O djelatniku

mr. sc. Loris Benassi

Zvanje: asistent

Konzultacije:
  • utorkom od 10:15 do 11:15 (virtualna učionica)
  • od ponedjeljka do petka na e-adresu
Katedra/služba:
Odsjek za predškolski odgoj
Godina diplomiranja:
2000.
Godina magistriranja:
2012.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Loris Benassi rođen je 1974. godine u Puli. Osnovnu školu završio je u Poreču, a Tehničku školu u Puli. U razdoblju od 1993. do 1995. godine profesionalno se bavio nogometom. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (tada Fakultet za fizičku kulturu) upisao je 1995. godine, a diplomirao je 2000. godine. Na istom fakultetu 2012. godine završio je poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje iz kineziologije. Doktorski studij kineziologije, također na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2013. godine te priprema disertaciju pod naslovom Latentna struktura interesa prema sportu srednjoškolaca s različitim sportskim iskustvom. Od 2000. do 2001. godine radio je u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji na radnom mjestu odgojitelja. Iste godine zaposlio se kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića u Poreču gdje je radio do 2007. godine. U Osnovnoj školi Poreč radio je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture od 2001. do 2015. godine, a u Osnovnoj školi Joakima Rakovca u Sv. Lovreču od 2006. do 2015. godine. Kao vanjski suradnik od 2014. do 2015. godine sudjelovao je u izvođenju nastave na predmetu Kineziološka kultura na svim odjelima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 2015. godine zaposlen je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na radnom mjestu asistenta. 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 4. studenog 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje društvenih znanosti, polje kineziologija

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

  1. Član izvršnog odbora Zbora učitelja i trenera sportova na snijegu Istre (ZUTS Istra)
  2. Član upravnog odbora Udruge kineziologa Poreč
  3. Član upravnog odbora Skijaškog kluba "Poreč – Parenzo"
  4. Član Zbora nogometnih trenera Istarske županije
  5. Član Hrvatskog kineziološkog saveza (HKS)
  6. Član Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS)