Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studij s nastavom na talijanskom jeziku

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij


Ispis predmeta

Učiteljski studij / Insegnamento di classe
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja/ Filosofia dell'educazione (63655)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Geografija/ Geografia (63669)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura I./ Cultura cinesiologica I (63661)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
3.0 Opća psihologija / Psicologia generale (227186)
- 30
(30P)
1 INFO
5.0 Pedagogija / Pedagogia (75646)
Piršl, E.
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell'educazione e istruzione (156823)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I./ Tirocinio professionale I (63663)
Močinić, S.
- 30
(30PK)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik I. / Lingua italiana I (227491)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Uvod u matematiku/ Introduzione alla matematica (63659)
Grbac, N.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
ECTS Strani jezik I. semestar IC
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I./ Lingua inglese I. (63651)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I./ Lingua tedesca I. (63653)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbena kultura / Cultura musicale (200011)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura II./ Cultura cinesiologica II (63672)
Blažević, I.
- 30
(30A)
2 INFO
5.0 Osnove informatike/ Nozioni di informatica (146671)
Pogarčić, I.
- 75
(45P+15S+15PK)
2 INFO
5.0 Prirodoslovlje / Scienze naturali (75667)
- 60
(45P+15S)
2 INFO
4.0 Razvojna psihologija/ Psicologia dello sviluppo (63664)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Skupovi brojeva/ Insiemi di numeri (63667)
Grbac, N.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
5.0 Talijanski jezik II. / Lingua italiana II (227218)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Strani jezik II. semestar IC
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik II./ Lingua inglese II (63652)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
4.0 Njemački jezik II./ Lingua tedesca II. (63654)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika / Didattica (227496)
- 60
(30P+30A)
3 INFO
4.0 Edukacijska psihologija I. / Psicologia dell´educazione 1 (227219)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Elementarne funkcije/ Funzioni elementari (146901)
Grbac, N.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Glazbeno pismo i sviranje Cultura musicale e strumentazione (78465)
- 45
(30P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura III/Cultura cinesiologica III (42802)
Blažević, I.
- 30
(30A)
3 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija / Pedagogia della famiglia (78467)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Osnove ekologije / Nozioni di ecologia (227498)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II/ Tirocinio professionale II (66151)
Močinić, S.
- 60
(60PK)
3 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC III sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika 1 Fonetica e fonologia della lingua inglese I (78477)
Fabijanić, I.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
3.0 Uvod u gramatiku engleskog jezika Introduzione alla grammatica della lingua inglese (78479)
Bratož, S.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni modul Informatika IC III sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Oblikovanje slike i stolno izdavaštvo/ Elaborazione dell'immagine ed editoria (146871)
Pogarčić, I.
- 90
(30P+15S+45PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost Letteratura per l infanzia (78487)
Habrle, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Edukacijska psihologija 2 Psicologia dell educazione 2 (78490)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Elementarna geometrija Geometria elementare (78489)
Grbac, N.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5.0 Inkluzivna pedagogija / Pedagogia inclusiva (200248)
- 60
(30P+15A+15S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura IV./ Cultura cinesiologica 4 (66155)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
4.0 Povijest Storia (78488)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Sviranje I. / Strumentazione 1 (227502)
- 30
(30A)
4 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC IV sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika 2 Fonetica e fonologia della lingua inglese 2 (78492)
Fabijanić, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Govorne vježbe 1 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 1 (169176)
- 30
(30SJ)
4 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik I. / Lingua inglese contemporanea 1 (227234)
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
ECTS Izborni modul Informatika IC IV sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje/ Sistemi e strumenti per l'insegnamento a disatnza (146874)
Pogarčić, I.
- 105
(30P+45S+30PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja / Metodologia della ricerca in educazione (85885)
Kadum, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Likovna kultura / Cultura artistica (85856)
Žižović, B.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Medijska kultura / Cultura multimediale (85859)
Habrle, T.
- 45
(15P+30S)
5 INFO
4.0 Osnove tehničke kulture/ Nozioni di cultura tecnica (146884)
Pogarčić, I.
- 45
(15P+15S+15PK)
5 INFO
3.0 Socijalna pedagogija / Pedagogia sociale (227511)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Stručna praksa III. / Tirocinio professionale 3 (186911)
Močinić, S.
- 45
(45PK)
5 INFO
2.0 Sviranje II. / Strumentazione 2. (157489)
- 30
(30PK)
5 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC V sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anglosaksonski svijet 1 / Il mondo anglosassone 1 (227660)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Govorne vježbe 2 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 2 (169178)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
5 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik 2 / Lingua inglese contemporanea 2 (169168)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
5 INFO
ECTS Izborni modul Informatika IC V sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Informacijski sustavi / Sistemi informatici (227247)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Programiranje/ Programmazione (146885)
Pogarčić, I.
- 60
(15P+45PK)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Didaktička dokimologija / Docimologia didattica (85919)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
3.0 Etika učiteljskog poziva / Etica della professione docente (85918)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Kineziologija / Cinesiologia (85857)
Blažević, I.
- 60
(30P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture I. / Didattica della cultura musicale I (85917)
Gortan-Carlin, I.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
5.0 Metodika talijanskog jezika I. / Didattica della lingua lingua italiana I. (85916)
Lazarić, L.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
3.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju / Uso delle TIC nell´istruzione (227250)
- 45
(30P+15PK)
6 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anglosaksonski svijet II. / Il mondo anglosassone 2 (227251)
- 60
(30P+30S)
6 INFO
2.0 Govorne vježbe 3 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 3 (169180)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
6 INFO
3.0 Suvremeni engleski jezik 3 / Lingua inglese contemporanea 3 (169170)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
6 INFO
ECTS Izborni modul Informatika IC VI sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Audio i video obrada/ Elaborazione audio e video (146887)
Pogarčić, I.
- 75
(15P+30S+30PK)
6 INFO
4.0 Uporaba računala u razrednoj nastavi/ Uso del computer nell'insegnamento di classe (164068)
Mazzoli, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika glazbene kulture II./ Didattica della cultura musicale 2 (97137)
Gortan-Carlin, I.
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
4.0 Metodika likovne kulture I./ Didattica della cultura artistica 1 (97138)
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
5.0 Metodika nastave matematike I. / Didattica della matematica 1 (227252)
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
5.0 Metodika nastave talijanskog jezika II./ Didattica della lingua italiana 2 (97134)
Lazarić, L.
- 60
(30P+30PK)
7 INFO
2.0 Programiranje rada razrednika /Programmare l'attivita del capoclasse (97140)
Močinić, S.
- 30
(15P+15PK)
7 INFO
3.0 Stručna praksa IV. / Tirocinio professionale 4 (98231)
Močinić, S.
- 120
(120PK)
7 INFO
ECTS Izborni modul IC VII sem EJ
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku I./ Letteratura per l'infanzia in inglese 1 (97144)
Vidović, E.
- 75
(45P+30S)
7 INFO
2.0 Govorne vježbe 4 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 4 (169182)
- 30
(30SJ)
7 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik 4 / Lingua inglese contemporanea 4 (169172)
Bratož, S.
- 45
(15P+30SJ)
7 INFO
ECTS Izborni modul IC VII sem INFO
=> Obavezno odabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Izrada web stranica/ Creazione di pagine web (227005)
- 75
(15P+60PK)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika I. / Didattica della cinesiologia 1 (227529)
- 45
(30P+15A)
8 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture III./ Didattica della cultura musicale 3 (97155)
Gortan-Carlin, I.
- 60
(15P+45PK)
8 INFO
4.0 Metodika likovne kulture II./ Didattica della cultura artistica 2 (97156)
- 45
(30P+15PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave matematike II. / Didattica della matematica 2 (227253)
- 60
(30P+30PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave prirode i društva I./ Didattica della natura e societa' 1. (157490)
Močinić, S.
- 45
(30P+15PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave talijanskog jezika III./ Didattica della lingua italiana 3 (97152)
Lazarić, L.
- 60
(15P+45PK)
8 INFO
ECTS Izborni modul IC VIII EJ
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dječja književnost na engleskom jeziku II./ Letteratura per l'infanzia in inglese 2 (97158)
- 30
(15P+15S)
8 INFO
2.0 Metodika nastave engleskog jezika I./ Didattica della lingua inglese 1 (97159)
Bratož, S.
- 30
(15P+15S)
8 INFO
ECTS Izborni modul IC VIII sem INFO
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Baze podataka / Banche dati (85881)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15A)
8 INFO
2.0 Metodika nastave informatike I./ Didattica dell'informatica 1 (97160)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15S)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika II. / Didattica della cinesiologia 2 (119102)
Blažević, I.
- 45
(30P+15PK)
9 INFO
3.0 Metodika likovne kulture III. / Didattica della cultura artistica 3 (119101)
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
4.0 Metodika nastave matematike III. / Didattica della matematica 3 (227255)
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
5.0 Metodika nastave prirode i društva II. / Didattica della natura e societa' (119100)
Močinić, S.
- 60
(30P+30PK)
9 INFO
4.0 Stručna praksa V. / Tirocinio professionale 5 (119103)
Močinić, S.
- 75
(75PK)
9 INFO
ECTS Izborni modul EJ IX. sem
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Čitanje stručne literature na engleskom jeziku / Lettura di testi professionali in lingua inglese (119153)
- 30
(30PK)
9 INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku III. / Letteratura per l'infanzia in inglese 3 (119150)
- 30
(15P+15S)
9 INFO
3.0 Metodika nastave engleskog jezika II. / Didattica della lingua inglese 2 (119151)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Izborni modul INFO IX. sem
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave informatike II. / Didattica dell'informatica 2 (119154)
Pogarčić, I.
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
4.0 Računalni praktikum / Practicum di informatica (119155)
Pogarčić, I.
- 45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Slobodni izborni predmeti IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 izborni predmet u IX. i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje / Comunicazione orale (227256)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - grafika i dizajn (119169)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - oblik i boja / Creativita' artistica - forma e colore (119168)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava / Eduaczione ai diritti umani (227257)
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (119162)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce (119167)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Strategije aktivnog učenja / Strategie attive di apprendimento (119161)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina / Esercitazione delle competenze sociali (227258)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad / Stesura tesi (119159)
- 90
(90PK)
10 INFO
3.0 Kineziološka metodika III. / Didattica della cinesiologia 3 (227661)
- 60
(15P+45A)
10 INFO
4.0 Metodika nastave prirode i društva III. / Didattica della natura e societa' 3 (119157)
Močinić, S.
- 60
(15P+45PK)
10 INFO
ECTS Izborni modul EJ X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave engleskog jezika III. / Didattica della lingua inglese 3 (119179)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(15P+30PK)
10 INFO
3.0 Temelji lingvistike engleskog jezika / Nozioni di linguistica inglese (169174)
Bratož, S.
- 45
(30P+15S)
10 INFO
ECTS Izborni modul INFO X. mjesec
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodika nastave informatike III. / Didattica dell'informatica 3 (119183)
- 60
(15P+45PK)
10 INFO
2.0 Web 2.0 alati/ Strumenti Web 2.0 (146899)
- 30
(15P+15S)
10 INFO
ECTS Slobodni izborni predmeti IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 izborni predmet u IX. i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje / Comunicazione orale (227256)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - grafika i dizajn (119169)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - oblik i boja / Creativita' artistica - forma e colore (119168)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava / Eduaczione ai diritti umani (227257)
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (119162)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce (119167)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Strategije aktivnog učenja / Strategie attive di apprendimento (119161)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina / Esercitazione delle competenze sociali (227258)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja/ Filosofia dell'educazione (63655)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Geografija/ Geografia (63669)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura I./ Cultura cinesiologica I (63661)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
3.0 Opća psihologija / Psicologia generale (227186)
- 30
(30P)
1 INFO
5.0 Pedagogija / Pedagogia (75646)
Piršl, E.
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell'educazione e istruzione (156823)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I./ Tirocinio professionale I (63663)
Močinić, S.
- 30
(30PK)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik I. / Lingua italiana I (227491)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Uvod u matematiku/ Introduzione alla matematica (63659)
Grbac, N.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
ECTS Strani jezik I. semestar IC
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I./ Lingua inglese I. (63651)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I./ Lingua tedesca I. (63653)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbena kultura / Cultura musicale (200011)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura II./ Cultura cinesiologica II (63672)
Blažević, I.
- 30
(30A)
2 INFO
5.0 Osnove informatike/ Nozioni di informatica (146671)
Pogarčić, I.
- 75
(45P+15S+15PK)
2 INFO
5.0 Prirodoslovlje / Scienze naturali (75667)
- 60
(45P+15S)
2 INFO
4.0 Razvojna psihologija/ Psicologia dello sviluppo (63664)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Skupovi brojeva/ Insiemi di numeri (63667)
Grbac, N.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
5.0 Talijanski jezik II. / Lingua italiana II (227218)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Strani jezik II. semestar IC
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik II./ Lingua inglese II (63652)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
4.0 Njemački jezik II./ Lingua tedesca II. (63654)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika / Didattica (227496)
- 60
(30P+30A)
3 INFO
4.0 Edukacijska psihologija I. / Psicologia dell´educazione 1 (227219)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Elementarne funkcije/ Funzioni elementari (146901)
Grbac, N.
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Glazbeno pismo i sviranje Cultura musicale e strumentazione (78465)
- 45
(30P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura III/Cultura cinesiologica III (42802)
Blažević, I.
- 30
(30A)
3 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija / Pedagogia della famiglia (78467)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Osnove ekologije / Nozioni di ecologia (227498)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II/ Tirocinio professionale II (66151)
Močinić, S.
- 60
(60PK)
3 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC III sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika 1 Fonetica e fonologia della lingua inglese I (78477)
Fabijanić, I.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
3.0 Uvod u gramatiku engleskog jezika Introduzione alla grammatica della lingua inglese (78479)
Bratož, S.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni modul Informatika IC III sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Oblikovanje slike i stolno izdavaštvo/ Elaborazione dell'immagine ed editoria (146871)
Pogarčić, I.
- 90
(30P+15S+45PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost Letteratura per l infanzia (78487)
Habrle, T.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Edukacijska psihologija 2 Psicologia dell educazione 2 (78490)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Elementarna geometrija Geometria elementare (78489)
Grbac, N.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
5.0 Inkluzivna pedagogija / Pedagogia inclusiva (200248)
- 60
(30P+15A+15S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura IV./ Cultura cinesiologica 4 (66155)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
4.0 Povijest Storia (78488)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Sviranje I. / Strumentazione 1 (227502)
- 30
(30A)
4 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC IV sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika 2 Fonetica e fonologia della lingua inglese 2 (78492)
Fabijanić, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Govorne vježbe 1 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 1 (169176)
- 30
(30SJ)
4 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik I. / Lingua inglese contemporanea 1 (227234)
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
ECTS Izborni modul Informatika IC IV sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje/ Sistemi e strumenti per l'insegnamento a disatnza (146874)
Pogarčić, I.
- 105
(30P+45S+30PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Istraživanje odgoja i obrazovanja / Metodologia della ricerca in educazione (85885)
Kadum, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Likovna kultura / Cultura artistica (85856)
Žižović, B.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Medijska kultura / Cultura multimediale (85859)
Habrle, T.
- 45
(15P+30S)
5 INFO
4.0 Osnove tehničke kulture/ Nozioni di cultura tecnica (146884)
Pogarčić, I.
- 45
(15P+15S+15PK)
5 INFO
3.0 Socijalna pedagogija / Pedagogia sociale (227511)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Stručna praksa III. / Tirocinio professionale 3 (186911)
Močinić, S.
- 45
(45PK)
5 INFO
2.0 Sviranje II. / Strumentazione 2. (157489)
- 30
(30PK)
5 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC V sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anglosaksonski svijet 1 / Il mondo anglosassone 1 (227660)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Govorne vježbe 2 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 2 (169178)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
5 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik 2 / Lingua inglese contemporanea 2 (169168)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
5 INFO
ECTS Izborni modul Informatika IC V sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Informacijski sustavi / Sistemi informatici (227247)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Programiranje/ Programmazione (146885)
Pogarčić, I.
- 60
(15P+45PK)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Didaktička dokimologija / Docimologia didattica (85919)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
3.0 Etika učiteljskog poziva / Etica della professione docente (85918)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Kineziologija / Cinesiologia (85857)
Blažević, I.
- 60
(30P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture I. / Didattica della cultura musicale I (85917)
Gortan-Carlin, I.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
5.0 Metodika talijanskog jezika I. / Didattica della lingua lingua italiana I. (85916)
Lazarić, L.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
3.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju / Uso delle TIC nell´istruzione (227250)
- 45
(30P+15PK)
6 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anglosaksonski svijet II. / Il mondo anglosassone 2 (227251)
- 60
(30P+30S)
6 INFO
2.0 Govorne vježbe 3 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 3 (169180)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
6 INFO
3.0 Suvremeni engleski jezik 3 / Lingua inglese contemporanea 3 (169170)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
6 INFO
ECTS Izborni modul Informatika IC VI sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Audio i video obrada/ Elaborazione audio e video (146887)
Pogarčić, I.
- 75
(15P+30S+30PK)
6 INFO
4.0 Uporaba računala u razrednoj nastavi/ Uso del computer nell'insegnamento di classe (164068)
Mazzoli, T.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika glazbene kulture II./ Didattica della cultura musicale 2 (97137)
Gortan-Carlin, I.
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
4.0 Metodika likovne kulture I./ Didattica della cultura artistica 1 (97138)
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
5.0 Metodika nastave matematike I. / Didattica della matematica 1 (227252)
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
5.0 Metodika nastave talijanskog jezika II./ Didattica della lingua italiana 2 (97134)
Lazarić, L.
- 60
(30P+30PK)
7 INFO
2.0 Programiranje rada razrednika /Programmare l'attivita del capoclasse (97140)
Močinić, S.
- 30
(15P+15PK)
7 INFO
3.0 Stručna praksa IV. / Tirocinio professionale 4 (98231)
Močinić, S.
- 120
(120PK)
7 INFO
ECTS Izborni modul IC VII sem EJ
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku I./ Letteratura per l'infanzia in inglese 1 (97144)
Vidović, E.
- 75
(45P+30S)
7 INFO
2.0 Govorne vježbe 4 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 4 (169182)
- 30
(30SJ)
7 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik 4 / Lingua inglese contemporanea 4 (169172)
Bratož, S.
- 45
(15P+30SJ)
7 INFO
ECTS Izborni modul IC VII sem INFO
=> Obavezno odabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Izrada web stranica/ Creazione di pagine web (227005)
- 75
(15P+60PK)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika I. / Didattica della cinesiologia 1 (227529)
- 45
(30P+15A)
8 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture III./ Didattica della cultura musicale 3 (97155)
Gortan-Carlin, I.
- 60
(15P+45PK)
8 INFO
4.0 Metodika likovne kulture II./ Didattica della cultura artistica 2 (97156)
- 45
(30P+15PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave matematike II. / Didattica della matematica 2 (227253)
- 60
(30P+30PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave prirode i društva I./ Didattica della natura e societa' 1. (157490)
Močinić, S.
- 45
(30P+15PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave talijanskog jezika III./ Didattica della lingua italiana 3 (97152)
Lazarić, L.
- 60
(15P+45PK)
8 INFO
ECTS Izborni modul IC VIII EJ
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dječja književnost na engleskom jeziku II./ Letteratura per l'infanzia in inglese 2 (97158)
- 30
(15P+15S)
8 INFO
2.0 Metodika nastave engleskog jezika I./ Didattica della lingua inglese 1 (97159)
Bratož, S.
- 30
(15P+15S)
8 INFO
ECTS Izborni modul IC VIII sem INFO
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Baze podataka / Banche dati (85881)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15A)
8 INFO
2.0 Metodika nastave informatike I./ Didattica dell'informatica 1 (97160)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15S)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika II. / Didattica della cinesiologia 2 (119102)
Blažević, I.
- 45
(30P+15PK)
9 INFO
3.0 Metodika likovne kulture III. / Didattica della cultura artistica 3 (119101)
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
4.0 Metodika nastave matematike III. / Didattica della matematica 3 (227255)
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
5.0 Metodika nastave prirode i društva II. / Didattica della natura e societa' (119100)
Močinić, S.
- 60
(30P+30PK)
9 INFO
4.0 Stručna praksa V. / Tirocinio professionale 5 (119103)
Močinić, S.
- 75
(75PK)
9 INFO
ECTS Izborni modul EJ IX. sem
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Čitanje stručne literature na engleskom jeziku / Lettura di testi professionali in lingua inglese (119153)
- 30
(30PK)
9 INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku III. / Letteratura per l'infanzia in inglese 3 (119150)
- 30
(15P+15S)
9 INFO
3.0 Metodika nastave engleskog jezika II. / Didattica della lingua inglese 2 (119151)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Izborni modul INFO IX. sem
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave informatike II. / Didattica dell'informatica 2 (119154)
Pogarčić, I.
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
4.0 Računalni praktikum / Practicum di informatica (119155)
Pogarčić, I.
- 45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Slobodni izborni predmeti IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 izborni predmet u IX. i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje / Comunicazione orale (227256)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - grafika i dizajn (119169)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - oblik i boja / Creativita' artistica - forma e colore (119168)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava / Eduaczione ai diritti umani (227257)
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (119162)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce (119167)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Strategije aktivnog učenja / Strategie attive di apprendimento (119161)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina / Esercitazione delle competenze sociali (227258)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad / Stesura tesi (119159)
- 90
(90PK)
10 INFO
3.0 Kineziološka metodika III. / Didattica della cinesiologia 3 (227661)
- 60
(15P+45A)
10 INFO
4.0 Metodika nastave prirode i društva III. / Didattica della natura e societa' 3 (119157)
Močinić, S.
- 60
(15P+45PK)
10 INFO
ECTS Izborni modul EJ X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave engleskog jezika III. / Didattica della lingua inglese 3 (119179)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(15P+30PK)
10 INFO
3.0 Temelji lingvistike engleskog jezika / Nozioni di linguistica inglese (169174)
Bratož, S.
- 45
(30P+15S)
10 INFO
ECTS Izborni modul INFO X. mjesec
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodika nastave informatike III. / Didattica dell'informatica 3 (119183)
- 60
(15P+45PK)
10 INFO
2.0 Web 2.0 alati/ Strumenti Web 2.0 (146899)
- 30
(15P+15S)
10 INFO
ECTS Slobodni izborni predmeti IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 izborni predmet u IX. i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje / Comunicazione orale (227256)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - grafika i dizajn (119169)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - oblik i boja / Creativita' artistica - forma e colore (119168)
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava / Eduaczione ai diritti umani (227257)
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (119162)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO
2.0 Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce (119167)
Poropat Jeletić, N.
- 30
(15P+15S)
10, 9 INFO
2.0 Strategije aktivnog učenja / Strategie attive di apprendimento (119161)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
10, 9 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj