Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
Telefon:052-377-565 052-377-546
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:1994.
Godina magistriranja:2002.
Godina doktoriranja:2009.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

poslijediplomski doktorski

Predmet

Konzultacije

ponedjeljkom u 8.00 sati i po dogovoru e-mailom

Životopis

Rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je 2002. godine i doktorirala 2009. godine. Radila je u Centru za socijalnu skrb Pula od 1994. do 2007. godine. U razdoblju od 1992. do 1994. godine bila je vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb Zagreb – Ured Centar, a u razdoblju od 2002. do 2003. godine vanjska suradnica Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj Grada Pule. Na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kao vanjska suradnica radila je od 2004. do 2007. godine. Pored Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, predaje i na Fakultetu informatike te Odjelu za prirodne i zdravstvene studije, te na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju "Nove paradigme obrazovanja" . Od 2018. godine je vanjski suradnik i predavač na Pedagoškom fakultetu, Sveučilišta u Kopru, Slovenija. Objavljuje znanstvene radove (54) i knjige (10).  Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, projektima i edukacijama.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti (28.9.2017.)

FUNKCIJE I NAGRADE

 1. Od studenog 2019. godine prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 2. Od 2018. do 2019. godine prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 3. Od 2015. do 2018. godine  dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 4. Od 2014. godine pročelnica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 5. Od 2011. do 2015. godine voditeljica Programa stjecanja pedagoških kompetencija pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 6. Urednica časopisa Metodički obzori  od 2013. do 2019. godine
 7. Članica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 8. Članica Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 9. Članica Hrvatske udruge socijalnih pedagoga
 10. Članica Hrvatske udruge diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA ERF)
 11. Članica Internacionalne VAM Realities mreže
 12. Članica Udruge diplomiranih strudenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znaosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 13. Članica Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije
 14. Prva nagrada za najbolji znanstveni rad na Međunarodnoj konferenciji Education in the Modern European Environment.
 15. Priznanje Osnovne škole Poreč
 16. Pohvalnica Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 17. Zahvalnica za doprinos socijalnoj skrbi od strane Centra za socijalnu skrb Pula
 18. Zahvalnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 19. Priznanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2018. godine

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

DIFFERENCES IN SUSCEPTIBILITY TO PEER PRESSURE WHICH AFFECTS SPECIFIC RISKY BEHAVIORS AMONG STUDENTS OF EDUCATIONAL STUDIES COMING FROM RURAL AND URBAN AREAS

Radetić-Paić, Mirjana ; Kudek Mirošević, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
INTERCULTURAL EDUCATION OBRAZOVANJE ZA INTERKULTURALIZAM 4th International Scientific and Professional Conference

WHO IS MORE SATISFIED WITH THE SCHOOL ENVIRONMENT: VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS OR GYMNASIUM STUDENTS?

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
13th annual International Conference of Education, Research and Innovation

The Relation Between The Factors Of Family Resilience and Playing Video Games With Violent Contents

Radetić-Paić, Mirjana ; Drandić, Dijana ; Čakarić, Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Zbornik Odseka za pedagogiju

Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa 18. dani Mate Demarina pod nazivom „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“ / Proceeding of the International Scientific Conference 18th Mate Demarin Days "New Challenges in Education"


Uredničke knjige, 2020.

Classroom environment as an essential factor in the development of quality of primary school teaching

Kadum, Sandra ; Radetić-Paić, Mirjana ; Stanisavljević, Ana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Peer pressure and the use of drugs among university students

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Humanities & Social Sciences Reviews

Suradnja u inkluzivnim školama: Kako pomoćnici u nastavi procjenjuju njihovu suradnju s učiteljima u razredu?

Drandić, Dijana ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Ljetopis socijalnog rada

The influence of family income on students' family resilience in Croatia

Radetić-Paić, Mirjana ; Černe, Ksenija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Ekonomska istraživanja

Correlation between family resilience factors and the satisfaction with peer relationships

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
4th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Peer Pressure and the Use of Drugs among University Students

Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
SSERS International Conference on Language, Psychology, Business Manage- ment, Global Economy & Social Sciences (PMSS)

Specifična obilježja razlika u samoprocjenama podložnosti vršnjačkom pritisku studenata Pule i Petrinje

Radetić-Paić, Mirjana ; Kudek Mirošević, Jasna ; Kadum, Sandra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO International Scientific and Art Conference Contemporary Themes in Education - CTE

Policija i prevencija problema u ponašanju mladih

Izabela Anđelić, Ivana Radmanić, Mirjana Radetić-Paić
Poglavlja u knjigama, 2019.

Programi prevencije problema u ponašanju u lokalnoj zajednici


Uredničke knjige, 2019.

Video games with violent contents and family resilience factors

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
International Journal of Innovation and Learning

Kompetencije učitelja u radu s djecom s teškoćama u razvoju: Kojim smjerom trebamo ići?

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 17. Dani Mate Demarina Odgoj i obrazovanje – budućnost civilizacije Petrinja, Hrvatska

Students’ family resilience and the level of parents’ income

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Revista de psihologie

Samoprocjene znanja učitelja o učenicima s deficitom pozornosti / hiperaktivnim poremećajem s obzirom na godine radnoga iskustva

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Školski vjesnik

Developmental Determinants of Preschool and School Aged Children


Uredničke knjige, 2018.

UNIVERSITY STUDENTS’ FAMILY RESILIENCE AND THE ORGANIZATION OF THEIR OWN FREE TIME

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
16th International Conference on Social Sciences Paris, 23-24 November 2018

University Student’s Family Resilience and the Organization of Their Own Free Time

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
16th International Conference on Social Sciences P

University students’ risky behaviors and the progression rate

Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi, 2018.
Sodobna pedagogika

55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli


Uredničke knjige, 2016.

UNIVERSITY TEACHERS' KNOWLEDGE, AWARENESS AND ATTITUDES TOWARD THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES

Radetić-Paić, Mirjana ; Muratagić, Aida ; Ritoša, Nikolina
Poglavlja u knjigama, 2016.

Competences of participants in citizenship education


Uredničke knjige, 2016.

Kompetencije odgojitelja i integracija djeteta s autističnim poremećajem

Vale, Nina ; Radetić-Paić, Mirjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Uredničke knjige, 2016.

Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja


Uredničke knjige, 2016.

Investing in the development and implementation of different programmes based on risk and need factors related to behavioural disorders

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
The Macrotheme Review

Theory and Practice of Integrated Education from the Perspective of University Teachers: How Much Do We Really Know?

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Croatian Journal of Education

Inappropriate Effects Which the Use of Computer and Playing Video Games Have on Young People

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
ICET 2015: XIII International Conference on Educational Technology

Students playing computer games with elements of violence's self-evaluation - what can we learn from this?

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Šimović, Vladimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
International Journal of Innovation and Learning

Zbornik radova 13. dana Mate Demarina


Uredničke knjige, 2014.

Education for development


Uredničke knjige, 2014.

RELATIONS BETWEEN SOME ASPECTS OF CONSTRUCTIVE USE OF FREE TIME AS A PROTECTIVE FACTOR OF CONDUCT DISORDERS WITH PRIMARY SCHOOL – AGED CHILDREN

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2014.

Uses and motives for playing online video game - specificities of university students

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Bočev, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Didactita Slovenica Pedagoška obzorja

RAZVOJ I PRIMJENA ISTRAŽIVAČKIH LJESTVICA RIZIČNIH PONAŠANJA MLADIH

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Suvremena psihologija

Teorija i praksa integriranog odgoja i obrazovanja iz perspektive sveučilišnih nastavnika: koliko uistinu znamo

Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
The 14th Days of Mate Demarin Contemporary Challenges to Educational Theory and Practice

Glazba i dijete iz disfunkcionalne obitelji u dječjem vrtiću: prilog muzikoterapiji

Radetić-Paić, Mirjana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Hauser Marija
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni znanstveni skup: Dijete i estetski izričaji

Differences in Self-Evaluation of Female and Male Students Concerning the Motives for Playing Online Video Games

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
The New Educational Review

The differences in perception of police procedures by the Roma and local woman

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Metodički obzori

Future Teachers’ Attitudes about Certain Aspects of Information and Communication Technologies

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Zarevski, Predrag
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Croatian Journal of Education

Prilagodbe u radu s djecom s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama

Radetić-Paić, Mirjana
Ostalo, 2013.

Experiences and reasons for substances abuse among the students attending the department of primary education at the University of Pula

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Medaković, Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Metodički obzori

Obrazovni i drugi aspekti socijalne isključenosti Roma – neka hrvatska iskustva i mogućnosti

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
IV. Međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost.

Responsivity factors for treatment of youth with behaviour disorders

Radetić-Paić, Mirjana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Konstruktivno korištenje vremena kao čimbenik zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece osnovnoškolske dobi

Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima 8. međunarodni znanstveni skup

Jesu li društvene mreže sigurne?

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Jovanović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Police procedure as a possible indicator of institutional extremism

Radetić-Paić, Mirjana ; Opašić, Valter ; Kostešić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Metodički obzori

Relations between behavioral disorders self-assessment and free time sports’ practice in school-aged children

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Science, movement and health

Differences in male and female pupils’ self- assessment of behaviour disorders

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Metodički obzori

School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Metodički obzori

Differences in the students playing computer games with and without elements of violence's self-evaluation on the frequency of use of social networks and their applications

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Šimović, Vladimir
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Education in the Modern European Environment 2012

Use of ICT and Inappropriate Effects of Computer Use - Future Perspectives of Preschool and Primary School Teachers

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Psychology of Language and Communication

Relations between behavioral disorders self- assessment and free time sports’ practice in school-aged children

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th International Scientific Conference ''Perspectives in physical education and sport''

Međunarodna ljetna škola muzikoterapije na otočju Brijuni: doživljaj za pamćenje

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Vidulin-Orbanić, Sabina ; Radetić-Paić, Mirjana
, 2011.

Dostupnost, zlouporaba, štetnost i razlozi uporabe sredstava ovisnosti u mjestu studiranja - procjene pulskih studenata

Radetić-Paić, Mirjana ; Medaković Matija
Stručni radovi, 2011.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Društvo i tehnologija 2011

Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Zuliani, Đeni
Autorske knjige, 2011.

Terapija glazbom i dijete iz nepotpune obitelji u dječjem vrtiću

Radetić-Paić, Mirjana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Hauser, Marija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveno-stručni skup Dijete i estetski izričaji, Sveučilište u Zadru Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Mladi puljani s poremećajima u ponašanju kroz prizmu upitnika za određivanje intervencije i vođenja slučaja - UZORI/VS

Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Drugi asistentski dan 2010. Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja dobrile u Puli

Abuse of addictive substances by elementary school pupils: prevention and early intervention

Kocijančić, Antonia ; Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina: Suvremene strategije učenja i poučavanja

Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
18.međunarodni znanstevni skup "Društvo i tehnologija 2011".

School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''

Differences in male and female pupils` self estimates about behaviour disorders

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''

Specifična obilježja obiteljskog okruženja mladih s poremećajima u ponašanju grada Pule

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

The role of parents and computer use of pupils perpetrators of criminal acts

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Dragojlović, Duška
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Metodički obzori

Rizični i zaštitni čimbenici i potrebe djece i mladih s poremećajima u ponašanju grada Pule

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
11.dani Mate Demarina - Očekivanja, postignuća i perspektive u teoriji i praksi ranog i primarnog odgoja i obrazovanja.4. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima ECNSI-2010

Percepcija učinkovitosti policije i obilježja policijskih službenika

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Opašić, Valter
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Policija i sigurnost

The Roma and Other Istrian Residents’ Opinions about Some Aspects of the Level of Information of the Public by the Police in the Context of Education and Ethnic Discrimination

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Metodički obzori

Uporaba računala u razrednoj nastavi

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata

Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja

Specifični rizici i potrebe djece i mladeži s poremećajima u ponašanju grada Pule

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju

Uporaba ICT-a i neprimjeren učinak korištenja računala iz perspektive budućih učitelja i odgojitelja

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Društvo i tehnologija 2010.XVII Međunarodni znastveni skup

Područja rizika i potreba - polazišta u planiranju ranih intervencija za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju grada Pule

Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Rana intervencija i lokalna zajednica

Specifični rizici i potrebe djece i mladeži s poremećajima u ponašanju Grada Pule i promjene u desetogodišnjem razdoblju

Radetić-Paić, Mirjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
3.hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem 10+ Snage socijalne pedagogije

Izloženost romskoga i ostalog stanovništva u Istri viktimizaciji kaznenim djelima

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Migracijske i etničke teme

Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana djece i mladih s poremećajima u ponašanju

Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Obrazovanje kao interkulturalni medij u funkciji pristupa informacijama

Radetić-Paić, Mirjana ; Cajner Mraović, Irena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Društvo i tehnologija 2009. XVI Međunarodni znanstveni skup.

Neka obilježja maloljetničke delinkvencije na području nadležnosti policijske postaje Rovinj

Radetić-Paić, Mirjana ; Maružin Emil
Stručni radovi, 2009.
Kriminologija i socijalna integracija

Obilježja školovanja djece i mladih s aktivnim i pasivnim poremećajima u ponašanju

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Dani Mate Demarina (10 ; 2009 ; Pula)

Istarski Romi žrtve kriminaliteta: percepcija različitih obilježja stupnja sigurnosti Roma i ostalog stanovništva Istre

Radetić-Paić, Mirjana
Doktorske disertacije, 2009.

Skupni savjetovališni rad s mladima-procjena privlačnosti skupine kao jedan od preduvjeta uspješnosti tretmana

Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem. Ovisnost, zlouporaba droga, rehabilitacija, resocijalizacija, smanjenje štete.Trendovi, pristupi i odgovori društva na suzbijanje zlouporabe opojnih droga

Zlouporaba sredstava ovisnosti i rizični čimbenici u obiteljima djece i mladeži s poremećajima u ponašanju grada Pule

Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem «Borba protiv ovisnosti-borba za zdravu obitelj»

Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana kao preduvjet uspješnog socijalno-pedagoškog rada

Radetić-Paić, Mirjana
, 2004.

Rizici i intervencije za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju grada Pule

Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi, 2003.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Prosudba rizika i potreba u svrhu planiranja intervencija za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju Grada Pule

Radetić-Paić, Mirjana
Magistarski radovi, 2002.

Neka obilježja obitelji i roditelja kao rizičnih čimbenika za pojavu i razvoj poremećaja u ponašanju djece i mladeži

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Rizici i potrebe - polazišta u planiranju preventivnih intervencija za djecu i mladež Grada Pule

Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2001.
Okrugli stol: Lokalna zajednica u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih - izvorište nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju.

Neki problemi u primjeni pozitivnih pravnih propisa u praksi defektologa-socijalnog pedagoga pri Centru za socijalnu skrb

Radetić-Paić, Mirjana
Stručni radovi, 1998.
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju