O djelatniku

doc. dr. sc. Sandra Kadum

Zvanje: docent

Nastava

Životopis

Rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju odgojno-obrazovnog smjera, a zatim na Pedagoškom fakultetu u Puli dvogodišnji studij razredne nastave. Nakon toga, na Filozofskom fakultetu u Zadru, upisuje studij doškolovanja učitelja razredne nastave. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranila je 2010. godine magistarski rad pod naslovom Ocjenjivanje učenika u nižim razredima osnovne škole, a 2013. godine na Pedagoškom fakultetu u Kopru (Univerza na Primorskem) doktorsku disertaciju pod naslovom Sustavno uređenje darovitosti u nastavi matematike primarnog obrazovanja. Radila je kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Stoja u Puli. Aktivna je u Matematičkom društvu Istra, gdje kao učitelj mentor drži nastavu darovitim učenicima primarnog obrazovanja. Od 2009. godine zaposlena je kao predavačica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Njeni interesi vezuju se uz rad s darovitim učenicima, didaktičku dokimologiju te didaktiku. 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • svibanj 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika 

NAGRADE

  • 2013. godine – studentska nagrada Univerze na Primorskem, Pedagoški fakultet u Kopru.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Kadum-Bošnjak, Sandra; Hozjan, Dejan.
Darovitost u nastavi .
Pula : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2015 (monografija).

2. Kadum-Bošnjak, Sandra; Cotič, Mara; Felda, Darjo.
Činitelji uspješnosti nastave u primarnom obrazovanju .
Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2014 (monografija).

3. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Dokimologija u primarnom obrazovanju .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, Pula, 2013 (monografija).

4. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Darovitost i daroviti u nastavi (matematike) primarnog obrazovanja .
Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2013 (monografija).

5. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Deste godina regionalnog natjecanja iz matematike. Zadaci i rješenja .
Pula : IGSA, Pula, 2002 (zbirka zadataka).

6. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Matematika za one koji mogu i žele više. Zbirka zadataka za učenike III. i IV. razreda osnovne škole. .
Pula : IGSA, Pula, 2000 (zbirka zadataka).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kadum, Sandra.
Tangram // Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education / Lawrence, Snežana ; Mihajlović, Aleksandra ; Đokić, Olivera (ur.).
Jagodina : Faculty of Education, University of Kragujevac, 2019. Str. 58-63.

2. Kadum, Sandra; Brkljača, Jasminka; Šiško, Tea.
Projekt "Male pričoprilace" - Osnovna škola Veruda u Puli (Hrvatska) // Programi prevencije problema u ponašanju u lokalnoj zajednici / Radetić-Paić, Mirjana (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Ured za izdavačku djelatnost, 2019. Str. 93-106.

3. Kadum, Sandra; Štemberger, Tina; Beneš, Milenko.
Socijalizacija darovite djece i odgojno-obrazovna podrška u prevenciji rizičnih ponašanja // Programi prevencije problema u ponašanju u okalnoj zajednici / Radetić-Paić, Mirjana (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Ured za izdavačku djelatnost, 2019. Str. 155-171.

4. Kadum, Sandra; Matić, Martina.
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike // Oblikovanje inovativnih učnih okolij / Štemberger, Tina ; Čotar Konrad, Sonja ; Rutar, Sonja ; Žakelj, Amalija (ur.).
Koper : Založba Univerze na Primorskem, Koper, 2018. Str. 381-394.

5. Kadum, Sandra; Orehovec, Dijana.
Daroviti učenici: Izazov u obrazovanju budućih učitelja // Saznanje, Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi / Arnaut, Alice (ur.).
Zenica : Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, 2018. Str. 61-69.

6. Kadum, Sandra; Lepičnik Vodopivec, Jurka; Hmelak, Maja.
Communication, lectures and the relationship between teachers and students in higher education // Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu / Ruter, Sonja ; Čotar Konrad, Sonja ; Štemberger, Tina ; Bratož, Silva (ur.).
Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. Str. 231-242.

7. Kadum, Sandra; Lepičnik Vodopivec, Jurka.
Perception of future teachers of teaching matematics and the use of ICT in primary school // THEORETICAL FRAMEWORK OF EDUCATION / J. Cynthia McDermott, Anna Kožuh (ur.).
Los Angeles : Department of Education, Antioch University ; Faculty of Education, University of Primorska ; Andrzej Frycz Modrzewski, Krakow University, 2016. Str. 101-114.

8. Kadum-Bošnjak, Sandra; Felda, Darjo.
Educational interventions in the development of giftedness // Educational Sciences in Postmodernity / Mitija Krajnčan (ur.).
Aachen : Shaker Verlag, 2015. Str. 117-135.

9. Jurdana, Vjekoslava; Kadum-Bošnjak, Sandra; Vičić, Marina.
Stavovi učitelja o važnosti bajke u nastavi primarnog obrazovanja // Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / Hozjan, Dean (ur.).
Koper, Slovenija : Univerzitetna Založba Annales, 2014. Str. 253-266.

10. Kadum-Bošnjak, Sandra; Cotič, Mara; Felda, Darjo.
Kreativne radionice kao oblik poticanja darovitosti u matematici // Studies in School Education / Kožuh, Boris ; Butenko, Hanna (ur.).
Kiev, Krakov, Koper : Ministry of Education and Science Youth and Sport of Ukaraine, Kiev ; Horlivka Institute for Foreigen Languages of the State Higher Education Esrablishment, 2013. Str. 105-116.

11. Kadum-Bošnjak, Sandra; Felda, Darjo.
Students' Motivation and Achievement in the Teaching Process // Contemporary School and Education / Butenko, Hanna ; Kožuh, Boris (ur.).
Kiev, Krakov, Koper : Ministry of Education and Science Youth and Sport of Ukaraine, Kiev ; Horlivka Institute for Foreigen Languages of the State Higher Education Esrablishment, 2013. Str. 167-182.

12. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Stavovi učitelja o darovitosti i darovitim učenicima // Inkluzija v sodobni šoli / Hozjan, Dejan ; Strele, Marko (ur.).
Koper : Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 235-252.

13. Kadum-Bošnjak, Sandra; Gržinić, Jasna.
Pismenost učenika srednjih škola u materinjem jeziku // Razvijanje različnih pismenosti / Cotič, Mara ; Medved Udovič, Vida ; Starc, Sonja (ur.).
Koper : Univerzitetna založba Annales, 2011. Str. 88-94.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Debeljuh, Andrea; Kadum, Sandra; Deprato, Carla-Emillia.
Communication with Parents Using Modern Communication Media: Attitudes of Future Preschool Teachers. // TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Infrmatics. 8 (2019) , 3; 1076-1083 (članak, znanstveni).

2. Kadum, Sandra.
Divergentno mišljenje u procesu suvremenoga odgoja i obrazovanja. // Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja. vol. 26 No. 1 (2019) ; 81-98 (članak, znanstveni).

3. Jurdana, Vjekoslava; Kadum, Sandra.
Temelji za stvaralačku ulogu istarskih učitelja u izvannastavnim aktivnostima književnog odgoja i obrazovanja. // Tabula. 20 (2018) , 15; 434-449 (pregledni rad, znanstveni).

4. Kadum, Sandra.
Uloga učitelja u procesu otkrivanja, identifikacije i razvoja darovitosti. // Pedagoška revija za teorijo in prakso inkluzivnega izobraževanja. 1/2 (2018) , 1; 88-93 (pregledni rad, znanstveni).

5. Kadum-Bošnjak, Sandra; Soldo, Maja.
Načelo zornosti u nastavi matematike primarnog obrazovanja. // Bjelovarski učitelj, časopis za odgoj i obrazovanje. XVIII. (2013) , 1-2; 44-60 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

6. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Suradničko učenje. // Metodički ogledi. 19(2012) (2012) , 1; 181-199 (pregledni članak, znanstveni).

7. Kadum-Bošnjak, Sandra; Buršić-Križanec, Barbara.
Impact of Differentiated Instruction on Achievement in Teaching Mathematics to Lower-stage Grades. // Metodičkai obzori. 7(2012) (2012) , 2; 15-29 (original research paper, znanstveni).

8. Kadum-Bošnjak, Sandra; Milaković Dimitrije.
Matematička pismenost studenata prve godine učiteljskog studija. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 61(2012) (2012) , 4; 525-548 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

9. Kadum, Vladimir; Dujmović, mauro; Kadum-Bošnjak, Sandra.
Some views on the Education of the teacher of the Future. // Metodički obzori. 3(2008) (2008) , 1; 81-90 (pregledni rad, znanstveni).

10. Kadum-Bošnjak, Sandra; Brajković, Davorin.
Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje učenika u nastavi. // Metodikai obzori. 2(2007) (2007) , 2; 35-51 (pregledni rad, znanstveni).

11. Kadum-Bošnjak, Sandra; Peršić, Irene.
Neki pogledi na ulogu učitekja i položaj učenika pri rješavanju rješavanju problemskih zadataka. // Metodički obzori. 2(2007) (2007) , 1; 73-80 (pregledni rad, znanstveni).

12. Kadum-Bošnjak, Sandra; Peršić, Irene; Brajković, Davorin.
Stalnost uspjeha učenika u mlađim razredima osnovne škole i na prijelazu iz IV. u V. razred. // Metodički ogledi. 14(2007) (2007) , 2; 49-66 (izvorni članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Dijete s ADHD poremećajem i škola. // Metodički obzori. 1(2006) (2006) , 2; 113-121 (stručni rad, stručni).

2. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Mediji u nastavnom procesu. // Zbornik radova, Stručni odjel Sveučilišta u Zadru. 5(2005) (2005) , 5; 147-167 (stručni rad, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kadum, Sandra; Brkljača, Jasminka; Šiško, Tea.
Međunarodni Erasmus+ projekt kao inovativni oblik rada s učenicima // Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih ; A Window into the World of Education, Science and the Youth / Nesimović, Sanela ; Mešanović-Meša , Emira (ur.).
Sarajevo, BiH : Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Educational Sciences Sarajevo, 2019. 442-452 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kadum, Sandra; Lepičnik Vodopivec, Jurka; Hmelak, Maja.
Attitudes of students about the importance of respecting individual differences among children // Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju / Schmidt Krajnc, Maja ; Rus Kolar, Danijela ; Kranjec Eva (ur.).
Maribor : Univerzitetna založba Univerze v mariboru, 2018. 179-188 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Jurdana, Vjekoslava; Kadum-Bošnjak, Sandra; Boljunčić, Ana.
Važnost interpretacije bajke u nastavi primarnog obrazovanja // Nastava i nauka u vremenu i prostoru / Milenović, Živorad ; Baščarević, Snežana (ur.).
Leposavić : Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposavić, 2015. 509-519 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Kadum-Bošnjak, Sandra; Brečević, Tamara.
Matematički daroviti učenici i kreativnost // Darovitost i kreativnost - Razvojna perspektiva kreativne performanse / Gojkov, Grozdanka ; Stojanović, Aleksandar (ur.).
Vršac (Srbija) ; Ard (Rumunjska) : Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, 2014. 132-142 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Kvalitetni odnosi roditelja i škole // Edukacija za budućnost / Arnaut, Muhamed (ur.).
Zenica : Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici (Bosna i Hercegovina), 2012. 941-951 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Neki stavovi studenata učiteljskog studija vezano uz zanimanje učitelj // Zbornik radova III. međunarodnog naučno-stručnog skupa EDUKACIJA NASTAVNIKA ZA BUDUĆNOST / Muhamed Arnaut (ur.).
Zenica : pedagoški fakultet Univerziteta u zenici, 2010. 877-986 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Kadum-Bošnjak, Sandra; Močinić, Snježana Nevia.
Stalnost uspjeha učenika tijekom dvanaestogodišnjeg školovanja // Monografija Međunarodnog znanstvenog skupa ŠKOLA PO MJERI / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2009. 251-274 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Obrazovanje odraslih u nekim zemljama Europske unije (Austrija, Njemačka, Italija, Švedska) // IX. dani Mate Demarina ODGOJ I OBRAZOVANJE IZMEĐU LOKALNOG I GLOBALNOG / Šerbetar, Ivan (ur.).
Petrinja : Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2008. 81-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Kadum-Bošnjak, Sandra; Dujmović, Mauro; Kadum, Vladimir.
The influence of receptive Learning on Teaching and Learning // Međunarodni znanstveni i stručni skup DEONTOLOGIJA UČITELJA / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2007. 39-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Kadum-Bošnjak, Sandra.
Povezanost metodike nastave matematike s drugim znanostima // Zbornik radova metodičkog skupa KORELACIJA MATEMATIKE S DRUGIM NASTAVNIM PREDMETIMA / Nenad Kuzmanović (ur.).
Pula : Matematičko društvo Istra, 2013. 95-97 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Kadum-Bošnjak, Sandra; Volf, Antonija.
Motivacija u nastavi matematike // Zbornik radova MOTIVACIJA U NASTAVI MATEMATIKE / Vladimir Kadum (ur.).
Pula : Hrvatsko matematičko društvo, Zagreb Podružnica Istra, Pula, 2005. 9-15 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kadum, Sandra; Lepičnik Vodopivec, Jurka; Hmelak, Maja.
Attitudes of Students about the Importance of Respecting Individual Differences among Children // Vloga inkluzivnrga pedagoga v vzgoji in izobraževanju / The role of inclusive pedagogue in eduation / Schmidt Krajnc, Maja ; Rus Kolar, Danijela ; Kranjec Eva (ur.).
Maribor : Oddelek za temeljne pedagoške predmete, Univerza v Mariboru, 2017. 177-188 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Jurdana, Vjekoslava; Kadum Bošnjak, Sandra.
Uloga nastavnika-voditelja izvannastavnih jezičnih aktivnosti // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Researching Paradigms of Childhood and Education. Knjiga sažetaka/ Book of abstracts. / Gazdić-Alerić, T. ; Rijavec, M. (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2015. 62-62 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Jurdana, Vjekoslava; Kadum, Sandra; Grgec, Barbara.
Učenička recepcija na primjeru djela "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Jurdana, Vjekoslava; Kadum, Sandra; Lovreković, Daniela.
Zastupljenost lektirnih naslova u školskoj knjižnici kao kriterij odabira učitelja za obvezan popis lektire // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).