Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

dr. sc. Urianni Merlin, v. pred.

Zvanje: viši predavač
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za rani i predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku
Godina diplomiranja:2000.
Godina magistriranja:2011.
Godina doktoriranja:2019.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

cjeloživotno učenje

Životopis

Diplomirala je 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer likovne kulture.

Od 2006. radi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u zvanju višeg predavača. 

2008. godine upisala je magistarski studij na Akademiji za likovnu umetnost in oblikovanje u Ljubljani, smjer Video. Obranila je magistarski rad pod naslovom Grupna komunikacija v intermedijski umetnosti 2011. godine te upisala doktorski studij Rano učenje na Pedagoškom fakultetu u Kopru.

2019. završava doktorski studij sa disertacijom Utjecaj istraživanja svjetlosti na razvoj likovnog izražavanja djece predškolske dobi.  

Preko udruga provodi različite aktivnosti i edukacije za djecu i odrasle, piše i osmišljava projekte, te kao član Upravnog odbora vodi rad udruge. Osim ambijentalnih instalacija koje je realizirala na javnim prostorima, izlagala je u Mestnoj galeriji u Ljubljani te Multimedijalnom centru LUKA. Organizirala je i postavljala brojne izložbe dječjih radova kao 2015. izložbu Dječjih radova “Svjetlosti Duginih boja” u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli, u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, DV Olga Ban Pazin, DV Radost Poreč, DV Dado Štinjan.

Do sada je izlagala brojne stručne radove te znanstveni rad “Upotreba grafičkih tehnika sa Djecom predškolske dobi”, u koautorstvu sa Miom Verk, koji je objavljen u travnju 2015. kao izvorni znanstveni rad u Zborniku radova međunarodne znanstvene konferencije u Opatiji Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja, organizirane od strane Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izdavač: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; http://server.penta-pco.com/congressBuilder/content/35/3_simpozij.pdf.

 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • siječanj 2018.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • umjetničko područje, polje likovna umjetnost, grana likovna pedagogija