O djelatniku

doc. dr. sc. Marina Diković

Zvanje: docent

Funkcija: Voditeljica Programa stjecanja pedagoških kompetencija

Lokacija:
24/2
Konzultacije:

utorkom i srijedom od 10.30 do 11.30 sati

Telefon:
+38552377543
Katedra/služba :
Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:
2001
Godina doktoriranja:
2012

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Rođena je u Puli. Radila je kao diplomirana učiteljica razredne nastave (1991. – 2008.). Napredovala je u učitelja mentora (2006.) i bila je županijska voditeljica za učitelje razredne nastave Istarske županije (2006. – 2008.). Akademski stupanj doktorice znanosti iz pedagogije u okviru Poslijediplomskoga sveučilišnog studija pedagogije Kurikulum suvremenoga odgoja i škole u Zagrebu stekla je 2. travnja 2012. obranivši doktorsku disertaciju Politike i prakse odgoja i obrazovanja za građanstvo u Europi i Hrvatskoj pod mentorstvom prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš. Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli radi od 2008. kao znanstvena novakinja – asistentica te viša asistentica. Godine 2015. postaje docentica te podučava na hrvatskom i talijanskom jeziku. Područje njezina znanstvenoga istraživanja je didaktika (kurikulum) i odgoj i obrazovanje za ljudska prava i građanstvo. Autorica je i suautorica više stručnih i znanstvenih knjiga i radova iz širega područja pedagogije.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 29. listopada 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija

FUNKCIJE I NAGRADE

 1. Od 2007. surađuje s izdavačkom kućom Profil International iz Zagreba za koju izrađuje udžbenik iz prirode i društva, a kao suautorica surađuje na udžbeničkom materijalu za hrvatski jezik za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole.
 2. Od 2008. godine članica je znanstvene udruge Pietas Iulia.
 3. Od 2008. suradnica je na znanstvenome projektu Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
 4. 2010. dobitnica je stipendije Talijanske unije za usavršavanje talijanskoga jezika na Università per Stranieri di Perugia.
 5. Od 2014. predstavnica je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pri osnivanju „Mreže sveučilišta u regiji“ za područje suradnje u polju obrazovanja.
 6. Od 2014. članica je stručnoga tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izvedbeni nastavni plan i program.
 7. 2014. članica je stručnoga tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izradu ishoda učenja Programa stjecanja pedagoških kompetencija.
 8. 2014. članica je tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izradu znanstvene strategije za područje društvenih znanosti. 
 9. Od 2015. voditeljica je Programa stjecanja pedagoških kompetencija.
 10. Od 2015. članica je Stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje u sklopu Cjelovite kurikularne reforme pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
 11. Od 2016. članica je organizacijskoga odbora za Međunarodni znanstveni skup Dani Mate Demarina.
 12. Od 2017. članica je Odbora za kvalitetu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 13. Od 2017. članica je povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (IVK) i razdoblja studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
 14. Od 2017. članica je Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
 15. Od 2017. vanjska je suradnica na Filozofskom fakultetu u Rijeci na kolegiju Opća pedagogija.
 16. Od 2018. glavna je urednica znanstvenoga časopisa Metodički obzori.
 17. Od 2018. u projektu je Ministarstva znanosti i obrazovanja Škola za život: članica Stručne radne skupine za izradu kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje.
 18. Od 2018. u projektu je Istarske županije: evaluacija provođenja izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim školama.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Čižmešija, Aleksandra; Diković, Marina; Domović, Vlatka; Đorđević, Mina; Jukić, Renata; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Koludrović, Morana; Ledić, Jasminka; Lončar-Vicković, Sanja; Luketić, Daliborka; Matulić, Branko; Šamo, Renata; Turk, Marko; Vizek Vidović, Vlasta; Vojvodić, Katja.
Priručnik za unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju .
Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2018 (priručnik).

2. Piršl, Elvi; Benjak, Mirjana; Diković, Marina; Jelača, Matija; Matošević, Andrea.
Vodič za interkulturalno učenje .
Zagreb : Ljevak, 2016. (monografija).

3. Tatković, Nevenka; Diković, Marina; Tatković, Sanja.
Pedagoško-psihološki aspekti komunikacije .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

4. Tatković, Nevenka; Diković, Marina; Štifanić, Mauro.
Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra. Ekološke i društvene paradigme .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Reaching Horizons in Contemporary Education / Tatković, Nevenka; Šuran, Fulvio; Diković, Marina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018 (monografija).

2. 55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Gortan-Carlin, Ivana Paula; Diković, Marina; Močinić, Snježana; Lazarić, Lorena (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016 (monografija).

3. Perspectives of Education for Development in the Context of Active Citizenship / Tatković, Nevenka; Diković, Marina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Diković, Marina; Velan, Doris; Vuletić, Klara.
Standardization of Knowledge, Skills, and Attitudes Acquisition at the Beginnings of a Child's Compulsory Education // Reaching Horizons in Contemporary Education / Tatković, Nevenka ; Šuran, Fulvio, Diković, Marina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018. Str. 89-115.

2. Diković, Marina; Piršl, Elvi; Antunović, Jasna.
How competent are we to teach Citizenship Education? // Competences of Participants in Citizenship Education / Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 5-27.

3. Diković, Marina; Tatković, Sanja; Legović, Marina.
Stjecanje i razvijanje kompetencija odgojitelja u inicijalnom obrazovanju // Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja / Tatković, Nevenka ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva (ur.).
Medulin-Pula : DV Medulin i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 155-172.

4. Piršl, Elvi; Benjak, Mirjana; Diković, Marina; Matošević, Andrea; Jelača, Matija.
Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju: rezultati istraživanja // Vodič za interkulturalno učenje / Tomašević, Nives (ur.).
Zagreb : Ljevak, 2016.. Str. 89-143.

5. Piršl, Elvi; Diković, Marina; Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Intercultural Competence and Sensitivity from Students’ Viewpoint // Comparative Education, Teacher Education, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion / Popov, Nikolay, Wolhuter, Charl , Leutwyler, Bruno, Mihova, Marinela , Ogunleye, James (ur.).
Sofia (Bulgaria) : Bureau for Educational Services, 2010. Str. 363-368.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Bežen, Ante; Budinski, Vesna; Delić, Suzana; Diković, Marina; Ivančić, Gordana; Kolar Billege, Martina.
Priča o jeziku 3 metodički priručnik .
Zagreb : Profil Klett, 2014.

2. Bežen, Ante; Budinski, Vesna; Diković, Marina; Ivančić, Gordana; Kolar Billege, Martina.
Priča o jeziku 4 metodički priručnik .
Zagreb : Profil Klett, 2014.

3. Bežen, Ante; Budinski, Vesna; Diković, Marina; Ivančić, Gordana; Kolar Billege, Martina; Veronek Germadnik, Saša.
Priča o jeziku 2 metodički priručnik .
Zagreb : Profil Klett, 2014.

4. Bežen, Ante; Budinski, Vesna; Diković, Marina; Ivančić, Gordana; Kolar Billege, Martina; Veronek Germadnik, Saša.
P kao početnica metodički priručnik .
Zagreb : Profil Klett, 2014.

5. Budinski, Vesna; Delić, Suzana; Diković, Marina; Ivančić, Gordana; Kolar Billege, Martina.
Priča o jeziku 3 .
Zagreb : Profil Klett, 2014.

6. Budinski, V.; Ivančić, G.; Diković, M.; Delić, S.; Kolar Billege, M.
Priča o jeziku 3 .
Zagreb : Profil, 2009.

7. Budinski, V., Ivančić, G., Diković, M., Delić, S., Kolar Billege, M.
Priča o jeziku 3, radna bilježnica .
Zagreb : Profil, 2009.

8. Budinski, V.; Ivančić, G.; Diković, M.; Kolar Billege, M.
Priča o jeziku 4 .
Zagreb : Profil, 2009.

9. Budinski, V.; Ivančić, G.; Diković, M.; Kolar Billege, M.
Priča o jeziku 4 .
Zagreb : Profil, 2009.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Diković, Marina; Plavšić, Marlena.
Vrijednosti obrazovanja i nastavnički identitet iz učeničke, roditeljske i nastavničke perspektive. // Metodički ogledi. 26 (2019) , 1; 7-31 (članak, znanstveni).

2. Plavšić, Marlena; Diković, Marina.
What a Teacher Should not be Like. // The new educational review. 55 (2019) , 1; 246-255 (članak, znanstveni).

3. Diković, Marina.
Young People’s Participation in Decision-making Using Information and Communication Technology. // International journal of humanities and social sciences. 12 (2018) , 1; 49-55 (članak, znanstveni).

4. Diković, Marina.
Metode poučavanja i učenja u kurikulumskome pristupu građanskom odgoju i obrazovanju. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 65 (2016) , 4; 539-558 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

5. Diković, Marina; Letina, Alena.
Integration of Values and Awareness model of Human Rights Education in primary school curricula. // Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu. 11 (2016) , 1; 60-75 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

6. Plavšić, Marlena; Diković, Marina.
Students’ Attitudes toward Formal Education, Non-Formal and Informal Learning - Stavovi studentica i studenata prema formalnom obrazovanju, neformalnom i informalnom učenju. // Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje. 18 (2016) , 1; 71-102 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

7. Diković, Marina; Lordanić, Dea; Sinožić, Andrea.
Il curricolo fondato sulle competenze attese. // Studia Polensia. IV (2015) , 4; 33-50 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

8. Diković, Marina; Plavšić, Marlena.
Formal education, non-formal and informal learning: Knowledge and experience. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 156 (2015) , 1-2; 9-23 (članak, znanstveni).

9. Diković, Marina.
Ključne kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za građanstvo. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 29 (2013) ; 326-340 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

10. Diković, Marina.
Značaj razrednoga ozračja u građanskom odgoju i obrazovanju. // Pedagogijska istraživanja. 10 (2013) , 2; 327-341 (članak, znanstveni).

11. Diković, Marina.
Osposobljavanje nastavnika za provođenje odgoja i obrazovanja za građanstvo. // Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 26 (2011) ; 11-24 (pregledni rad, znanstveni).

12. Diković, Marina.
Hrvaška izobraževalna politika v kontekstu vzgoje in izobraževanja za državljanstvo. // Sodobna pedagogika. 3 (2010) ; 192-207 (pregledni rad, znanstveni).

13. Diković, Marina.
Odgoj i obrazovanje za građanstvo kao sastavnica zaštite ljudskih prava. // Tabula. 8 (2010) ; 112-123 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Diković, Marina.
Vloga vzgojiteljev in staršev pri pripravi otroka za šolo. // Vzgojiteljica. XX (2018) , 5; 14-17 (članak, stručni).

2. Piršl, Elvi; Diković, Marina.
L'educazione interculturale: Stimolo per una cittadinanza europea e democratica. // Studia Polensia. 1 (2012) ; 111-122 (članak, stručni).

3. Diković, Marina.
Individualizirani kurikul kao pretpostavka uspješne integracije učenika s posebnim potrebama. // Magistra Iadertina. 5 (2010) ; 185-200 (članak, stručni).

4. Diković, Marina.
Poznavanje naše kulture: djeca govore o moći, identitetu i građanstvu. // Pedagogijska istraživanja. 1-2 (2009) ; 220-223 (prikaz knjige, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Plavšić, Marlena; Diković, Marina.
Do Teachers, Students and Parents Agree about the Top Five Good Teacher’s Characteristics? // Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World / Popov, Nikolay ; Wolhuter, Charl ; Kalin, Jana ; Hilton, Gillian ; Ogunleye, James ; Niemczyk, Ewelina (ur.).
Sofia : Bulgarian Comparative Education Society (BCES), 2016. 120-126 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Plavšić, Marlena; Diković, Marina.
Students' plans for lifelong learning and teaching // Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide ; BCES Conference Books / Popov, Nikolay ; Wolhuter, C. ; Skubic Ermenc, K. ; Hilton, G. ; Ogunleye, J. & Niemczyk, E. (ur.).
Sofija, Bugarska : Bulgarian Comparative Education Society, 2015. 339-344 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Diković, Marina.
Interculturalism, Human Rights and Citizenship in Compulsory Education in the South Eastern Europe // IAIE Zagreb 2013: Unity and disunity, connections and separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation, Conference proceedings / Bartulović, M., Bash, L., Spajić-Vrkaš, V. (ur.).
Zagreb : Interkultura / IAIE, 2014. 247-258 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Diković, Marina; Piršl, Elvi.
Interkulturalizam, ljudska prava i građanstvo u inicijalnom obrazovanju nastavnika // Pedagogija, obrazovanje i nastava, Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21. - 23. ožujka 2013. / Hrvatić, N., Lukenda, A., Pavlović, S., Spajić-Vrkaš, V., Vasilj, M. (ur.).
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2014. 195-203 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Diković, Marina.
Osiguranje kvalitete u odgoju i obrazovanju za građanstvo // Pedagogija i kultura / Posavec, K., Sablić, M. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013. 76-82 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Diković, Marina.
Postizanje i razvijanje građanske pismenosti kod učenika // Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve: Zbornik prispevkov / Hočevar, Andreja, Mažgon, Jasna (ur.).
Ljubljana (Slovenija) : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2010. 17-21 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Diković, Marina.
Provođenje odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo u osnovnim školama // Deseti dani Mate Demarina - Škola po mjeri - Zbornik radova / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2009. 153-168 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Diković, Marina; Letina, Alena.
Possibilities and Ways of Promoting Affective Education in Primary School Curriculum // Conference Proceedings: Promoting the Social Emotional Aspects of Education ; A multi-faceted Priority – Spodbujanje socialno-čuvstvenih vidikov vzgoje in izobraževanja ; raznotere naloge / Geršak, Vesna, Korošec, Helena, Majaron, Edi, Turnšek, Nada (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2012. 57-61 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Letina, Alena; Diković, Marina.
Problem-Based Teaching vs. Programmed Teaching: Challenges for the Future of Education // International Conference: The Future of Education, Conference Proceedings / Pixel (ur.).
Milano, Italy : Simonelli Editore, 2012. 305-309 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Diković, Marina; Gergorić, Tatjana.
Teachersʼ Assessment of Active Learning in Teaching Nature and Society // .
(predavanje,međunarodna recenzija,znanstveni).

2. Diković, Marina; Zečević, Marta.
Children and Youthʼs Acqusition of the Civic Competence: A Comparative Analysis of the Republic of Croatia and England // .
(predavanje,međunarodna recenzija,znanstveni).

3. Milovan Delić, Iva; Diković, Marina.
Women and Social Justice, 20th Century Review // Past, Present, Future 2019 Peace in History - Avoiding War and the Quest for Social Justice / Bulić, Davor ; Doblanović Šuran, Danijela ; Kurelić, Robert ; Milovan Delić, Iva (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019. 16-16 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Plavšić, Marlena; Diković, Marina.
Rights to, in and through education // Human Rights Yesterday, Today and Tomorrow: Challenges and Prospects / Giotsa, Artemis Z. (ur.).
Ioannina : University of Ioannina, 2019. 28-29 (pozvano predavanje,sažetak,stručni).

5. Diković, Marina; Letina, Alena.
Kurikulumski pristup vrijednostima u odgoju i obrazovanju // Knjiga sažetaka - Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem / Slunjski, Edita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2018. 24-25 (predavanje,domaća recenzija,znanstveni).

6. Diković, Marina.
Interculturalism, Human Rights and Citizenship in Compulsory Education in South Eastern Europe // Unity and Disunity, Connections and Separations.
Zagreb, 2013. 57-57 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Diković, Marina.
Ključne kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za građanstvo // Didaktički izazovi/Didactic Challenges – Međunarodna znanstvena konferencija/International Scientific Conference / Peko, Anđelka (ur.).
Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, 2012. 39-39 (predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Diković, Marina.
Kompetentan nastavnik: moderator u području odgoja i obrazovanja za ljudska prava // Drugi asistentski dan - Knjiga sažetaka Znanstvenoga skupa asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Diković, Marina ; Vitković, Vanessa (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 16-16 (predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Diković, Marina; Letina, Alena.
Possibilities and ways of promoting affective education in primary school curriculum // Promoting the Social Emotional Aspects of Education ; A Multi-faceted Priority – Spodbujanje socialno-čuvstvenih vidikov vzgoje in izobraževanja ; raznotere naloge / Geršak, V., Korošec, H., Majaron, E., Turnšek, N. (ur.).
Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Education, 2011. 13-13 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Pliško, Lina; Diković, Marina.
Croatian Language Errors amongst Italian Primary School Students // The Sixth International Interdisciplinary Symposium: Encounter of cultures.
Novi Sad : University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, 2011. 76-76 (predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Piršl, Elvi; Diković, Marina; Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Student teachers’ perception of intercultural competence needed for teaching in a multicultural classroom // The First Malta International Forum on Learning "Enhacing Learning in Organised Educational Settings" : book of abstracts / Borg, C., Calleja, C. (ur.).
Malta : Unversity of Malta, 2009. 17-17 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Piršl, Elvi; Diković, Marina; Kola, Ana.
Education for Democratic Citizenship among Students and Teachers in Istria and Rijeka // 9th ISSA Annual Conference Active Citizenship : Democratic Practices in Education – From Socially Responsive Classrooms to Socially Responsible Societies : Abstract Book.
Budapest : International STEP by STEP Association, 2008. 99-99 (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Diković, Marina.
Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u nastavi prirode i društva // Pedagogija – prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, V., Šoljan N. N., Hrvatić, N. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 143-156 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Diković, Marina; Piršl, Elvi; Antunović, Jasna.
How competent are we to teach Citizenship Education? // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

2. Diković, Marina; Letina, Alena.
Promoting Student Participation in Society through Human Rights Education // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

3. Diković, Marina.
Uloga obrazovanja za građanstvo u usvajanju vrijednosti kod učenika // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Piršl, Elvi; Diković, Marina; Matošević, Andrea.
Educazione alla cittadinanza europea nella società multiculturale // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Diković, Marina.
Politike i prakse odgoja i obrazovanja za građanstvo u Europi i Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 2.04. 2012, 287 str. Voditelj: Spajić-Vrkaš, Vedrana.
 
  Druge vrste radova
 

1. Pliško, Lina; Diković, Marina.
Pogreške u hrvatskom jeziku učenika talijanskih osnovnih škola, 2013. (zbornik radova).