Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Studirati se može na hrvatskom ili na talijanskom jeziku.

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja i provedenog intervjua.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju općega uspjeha u svakom razredu srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik, (prvi) strani jezik na višoj razini i matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij traje pet godina (deset semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 300 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom integriranoga sveučilišnog učiteljskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra primarnoga obrazovanja (mag. prim. educ.).

Popis kolegija