Opcije pristupačnosti Pristupačnost

doc. dr. sc. Sandra Kadum

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju odgojno-obrazovnog smjera, a zatim na Pedagoškom fakultetu u Puli dvogodišnji studij razredne nastave. Nakon toga, na Filozofskom fakultetu u Zadru, upisuje studij doškolovanja učitelja razredne nastave. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranila je 2010. godine magistarski rad pod naslovom Ocjenjivanje učenika u nižim razredima osnovne škole, a 2013. godine na Pedagoškom fakultetu u Kopru (Univerza na Primorskem) doktorsku disertaciju pod naslovom Sustavno uređenje darovitosti u nastavi matematike primarnog obrazovanja. Radila je kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Stoja u Puli. Aktivna je u Matematičkom društvu Istra, gdje kao učitelj mentor drži nastavu darovitim učenicima primarnog obrazovanja. Od 2009. godine zaposlena je kao predavačica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Njeni interesi vezuju se uz rad s darovitim učenicima, didaktičku dokimologiju te didaktiku. 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • svibanj 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika 

NAGRADE

  • 2013. godine – studentska nagrada Univerze na Primorskem, Pedagoški fakultet u Kopru.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

GAME AND ICT – FROM TRADITIONAL TO MODERN

Kadum, Sandra ; Ružić-Baf, Maja ; Debeljuh, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
13 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION

Contemporary educational technology and teaching media in higher education teaching during the COVID-19 pandemic

Kadum, Sandra ; Ružić-Baf, Maja ; Dumančić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
13th International Conference of Education, Research and Innovation

Školska pedagogija

Kadum, Sandra ; Šuvar, Vedrana ; Tomić, Ruža
Autorske knjige, 2020.

Tha Family and ICT

Ružić-Baf, Maja ; Kadum, Sandra, Damić, Manuela
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Journal of education, culture and society

Classroom environment as an essential factor in the development of quality of primary school teaching

Kadum, Sandra ; Radetić-Paić, Mirjana ; Stanisavljević, Ana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Poglavlja iz didaktike matematike

Kadum, Sandra ; Kadum, Vladimir
Autorske knjige, 2019.

Projekt "Male pričoprilace" - Osnovna škola Veruda u Puli (Hrvatska)

Kadum, Sandra ; Brkljača, Jasminka ; Šiško, Tea
Poglavlja u knjigama, 2019.

Socijalizacija darovite djece i odgojno-obrazovna podrška u prevenciji rizičnih ponašanja

Kadum, Sandra ; Štemberger, Tina ; Beneš, Milenko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Communication with Parents Using Modern Communication Media: Attitudes of Future Preschool Teachers

Debeljuh, Andrea ; Kadum, Sandra ; Deprato, Carla-Emillia
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Infrmatics

Divergentno mišljenje u procesu suvremenoga odgoja i obrazovanja

Kadum, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja

Međunarodni Erasmus+ projekt kao inovativni oblik rada s učenicima

Kadum, Sandra ; Brkljača, Jasminka ; Šiško, Tea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih / A Window into the World of ducation, Science and the Youth

Tangram

Kadum, Sandra
Poglavlja u knjigama, 2019.

Uloga učitelja u procesu otkrivanja, identifikacije i razvoja darovitosti

Kadum, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Pedagoška revija za teorijo in prakso inkluzivnega izobraževanja

Zastupljenost lektirnih naslova u školskoj knjižnici kao kriterij odabira učitelja za obvezan popis lektire

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum, Sandra ; Lovreković, Daniela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Znanstveno-stručni skup Biblioterapija u nastavi književnosti

Učenička recepcija na primjeru djela "Čudnovate zgode šegrta Hlapića"

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum, Sandra ; Grgec, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Znanstveno-stručni skup Biblioterapija u nastavi književnosti

Temelji za stvaralačku ulogu istarskih učitelja u izvannastavnim aktivnostima književnog odgoja i obrazovanja

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Tabula

Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike

Kadum, Sandra ; Matić, Martina
Poglavlja u knjigama, 2018.

Attitudes of students about the importance of respecting individual differences among children

Kadum, Sandra ; Lepičnik Vodopivec, Jurka ; Hmelak, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju

Daroviti učenici: Izazov u obrazovanju budućih učitelja

Kadum, Sandra ; Orehovec, Dijana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Attitudes of Students about the Importance of Respecting Individual Differences among Children

Kadum, Sandra ; Lepičnik Vodopivec, Jurka ; Hmelak, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Vloga inkluzivnrga pedagoga v vzgoji in izobraževanju / The role of inclusive pedagogue in eduation

Perception of future teachers of teaching matematics and the use of ICT in primary school

Kadum, Sandra ; Lepičnik Vodopivec, Jurka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Educational interventions in the development of giftedness

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Felda, Darjo
Poglavlja u knjigama, 2015.

Darovitost u nastavi

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Hozjan, Dejan
Autorske knjige, 2015.

Uloga nastavnika-voditelja izvannastavnih jezičnih aktivnosti

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum Bošnjak, Sandra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Researching Paradigms of Childhood and Education.

Važnost interpretacije bajke u nastavi primarnog obrazovanja

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum-Bošnjak, Sandra ; Boljunčić, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Nastava i nauka u vremenu i prostoru

Matematički daroviti učenici i kreativnost

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Brečević, Tamara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Darovitost i kreativnost – Razvojna perspektiva kreativne performanse

Činitelji uspješnosti nastave u primarnom obrazovanju

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Cotič, Mara ; Felda, Darjo
Autorske knjige, 2014.

Stavovi učitelja o važnosti bajke u nastavi primarnog obrazovanja

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum-Bošnjak, Sandra ; Vičić, Marina
Poglavlja u knjigama, 2014.

Povezanost metodike nastave matematike s drugim znanostima

Kadum-Bošnjak, Sandra
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
8. stručno metodički skup METODIKA NASTAVE MATEMATIKE U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Načelo zornosti u nastavi matematike primarnog obrazovanja

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Soldo, Maja
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Bjelovarski učitelj, časopis za odgoj i obrazovanje

Kreativne radionice kao oblik poticanja darovitosti u matematici

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Cotič, Mara ; Felda, Darjo
Poglavlja u knjigama, 2013.

Students' Motivation and Achievement in the Teaching Process

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Felda, Darjo
Poglavlja u knjigama, 2013.

Darovitost i daroviti u nastavi (matematike) primarnog obrazovanja

Kadum-Bošnjak, Sandra
Autorske knjige, 2013.

Dokimologija u primarnom obrazovanju

Kadum-Bošnjak, Sandra
Autorske knjige, 2013.

Impact of Differentiated Instruction on Achievement in Teaching Mathematics to Lower-stage Grades

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Buršić-Križanec, Barbara
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Metodičkai obzori

Suradničko učenje

Kadum-Bošnjak, Sandra
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Metodički ogledi

Kvalitetni odnosi roditelja i škole

Kadum-Bošnjak, Sandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Međunarodni naučno-znanstveni skup EDUKACIJA ZA BUDUĆNOST

Stavovi učitelja o darovitosti i darovitim učenicima

Kadum-Bošnjak, Sandra
Poglavlja u knjigama, 2012.

Matematička pismenost studenata prve godine učiteljskog studija

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Milaković Dimitrije
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Pismenost učenika srednjih škola u materinjem jeziku

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Gržinić, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2011.

Neki stavovi studenata učiteljskog studija vezano uz zanimanje učitelj

Kadum-Bošnjak, Sandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
III. međunarodnog naučno-stručnog skupa EDUKACIJA NASTAVNIKA ZA BUDUĆNOST

Stalnost uspjeha učenika tijekom dvanaestogodišnjeg školovanja

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Močinić, Snježana Nevia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Međunarodni znanstveni skup Škola po mjeri

Some views on the Education of the teacher of the Future

Kadum, Vladimir ; Dujmović, mauro ; Kadum-Bošnjak, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Metodički obzori

Obrazovanje odraslih u nekim zemljama Europske unije (Austrija, Njemačka, Italija, Švedska)

Kadum-Bošnjak, Sandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Međunarodni stručno-znanstveni skup Odgoj i obrazovanje između lokalnog i globalnog

Neki pogledi na ulogu učitekja i položaj učenika pri rješavanju rješavanju problemskih zadataka

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Peršić, Irene
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Metodički obzori

The influence of receptive Learning on Teaching and Learning

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Dujmović, Mauro ; Kadum, Vladimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Međunarodni znanstveni i stručni skup Deontologija učitelja

Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje učenika u nastavi

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Brajković, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Metodikai obzori

Stalnost uspjeha učenika u mlađim razredima osnovne škole i na prijelazu iz IV. u V. razred

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Peršić, Irene ; Brajković, Davorin
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Metodički ogledi

Dijete s ADHD poremećajem i škola

Kadum-Bošnjak, Sandra
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Metodički obzori

Motivacija u nastavi matematike

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Volf, Antonija
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Motivacija u nastavi matematike

Mediji u nastavnom procesu

Kadum-Bošnjak, Sandra
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Zbornik radova, Stručni odjel Sveučilišta u Zadru

Deste godina regionalnog natjecanja iz matematike. Zadaci i rješenja

Kadum-Bošnjak, Sandra
Autorske knjige, 2002.

Matematika za one koji mogu i žele više. Zbirka zadataka za učenike III. i IV. razreda osnovne škole.

Kadum-Bošnjak, Sandra
Autorske knjige, 2000.