Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

Zvanje: redoviti profesor
Funkcija:prorektorica za akademska pitanja, upise i potporu studentima
Telefon:052-377-565 052-377-024
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:1994.
Godina magistriranja:2002.
Godina doktoriranja:2009.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

poslijediplomski doktorski

cjeloživotno učenje

Konzultacije

ponedjeljkom u 8.00 sati i po dogovoru e-mailom

Životopis

Rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je 2002. godine i doktorirala 2009. godine. Radila je u Centru za socijalnu skrb Pula od 1994. do 2007. godine. U razdoblju od 1992. do 1994. godine bila je vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb Zagreb – Ured Centar, a u razdoblju od 2002. do 2003. godine vanjska suradnica Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj Grada Pule. Na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kao vanjska suradnica radila je od 2004. do 2007. godine. Pored Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, predaje i na Fakultetu informatike te Medicinskom fakultetu, te na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju "Nove paradigme obrazovanja". Objavljuje znanstvene radove (65) i knjige (11). U znanstvenom području i nastavi se usavršavala u Sloveniji, Pedagoški fakultet u Koper u trajanju od 9 mjeseci (1.6.2018. - 1.3.2019.). Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, projektima i edukacijama.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti (24. siječnja 2023.)

FUNKCIJE I NAGRADE

 1. Od 2019. godine prorektorica za akademska pitanja, upise i potporu studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 2. Od 2018. do 2019. godine prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 3. Od 2015. do 2018. godine  dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 4. Od 2014. godine pročelnica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 5. Od 2011. do 2015. godine voditeljica Programa stjecanja pedagoških kompetencija pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 6. Urednica časopisa Metodički obzori  od 2013. do 2019. godine
 7. Članica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 8. Članica Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 9. Članica Hrvatske komore socijalnih pedagoga i Hrvatske udruge socijalnih pedagoga
 10. Članica Hrvatske udruge diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA ERF)
 11. Članica Internacionalne VAM Realities mreže
 12. Članica Udruge diplomiranih studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 13. Članica Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije
 14. Prva nagrada za najbolji znanstveni rad na Međunarodnoj konferenciji Education in the Modern European Environment.
 15. Priznanje Osnovne škole Poreč
 16. Pohvalnica Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 17. Zahvalnica za doprinos socijalnoj skrbi od strane Centra za socijalnu skrb Pula
 18. Zahvalnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 19. Priznanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2018. godine

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Iskustva iz prakse i kompetencije učitelja za nastavu na daljinu (online nastavu) s učenicima s teškoćama
Kudek Mirošević, Jasna ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
Konferencija Promena paradigme u obrazovanju i nauci
Vrednovanje preventivne aktivnosti „Informacijsko- komunikacijska tehnologija u rukama mladih“ za djecu osnovnih škola Policijske uprave istarske
Pavleković, Robert ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
School, family, and peer predictors of adolescent alcohol and marijuana use
Novak, Miranda ; Maglica, Toni ; Radetic Paic, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
Susceptibility to Peer Pressure – Self-Assessment of Students of Primary School and Preschool Education
Radetić-Paić, Mirjana ; Kadum, Sandra ; Kopas- Vukašinović, Emina
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
Stavovi roditelja predškolske djece o inkluziji
Karačić, Marija ; Kadum, Sandra ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
TEACHER SELF-EFFICACY FOR BEHAVIOR MANAGEMENT CONSIDERING EDUCATION FOR TEACHING PUPILS WITH DISABILITIES
Marković, Vanja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
16th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2022)
Razlike u podložnosti vršnjačkom pritisku studenata u različitim mjestima studiranja
Radetić-Paić, Mirjana ; Kudek Mirošević, Jasna ; Kadum, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
The causes of I.C.T. use which increase time spent on the Internet by secondary school students and affect exposure to bullying from other students
Radetić-Paić, Mirjana ; Boljunčić, Valter
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
Kinesiological Education as the Precondition for the National Physical and Mental Health
Prskalo, Ivan ; Kudek Mirošević, Jasna ; Radetić-Paić, Mirjana
Poglavlja u knjigama, 2021.
STUDENTS’ MENTAL HEALTH RISKS REGARDING SUSCEPTIBILITY TO PEER PRESSURE
Kudek Mirošević, Jasna ; Radetić-Paić, Mirjana ; Prskalo, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
Planning and application of methods in differentiated instruction and individual approach to pupils with difficulties in primary school
Kudek Mirošević, Jasna ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
15th International Scientific Conference „Society. Integration. Education” (SIE2021)
Differences in self-assessments of teachers’ competencies related to integrated education regarding years of work experience
Alviž Rengel, Kristina ; Marković Vanja ; Radetić- Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
2. međunarodni znanstveno-stručni skup: Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice
DIFFERENCES IN SUSCEPTIBILITY TO PEER PRESSURE WHICH AFFECTS SPECIFIC RISKY BEHAVIORS AMONG STUDENTS OF EDUCATIONAL STUDIES COMING FROM RURAL AND URBAN AREAS
Radetić-Paić, Mirjana ; Kudek Mirošević, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
4. međunarodna znanstvena i stručna konferencija: Obrazovanje za interkulturalizam
PEER SUSCEPTIBILITY FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS OF EDUCATIONAL STUDIES
Radetić-Paić, Mirjana ; Kudek Mirošević, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
15th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2021)
Self-assessment of some teacher competencies for working with children with disabilities
Kadum, Sandra ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.
Peer pressure and the use of drugs among university students
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Classroom environment as an essential factor in the development of quality of primary school teaching
Kadum, Sandra ; Radetić-Paić, Mirjana ; Stanisavljević, Ana
Poglavlja u knjigama, 2020.
WHO IS MORE SATISFIED WITH THE SCHOOL ENVIRONMENT: VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS OR GYMNASIUM STUDENTS?
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
13th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2020)
The influence of family income on students' family resilience in Croatia
Radetić-Paić, Mirjana ; Černe, Ksenija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa 18. dani Mate Demarina pod nazivom „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“ / Proceeding of the International Scientific Conference 18th Mate Demarin Days "New Challenges in Education"
Uredničke knjige, 2020.
Suradnja u inkluzivnim školama: Kako pomoćnici u nastavi procjenjuju njihovu suradnju s učiteljima u razredu?
Drandić, Dijana ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
The Relation Between The Factors Of Family Resilience and Playing Video Games With Violent Contents
Radetić-Paić, Mirjana ; Drandić, Dijana ; Čakarić, Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Video games with violent contents and family resilience factors
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Programi prevencije problema u ponašanju u lokalnoj zajednici
Uredničke knjige, 2019.
Policija i prevencija problema u ponašanju mladih
Izabela Anđelić, Ivana Radmanić, Mirjana Radetić-Paić
Poglavlja u knjigama, 2019.
Specifična obilježja razlika u samoprocjenama podložnosti vršnjačkom pritisku studenata Pule i Petrinje
Radetić-Paić, Mirjana ; Kudek Mirošević, Jasna ; Kadum, Sandra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2019
Peer Pressure and the Use of Drugs among University Students
Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
SSERS International Conference on Language, Psychology, Business Management, Global Economy & Social Sciences
Correlation between family resilience factors and the satisfaction with peer relationships
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
4th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences
University students’ risky behaviors and the progression rate
Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi, 2018.
Samoprocjene znanja učitelja o učenicima s deficitom pozornosti / hiperaktivnim poremećajem s obzirom na godine radnoga iskustva
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Students’ family resilience and the level of parents’ income
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Kompetencije učitelja u radu s djecom s teškoćama u razvoju: Kojim smjerom trebamo ići?
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
17. Dani Mate Demarina: Odgoj i obrazovanje - budućnost civilizacije
University Student’s Family Resilience and the Organization of Their Own Free Time
Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
16th International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)
UNIVERSITY STUDENTS’ FAMILY RESILIENCE AND THE ORGANIZATION OF THEIR OWN FREE TIME
Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
16th International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)
Developmental Determinants of Preschool and School Aged Children
Uredničke knjige, 2018.
Kompetencije odgojitelja i integracija djeteta s autističnim poremećajem
Vale, Nina ; Radetić-Paić, Mirjana
Poglavlja u knjigama, 2016.
UNIVERSITY TEACHERS' KNOWLEDGE, AWARENESS AND ATTITUDES TOWARD THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Radetić-Paić, Mirjana ; Muratagić, Aida ; Ritoša, Nikolina
Poglavlja u knjigama, 2016.
Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja
Uredničke knjige, 2016.
Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Uredničke knjige, 2016.
Competences of participants in citizenship education
Uredničke knjige, 2016.
55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli
Uredničke knjige, 2016.
Theory and Practice of Integrated Education from the Perspective of University Teachers: How Much Do We Really Know?
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Investing in the development and implementation of different programmes based on risk and need factors related to behavioural disorders
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Students playing computer games with elements of violence's self-evaluation - what can we learn from this?
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Šimović, Vladimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Inappropriate Effects Which the Use of Computer and Playing Video Games Have on Young People
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
ICET 2015: XIII International Conference on Educational Technology
Teorija i praksa integriranog odgoja i obrazovanja iz perspektive sveučilišnih nastavnika: koliko uistinu znamo
Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
The 14th Days of Mate Demarin Contemporary Challenges to Educational Theory and Practice
Razvoj i primjena istraživačkih ljestvica rizičnih ponašanja mladih
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Uses and motives for playing online video game - specificities of university students
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Bočev, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Glazba i dijete iz disfunkcionalne obitelji u dječjem vrtiću: prilog muzikoterapiji
Radetić-Paić, Mirjana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Hauser Marija
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni znanstveni skup: Dijete i estetski izričaji
RELATIONS BETWEEN SOME ASPECTS OF CONSTRUCTIVE USE OF FREE TIME AS A PROTECTIVE FACTOR OF CONDUCT DISORDERS WITH PRIMARY SCHOOL – AGED CHILDREN
Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2014.
Education for development
Uredničke knjige, 2014.
Zbornik radova 13. dana Mate Demarina
Uredničke knjige, 2014.
Differences in Self-Evaluation of Female and Male Students Concerning the Motives for Playing Online Video Games
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Prilagodbe u radu s djecom s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama
Radetić-Paić, Mirjana
Ostalo, 2013.
The differences in perception of police procedures by the Roma and local woman
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Obrazovni i drugi aspekti socijalne isključenosti Roma – neka hrvatska iskustva i mogućnosti
Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
IV. Međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost.
Experiences and reasons for substances abuse among the students attending the department of primary education at the University of Pula
Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Medaković, Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Future Teachers’ Attitudes about Certain Aspects of Information and Communication Technologies
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Zarevski, Predrag
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Police procedure as a possible indicator of institutional extremism
Radetić-Paić, Mirjana ; Opašić, Valter ; Kostešić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Konstruktivno korištenje vremena kao čimbenik zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece osnovnoškolske dobi
Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima 8. međunarodni znanstveni skup
Responsivity factors for treatment of youth with behaviour disorders
Radetić-Paić, Mirjana
Poglavlja u knjigama, 2012.
Use of ICT and Inappropriate Effects of Computer Use - Future Perspectives of Preschool and Primary School Teachers
Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Differences in the students playing computer games with and without elements of violence's self-evaluation on the frequency of use of social networks and their applications
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Šimović, Vladimir
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Education in the Modern European Environment 2012
Jesu li društvene mreže sigurne?
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Jovanović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Relations between behavioral disorders self- assessment and free time sports’ practice in school-aged children
Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th International Scientific Conference ''Perspectives in physical education and sport''
School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children
Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Differences in male and female pupils’ self- assessment of behaviour disorders
Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Relations between behavioral disorders self-assessment and free time sports’ practice in school-aged children
Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Specifična obilježja obiteljskog okruženja mladih s poremećajima u ponašanju grada Pule
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Mladi puljani s poremećajima u ponašanju kroz prizmu upitnika za određivanje intervencije i vođenja slučaja - UZORI/VS
Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Drugi asistentski dan 2010. Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja dobrile u Puli
Dostupnost, zlouporaba, štetnost i razlozi uporabe sredstava ovisnosti u mjestu studiranja - procjene pulskih studenata
Radetić-Paić, Mirjana ; Medaković Matija
Stručni radovi, 2011.
Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
18.međunarodni znanstevni skup "Društvo i tehnologija 2011".
Abuse of addictive substances by elementary school pupils: prevention and early intervention
Kocijančić, Antonia ; Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina: Suvremene strategije učenja i poučavanja
Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta
Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Zuliani, Đeni
Autorske knjige, 2011.
Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Društvo i tehnologija 2011
Terapija glazbom i dijete iz nepotpune obitelji u dječjem vrtiću
Radetić-Paić, Mirjana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Hauser, Marija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveno-stručni skup Dijete i estetski izričaji, Sveučilište u Zadru Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Međunarodna ljetna škola muzikoterapije na otočju Brijuni: doživljaj za pamćenje
Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Vidulin-Orbanić, Sabina ; Radetić-Paić, Mirjana
, 2011.
Differences in male and female pupils` self estimates about behaviour disorders
Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''
School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children
Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''
Izloženost romskoga i ostalog stanovništva u Istri viktimizaciji kaznenim djelima
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Specifični rizici i potrebe djece i mladeži s poremećajima u ponašanju Grada Pule i promjene u desetogodišnjem razdoblju
Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
3.hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem 10+ Snage socijalne pedagogije
Područja rizika i potreba - polazišta u planiranju ranih intervencija za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju grada Pule
Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Rana intervencija i lokalna zajednica
Specifični rizici i potrebe djece i mladeži s poremećajima u ponašanju grada Pule
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
The Roma and Other Istrian Residents’ Opinions about Some Aspects of the Level of Information of the Public by the Police in the Context of Education and Ethnic Discrimination
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Rizični i zaštitni čimbenici i potrebe djece i mladih s poremećajima u ponašanju grada Pule
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
11.dani Mate Demarina - Očekivanja, postignuća i perspektive u teoriji i praksi ranog i primarnog odgoja i obrazovanja.4. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima ECNSI-2010
Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana djece i mladih s poremećajima u ponašanju
Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Uporaba ICT-a i neprimjeren učinak korištenja računala iz perspektive budućih učitelja i odgojitelja
Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Društvo i tehnologija 2010.XVII Međunarodni znastveni skup
Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Uporaba računala u razrednoj nastavi
Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Percepcija učinkovitosti policije i obilježja policijskih službenika
Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Opašić, Valter
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
The role of parents and computer use of pupils perpetrators of criminal acts
Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Dragojlović, Duška
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Istarski Romi žrtve kriminaliteta: percepcija različitih obilježja stupnja sigurnosti Roma i ostalog stanovništva Istre
Radetić-Paić, Mirjana
Doktorske disertacije, 2009.
Obilježja školovanja djece i mladih s aktivnim i pasivnim poremećajima u ponašanju
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Dani Mate Demarina (10 ; 2009 ; Pula)
Neka obilježja maloljetničke delinkvencije na području nadležnosti policijske postaje Rovinj
Radetić-Paić, Mirjana ; Maružin Emil
Stručni radovi, 2009.
Obrazovanje kao interkulturalni medij u funkciji pristupa informacijama
Radetić-Paić, Mirjana ; Cajner Mraović, Irena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Društvo i tehnologija 2009. XVI Međunarodni znanstveni skup.
Skupni savjetovališni rad s mladima-procjena privlačnosti skupine kao jedan od preduvjeta uspješnosti tretmana
Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem. Ovisnost, zlouporaba droga, rehabilitacija, resocijalizacija, smanjenje štete.Trendovi, pristupi i odgovori društva na suzbijanje zlouporabe opojnih droga
Zlouporaba sredstava ovisnosti i rizični čimbenici u obiteljima djece i mladeži s poremećajima u ponašanju grada Pule
Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem «Borba protiv ovisnosti-borba za zdravu obitelj»
Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana kao preduvjet uspješnog socijalno-pedagoškog rada
Radetić-Paić, Mirjana
, 2004.
Rizici i intervencije za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju grada Pule
Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi, 2003.
Neka obilježja obitelji i roditelja kao rizičnih čimbenika za pojavu i razvoj poremećaja u ponašanju djece i mladeži
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Prosudba rizika i potreba u svrhu planiranja intervencija za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju Grada Pule
Radetić-Paić, Mirjana
Magistarski radovi, 2002.
Rizici i potrebe - polazišta u planiranju preventivnih intervencija za djecu i mladež Grada Pule
Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2001.
Okrugli stol: Lokalna zajednica u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih - izvorište nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju.
Neki problemi u primjeni pozitivnih pravnih propisa u praksi defektologa-socijalnog pedagoga pri Centru za socijalnu skrb
Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi, 1998.