O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: prodekanica

Konzultacije:

ponedjeljkom u 8.00 sati i po dogovoru e-mailom

Telefon:
052-377-546
Katedra/služba :
Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:
1994.
Godina magistriranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2009.

Nastava

Životopis

Rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je 2002. godine i doktorirala 2009. godine. Radila je u Centru za socijalnu skrb Pula od 1994. do 2007. godine. U razdoblju od 1992. do 1994. godine bila je vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb Zagreb – Ured Centar, a u razdoblju od 2002. do 2003. godine vanjska suradnica Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj Grada Pule. Na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kao vanjska suradnica radila je od 2004. do 2007. godine. Pored Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, predaje i na Fakultetu informatike te Odjelu za prirodne i zdravstvene studije, te na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju "Nove paradigme obrazovanja" . Od 2018. godine je vanjski suradnik i predavač na Pedagoškom fakultetu, Sveučilišta u Kopru, Slovenija. Objavljuje znanstvene radove (52) i knjige (10).  Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, projektima i edukacijama.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti (28.9.2017.)

FUNKCIJE I NAGRADE

 1. Od 2018. godine prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 2. Od 2015. do 2018. godine  dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 3. Od 2014. godine pročelnica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 4. Od 2011. do 2015. godine voditeljica Programa stjecanja pedagoških kompetencija pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 5. Urednica časopisa Metodički obzori  od 2013. do 2019. godine
 6. Članica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 7. Članica Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 8. Članica Hrvatske udruge socijalnih pedagoga
 9. Članica Hrvatske udruge diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA ERF)
 10. Članica Udruge diplomiranih strudenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znaosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 11. Članica Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije
 12. Prva nagrada za najbolji znanstveni rad na Međunarodnoj konferenciji Education in the Modern European Environment.
 13. Priznanje Osnovne škole Poreč
 14. Pohvalnica Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 15. Zahvalnica za doprinos socijalnoj skrbi od strane Centra za socijalnu skrb Pula
 16. Zahvalnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 17. Priznanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2018. godine

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Zuliani, Đeni.
Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Programi prevencije problema u ponašanju u lokalnoj zajednici / Radetić-Paić, Mirjana (ur.).
Pula : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019 (monografija).

2. Developmental Determinants of Preschool and School Aged Children / Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Benassi, Loris (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2018 (monografija).

3. Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Verbanac, Severka (ur.).
Medulin : Dječji vrtić Medulin, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (zbornik).

4. Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva (ur.).
Medulin, Pula : Dječji vrtić Medulin ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

5. 55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Gortan-Carlin, Ivana Paula; Diković, Marina; Močinić, Snježana; Lazarić, Lorena (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016 (monografija).

6. Competences of participants in citizenship education / Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. (monografija).

7. Zbornik radova 13. dana Mate Demarina / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2014. (zbornik).

8. Education for development / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Department of Educational Sciences Juraj Dobrila Univerity of Pula, 2014 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Izabela Anđelić, Ivana Radmanić, Mirjana Radetić-Paić.
Policija i prevencija problema u ponašanju mladih // Programi prevencije problema u ponašanju u lokalnoj zajednici / Radetić-Paić, Mirjana (ur.).
Pula : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019. Str. 41-62.

2. Radetić-Paić, Mirjana.
Projekt "Male pričopričalice" - Osnovna škola Veruda // Programi prevencije problema u ponašanju u lokalnoj zajednici / Radetić-Paić, Mirjana (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Ured za izdavačku djelatnost, 2019. Str. 93-106.

3. Radetić-Paić, Mirjana; Muratagić, Aida; Ritoša, Nikolina.
UNIVERSITY TEACHERS' KNOWLEDGE, AWARENESS AND ATTITUDES TOWARD THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES // Competences of participants in citizenship education / Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016.. Str. 75-93.

4. Vale, Nina; Radetić-Paić, Mirjana.
Kompetencije odgojitelja i integracija djeteta s autističnim poremećajem // Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja / Tatković, Nevenka ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva (ur.).
Medulin, Pula : Dječji vrtić Medulin ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 325-339.

5. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva.
RELATIONS BETWEEN SOME ASPECTS OF CONSTRUCTIVE USE OF FREE TIME AS A PROTECTIVE FACTOR OF CONDUCT DISORDERS WITH PRIMARY SCHOOL – AGED CHILDREN // Education for development / Nevenka Tatković, Iva Blažević, Mirjana Radetić-Paić, Maja Ružić-Baf , Fulvio Šuran, Đeni Zuliani (ur.).
Pula : Department of Educational Sciences Juraj Dobrila Univerity of Pula, 2014. Str. 236-248.

6. Radetić-Paić, Mirjana.
Responsivity factors for treatment of youth with behaviour disorders // Inkluzija v sodobni šoli / Hozjan, Dejan ; Strle, Marko (ur.).
Koper Slovenija : Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 179-194.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Radetić-Paić, Mirjana.
Prilagodbe u radu s djecom s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Radetić-Paić, Mirjana.
Video games with violent contents and family resilience factors. // International Journal of Innovation and Learning. 25 (2019) , 3; 223-236 (članak, znanstveni).

2. Radetić-Paić, Mirjana.
Samoprocjene znanja učitelja o učenicima s deficitom pozornosti / hiperaktivnim poremećajem s obzirom na godine radnoga iskustva. // Školski vjesnik. 67 (2018) , 2; 239-250 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Radetić-Paić, Mirjana.
Students’ family resilience and the level of parents’ income. // Revista de psihologie. 64 (2018) , 4; 255-264 (članak, znanstveni).

4. Radetić-Paić, Mirjana.
Theory and Practice of Integrated Education from the Perspective of University Teachers: How Much Do We Really Know?. // Croatian Journal of Education. 17 (2015) , Sp.Ed.1; 195-204 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Radetić-Paić, Mirjana.
Investing in the development and implementation of different programmes based on risk and need factors related to behavioural disorders. // The Macrotheme Review. 4 (2015) , 6; 92-96 (prethodno priopćenje, znanstveni).

6. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Šimović, Vladimir.
Students playing computer games with elements of violence's self-evaluation - what can we learn from this?. // International Journal of Innovation and Learning. 17 (2015) , 1; 134-144 (članak, znanstveni).

7. Radetić-Paić, Mirjana.
RAZVOJ I PRIMJENA ISTRAŽIVAČKIH LJESTVICA RIZIČNIH PONAŠANJA MLADIH. // Suvremena psihologija. 17 (2014) , 1; 81-92 (pregledni rad, znanstveni).

8. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Bočev, Mladen.
Uses and motives for playing online video game - specificities of university students. // Didactita Slovenica Pedagoška obzorja. 29 (2014) , 2; 117-130 (članak, znanstveni).

9. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Debeljuh, Andrea.
Differences in Self-Evaluation of Female and Male Students Concerning the Motives for Playing Online Video Games. // The New Educational Review. 35 (2014) , 1; 202-211 (članak, znanstveni).

10. Radetić-Paić, Mirjana.
The differences in perception of police procedures by the Roma and local woman. // Metodički obzori. 18 (2013) , 2; 6-20 (članak, znanstveni).

11. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Medaković, Matija.
Experiences and reasons for substances abuse among the students attending the department of primary education at the University of Pula. // Metodički obzori. 8 (2013) , 1; 85-94 (pregledni rad, znanstveni).

12. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Zarevski, Predrag.
Future Teachers’ Attitudes about Certain Aspects of Information and Communication Technologies. // Croatian Journal of Education. 15 (2013) , Sp.Ed. 3; 149-175 (članak, znanstveni).

13. Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Babić, Vesna.
Differences in male and female pupils’ self-assessment of behaviour disorders. // Metodički obzori. 7(2) (2012) , 15; 5-14 (članak, znanstveni).

14. Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Babić, Vesna.
Relations between behavioral disorders self-assessment and free time sports’ practice in school-aged children. // Science, movement and health. 12 (2012) , S2; 485-491 (članak, znanstveni).

15. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Babić, Vesna.
School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children. // Metodički obzori. 7 (2012) , 1(14); 5-16 (članak, znanstveni).

16. Radetić-Paić, Mirjana; Opašić, Valter; Kostešić, Ivan.
Police procedure as a possible indicator of institutional extremism. // Metodički obzori. 7 (2012) , 3 (16); 25-36 (članak, znanstveni).

17. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Use of ICT and Inappropriate Effects of Computer Use - Future Perspectives of Preschool and Primary School Teachers. // Psychology of Language and Communication. 16 (2012) , 1; 29-38 (članak, znanstveni).

18. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Jovanović, Ana.
Jesu li društvene mreže sigurne?. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 61 (2012) , 4; 563-575 (prethodno priopćenje, znanstveni).

19. Babić, Vesna; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana.
Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 152 (2011) , 1; 49-60 (članak, znanstveni).

20. Radetić-Paić, Mirjana.
Specifična obilježja obiteljskog okruženja mladih s poremećajima u ponašanju grada Pule. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 47 (2011) , 1; 17-30 (članak, znanstveni).

21. Radetić-Paić, Mirjana.
Izloženost romskoga i ostalog stanovništva u Istri viktimizaciji kaznenim djelima. // Migracijske i etničke teme. 26 (2010) , 1; 49-65 (prethodno priopćenje, znanstveni).

22. Radetić-Paić, Mirjana.
Specifični rizici i potrebe djece i mladeži s poremećajima u ponašanju grada Pule. // Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 18 (2010) , 1; 13-23 (članak, znanstveni).

23. Radetić-Paić, Mirjana.
The Roma and Other Istrian Residents’ Opinions about Some Aspects of the Level of Information of the Public by the Police in the Context of Education and Ethnic Discrimination. // Metodički obzori. 5 (2010) , 9; 19-30 (prethodno priopćenje, znanstveni).

24. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana djece i mladih s poremećajima u ponašanju. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 59 (2010) , 1; 99-112 (pregledni rad, znanstveni).

25. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Dragojlović, Duška.
The role of parents and computer use of pupils perpetrators of criminal acts. // Metodički obzori. 5 (2010) , 2; 7-20 (članak, znanstveni).

26. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Opašić, Valter.
Percepcija učinkovitosti policije i obilježja policijskih službenika. // Policija i sigurnost. 19 (2010) , 3; 309-325 (članak, znanstveni).

27. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 2 (2010) , 24; 9-18 (članak, znanstveni).

28. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Uporaba računala u razrednoj nastavi. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 59 (2010) , 4; 533-543 (članak, znanstveni).

29. Radetić-Paić, Mirjana.
Neka obilježja obitelji i roditelja kao rizičnih čimbenika za pojavu i razvoj poremećaja u ponašanju djece i mladeži. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 38 (2002) , 2; 133-144 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Radetić-Paić, Mirjana.
University students’ risky behaviors and the progression rate. // Sodobna pedagogika. 69(135) (2018) , 3; 206-2016 (članak, stručni).

2. Radetić-Paić, Mirjana; Medaković Matija.
Dostupnost, zlouporaba, štetnost i razlozi uporabe sredstava ovisnosti u mjestu studiranja - procjene pulskih studenata. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 60 (2011) , 3; 311-328 (članak, stručni).

3. Radetić-Paić, Mirjana; Maružin Emil.
Neka obilježja maloljetničke delinkvencije na području nadležnosti policijske postaje Rovinj. // Kriminologija i socijalna integracija. 17 (2009) , 1; 69-77 (članak, stručni).

4. Radetić-Paić, Mirjana.
Rizici i intervencije za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju grada Pule. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 39 (2003) , 2; 223-232 (članak, stručni).

5. Radetić-Paić, Mirjana.
Neki problemi u primjeni pozitivnih pravnih propisa u praksi defektologa-socijalnog pedagoga pri Centru za socijalnu skrb. // Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 6 (1998) , 2; 153-158 (članak, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Radetić-Paić, Mirjana; Cajner Mraović, Irena.
Obrazovanje kao interkulturalni medij u funkciji pristupa informacijama // Društvo i tehnologija 2009. / Plenković, Juraj (ur.).
Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2009. 43-43 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Radetić-Paić, Mirjana.
Teorija i praksa integriranog odgoja i obrazovanja iz perspektive sveučilišnih nastavnika: koliko uistinu znamo // The 14th Days of Mate Demarin Contemporary Challenges to Educational Theory and Practice / Prskalo, I: Jurčević Lozančić, A. ; Braičić, Z. (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2014. 368 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Radetić-Paić, Mirjana.
Rizici i potrebe - polazišta u planiranju preventivnih intervencija za djecu i mladež Grada Pule // Okrugli stol Lokalna zajednica u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih - izvorište nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (radni materijal) / Bašić, Josipa ; Grozić-Živolić Sonja (ur.).
Pula : Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije, 2001. (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Radetić-Paić, Mirjana.
Kompetencije učitelja u radu s djecom s teškoćama u razvoju: Kojim smjerom trebamo ići? // Zbornik radova 17. Dani Mate Demarina Odgoj i obrazovanje – budućnost civilizacije Petrinja, Hrvatska / Prskalo, Ivan ; Braičić, Zdenko ; Badrić, Marko (ur.).
Petrinja : Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2018. 99-112 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva.
UNIVERSITY STUDENTS’ FAMILY RESILIENCE AND THE ORGANIZATION OF THEIR OWN FREE TIME // 16th International Conference on Social Sciences Paris, 23-24 November 2018 Proceedings Book / Scientific, Editorial Board (ur.).
Paris : EUSER, European Center for Science Education and Research, 2018. 167-175 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Inappropriate Effects Which the Use of Computer and Playing Video Games Have on Young People // International Scholar and Scientific Research & Inovation.
2015. 1758-1761 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Obrazovni i drugi aspekti socijalne isključenosti Roma – neka hrvatska iskustva i mogućnosti // IV. Međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost / Arnaut, Muhamed (ur.).
Zenica, Bosna i Hercegovina : Pedagoški fakultet, 2013. 123-136 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Babić, Vesna.
Differences in male and female pupils` self estimates about behaviour disorders // Suvremene strategije učenja i poučavanja / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2011. 819-828 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Kocijančić, Antonia; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Abuse of addictive substances by elementary school pupils: prevention and early intervention // Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina: Suvremene strategije učenja i poučavanja, Monografija I.dio / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2011. 417-429 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Babić, Vesna.
School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children // Suvremene strategije učenja i poučavanja / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 637-648 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja // Društvo i tehnologija, 2011. / Plenković, Mario (ur.).
Zagreb : HRVATSKO KOMUNIKOLOŠKO DRUŠTVO & NONACOM, 2011. 178-183 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Radetić-Paić, Mirjana.
Rizični i zaštitni čimbenici i potrebe djece i mladih s poremećajima u ponašanju grada Pule // 11.dani Mate Demarina-Očekivanja, postignuća i perspektive u teoriji i praksi ranog i primarnog odgoja i obrazovanja / Jurčević Lozančić, Anka (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2010. 363-376 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja.
Uporaba ICT-a i neprimjeren učinak korištenja računala iz perspektive budućih učitelja i odgojitelja // Društvo i tehnologija 2010. / Plenković, Mario (ur.).
Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo i NONACOM, 2010. 305-312 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Radetić-Paić, Mirjana.
Obilježja školovanja djece i mladih s aktivnim i pasivnim poremećajima u ponašanju // Škola po mjeri : međunarodni znanstveni skup : monografija / Deseti dani Mate Demarina / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009. 539-550 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Radetić-Paić, Mirjana; Gortan-Carlin, Ivana Paula; Hauser Marija.
Glazba i dijete iz disfunkcionalne obitelji u dječjem vrtiću: prilog muzikoterapiji // Dijete i estetski izričaji / Robert Bacalja i Katarina Ivon (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2014. 253-263 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Radetić-Paić, Mirjana.
Skupni savjetovališni rad s mladima-procjena privlačnosti skupine kao jedan od preduvjeta uspješnosti tretmana // Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem. Ovisnost, zlouporaba droga, rehabilitacija, resocijalizacija, smanjenje štete.Trendovi, pristupi i odgovori društva na suzbijanje zlouporabe opojnih droga / Čikeš, J. ; Kramarić, D. ; Ostojić, J. ; Ivandić, J. ; Janković, J. ; Bagarić, A. (ur.).
Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, 2006. 195-203 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Radetić-Paić, Mirjana.
Zlouporaba sredstava ovisnosti i rizični čimbenici u obiteljima djece i mladeži s poremećajima u ponašanju grada Pule // Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem «Borba protiv ovisnosti-borba za zdravu obitelj» / Miharija, M. ; Kramarić, D. ; Dundović, D. ; Šarić, J. ; Majić, D. ; Splivalo, J. ; Juretić, B. (ur.).
Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, 2005. 205-210 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva.
University Student’s Family Resilience and the Organization of Their Own Free Time // Conference Proceedings Abstract Book 16th International Conference on Social Sciences / Editorial Board, Scientific Committee (ur.).
Paris : EUSER-European Center for Science Education and Research, 2018. 112-112 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Babić, Vesna.
Relations between behavioral disorders self- assessment and free time sports’ practice in school-aged children // Book of abstract of 12th International Scientific Conference ''Perspectives in physical education and sport'' / Gevat, Cecilia (ur.).
Romania, Constanta : Ovidus University Press, 2012. 8-8 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

3. Radetić-Paić, Mirjana.
Konstruktivno korištenje vremena kao čimbenik zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece osnovnoškolske dobi // Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima 8. međunarodni znanstveni skup (knjiga sažetaka) / Milković, M., Doležal, D., Hržica, G., Stošić, J. (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehablitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 165-166 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Šimović, Vladimir.
Differences in the students playing computer games with and without elements of violence's self-evaluation on the frequency of use of social networks and their applications // Education in the Modern European Environment / Šimović, Vladimir ; Bežen, Ante (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana.
Prezentacija multimedijskih sadržaja, pamćenje informacija i pažnja // Društvo i tehnologija 2011.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Radetić-Paić, Mirjana.
Mladi puljani s poremećajima u ponašanju kroz prizmu upitnika za određivanje intervencije i vođenja slučaja - UZORI/VS // Drugi asistentski dan, Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja dobrile u Puli, Knjiga sažetaka, / Diković, Marina ; Vitković, Vanesa (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 18-18 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Radetić-Paić, Mirjana; Gortan-Carlin, Ivana Paula; Hauser, Marija.
Terapija glazbom i dijete iz nepotpune obitelji u dječjem vrtiću // / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2011. 41-41 (predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Radetić-Paić, Mirjana.
Specifični rizici i potrebe djece i mladeži s poremećajima u ponašanju Grada Pule i promjene u desetogodišnjem razdoblju // 3.hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem 10+ Snage socijalne pedagogije / Ferić Šlehan, Martina ; Jandrić Nišević, Anita ; Kranželić, Valentina (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih pedagoga ; Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2010. 102-102 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Radetić-Paić, Mirjana.
Područja rizika i potreba - polazišta u planiranju ranih intervencija za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju grada Pule // Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciiji / Ambrosi-Randić, Neala ; Plavšić, Marlena (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, 2010. 123-124 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Radetić-Paić, Mirjana.
Istarski Romi žrtve kriminaliteta: percepcija različitih obilježja stupnja sigurnosti Roma i ostalog stanovništva Istre / doktorska disertacija.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 26.10. 2009., 184 str. Voditelj: Cajner Mraović, Irena.
 
  Magistarski radovi
 

1. Radetić-Paić, Mirjana.
Prosudba rizika i potreba u svrhu planiranja intervencija za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju Grada Pule / magistarski rad.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 30.10. 2002, 231 str. Voditelj: Koller-Trbović, Nivex.
 
  Druge vrste radova
 

1. Gortan-Carlin, Ivana Paula; Vidulin-Orbanić, Sabina; Radetić-Paić, Mirjana.
Međunarodna ljetna škola muzikoterapije na otočju Brijuni: doživljaj za pamćenje, 2011. (izvješće).

2. Radetić-Paić, Mirjana.
Kvaliteta dijagnosticiranja i diferencijacije tretmana kao preduvjet uspješnog socijalno-pedagoškog rada, 2004. (sažeci u zbornicima skupova).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Ibrišević, Mateja.
Uporaba ICT-a i negativni učinci korištenja računala / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 30.09. 2019, 76 str. Voditelj: Radetić-Paić, Mirjana.