Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
Telefon:052-377-565 052-377-546
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:1994.
Godina magistriranja:2002.
Godina doktoriranja:2009.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

poslijediplomski doktorski

cjeloživotno učenje

Konzultacije

ponedjeljkom u 8.00 sati i po dogovoru e-mailom

Životopis

Rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je 2002. godine i doktorirala 2009. godine. Radila je u Centru za socijalnu skrb Pula od 1994. do 2007. godine. U razdoblju od 1992. do 1994. godine bila je vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb Zagreb – Ured Centar, a u razdoblju od 2002. do 2003. godine vanjska suradnica Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj Grada Pule. Na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kao vanjska suradnica radila je od 2004. do 2007. godine. Pored Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, predaje i na Fakultetu informatike te Medicinskom fakultetu, te na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju "Nove paradigme obrazovanja" . Od 2018. godine je vanjski suradnik i predavač na Pedagoškom fakultetu, Sveučilišta u Kopru, Slovenija. Objavljuje znanstvene radove (60) i knjige (10).  Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, projektima i edukacijama.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti (28.9.2017.)

FUNKCIJE I NAGRADE

 1. Od 2019. godine prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 2. Od 2018. do 2019. godine prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 3. Od 2015. do 2018. godine  dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 4. Od 2014. godine pročelnica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 5. Od 2011. do 2015. godine voditeljica Programa stjecanja pedagoških kompetencija pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 6. Urednica časopisa Metodički obzori  od 2013. do 2019. godine
 7. Članica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 8. Članica Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 9. Članica Hrvatske komore socijalnih pedagoga i Hrvatske udruge socijalnih pedagoga
 10. Članica Hrvatske udruge diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA ERF)
 11. Članica Internacionalne VAM Realities mreže
 12. Članica Udruge diplomiranih studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 13. Članica Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije
 14. Prva nagrada za najbolji znanstveni rad na Međunarodnoj konferenciji Education in the Modern European Environment.
 15. Priznanje Osnovne škole Poreč
 16. Pohvalnica Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 17. Zahvalnica za doprinos socijalnoj skrbi od strane Centra za socijalnu skrb Pula
 18. Zahvalnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 19. Priznanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2018. godine