Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studij s nastavom na hrvatskom jeziku

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Beroš, M.
-
60
30P+30S
1
2.0
30
15P+15A
1
4.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
5.0
Plavšić, M.
-
60
30P+30S
1
6.0
Diković, M.
-
60
30P+15S+15A
1
2.0
Kiss, I.
-
25
25PK
1
ECTS Obvezni strani jezik Učiteljski studij I semestar
=> Obavezno izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kostić-Bobanović, M.
-
60
30P+30SJ
1
5.0
-
60
30P+30S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
45
30P+15S
2
5.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
4.0
Diković, M.
-
45
30P+15S
2
5.0
Plavšić, M.
-
60
30P+30S
2
4.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Obvezni strani jezik Učiteljski studij II semestar
=> Obavezno izabrati isti strani jezik kao i u I semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kostić-Bobanović, M.
-
60
30P+30SJ
2
5.0
-
60
30P+30SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kadum, S.
-
60
30P+30A
3
4.0
Plavšić, M.
-
45
30P+15S
3
3.0
Grbac, N.
30
15P+15PK
3
3.0
Gortan-Carlin, I.
45
30P+15A
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
3.0
Diković, M.
30
15P+15S
3
3.0
Štifanić, M.
30
15P+15S
3
2.0
Kiss, I.
-
50
50PK
3
ECTS Izborni modul Engleski jezik US III. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Fabijanić, I.
-
30
15P+15A
3
3.0
Žefran, M.
-
75
45P+30A
3
ECTS Izborni modul Informatika US III. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Krelja Kurelović, E.
-
90
30P+15S+45PK
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Jurdana, V.
-
60
30P+30S
4
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15S
4
4.0
Grbac, N.
30
15P+15A
4
5.0
Radetić-Paić, M.
60
30P+15S+15A
4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4
4.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
4
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
4
ECTS Izborni modul Engleski jezik US IV. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Fabijanić, I.
-
30
15P+15A
4
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
4
2.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
4
ECTS Izborni modul Informatika US IV. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Pogarčić, I.; Babić, S.
105
30P+45S+30PK
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kadum, S.
-
60
30P+30A
5
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15A
5
4.0
Riman, K.
-
45
15P+30S
5
4.0
Pogarčić, I.
45
15P+15S+15PK
5
3.0
Radetić-Paić, M.
45
30P+15S
5
2.0
Kiss, I.
-
75
75PK
5
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
5
ECTS Izborni modul Engleski jezik US V. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vidović, E.
45
30P+15S
5
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
5
2.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
5
ECTS Izborni modul Informatika V. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Ružić, M.
-
30
30P
5
5.0
Krelja Kurelović, E.
-
60
15P+45PK
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Kadum, S.
-
30
15P+15A
6
3.0
Tafra, A.
-
30
15P+15S
6
4.0
Pekas, D.
-
60
30P+15S+15A
6
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15A
6
5.0
Ljubešić, M.
-
60
30P+30A
6
3.0
Ružić, M.
-
45
30P+15PK
6
ECTS Izborni modul Engleski jezik US VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vidović, E.
-
60
30P+30S
6
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
6
3.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
6
ECTS Izborni modul Informatika VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Krelja Kurelović, E.
-
75
15P+30S+30PK
6
4.0
Ružić, M.
-
60
30P+30S
6
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15PK
7
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15PK
7
5.0
Ljubešić, M.
-
60
30P+30PK
7
5.0
Miličić, S.
45
30P+15A
7
2.0
Diković, M.
30
15P+15PK
7
3.0
Kiss, I.
-
100
100PK
7
ECTS Izborni modul Engleski jezik US VII. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
75
45P+30S
7
2.0
Kostić-Bobanović, M.
-
30
30SJ
7
2.0
Bratož, S.
-
45
15P+30SJ
7
ECTS Izborni modul Informatika US VII. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0
Krelja Kurelović, E.
-
75
15P+60PK
7
8. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Trajkovski, B.
-
45
30P+15PK
8
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
60
15P+45PK
8
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15PK
8
5.0
Ljubešić, M.
-
60
15P+45PK
8
5.0
Miličić, S.
60
30P+30A
8
5.0
Kovačić, I.
-
45
30P+15A
8
ECTS Izborni modul US VIII. sem EJ
=> Obavezno izabrati 1 od modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Vidović, E.
30
15P+15S
8
2.0
Drakulić, M.
30
15P+15S
8
ECTS Izborni modu US VIII. sem INFO
=> Obavezno izabrati 1 modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
8
2.0
Ružić, M.
30
15P+15S
8
9. semestar | 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Trajkovski, B.
-
45
30P+15PK
9
3.0
Rotar, A.
-
60
15P+45PK
9
4.0
Miličić, S.
60
15P+45PK
9
5.0
Kovačić, I.
-
60
30P+30PK
9
4.0
Kiss, I.
-
100
100PK
9
ECTS Izborni modul EJ IX. semestar
=> Izabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bratož, S.
-
30
30PK
9
3.0
30
15P+15S
9
3.0
Kostić-Bobanović, M.
-
45
15P+30PK
9
ECTS Izborni modul INFO IX. semestar
=> Izabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Ružić, M.; Dobrača, I.
60
15P+45PK
9
4.0
Babić, S.
45
15P+30PK
9
ECTS Slobodni izborni kolegiji IX. i X. semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni u IX. semestru i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pavletić, H.
-
30
15P+15S
9
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
9
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
9
2.0
Radetić-Paić, M.
-
30
15P+15PK
9
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15S
9
10. semestar | 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
300
300S
10
3.0
Trajkovski, B.
-
60
15P+45PK
10
4.0
Kovačić, I.
-
60
15P+45PK
10
ECTS Izborni modul EJ X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kostić-Bobanović, M.
-
45
15P+30PK
10
3.0
Bratož, S.
45
30P+15S
10
ECTS Izborni modul INFO X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Pogarčić, I.
60
15P+45PK
10
2.0
Pogarčić, I.
30
15P+15S
10
ECTS Slobodni izborni kolegiji IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 kolegij u IX. i 3 kolegij u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Martinović, B.
-
30
15P+15PK
10
2.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
10
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15PK
10
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
10
2.0
Blanuša Trošelj, D.
-
30
15P+15PK
10
2.0
-
30
15P+15PK
10
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Beroš, M.
-
60
30P+30S
1
2.0
30
15P+15A
1
4.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
5.0
Plavšić, M.
-
60
30P+30S
1
6.0
Diković, M.
-
60
30P+15S+15A
1
2.0
Kiss, I.
-
25
25PK
1
ECTS Obvezni strani jezik Učiteljski studij I semestar
=> Obavezno izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kostić-Bobanović, M.
-
60
30P+30SJ
1
5.0
-
60
30P+30S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
45
30P+15S
2
5.0
Pavletić, H.
-
60
30P+15S+15A
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
4.0
Diković, M.
-
45
30P+15S
2
5.0
Plavšić, M.
-
60
30P+30S
2
4.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Obvezni strani jezik Učiteljski studij II semestar
=> Obavezno izabrati isti strani jezik kao i u I semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kostić-Bobanović, M.
-
60
30P+30SJ
2
5.0
-
60
30P+30SJ
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kadum, S.
-
60
30P+30A
3
4.0
Plavšić, M.
-
45
30P+15S
3
3.0
Grbac, N.
30
15P+15PK
3
3.0
Gortan-Carlin, I.
45
30P+15A
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
3.0
Diković, M.
30
15P+15S
3
3.0
Štifanić, M.
30
15P+15S
3
2.0
Kiss, I.
-
50
50PK
3
ECTS Izborni modul Engleski jezik US III. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Fabijanić, I.
-
30
15P+15A
3
3.0
Žefran, M.
-
75
45P+30A
3
ECTS Izborni modul Informatika US III. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Krelja Kurelović, E.
-
90
30P+15S+45PK
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Jurdana, V.
-
60
30P+30S
4
3.0
Plavšić, M.
-
30
15P+15S
4
4.0
Grbac, N.
30
15P+15A
4
5.0
Radetić-Paić, M.
60
30P+15S+15A
4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4
4.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
4
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
4
ECTS Izborni modul Engleski jezik US IV. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Fabijanić, I.
-
30
15P+15A
4
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
4
2.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
4
ECTS Izborni modul Informatika US IV. sem
=> Izabrati modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Pogarčić, I.; Babić, S.
105
30P+45S+30PK
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kadum, S.
-
60
30P+30A
5
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15A
5
4.0
Riman, K.
-
45
15P+30S
5
4.0
Pogarčić, I.
45
15P+15S+15PK
5
3.0
Radetić-Paić, M.
45
30P+15S
5
2.0
Kiss, I.
-
75
75PK
5
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
30A
5
ECTS Izborni modul Engleski jezik US V. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vidović, E.
45
30P+15S
5
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
5
2.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
5
ECTS Izborni modul Informatika V. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Ružić, M.
-
30
30P
5
5.0
Krelja Kurelović, E.
-
60
15P+45PK
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Kadum, S.
-
30
15P+15A
6
3.0
Tafra, A.
-
30
15P+15S
6
4.0
Pekas, D.
-
60
30P+15S+15A
6
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15A
6
5.0
Ljubešić, M.
-
60
30P+30A
6
3.0
Ružić, M.
-
45
30P+15PK
6
ECTS Izborni modul Engleski jezik US VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vidović, E.
-
60
30P+30S
6
2.0
Bratož, S.
-
30
30SJ
6
3.0
Bratož, S.
-
30
15P+15SJ
6
ECTS Izborni modul Informatika VI. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Krelja Kurelović, E.
-
75
15P+30S+30PK
6
4.0
Ružić, M.
-
60
30P+30S
6
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Gortan-Carlin, I.
-
45
30P+15PK
7
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15PK
7
5.0
Ljubešić, M.
-
60
30P+30PK
7
5.0
Miličić, S.
45
30P+15A
7
2.0
Diković, M.
30
15P+15PK
7
3.0
Kiss, I.
-
100
100PK
7
ECTS Izborni modul Engleski jezik US VII. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
75
45P+30S
7
2.0
Kostić-Bobanović, M.
-
30
30SJ
7
2.0
Bratož, S.
-
45
15P+30SJ
7
ECTS Izborni modul Informatika US VII. sem
=> Odabrati 1 od ponuđena 2 modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0
Krelja Kurelović, E.
-
75
15P+60PK
7
8. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Trajkovski, B.
-
45
30P+15PK
8
3.0
Gortan-Carlin, I.
-
60
15P+45PK
8
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15PK
8
5.0
Ljubešić, M.
-
60
15P+45PK
8
5.0
Miličić, S.
60
30P+30A
8
5.0
Kovačić, I.
-
45
30P+15A
8
ECTS Izborni modul US VIII. sem EJ
=> Obavezno izabrati 1 od modula
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Vidović, E.
30
15P+15S
8
2.0
Drakulić, M.
30
15P+15S
8
ECTS Izborni modu US VIII. sem INFO
=> Obavezno izabrati 1 modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
8
2.0
Ružić, M.
30
15P+15S
8
9. semestar | 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Trajkovski, B.
-
45
30P+15PK
9
3.0
Rotar, A.
-
60
15P+45PK
9
4.0
Miličić, S.
60
15P+45PK
9
5.0
Kovačić, I.
-
60
30P+30PK
9
4.0
Kiss, I.
-
100
100PK
9
ECTS Izborni modul EJ IX. semestar
=> Izabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bratož, S.
-
30
30PK
9
3.0
30
15P+15S
9
3.0
Kostić-Bobanović, M.
-
45
15P+30PK
9
ECTS Izborni modul INFO IX. semestar
=> Izabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Ružić, M.; Dobrača, I.
60
15P+45PK
9
4.0
Babić, S.
45
15P+30PK
9
ECTS Slobodni izborni kolegiji IX. i X. semestar
=> Obavezno izabrati 1 izborni u IX. semestru i 3 u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pavletić, H.
-
30
15P+15S
9
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15A
9
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
9
2.0
Radetić-Paić, M.
-
30
15P+15PK
9
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15S
9
10. semestar | 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0
-
300
300S
10
3.0
Trajkovski, B.
-
60
15P+45PK
10
4.0
Kovačić, I.
-
60
15P+45PK
10
ECTS Izborni modul EJ X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Kostić-Bobanović, M.
-
45
15P+30PK
10
3.0
Bratož, S.
45
30P+15S
10
ECTS Izborni modul INFO X. semestar
=> Odabrati izborni modul
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Pogarčić, I.
60
15P+45PK
10
2.0
Pogarčić, I.
30
15P+15S
10
ECTS Slobodni izborni kolegiji IX. i X. semestra
=> Obavezno izabrati 1 kolegij u IX. i 3 kolegij u X. semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Martinović, B.
-
30
15P+15PK
10
2.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
10
2.0
Jurdana, V.
-
30
15P+15PK
10
2.0
Žižović, B.
-
30
15P+15A
10
2.0
Blanuša Trošelj, D.
-
30
15P+15PK
10
2.0
-
30
15P+15PK
10

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj