Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi

"Analiza inkluzivnosti studijskih programa za inicijalno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi" nastala je u okviru programa „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ koji se provodi od veljače 2020. do prosinca 2021. godine u suradnji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, uz sudjelovanje Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, te  Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Program je razvijen u sklopu Nacionalnoga programa Ureda UNICEF-a za Hrvatsku (2017. – 2021.).  

Analizom su obuhvaćeni svi studijski programi (6 preddiplomskih i 5 diplomskih) za inicijalno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi koji su se akademske godine 2019./2020. realizirali na hrvatskim visokim učilištima (u Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu), a u okviru skupova kompetencija: (1) uvažavanje različitosti djece (različitosti su izvor i sredstvo odgoja i obrazovanja), (2) podržavanje učenja i razvoja sve djece (uvjerenje u mogućnost napretka i obrazovanja sve djece/studenata), (3) fleksibilnost poučavanja (raznolike strategije i metode poučavanja i procjena koje su usklađene s različitim stilovima i iskustvima učenja djece/studenata), (4) suradnja (timski rad) i (5) kontinuirani osobni i profesionalni razvoj (cjeloživotno učenje). Analizirani su i rezultati intervjua sa studentima, odgojiteljima i sveučilišnim nastavnicima."


Priručnici za preuzimanje