O djelatniku

Sanja Tatković, dipl. psih.

Zvanje: povjera predavanja

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski