Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Kontakti

Adresa: Ronjgova 1, 52 100 Pula

Telefon tajništva: 052/377-541

Telefaks: 052/377-550

Telefon studentske službe: 052/377-514

Elektronička pošta: fooz-ured@unipu.hr

 

Dekanica Fakulteta: izv. doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

Tajnica: Ivana Poljak, dipl. iur.