Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Predstojnica Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje:


Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska komunikacija na engleskom jeziku 1 diplomski
Akademska komunikacija na hrvatskom jeziku 1 diplomski
Akademska komunikacija na njemačkom jeziku 1 diplomski
Aktivni odgoj djece u prirodi 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Aktivnosti u timskom radu 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Audio i video obrada 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Audio i video obrada/ Elaborazione audio e video 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Baza podataka 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Baze podataka / Banche dati 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Cjeloživotno učenje odgojitelja 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Cjeloživotno učenje odgojitelja / Apprendimento permanente degli educatori 2 diplomski
Diplomski rad 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Diplomski rad 4 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad / Stesura tesi 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Dječja književnost 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Filozofija odgoja i etika poziva 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Filozofija odgoja i etika poziva 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Filozofija za djecu 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Folklorna glazbena baština i djeca rane i predškolske dobi 2 diplomski
Glazba i dijete u ranoj i predškolskoj dobi 1 diplomski
Glazbena kultura 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbena kultura 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbena kultura 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbena kultura 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glazbeni praktikum 1 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Glazbeni praktikum 1 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Glazbeni praktikum 2 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Glazbeni praktikum 2 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Glazbeni praktikum I. / Laboratorio di musica 1 3 preddiplomski
Glazbeno pismo i sviranje 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Govorno izražavanje 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Govorno izražavanje 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Građanski odgoj i obrazovanje 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatska dječja književnost u radu s predškolskim djetetom 1 diplomski
Hrvatski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik I. 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatski jezik II. 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik II. 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Igre i djeca 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Igre i djeca 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Igre i djeca 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Igre i djeca 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 2 preddiplomski
IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 2 preddiplomski
Interkulturalna komunikacija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Interkulturalna komunikacija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Interkulturalna komunikacija / Competenza e communicazione interculturale 3 preddiplomski
Izrada web stranica 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Izrada web stranica/ Creazione di pagine web 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziologija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziologija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziologija 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Kineziologija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziologija 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziologija / Cinesiologia 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura 1 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura 1 / Cultura cinesiologica 1 1 preddiplomski
Kineziološka kultura 1 / Cultura cinesiologica 1 1 preddiplomski
Kineziološka kultura 1 Cultura cinesiologica 1 1 preddiplomski
Kineziološka kultura 1 Cultura cinesiologica 1 1 preddiplomski
Kineziološka kultura 2 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura 2 / Cultura cinesiologica 2 2 preddiplomski
Kineziološka kultura 2 / Cultura cinesiologica 2 2 preddiplomski
Kineziološka kultura 2 Cultura cinesiologica 2 2 preddiplomski
Kineziološka kultura 2 Cultura cinesiologica 2 2 preddiplomski
Kineziološka kultura 2/ Cultura cinesiologica 2 2 preddiplomski
Kineziološka kultura 2/ Cultura cinesiologica 2 2 preddiplomski
Kineziološka kultura 3 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura 3 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura 3 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura 3 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura 3 / Cultura cinesiologica 3 3 preddiplomski
Kineziološka kultura 3 Cultura cinesiologica 3 3 preddiplomski
Kineziološka kultura 3 Cultura cinesiologica 3 3 preddiplomski
Kineziološka kultura 3 Cultura cinesiologica 3 3, 4 preddiplomski
Kineziološka kultura 3 Cultura cinesiologica 3 3, 4 preddiplomski
Kineziološka kultura 4 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kineziološka kultura 4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kineziološka kultura 4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kineziološka kultura 4 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kineziološka kultura 4 / Cultura cinesiologica 4 4 preddiplomski
Kineziološka kultura 4 Cultura cinesiologica 4 4 preddiplomski
Kineziološka kultura 4 Cultura cinesiologica 4 4 preddiplomski
Kineziološka kultura 4 Cultura cinesiologica 4 3, 4 preddiplomski
Kineziološka kultura I. 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka kultura I./ Cultura cinesiologica I 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura I./ Cultura cinesiologica I 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura II. 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka kultura II./ Cultura cinesiologica II 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura II./ Cultura cinesiologica II 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura III. 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kineziološka kultura III. / Cultura cinesiologica 3 3 preddiplomski
Kineziološka kultura III/Cultura cinesiologica III 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura III/Cultura cinesiologica III 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura IV. 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kineziološka kultura IV. / Cultura cinesiologica 4 4 preddiplomski
Kineziološka kultura IV./ Cultura cinesiologica 4 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka kultura IV./ Cultura cinesiologica 4 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Kineziološka metodika 1 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kineziološka metodika 2 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Kineziološka metodika I. 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Kineziološka metodika II. 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Kineziološka metodika III. 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 5 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 1, 5 cjeloživotno učenje
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 1, 5 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 2 5 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 6 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 2, 6 cjeloživotno učenje
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 2, 6 preddiplomski
Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 3 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 3 6 preddiplomski
Kineziološke transformacije u ranoj i predškolskoj dobi 1 diplomski
Književna nematerijalna kulturna baština 2 diplomski
Komunikacijske vještine 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Komunikacijski aspekti obrazovanja 1 poslijediplomski doktorski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kreativna glazbena radionica 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kreativna glazbena radionica 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kreativna glazbena radionica / Laboratorio musicale creativo 5 preddiplomski
Likovna kultura 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovna kultura 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovna kultura 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovna kultura 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovna kultura / Cultura artistica 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Likovna kultura / Cultura artistica 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovni aspekti slikovnice 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Likovni aspekti slikovnice / Aspetti artistici dell´albo illustrato 2 diplomski
Likovno stvaralaštvo: grafika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Likovno stvaralaštvo: grafika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Likovno stvaralaštvo: Grafika / Creativita artistica: Riproduzione a stampa 4 preddiplomski
Likovno stvaralaštvo - grafika i dizajn 10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 9
Likovno stvaralaštvo - oblik i boja 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovno stvaralaštvo - oblik i boja 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Likovno stvaralaštvo - oblik i boja / Creativita' artistica - forma e colore 10, 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Likovno stvaralaštvo: Oblik i boja / Creativita artistica: Forma e colore 3 preddiplomski
Lutkarstvo i scenska kultura 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Lutkarstvo i scenska kultura 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Lutkarstvo i scenska kultura 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Lutkarstvo i scenska kultura 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Lutkarstvo i scenska kultura 2, 4 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Lutkarstvo i scenska kultura 2, 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Lutkarstvo i scenska kultura / Cultura teatrale e animazione dei burattini 4 preddiplomski
Medijska kultura 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Medijska kultura 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodika glazbene kulture 1 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika glazbene kulture 2 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika glazbene kulture I. 6 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika glazbene kulture II. 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika glazbene kulture II. 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Metodika glazbene kulture III. 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Metodika glazbene kulture u integiranom kurikulumu 1 1, 5 cjeloživotno učenje
Metodika glazbene kulture u integiranom kurikulumu 1 1, 5 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 1 5 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cultura musicale nel curricolo integrato 1 5 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 6 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 2, 6 cjeloživotno učenje
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 2, 6 preddiplomski
Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della cultura musicale nel curricolo integrato 2 6 preddiplomski
Metodika govorne komunikacije 1 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika govorne komunikacije 2 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika govorne komunikacije I. 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika govorne komunikacije II. 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika govorne komunikacije u integiranom kurikulumu 3 / Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato 3 6 preddiplomski
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 5 preddiplomski
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 1, 5 cjeloživotno učenje
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 1, 5 preddiplomski
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato 2 5 preddiplomski
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 3 6 preddiplomski
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 3 2, 6 cjeloživotno učenje
Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu 3 2, 6 preddiplomski
Metodika likovne kulture 1 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika likovne kulture 2 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika likovne kulture I. 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika likovne kulture I./ Didattica della cultura artistica 1 7 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika likovne kulture II. 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Metodika likovne kulture II./ Didattica della cultura artistica 2 8 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika likovne kulture III. / Didattica della cultura artistica 3 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 5 preddiplomski
Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 1, 5 cjeloživotno učenje
Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 1, 5 preddiplomski
Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cultura artistica nel curricolo integrato 1 5 preddiplomski
Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 2 6 preddiplomski
Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 2 2, 6 cjeloživotno učenje
Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 2 2, 6 preddiplomski
Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu 2 / Didattica della cultura artistica nel curricolo integrato 2 6 preddiplomski
Metodika nastave informatike II. 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Metodika nastave informatike II. / Didattica dell'informatica 2 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika nastave informatike III. 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Metodika nastave informatike III. / Didattica dell'informatica 3 10 integrirani preddiplomski i diplomski
Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integiranom kurikulumu 1 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 1 4 preddiplomski
Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 1 4 preddiplomski
Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 5 preddiplomski
Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 2 5 preddiplomski
Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 3 6 preddiplomski
Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 3 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 3 6 preddiplomski
Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu 6 preddiplomski
Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu 2, 6 cjeloživotno učenje
Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu 2, 6 preddiplomski
Metodika rada u jaslicama u integriranom kurikulumu / Didattica del nido d´infanzia nel curricolo integrato 6 preddiplomski
Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 1 5 preddiplomski
Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 2 6 preddiplomski
Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova I. 5 preddiplomski
Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova II. 6 preddiplomski
Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 1, 5 cjeloživotno učenje
Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 2 1, 5 preddiplomski
Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 3 2, 6 cjeloživotno učenje
Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu 3 2, 6 preddiplomski
Metodologija kvalitativnih i kvantitativnih pedagoških istraživanja 2 diplomski
Metodologija pedagogijskih istraživanja 2 preddiplomski
Metodologija pedagogijskih istraživanja 2 preddiplomski
Modeli kurikuluma u dječjem vrtiću 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Motorički razvoj u ranoj i predškolskoj dobi 2 diplomski
Njemački jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Njemački jezik 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Njemački jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Njemački jezik 2 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Obiteljska pedagogija 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Obiteljska pedagogija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Obiteljska pedagogija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Oblikovanje slike i stolno izdavaštvo 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Oblikovanje slike i stolno izdavaštvo/ Elaborazione dell'immagine ed editoria 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo 5 preddiplomski
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo 5 preddiplomski
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo / Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza democratica 5 preddiplomski
Opća pedagogija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Opća pedagogija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Opća pedagogija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Opća pedagogija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Opća psihologija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Opća psihologija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove informatike 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove informatike 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osnove informatike 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove informatike 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove informatike 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove radnog prava 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osnove zbornog pjevanja 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Osnove zbornog pjevanja 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Osnove zbornog pjevanja / Nozioni di canto corale 4 preddiplomski
Pedagogija 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Pedagogija 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Pedagogija 1 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Pedagogija 1 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Pedagogija djece s teškoćama u razvoju 3 preddiplomski
Pedagogija djece s teškoćama u razvoju 3 preddiplomski
Pedagogija održivog razvoja 1, 2 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Pedagogija održivog razvoja 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Pedagogija rane i predškolske dobi 1 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pedagogija rane i predškolske dobi 1 1, 3 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Pedagogija rane i predškolske dobi 1 1, 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Pedagogija rane i predškolske dobi 2 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Pedagogija rane i predškolske dobi 2 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Pedagogija rane i predškolske dobi 2 / Pedagogia dell'infanzia 2 4 preddiplomski
Predškola 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Predškola 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Predškola / Piccola scuola 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Predškolska pedagogija 1 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Predškolska pedagogija 2 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Predškolska pedagogija I. 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Predškolska pedagogija II. 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Programiranje 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Programiranje/ Programmazione 5 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Prostorno-plastično oblikovanje 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Prostorno-plastično oblikovanje / Modellaggio plastico-spaziale 2 diplomski
Psihologija grupe 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Psihologija komuniciranja 1, 2 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Psihologija komuniciranja 1, 2 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Psihologija predškolske dobi 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Psihologija rane i predškolske dobi 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Psihologija rane i predškolske dobi 1, 3 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Psihologija rane i predškolske dobi 1, 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Psihološke osnove učenja u ranoj i odrasloj dobi 1 diplomski
Računalni praktikum 9 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Rani emocionalni razvoj 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Rani emocionalni razvoj 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Rani emocionalni razvoj / Sviluppo emozionale precoce 4 preddiplomski
Raznolikost živog svijeta i ekologija 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Raznolikost živog svijeta i ekologija 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Razvojna psihologija 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Razvojna psihologija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Razvojna psihologija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Razvojna psihologija 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Razvoj vizualne pismenosti 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Razvoj vizualne pismenosti / Alfabetizzazione visiva nella prima infanzia 1 diplomski
Sigurnost i zaštita djece na Internetu 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Slikovnica kao temeljna knjiga u razvoju predškolskog djeteta 1 diplomski
Sociologija odgoja i obrazovanja 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Sociologija odgoja i obrazovanja 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Strategija aktivnog učenja 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Stručna praksa 1 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Stručna praksa 2 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Stručna praksa 3 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Stručna praksa 3 2, 5 cjeloživotno učenje
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 5
Stručna praksa 3 2, 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 5
Stručna praksa 3 / Tirocinio professionale 3 5 preddiplomski
Stručna praksa I. 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Stručna praksa II. 3 preddiplomski