Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa na studij i selekcijski postupak

1. Završen sveučilišni preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

2. Za upis na studij mogu se kandidirati i osobe koje su završile:

  • stručni preddiplomski studij predškolskog odgoja kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova ili dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja koji je izjednačen s tim studijem
  • sveučilišni preddiplomski studij pedagogije
  • integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski učiteljski studij ili dodiplomski stručni studij razredne nastave koji je izjednačen s tim studijem.

3. Upis na studij osoba iz točke 2. uvjetuje se polaganjem razlikovnih ispita (određuju se zasebnim pravilnikom).