O djelatniku

mr. sc. Loris Benassi

Zvanje: asistent

Konzultacije:
  • utorkom u 15:00
Katedra/služba :
Odsjek za predškolski odgoj
Godina diplomiranja:
2000.
Godina magistriranja:
2012.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Loris Benassi rođen je 1974. godine u Puli. Osnovnu školu završio je u Poreču, a Tehničku školu u Puli. U razdoblju od 1993. do 1995. godine profesionalno se bavio nogometom. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (tada Fakultet za fizičku kulturu) upisao je 1995. godine, a diplomirao je 2000. godine. Na istom fakultetu 2012. godine završio je poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje iz kineziologije. Doktorski studij kineziologije, također na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2013. godine te priprema disertaciju pod naslovom Latentna struktura interesa prema sportu srednjoškolaca s različitim sportskim iskustvom. Od 2000. do 2001. godine radio je u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji na radnom mjestu odgojitelja. Iste godine zaposlio se kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića u Poreču gdje je radio do 2007. godine. U Osnovnoj školi Poreč radio je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture od 2001. do 2015. godine, a u Osnovnoj školi Joakima Rakovca u Sv. Lovreču od 2006. do 2015. godine. Kao vanjski suradnik od 2014. do 2015. godine sudjelovao je u izvođenju nastave na predmetu Kineziološka kultura na svim odjelima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 2015. godine zaposlen je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na radnom mjestu asistenta. 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 4. studenog 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje društvenih znanosti, polje kineziologija
" target="_blank" class="orcid-link membership-icon">

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Developmental Determinants of Preschool and School Aged Children


Uredničke knjige, 2018.

Quantitative Changes in the Anthropological Status of Middle School Aged Pupils Over a Two-Year Period

Benassi, Loris ; Blažević, Iva ; Trajkovski, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

THE DEVELOPMENT OF THE GENERAL KNOWLEDGE OF SPORT SCALE

Benassi, Loris ; Bosnar, Ksenija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
8th International Scientific Conference on Kinesiology - 20th Anniversary -

Povijest sporta i sportske rekreacije Plave lagune iz Poreča

Benassi, Loris ; Tkalčec, Zlatko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
25. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Sportsko-rekreacijski centri resorta Zelena laguna kraj Poreča

Benassi, Loris
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
24. ljetna škola kineziologa Hrvatske

Ski-lift na moru u funkciji programa turističke ponude grada Poreča

Benassi, Loris
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2014.
23. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Kvantitativne promjene u nekim antropometrijskim i kondicijskim sposobnostima nogometaša osnovnoškolskog uzrasta

Benassi, Loris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
22. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Neki čimbenici općeg stava prema nogometu djece osnovnoškolskog uzrasta

Benassi, Loris
Magistarski radovi, 2012.

Latentna struktura skale stava prema nogometu na uzorku odraslih osoba

Prot, Franjo ; Benassi, Loris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
20. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Mjerna svojstva skale stava prema nogometu na uzorku odraslih osoba iz opće populacije

Bosnar, Ksenija ; Prot, Franjo ; Benassi, Loris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
20. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Stavovi učenica i učenika osnovnih škola Šijana u Puli i Poreču prema nastavi i nastavnim cjelinama tjelesne i zdravstvene kulture

Biletić, Ivica ; Benassi, Loris ; Baić, Mario ; Cvetković, Čedomir ; Lukšić, Erik
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
17. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Konstrukcija skale općeg stava prema nogometu

Bosnar, Ksenija ; Benassi, Loris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
17. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima i njihova povezanost sa stavom prema sportu i navikama pušenja

Benassi, Loris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
16. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Navike pušenja mladih nogometaša

Benassi, Loris ; Bosnar Ksenija
, 2000.

Razvoj nogometa u Hrvatskoj

Benassi, Loris
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2000.

Profesionalni interesi i članstva

  1. Član izvršnog odbora Zbora učitelja i trenera sportova na snijegu Istre (ZUTS Istra)
  2. Član upravnog odbora Udruge kineziologa Poreč
  3. Član upravnog odbora Skijaškog kluba "Poreč – Parenzo"
  4. Član Zbora nogometnih trenera Istarske županije
  5. Član Hrvatskog kineziološkog saveza (HKS)
  6. Član Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS)