O djelatniku

mr. sc. Loris Benassi

Zvanje: asistent

Konzultacije:
  • utorkom u 15:00
Katedra/služba :
Odsjek za predškolski odgoj
Godina diplomiranja:
2000.
Godina magistriranja:
2012.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Loris Benassi rođen je 1974. godine u Puli. Osnovnu školu završio je u Poreču, a Tehničku školu u Puli. U razdoblju od 1993. do 1995. godine profesionalno se bavio nogometom. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (tada Fakultet za fizičku kulturu) upisao je 1995. godine, a diplomirao je 2000. godine. Na istom fakultetu 2012. godine završio je poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje iz kineziologije. Doktorski studij kineziologije, također na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2013. godine te priprema disertaciju pod naslovom Latentna struktura interesa prema sportu srednjoškolaca s različitim sportskim iskustvom. Od 2000. do 2001. godine radio je u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji na radnom mjestu odgojitelja. Iste godine zaposlio se kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića u Poreču gdje je radio do 2007. godine. U Osnovnoj školi Poreč radio je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture od 2001. do 2015. godine, a u Osnovnoj školi Joakima Rakovca u Sv. Lovreču od 2006. do 2015. godine. Kao vanjski suradnik od 2014. do 2015. godine sudjelovao je u izvođenju nastave na predmetu Kineziološka kultura na svim odjelima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 2015. godine zaposlen je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na radnom mjestu asistenta. 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 4. studenog 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje društvenih znanosti, polje kineziologija

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Uredničke knjige
 

1. Developmental Determinants of Preschool and School Aged Children / Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Benassi, Loris (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2018 (monografija).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Benassi, Loris; Blažević, Iva; Trajkovski, Biljana.
Quantitative Changes in the Anthropological Status of Middle School Aged Pupils Over a Two-Year Period. // Human. Sport. Medicine.. 18 (2018) , 1; 5-19 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Benassi, Loris; Bosnar, Ksenija.
THE DEVELOPMENT OF THE GENERAL KNOWLEDGE OF SPORT SCALE // 8th International Scientific Conference on Kinesiology / Milanović, Dragan ; Sporiš, Goran ; Šalaj, Sanja ; Škegro, Dario (ur.).
Zagreb : Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017. 688-691 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Benassi, Loris; Tkalčec, Zlatko.
Povijest sporta i sportske rekreacije Plave lagune iz Poreča // Kineziologija i područja edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u razvitku hrvatskog društva / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2016. 567-572 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Benassi, Loris.
Sportsko-rekreacijski centri resorta Zelena laguna kraj Poreča // Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2015. 334-341 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Benassi, Loris.
Ski-lift na moru u funkciji programa turističke ponude grada Poreča // Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2014. 71-77 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

4. Benassi, Loris.
Kvantitativne promjene u nekim antropometrijskim i kondicijskim sposobnostima nogometaša osnovnoškolskog uzrasta // Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2013. 71-77 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bosnar, Ksenija; Prot, Franjo; Benassi, Loris.
Mjerna svojstva skale stava prema nogometu na uzorku odraslih osoba iz opće populacije // Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2011. 227-232 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Prot, Franjo; Benassi, Loris.
Latentna struktura skale stava prema nogometu na uzorku odraslih osoba // Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2011. 209-214 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Biletić, Ivica; Benassi, Loris; Baić, Mario; Cvetković, Čedomir; Lukšić, Erik.
Stavovi učenica i učenika osnovnih škola Šijana u Puli i Poreču prema nastavi i nastavnim cjelinama tjelesne i zdravstvene kulture // Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske / Neljak, Boris (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2008. 82-87 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Bosnar, Ksenija; Benassi, Loris.
Konstrukcija skale općeg stava prema nogometu // Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Neljak, Boris (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2008. 88-93 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Benassi, Loris.
Sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima i njihova povezanost sa stavom prema sportu i navikama pušenja // Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2007. 62-67 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Magistarski radovi
 

1. Benassi, Loris.
Neki čimbenici općeg stava prema nogometu djece osnovnoškolskog uzrasta / magistarski rad.
Zagreb : Kineziološki fakultet, 27.12. 2012, 118 str. Voditelj: Bosnar, Ksenija.
 
  Diplomski radovi
 

1. Benassi, Loris.
Razvoj nogometa u Hrvatskoj / diplomski rad.
Zagreb : Kineziološki fakultet, 21.12. 2000., 66 str. Voditelj: Jajčević, Zdenko.
 
  Druge vrste radova
 

1. Benassi, Loris; Bosnar Ksenija.
Navike pušenja mladih nogometaša, 2000. (popularan rad).
 

Profesionalni interesi i članstva

  1. Član nadzornog odbora Zbora učitelja i trenera sportova na snijegu Istre (ZUTS Istra)
  2. Član upravnog odbora Udruge kineziologa Poreč
  3. Član upravnog odbora Skijaškog kluba "Poreč – Parenzo"
  4. Član Zbora nogometnih trenera Istarske županije
  5. Član Hrvatskog kineziološkog saveza (HKS)
  6. Član Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS)