Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za razrednu nastavu

Predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu::


Odsjek za razrednu nastavu

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska komunikacija na engleskom jeziku 1 diplomski
Akademska komunikacija na engleskom jeziku / Comunicazione accademica in lingua inglese 1 diplomski
Akademska komunikacija na hrvatskom jeziku 1 diplomski
Aktivni odgoj djece u prirodi 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Aktivni odgoj djece u prirodi / Educazione attiva dei bambini in natura 2 diplomski
Aktivnosti u timskom radu 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Anglosaksonski svijet 1 / Il mondo anglosassone 1 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Anglosaksonski svijet I. 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Anglosaksonski svijet II. 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Anglosaksonski svijet II. / Il mondo anglosassone 2 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Audio i video obrada 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Audio i video obrada/ Elaborazione audio e video 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Baza podataka 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Baze podataka / Banche dati 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Cjeloživotno obrazovanje 1, 2 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Cjeloživotno učenje odgojitelja 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Cjeloživotno učenje odgojitelja / Apprendimento permanente degli educatori 2 diplomski
Čitanje stručne literature na engleskom jeziku 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Čitanje stručne literature na engleskom jeziku / Lettura di testi professionali in lingua inglese 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Didaktička dokimologija 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Didaktika 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Didaktika 1 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Didaktika 1 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Didaktika 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Diplomski rad 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Diplomski rad 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Dječja književnost 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Dječja književnost 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Dječja književnost 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Dječja književnost 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dječja književnost 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dječja književnost na engleskom jeziku I. 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Dječja književnost na engleskom jeziku II. 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Dječja književnost na engleskom jeziku III. 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Dječja književnost na engleskom jeziku III. / Letteratura per l'infanzia in inglese 3 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Dječja književnost na engleskom jeziku II./ Letteratura per l'infanzia in inglese 2 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Dječja književnost na engleskom jeziku I./ Letteratura per l'infanzia in inglese 1 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Elementarna geometrija 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Elementarne funkcije 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik 1 / Lingua inglese 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik 1 / Lingua inglese 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik 1 Lingua inglese 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik 1 Lingua inglese 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik 2 / Lingua inglese 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik 2 / Lingua inglese 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik 2 Lingua inglese 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik 2 Lingua inglese 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik I 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik I 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik I 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik I. 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik II 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik II 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik II 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik II. 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik II./ Lingua inglese II 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik II./ Lingua inglese II 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik I./ Lingua inglese I. 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik I./ Lingua inglese I. 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Etika učiteljskog poziva 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Filozofija odgoja 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Filozofija odgoja i etika poziva 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Filozofija odgoja i etika poziva 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Fiziologija morskih organizama 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Folklorna glazbena baština i djeca rane i predškolske dobi 2 diplomski
Folklorna glazbena baština i djeca rane i predškolske dobi / Musica folcloristica e i bambini nella prima e seconda infanzia 2 diplomski
Fonetika i fonologija engleskog jezika 1 Fonetica e fonologia della lingua inglese I 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Fonetika i fonologija engleskog jezika 1 Fonetica e fonologia della lingua inglese I 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Fonetika i fonologija engleskog jezika 2 Fonetica e fonologia della lingua inglese 2 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Fonetika i fonologija engleskog jezika 2 Fonetica e fonologia della lingua inglese 2 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Fonetika i fonologija engleskog jezika I 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Fonetika i fonologija engleskog jezika II 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Glazba i dijete u ranoj i predškolskoj dobi 1 diplomski
Glazba i dijete u ranoj i predškolskoj dobi / Musica e bambino nella prima e seconda infanzia 1 diplomski
Glazbena kultura 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbena kultura 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbena kultura 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbena kultura 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbena kultura 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbena kultura / Cultura musicale 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbena kultura / Cultura musicale 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbeni praktikum 1 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Glazbeni praktikum 1 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Glazbeni praktikum 2 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Glazbeni praktikum 2 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Glazbeni praktikum 2 / Laboratorio di musica 2 4 preddiplomski
Glazbeni praktikum I. / Laboratorio di musica 1 3 preddiplomski
Glazbeno pismo i sviranje 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Glazbeno pismo i sviranje Cultura musicale e strumentazione 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Glazbeno pismo i sviranje Cultura musicale e strumentazione 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Govorne vježbe 1 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Govorne vježbe 1 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 1 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Govorne vježbe 2 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Govorne vježbe 2 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 2 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Govorne vježbe 3 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Govorne vježbe 3 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 3 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Govorne vježbe 4 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Govorne vježbe 4 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 4 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Govorno izražavanje / Comunicazione orale 10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 9
Građanski odgoj i obrazovanje 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatska dječja književnost u radu s predškolskim djetetom 1 diplomski
Hrvatska folklorna glazba 7 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Hrvatska folklorna glazba 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatska folklorna glazba 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski dječji roman 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Hrvatski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik 1 / Lingua croata 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik 2 / Lingua croata 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik I. 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik I. 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik I. 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik II. 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik II. 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik II. 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik II. 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik II / Lingua croata 2 3, 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Hrvatski jezik II Lingua croata 2 3, 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Hrvatski jezik II Lingua croata 2 3, 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Hrvatski jezik I / Lingua croata 1 3, 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Hrvatski jezik I Lingua croata 1 3, 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Igre i djeca 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Igre i djeca 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Informacijski sustavi 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Informacijski sustavi / Sistemi informatici 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Inkluzivna pedagogija 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Inkluzivna pedagogija 1 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Inkluzivno obrazovanje posebnih skupina 1 poslijediplomski doktorski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Interkulturalna komunikacija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Interkulturalna komunikacija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Istraživanja odgoja i obrazovanja 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Istraživanje odgoja i obrazovanja 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Istraživanje odgoja i obrazovanja 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Istraživanje odgoja i obrazovanja / Metodologia della ricerca in educazione 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Istraživanje odgoja i obrazovanja / Metodologia della ricerca in educazione 2 preddiplomski
Izrada web stranica 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Izrada web stranica/ Creazione di pagine web 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziologija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziologija 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Kineziologija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziologija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziologija / Cinesiologia 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Kineziologija / Cinesiologia 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura 1 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 1 1, 2, 3, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Kineziološka kultura 1 1, 2, 3, 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Kineziološka kultura 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura 1 / Cultura cinesiologica 1 1 preddiplomski
Kineziološka kultura 1 (dipl.) 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Kineziološka kultura 2 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 2 1, 2, 3, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Kineziološka kultura 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura 2 / Cultura cinesiologica 2 2 preddiplomski
Kineziološka kultura 2 (dipl.) 2, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Kineziološka kultura 3 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 3 1, 2, 3, 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Kineziološka kultura 3 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura 3 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura 4 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kineziološka kultura 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 4 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura 4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kineziološka kultura 4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kineziološka kultura 4 / Cultura cinesiologica 4 4 preddiplomski
Kineziološka kultura 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 6 1, 2, 4, 6, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 4, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 6 1, 2, 4, 6, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 4, 6, 7, 8
Kineziološka kultura 7 1, 2, 7, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 7, 8
Kineziološka kultura 7 1, 2, 7, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 7, 8
Kineziološka kultura 8 2, 8 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 8
Kineziološka kultura 8 2, 8 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 8
Kineziološka kultura I./ Cultura cinesiologica I 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura I./ Cultura cinesiologica I 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura II./ Cultura cinesiologica II 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura II./ Cultura cinesiologica II 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura III. / Cultura cinesiologica 3 3 preddiplomski
Kineziološka kultura III/Cultura cinesiologica III 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura III/Cultura cinesiologica III 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura IV./ Cultura cinesiologica 4 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura IV./ Cultura cinesiologica 4 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka metodika 1 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kineziološka metodika 2 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Kineziološka metodika I. 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kineziološka metodika I. 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Kineziološka metodika I. / Didattica della cinesiologia 1 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka metodika II. 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Kineziološka metodika II. 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Kineziološka metodika II. / Didattica della cinesiologia 2 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka metodika III. 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Kineziološka metodika III. / Didattica della cinesiologia 3 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 1 4 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 5 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 1, 5 cjeloživotno učenje
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 1, 5 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 2 5 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 6 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 2, 6 cjeloživotno učenje
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 2, 6 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 3 6 preddiplomski
Kineziološke transformacije u ranoj i predškolskoj dobi 1 diplomski
Kineziološke transformacije u ranoj i predškolskoj dobi / Trasformazioni cinesiologiche nella prima e seconda infanzia 1 diplomski
Književna nematerijalna kulturna baština 2 diplomski
Književnost za djecu i mladež 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Književnost za djecu i mladež 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Komunikacija i govorne interakcije u didaktičkoj sredini/Comunicazione e interazione verbale nei contesti didattici 3 preddiplomski
Kreativna glazbena radionica 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kreativna glazbena radionica 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kreativna glazbena radionica / Laboratorio musicale creativo 5 preddiplomski
Kurikulumski pristup u odgoju i obrazovanju 2 poslijediplomski doktorski
Likovna kultura 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Likovno stvaralaštvo - grafika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Likovno stvaralaštvo: grafika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Likovno stvaralaštvo: grafika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Likovno stvaralaštvo - Grafika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Medijska kultura 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Medijska kultura 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Medijska kultura 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Medijska kultura 1, 2 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Medijska kultura 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Medijska kultura 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Medijska kultura / Cultura multimediale 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Medijska kultura / Cultura multimediale 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Medijska pedagogija 1, 2 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Metodika glazbene kulture 1 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika glazbene kulture 2 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika glazbene kulture I. 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika glazbene kulture I. 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika glazbene kulture I. / Didattica della cultura musicale I 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika glazbene kulture II. 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika glazbene kulture II. 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Metodika glazbene kulture II./ Didattica della cultura musicale 2 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika glazbene kulture III. 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Metodika glazbene kulture III./ Didattica della cultura musicale 3 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika glazbene kulture u integiranom kurikulumu 1 1, 5 cjeloživotno učenje
Metodika glazbene kulture u integiranom kurikulumu 1 1, 5 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 1 5 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cultura musicale nel curricolo integrato 1 5 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 6 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 2, 6 cjeloživotno učenje
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 2, 6 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della cultura musicale nel curricolo integrato 2 6 preddiplomski
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Metodika likovne kulture 1 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika likovne kulture 2 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika likovne kulture I. 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Metodika likovne kulture II. 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Metodika likovne kulture III. 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Metodika nastave engleskog jezika 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Metodika nastave engleskog jezika I./ Didattica della lingua inglese 1 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika nastave engleskog jezika II. 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Metodika nastave engleskog jezika II. / Didattica della lingua inglese 2 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika nastave engleskog jezika III. 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Metodika nastave engleskog jezika III. / Didattica della lingua inglese 3 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika nastave informatike I. 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Metodika nastave matematike I. 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Metodika nastave matematike I. / Didattica della matematica 1 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika nastave matematike II. 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Metodika nastave matematike II. / Didattica della matematica 2 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika nastave matematike III. 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Metodika nastave matematike III. / Didattica della matematica 3 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika nastave prirode i društva I. 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Metodika nastave prirode i društva II. 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Metodika nastave prirode i društva III. 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu 6 preddiplomski
Metodologija kvalitativnih i kvantitativnih pedagoških istraživanja 2 diplomski
Metodologija kvalitativnih i kvantitativnih pedagoških istraživanja / Metodologia della ricerca qualitativa e quantitativa in pedagogia 2 diplomski
Metodologija pedagogijskih istraživanja 2 preddiplomski
Metodologija pedagogijskih istraživanja 2 preddiplomski
Metodologija pedagogijskih istraživanja / Metodologia della ricerca in educazione 2 preddiplomski
Modeli kurikuluma u dječjem vrtiću 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Motorički razvoj u ranoj i predškolskoj dobi 2 diplomski
Motorički razvoj u ranoj i predškolskoj dobi / Sviluppo motorio nella prima infanzia e nell´etá prescolare 2 diplomski
Obiteljska pedagogija 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Obiteljska pedagogija 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Obiteljska pedagogija 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Obiteljska pedagogija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Obiteljska pedagogija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Oblikovanje slike i stolno izdavaštvo 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Oblikovanje slike i stolno izdavaštvo/ Elaborazione dell'immagine ed editoria 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Obrazovanje posebnih skupina 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Ocjenjivanje u obrazovanju 1 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava / Eduaczione ai diritti umani 10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo 1, 2 preddiplomski
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo 1, 2 cjeloživotno učenje
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo 5 preddiplomski
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo 5 preddiplomski
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo / Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza democratica 5 preddiplomski
Opća didaktika 1, 3, 5 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Opća didaktika 1, 3, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Opća didaktika