Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studij s nastavom na hrvatskom jeziku

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja (63562)
Beroš, M.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Geografija (63578)
Vojnović, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (227420)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (42322)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (227259)
- 30
(30P)
1 INFO
5.0 Pedagogija (75069)
Diković, M.
1,1,1
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156720)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (174592)
- 25
(25PK)
1 INFO
3.0 Uvod u matematiku (63568)
Grbac, N.
1,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik Učiteljski studij I semestar
=> Obavezno izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I (63565)
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (63566)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbena kultura (200182)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Hrvatski jezik II. (227421)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (42324)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Osnove informatike (145485)
Pogarčić, I.
- 75
(45P+15S+15PK)
2 INFO
5.0 Prirodoslovlje (75072)
Kovačić, I.
1,1,1
60
(45P+15S)
2 INFO
4.0 Razvojna psihologija (63572)
Plavšić, M.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Skupovi brojeva (63576)
Grbac, N.
0,0,0
30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Obvezni strani jezik Učiteljski studij II semestar
=> Obavezno izabrati isti strani jezik kao i u I semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik II (63574)
- 45
(30P+15A)
2 INFO
4.0 Njemački jezik II (63575)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (227422)
- 60
(30P+30A)
3 INFO
4.0 Edukacijska psihologija I (78253)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Elementarne funkcije (132987)
Grbac, N.
1,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Glazbeno pismo i sviranje (78266)
Gortan-Carlin, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (42327)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (78281)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Osnove ekologije (78288)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (66268)
- 50
(50PK)
3 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US III. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika I (78290)
Fabijanić, I.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
3.0 Uvod u gramatiku engleskog jezika (78303)
Bratož, S.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni modul Informatika US III. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Oblikovanje slike i stolno izdavaštvo (145486)
Pogarčić, I.
- 90
(30P+15S+45PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (78355)
- 60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Edukacijska psihologija II (78358)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Elementarna geometrija (78357)
Grbac, N.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
5.0 Inkluzivna pedagogija (200034)
- 60
(30P+15A+15S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (42329)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
4.0 Povijest (78356)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Sviranje I. (78359)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
4 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US IV. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika II (78360)
Fabijanić, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Govorne vježbe 1 (169175)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
4 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik I. (96483)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
ECTS Izborni modul Informatika US IV. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
- 105
(30P+45S+30PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Istraživanja odgoja i obrazovanja (85810)
Kadum, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Likovna kultura (85796)
Rotar, A.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Medijska kultura (85800)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
5 INFO
4.0 Osnove tehničke kulture (145502)
Pogarčić, I.
- 45
(15P+15S+15PK)
5 INFO
3.0 Socijalna pedagogija (227433)
Radetić-Paić, M.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Stručna praksa III. (66278)
- 75
(75PK)
5 INFO
2.0 Sviranje II. (85801)
Radić, B.
- 30
(30A)
5 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US V. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anglosaksonski svijet I. (85804)
Bratož, S.
1,1,1
45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Govorne vježbe 2 (169177)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
5 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik 2 (169167)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
5 INFO
ECTS Izborni modul Informatika V. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Informacijski sustavi (78364)
Ružić Baf, M.
- 30
(30P)
5 INFO
5.0 Programiranje (145490)
- 60
(15P+45PK)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Didaktička dokimologija (85817)
Kadum, S.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
3.0 Etika učiteljskog poziva (85813)
Beroš, M.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Kineziologija (85798)
- 60
(30P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture I. (85812)
Gortan-Carlin, I.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
5.0 Metodika nastave hrvatskog jezika I. (85811)
Ljubešić, M.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
3.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (96498)
Ružić Baf, M.
- 45
(30P+15PK)
6 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anglosaksonski svijet II. (85843)
Bratož, S.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
2.0 Govorne vježbe 3 (169179)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
6 INFO
3.0 Suvremeni engleski jezik 3 (169169)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
6 INFO
ECTS Izborni modul Informatika VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Audio i video obrada (145491)
Pogarčić, I.
- 75
(15P+30S+30PK)
6 INFO
4.0 Uporaba računala u razrednoj nastavi (145492)
Ružić Baf, M.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika glazbene kulture II. (96502)
Gortan-Carlin, I.
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
4.0 Metodika likovne kulture I. (96503)
Rotar, A.
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
5.0 Metodika nastave hrvatskog jezika II. (96500)
Ljubešić, M.
- 60
(30P+30PK)
7 INFO
5.0 Metodika nastave matematike I. (156756)
Miličić, S.
0,0,0
45
(30P+15A)
7 INFO
2.0 Programiranje rada razrednika (96504)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15PK)
7 INFO
3.0 Stručna praksa IV. (97830)
- 100
(100PK)
7 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US VII. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku I. (96505)
1,1,1
75
(45P+30S)
7 INFO
2.0 Govorne vježbe 4 (169181)
- 30
(30SJ)
7 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik 4 (169171)
Bratož, S.
- 45
(15P+30SJ)
7 INFO
ECTS Izborni modul Informatika US VII. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Izrada web stranica (149206)
Pogarčić, I.
- 75
(15P+60PK)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika I. (96518)
Trajkovski, B.
- 45
(30P+15PK)
8 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture III. (96514)
Gortan-Carlin, I.
- 60
(15P+45PK)
8 INFO
4.0 Metodika likovne kulture II. (96515)
Rotar, A.
- 45
(30P+15PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave hrvatskog jezika III. (96509)
Ljubešić, M.
- 60
(15P+45PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave matematike II. (156757)
Miličić, S.
0,0,0
60
(30P+30A)
8 INFO
5.0 Metodika nastave prirode i društva I. (156758)
Kovačić, I.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
ECTS Izborni modul US VIII. sem EJ
=> Obavezno izabrati 1 od modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dječja književnost na engleskom jeziku II. (96519)
Vidović, E.
1,1,1
30
(15P+15S)
8 INFO
2.0 Metodika nastave engleskog jezika (96520)
Bratož, S.
- 30
(15P+15S)
8 INFO
ECTS Izborni modu US VIII. sem INFO
=> Obavezno izabrati 1 modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Baza podataka (85806)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15A)
8 INFO
2.0 Metodika nastave informatike I. (96521)
Ružić Baf, M.
- 30
(15P+15S)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika II. (118952)
Trajkovski, B.
- 45
(30P+15PK)
9 INFO
3.0 Metodika likovne kulture III. (118951)
Rotar, A.
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
4.0 Metodika nastave matematike III. (118962)
Miličić, S.
0,0,0
60
(15P+45PK)
9 INFO
5.0 Metodika nastave prirode i društva II. (118950)
Kovačić, I.
- 60
(30P+30PK)
9 INFO
4.0 Stručna praksa V. (118953)
- 100
(100PK)
9 INFO
ECTS Izborni modul EJ IX. semestar
=> Izabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Čitanje stručne literature na engleskom jeziku (118957)
Bratož, S.
- 30
(30PK)
9 INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku III. (118954)
Vidović, E.
1,1,1
30
(15P+15S)
9 INFO
3.0 Metodika nastave engleskog jezika II. (118955)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Izborni modul INFO IX. semestar
=> Izabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave informatike II. (118958)
Pogarčić, I.
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
4.0 Računalni praktikum (118959)
Pogarčić, I.
- 45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Slobodni izborni kolegiji IX. i X. semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni u IX. semestru i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (212639)
- 30
(15P+15S)
9 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić-Paić, M.
- 30
(15P+15PK)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (118989)
- 300
(300S)
10 INFO
3.0 Kineziološka metodika III. (118963)
Trajkovski, B.
- 60
(15P+45PK)
10 INFO
4.0 Metodika nastave prirode i društva III. (118961)
Kovačić, I.
- 60
(15P+45PK)
10 INFO
ECTS Izborni modul EJ X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave engleskog jezika III. (118974)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(15P+30PK)
10 INFO
3.0 Temelji lingvistike engleskog jezika (169173)
Bratož, S.
- 45
(30P+15S)
10 INFO
ECTS Izborni modul INFO X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodika nastave informatike III. (132980)
Pogarčić, I.
1,1,0
60
(15P+45PK)
10 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145493)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15S)
10 INFO
ECTS Slobodni izborni kolegiji IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 kolegij u IX. i 3 kolegij u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
- 30
(15P+15PK)
10 INFO
2.0 Lutkarstvo i scenska kultura (156777)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
10 INFO
2.0 Strategije aktivnog učenja (118965)
- 30
(15P+15PK)
10 INFO
2.0 Uvod u teoriju književnosti (132979)
Riman, K.
- 30
(15P+15S)
10 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja (63562)
Beroš, M.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Geografija (63578)
Vojnović, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik I. (227420)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (42322)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (227259)
- 30
(30P)
1 INFO
5.0 Pedagogija (75069)
Diković, M.
1,1,1
60
(30P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (156720)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (174592)
- 25
(25PK)
1 INFO
3.0 Uvod u matematiku (63568)
Grbac, N.
1,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik Učiteljski studij I semestar
=> Obavezno izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I (63565)
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (63566)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbena kultura (200182)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Hrvatski jezik II. (227421)
- 60
(30P+30S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (42324)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Osnove informatike (145485)
Pogarčić, I.
- 75
(45P+15S+15PK)
2 INFO
5.0 Prirodoslovlje (75072)
Kovačić, I.
1,1,1
60
(45P+15S)
2 INFO
4.0 Razvojna psihologija (63572)
Plavšić, M.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Skupovi brojeva (63576)
Grbac, N.
0,0,0
30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Obvezni strani jezik Učiteljski studij II semestar
=> Obavezno izabrati isti strani jezik kao i u I semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik II (63574)
- 45
(30P+15A)
2 INFO
4.0 Njemački jezik II (63575)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (227422)
- 60
(30P+30A)
3 INFO
4.0 Edukacijska psihologija I (78253)
- 45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Elementarne funkcije (132987)
Grbac, N.
1,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Glazbeno pismo i sviranje (78266)
Gortan-Carlin, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (42327)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (78281)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Osnove ekologije (78288)
Štifanić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa II. (66268)
- 50
(50PK)
3 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US III. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika I (78290)
Fabijanić, I.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
3.0 Uvod u gramatiku engleskog jezika (78303)
Bratož, S.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni modul Informatika US III. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Oblikovanje slike i stolno izdavaštvo (145486)
Pogarčić, I.
- 90
(30P+15S+45PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dječja književnost (78355)
- 60
(30P+30S)
4 INFO
3.0 Edukacijska psihologija II (78358)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Elementarna geometrija (78357)
Grbac, N.
0,0,0
30
(15P+15A)
4 INFO
5.0 Inkluzivna pedagogija (200034)
- 60
(30P+15A+15S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (42329)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
4.0 Povijest (78356)
Bertoša, S.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Sviranje I. (78359)
Gortan-Carlin, I.
- 30
(30A)
4 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US IV. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika II (78360)
Fabijanić, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Govorne vježbe 1 (169175)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
4 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik I. (96483)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
ECTS Izborni modul Informatika US IV. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
- 105
(30P+45S+30PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Istraživanja odgoja i obrazovanja (85810)
Kadum, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Likovna kultura (85796)
Rotar, A.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Medijska kultura (85800)
Riman, K.
- 45
(15P+30S)
5 INFO
4.0 Osnove tehničke kulture (145502)
Pogarčić, I.
- 45
(15P+15S+15PK)
5 INFO
3.0 Socijalna pedagogija (227433)
Radetić-Paić, M.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Stručna praksa III. (66278)
- 75
(75PK)
5 INFO
2.0 Sviranje II. (85801)
Radić, B.
- 30
(30A)
5 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US V. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anglosaksonski svijet I. (85804)
Bratož, S.
1,1,1
45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Govorne vježbe 2 (169177)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
5 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik 2 (169167)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
5 INFO
ECTS Izborni modul Informatika V. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Informacijski sustavi (78364)
Ružić Baf, M.
- 30
(30P)
5 INFO
5.0 Programiranje (145490)
- 60
(15P+45PK)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Didaktička dokimologija (85817)
Kadum, S.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
3.0 Etika učiteljskog poziva (85813)
Beroš, M.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Kineziologija (85798)
- 60
(30P+15A+15S)
6 INFO
4.0 Metodika glazbene kulture I. (85812)
Gortan-Carlin, I.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
5.0 Metodika nastave hrvatskog jezika I. (85811)
Ljubešić, M.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
3.0 Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju (96498)
Ružić Baf, M.
- 45
(30P+15PK)
6 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Anglosaksonski svijet II. (85843)
Bratož, S.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
2.0 Govorne vježbe 3 (169179)
Bratož, S.
- 30
(30SJ)
6 INFO
3.0 Suvremeni engleski jezik 3 (169169)
Bratož, S.
- 30
(15P+15SJ)
6 INFO
ECTS Izborni modul Informatika VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Audio i video obrada (145491)
Pogarčić, I.
- 75
(15P+30S+30PK)
6 INFO
4.0 Uporaba računala u razrednoj nastavi (145492)
Ružić Baf, M.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika glazbene kulture II. (96502)
Gortan-Carlin, I.
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
4.0 Metodika likovne kulture I. (96503)
Rotar, A.
- 45
(30P+15PK)
7 INFO
5.0 Metodika nastave hrvatskog jezika II. (96500)
Ljubešić, M.
- 60
(30P+30PK)
7 INFO
5.0 Metodika nastave matematike I. (156756)
Miličić, S.
0,0,0
45
(30P+15A)
7 INFO
2.0 Programiranje rada razrednika (96504)
Diković, M.
1,1,1
30
(15P+15PK)
7 INFO
3.0 Stručna praksa IV. (97830)
- 100
(100PK)
7 INFO
ECTS Izborni modul Engleski jezik US VII. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku I. (96505)
1,1,1
75
(45P+30S)
7 INFO
2.0 Govorne vježbe 4 (169181)
- 30
(30SJ)
7 INFO
2.0 Suvremeni engleski jezik 4 (169171)
Bratož, S.
- 45
(15P+30SJ)
7 INFO
ECTS Izborni modul Informatika US VII. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Izrada web stranica (149206)
Pogarčić, I.
- 75
(15P+60PK)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika I. (96518)
Trajkovski, B.
- 45
(30P+15PK)
8 INFO
3.0 Metodika glazbene kulture III. (96514)
Gortan-Carlin, I.
- 60
(15P+45PK)
8 INFO
4.0 Metodika likovne kulture II. (96515)
Rotar, A.
- 45
(30P+15PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave hrvatskog jezika III. (96509)
Ljubešić, M.
- 60
(15P+45PK)
8 INFO
5.0 Metodika nastave matematike II. (156757)
Miličić, S.
0,0,0
60
(30P+30A)
8 INFO
5.0 Metodika nastave prirode i društva I. (156758)
Kovačić, I.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
ECTS Izborni modul US VIII. sem EJ
=> Obavezno izabrati 1 od modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dječja književnost na engleskom jeziku II. (96519)
Vidović, E.
1,1,1
30
(15P+15S)
8 INFO
2.0 Metodika nastave engleskog jezika (96520)
Bratož, S.
- 30
(15P+15S)
8 INFO
ECTS Izborni modu US VIII. sem INFO
=> Obavezno izabrati 1 modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Baza podataka (85806)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15A)
8 INFO
2.0 Metodika nastave informatike I. (96521)
Ružić Baf, M.
- 30
(15P+15S)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kineziološka metodika II. (118952)
Trajkovski, B.
- 45
(30P+15PK)
9 INFO
3.0 Metodika likovne kulture III. (118951)
Rotar, A.
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
4.0 Metodika nastave matematike III. (118962)
Miličić, S.
0,0,0
60
(15P+45PK)
9 INFO
5.0 Metodika nastave prirode i društva II. (118950)
Kovačić, I.
- 60
(30P+30PK)
9 INFO
4.0 Stručna praksa V. (118953)
- 100
(100PK)
9 INFO
ECTS Izborni modul EJ IX. semestar
=> Izabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Čitanje stručne literature na engleskom jeziku (118957)
Bratož, S.
- 30
(30PK)
9 INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku III. (118954)
Vidović, E.
1,1,1
30
(15P+15S)
9 INFO
3.0 Metodika nastave engleskog jezika II. (118955)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Izborni modul INFO IX. semestar
=> Izabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave informatike II. (118958)
Pogarčić, I.
- 60
(15P+45PK)
9 INFO
4.0 Računalni praktikum (118959)
Pogarčić, I.
- 45
(15P+30PK)
9 INFO
ECTS Slobodni izborni kolegiji IX. i X. semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni u IX. semestru i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (212639)
- 30
(15P+15S)
9 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić-Paić, M.
- 30
(15P+15PK)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (118989)
- 300
(300S)
10 INFO
3.0 Kineziološka metodika III. (118963)
Trajkovski, B.
- 60
(15P+45PK)
10 INFO
4.0 Metodika nastave prirode i društva III. (118961)
Kovačić, I.
- 60
(15P+45PK)
10 INFO
ECTS Izborni modul EJ X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave engleskog jezika III. (118974)
Kostić Bobanović, M.
- 45
(15P+30PK)
10 INFO
3.0 Temelji lingvistike engleskog jezika (169173)
Bratož, S.
- 45
(30P+15S)
10 INFO
ECTS Izborni modul INFO X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodika nastave informatike III. (132980)
Pogarčić, I.
1,1,0
60
(15P+45PK)
10 INFO
2.0 Web 2.0 alati (145493)
Pogarčić, I.
- 30
(15P+15S)
10 INFO
ECTS Slobodni izborni kolegiji IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 kolegij u IX. i 3 kolegij u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
- 30
(15P+15PK)
10 INFO
2.0 Lutkarstvo i scenska kultura (156777)
Žižović, B.
- 30
(15P+15A)
10 INFO
2.0 Strategije aktivnog učenja (118965)
- 30
(15P+15PK)
10 INFO
2.0 Uvod u teoriju književnosti (132979)
Riman, K.
- 30
(15P+15S)
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj