Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studij s nastavom na talijanskom jeziku

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij


Ispis predmeta

Učiteljski studij / Insegnamento di classe
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30S
1
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
5.0
Ambrosi Randić, N.
-
60
30P+30S
1
6.0
-
60
30P+15S+15A
1
2.0
Lazarić, L.
-
30
30PK
1
4.0
Fioretti, F.; Zancovich, S.
-
60
30P+15S+15A
1
ECTS Strani jezik I. semestar IC
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30SJ
1
5.0
-
60
30P+30SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
3.0
-
45
30P+15S
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30A
2
4.0
-
45
30P+15S
2
5.0
-
60
30P+30S
2
4.0
-
45
30P+15S
2
5.0
Damiani, M.; Zancovich, S.
-
60
30P+15S+15A
2
ECTS Strani jezik II. semestar IC
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30SJ
2
5.0
-
60
30P+30SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30A
3
4.0
-
45
30P+15S
3
3.0
Grbac, N.
-
30
15P+15PK
3
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15A
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30A
3
3.0
-
30
15P+15S
3
3.0
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
3
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC III sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Fabijanić, I.
-
30
15P+15A
3
3.0
Bratož, S.
-
75
45P+30A
3
ECTS Izborni modul Informatika IC III sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Krelja Kurelović, E.
-
90
30P+15S+45PK
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Habrle, T.
-
60
30P+30S
4
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
15P+15S
4
4.0
Grbac, N.
-
30
15P+15A
4
5.0
-
60
30P+15S+15A
4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
4
2.0
-
30
30A
4
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC IV sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Fabijanić, I.
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
30SJ
4
2.0
-
30
15P+15SJ
4
ECTS Izborni modul Informatika IC IV sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Pogarčić, I.; Babić, S.
-
105
30P+45S+30PK
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kadum, S.
-
60
30P+30A
5
4.0
Žižović, B.
-
45
30P+15A
5
4.0
Habrle, T.
-
45
15P+30S
5
4.0
Pogarčić, I.
-
45
15P+15S+15PK
5
3.0
-
45
30P+15S
5
2.0
Lazarić, L.
-
45
45PK
5
2.0
-
30
30PK
5
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC V sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
30P+15S
5
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
5
2.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
5
ECTS Izborni modul Informatika IC V sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15S
5
5.0
Krelja Kurelović, E.
-
60
15P+45PK
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15A
6
3.0
Tafra, A.
30
15P+15S
6
4.0
Blažević, I.
-
60
30P+15S+15A
6
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15A
6
5.0
Lazarić, L.
-
60
30P+30A
6
3.0
-
45
30P+15PK
6
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
60
30P+30S
6
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
6
3.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
6
ECTS Izborni modul Informatika IC VI sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Krelja Kurelović, E.
-
75
15P+30S+30PK
6
4.0
Mazzoli, T.
-
60
30P+30S
6
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15PK
7
4.0
-
45
30P+15PK
7
5.0
-
45
30P+15PK
7
5.0
Lazarić, L.
-
60
30P+30PK
7
2.0
-
30
15P+15PK
7
3.0
Lazarić, L.
-
120
120PK
7
ECTS Izborni modul IC VII sem EJ
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vidović, E.
-
75
45P+30S
7
2.0
-
30
30SJ
7
2.0
Bratož, S.
-
45
15P+30SJ
7
ECTS Izborni modul IC VII sem INFO
=> Obavezno odabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0
-
75
15P+60PK
7
8. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
30P+15A
8
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
60
15P+45PK
8
4.0
-
45
30P+15PK
8
5.0
-
60
30P+30PK
8
5.0
Močinić, S.
-
45
30P+15PK
8
5.0
Lazarić, L.
-
60
15P+45PK
8
ECTS Izborni modul IC VIII EJ
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15S
8
2.0
Bratož, S.
-
30
15P+15S
8
ECTS Izborni modul IC VIII sem INFO
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Krelja Kurelović, E.
-
30
15P+15A
8
2.0
Pogarčić, I.
-
30
15P+15S
8
9. semestar | 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Blažević, I.
-
45
30P+15PK
9
3.0
-
60
15P+45PK
9
4.0
-
60
15P+45PK
9
5.0
Močinić, S.
-
60
30P+30PK
9
4.0
Lazarić, L.
-
75
75PK
9
ECTS Izborni modul EJ IX. sem
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
30PK
9
3.0
-
30
15P+15S
9
3.0
Kostić-Bobanović, M.
-
45
15P+30PK
9
ECTS Izborni modul INFO IX. sem
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Babić, S.
-
60
15P+45PK
9
4.0
Pogarčić, I.; Babić, S.; Mazzoli, T.
-
45
15P+30PK
9
ECTS Slobodni izborni predmeti IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 izborni predmet u IX. i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
3.0
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
Poropat Jeletić, N.
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
10. semestar | 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
90
90PK
10
3.0
-
60
15P+45A
10
4.0
-
60
15P+45PK
10
ECTS Izborni modul EJ X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kostić-Bobanović, M.
-
45
15P+30PK
10
3.0
Bratož, S.
-
45
30P+15S
10
ECTS Izborni modul INFO X. mjesec
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
15P+45PK
10
2.0
-
30
15P+15S
10
ECTS Slobodni izborni predmeti IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 izborni predmet u IX. i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
3.0
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
Poropat Jeletić, N.
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30S
1
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
5.0
Ambrosi Randić, N.
-
60
30P+30S
1
6.0
-
60
30P+15S+15A
1
2.0
Lazarić, L.
-
30
30PK
1
4.0
Fioretti, F.; Zancovich, S.
-
60
30P+15S+15A
1
ECTS Strani jezik I. semestar IC
=> Obavezno izabrati onaj strani jezik koji se slušao u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30SJ
1
5.0
-
60
30P+30SJ
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
2
3.0
-
45
30P+15S
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30A
2
4.0
-
45
30P+15S
2
5.0
-
60
30P+30S
2
4.0
-
45
30P+15S
2
5.0
Damiani, M.; Zancovich, S.
-
60
30P+15S+15A
2
ECTS Strani jezik II. semestar IC
=> Izabrati isti strani jezik kao i u prethodnom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30SJ
2
5.0
-
60
30P+30SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30A
3
4.0
-
45
30P+15S
3
3.0
Grbac, N.
-
30
15P+15PK
3
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15A
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30A
3
3.0
-
30
15P+15S
3
3.0
-
30
15P+15S
3
2.0
Lazarić, L.
-
60
60PK
3
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC III sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Fabijanić, I.
-
30
15P+15A
3
3.0
Bratož, S.
-
75
45P+30A
3
ECTS Izborni modul Informatika IC III sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Krelja Kurelović, E.
-
90
30P+15S+45PK
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Habrle, T.
-
60
30P+30S
4
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
15P+15S
4
4.0
Grbac, N.
-
30
15P+15A
4
5.0
-
60
30P+15S+15A
4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4
4.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
4
2.0
-
30
30A
4
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC IV sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Fabijanić, I.
-
30
15P+15A
4
2.0
-
30
30SJ
4
2.0
-
30
15P+15SJ
4
ECTS Izborni modul Informatika IC IV sem.
=> Odabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Pogarčić, I.; Babić, S.
-
105
30P+45S+30PK
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kadum, S.
-
60
30P+30A
5
4.0
Žižović, B.
-
45
30P+15A
5
4.0
Habrle, T.
-
45
15P+30S
5
4.0
Pogarčić, I.
-
45
15P+15S+15PK
5
3.0
-
45
30P+15S
5
2.0
Lazarić, L.
-
45
45PK
5
2.0
-
30
30PK
5
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC V sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
45
30P+15S
5
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
5
2.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
5
ECTS Izborni modul Informatika IC V sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15S
5
5.0
Krelja Kurelović, E.
-
60
15P+45PK
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15A
6
3.0
Tafra, A.
30
15P+15S
6
4.0
Blažević, I.
-
60
30P+15S+15A
6
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15A
6
5.0
Lazarić, L.
-
60
30P+30A
6
3.0
-
45
30P+15PK
6
ECTS Izborni modul Engleski jezik IC VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
60
30P+30S
6
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
6
3.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
6
ECTS Izborni modul Informatika IC VI sem.
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Krelja Kurelović, E.
-
75
15P+30S+30PK
6
4.0
Mazzoli, T.
-
60
30P+30S
6
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15PK
7
4.0
-
45
30P+15PK
7
5.0
-
45
30P+15PK
7
5.0
Lazarić, L.
-
60
30P+30PK
7
2.0
-
30
15P+15PK
7
3.0
Lazarić, L.
-
120
120PK
7
ECTS Izborni modul IC VII sem EJ
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vidović, E.
-
75
45P+30S
7
2.0
-
30
30SJ
7
2.0
Bratož, S.
-
45
15P+30SJ
7
ECTS Izborni modul IC VII sem INFO
=> Obavezno odabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0
-
75
15P+60PK
7
8. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
30P+15A
8
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
60
15P+45PK
8
4.0
-
45
30P+15PK
8
5.0
-
60
30P+30PK
8
5.0
Močinić, S.
-
45
30P+15PK
8
5.0
Lazarić, L.
-
60
15P+45PK
8
ECTS Izborni modul IC VIII EJ
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15S
8
2.0
Bratož, S.
-
30
15P+15S
8
ECTS Izborni modul IC VIII sem INFO
=> Obavezno izabrati cijeli modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Krelja Kurelović, E.
-
30
15P+15A
8
2.0
Pogarčić, I.
-
30
15P+15S
8
9. semestar | 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Blažević, I.
-
45
30P+15PK
9
3.0
-
60
15P+45PK
9
4.0
-
60
15P+45PK
9
5.0
Močinić, S.
-
60
30P+30PK
9
4.0
Lazarić, L.
-
75
75PK
9
ECTS Izborni modul EJ IX. sem
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
30PK
9
3.0
-
30
15P+15S
9
3.0
Kostić-Bobanović, M.
-
45
15P+30PK
9
ECTS Izborni modul INFO IX. sem
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Babić, S.
-
60
15P+45PK
9
4.0
Pogarčić, I.; Babić, S.; Mazzoli, T.
-
45
15P+30PK
9
ECTS Slobodni izborni predmeti IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 izborni predmet u IX. i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
3.0
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
Poropat Jeletić, N.
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
10. semestar | 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
90
90PK
10
3.0
-
60
15P+45A
10
4.0
-
60
15P+45PK
10
ECTS Izborni modul EJ X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kostić-Bobanović, M.
-
45
15P+30PK
10
3.0
Bratož, S.
-
45
30P+15S
10
ECTS Izborni modul INFO X. mjesec
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
15P+45PK
10
2.0
-
30
15P+15S
10
ECTS Slobodni izborni predmeti IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 izborni predmet u IX. i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Lazarić, L.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
-
30
15P+15PK
10, 9
3.0
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Šuran, F.
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15PK
10, 9
2.0
Poropat Jeletić, N.
-
30
15P+15S
10, 9
2.0
Debeljuh, A.
-
30
15P+15PK
10, 9

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj