Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku organizira se kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju).

Trajanje studijskog programa

  • 2 godine, odnosno 4 semestara

Minimalni broj ECTS bodova potrebnih da bi student završio studijski program

  • 120 ECTS bodova

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija i razina kvalifikacije

  • Završetkom Sveučilišnog diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje stječe se akademski naziv magistar/magistra ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (magister/magistra in educazione della prima infanzia e prescolare).

Dodatne informacije: