičnost, 2013. (izvješće).