Integrirani sveučilišni Učiteljski studij

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Studirati se može na hrvatskom ili na talijanskom jeziku.

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja i provedenog intervjua.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju općega uspjeha u svakom razredu srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik, (prvi) strani jezik na višoj razini i matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij traje pet godina (deset semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 300 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom integriranoga sveučilišnog učiteljskog studija stječe se akademski naziv magistar primarnoga obrazovanja (mag. prim. educ.).

Popis kolegija