Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Marina Diković

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:Voditeljica Programa stjecanja pedagoških kompetencija
Lokacija: 24/2
Telefon:+38552377543
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:2001.
Godina doktoriranja:2012.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

poslijediplomski doktorski

cjeloživotno učenje

Konzultacije

četvrtkom od 11.30 do 12.30 sati

e-mailom

Životopis

Rođena je u Puli. Radila je kao diplomirana učiteljica razredne nastave (1991. – 2008.). Napredovala je u učitelja mentora (2006.) i bila je županijska voditeljica za učitelje razredne nastave Istarske županije (2006. – 2008.). Akademski stupanj doktorice znanosti iz pedagogije u okviru Poslijediplomskoga sveučilišnog studija pedagogije Kurikulum suvremenoga odgoja i škole na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekla je 2. travnja 2012. obranivši doktorsku disertaciju Politike i prakse odgoja i obrazovanja za građanstvo u Europi i Hrvatskoj pod mentorstvom prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš. Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli radi od 2008. kao znanstvena novakinja – asistentica te viša asistentica. Godine 2015. postaje docentica, a 2021. izvanredna profesorica. Podučava na hrvatskom i talijanskom jeziku. Područje njezina znanstvenoga istraživanja su didaktika (kurikulum) i odgoj i obrazovanje za ljudska prava te građanski odgoj i obrazovanje. Autorica je i suautorica više stručnih i znanstvenih knjiga i radova iz širega područja pedagogije.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 7. lipnja 2021. 

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija

FUNKCIJE I NAGRADE

 1. Od 2007. surađuje s izdavačkom kućom Profil International iz Zagreba za koju izrađuje udžbenik iz prirode i društva, a kao suautorica surađuje na udžbeničkom materijalu za hrvatski jezik za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole.
 2. Od 2008. godine članica je znanstvene udruge Pietas Iulia.
 3. Od 2008. do 2016. suradnica je na znanstvenome projektu Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
 4. 2010. dobitnica je stipendije Talijanske unije za usavršavanje talijanskoga jezika na Università per Stranieri di Perugia.
 5. Od 2014. predstavnica je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pri osnivanju „Mreže sveučilišta u regiji“ za područje suradnje u polju obrazovanja.
 6. Od 2014. članica je stručnoga tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izvedbeni nastavni plan i program.
 7. 2014. članica je stručnoga tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izradu ishoda učenja Programa stjecanja pedagoških kompetencija.
 8. 2014. članica je tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izradu znanstvene strategije za područje društvenih znanosti. 
 9. Od 2015. voditeljica je Programa stjecanja pedagoških kompetencija.
 10. Od 2015. do 2018. članica je Stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje u sklopu Cjelovite kurikularne reforme pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
 11. Od 2015. članica je organizacijskoga odbora za Međunarodni znanstveni skup Dani Mate Demarina.
 12. Od 2017. članica je Odbora za kvalitetu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 13. Od 2017. članica je povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (IVK) i razdoblja studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
 14. Od 2017. do 2019. članica je Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
 15. Od 2017. do 2019. vanjska je suradnica na Filozofskom fakultetu u Rijeci na kolegiju Opća pedagogija i Didaktika 2.
 16. Od 2018. glavna je urednica znanstvenoga časopisa Metodički obzori.
 17. Od 2018. do 2019. u projektu je Ministarstva znanosti i obrazovanja Škola za život: članica Stručne radne skupine za izradu kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje.
 18. Od 2018. do 2019. u projektu je Istarske županije: evaluacija provođenja izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim školama.
 19. Od ožujka 2019. do veljače 2022. članica radne skupine Sestrinstvo na projektu "Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli". 
 20. Od 2019. članica je povjerenstva za izmjene i dopune integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.
 21. Od svibnja 2020. članica međunarodnog projekta "PROFFORMANCE - Assessment Toll and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers' Performance", PROFFORMANCE European Higher Education Area (EHEA) Reform Project Ministarstva za inovacije i tehnologiju iz Mađarske

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Student Teachers’ Classroom Management Orientations and Their Beliefs on Effective Teaching Behaviour

Letina, Alena ; Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Online teaching during COVID-19 from the university students’ perspective

Diković, Marina ; Plavšić, Marlena ; Matković, Roberta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
INTED2021 - 15th International Technology, Education and Development Conference

Students’ experience of assessment in online higher education during COVID-19

Plavšić, Marlena ; Diković, Marina ; Matković, Roberta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
INTED2021 - 15th International Technology, Education and Development Conference

Do we equip teachers to deal with global crisis? Case of initial teacher education in the Republic of Croatia

Rajić, Višnja ; Diković, Marina ; Koludrović, Morana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
LATVIJAS UNIVERSITĀTES 79. STARPTAUTISKAJAI ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI CILVĒKS, TEHNOLOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE SEKCIJĀ “SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBA NENOTEIKTĪBAS UN KRĪZES SITUĀCIJĀ”

Students' assessment on dialogue and argumentation in society and school

Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Zastupljenost međupredmetnih tema u udžbenicima iz Prirode i društva

Kovačić, Ines ; Mišković, Ena ; Diković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2020.

O procesu vrednovanja u nastavi na daljinu

Diković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2020.

E-learning as a tool for competencies development: University students' point of view

Diković, Marina ; Etinger, Darko ; Golja, Dajana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
14th International Technology, Education and Development Conference

Teachersʼ assessment of active learning in teaching Nature and Society

Diković, Marina ; Gergorić, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Children and youthʼs acqusition of the civic competence: a comparative analysis of the Republic of Croatia and England

Diković, Marina ; Zečević, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Aktivnosti mladih u društvenoj zajednici - mišljenje studenata (budućih učitelja i nastavnika)

Diković, Marina ; Drenjančević, Tina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Smjernice za suradničko učenje

Diković, Marina
, 2019.

Children and Youthʼs Acqusition of the Civic Competence: A Comparative Analysis of the Republic of Croatia and England

Diković, Marina ; Zečević, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
International scientific conference 18th Mate Demarin Days „New Challenges in Education“

Teachersʼ Assessment of Active Learning in Teaching Nature and Society

Diković, Marina ; Gergorić, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
International scientific conference 18th Mate Demarin Days „New Challenges in Education“

Women and Social Justice, 20th Century Review

Milovan Delić, Iva ; Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Past, Present, Future 2019: Peace in History

Rights to, in and through education

Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Human Rights Yesterday, Today and Tomorrow: Challenges and Prospects

Vrijednosti obrazovanja i nastavnički identitet iz učeničke, roditeljske i nastavničke perspektive

Diković, Marina ; Plavšić, Marlena
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

What a Teacher Should not be Like

Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Standardization of Knowledge, Skills, and Attitudes Acquisition at the Beginnings of a Child's Compulsory Education

Diković, Marina ; Velan, Doris ; Vuletić, Klara
Poglavlja u knjigama, 2018.

Vloga vzgojiteljev in staršev pri pripravi otroka za šolo

Diković, Marina
Stručni radovi, 2018.

Priručnik za unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Čižmešija, Aleksandra ; Diković, Marina ; Domović, Vlatka ; Đorđević, Mina ; Jukić, Renata ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Koludrović, Morana ; Ledić, Jasminka ; Lončar-Vicković, Sanja ; Luketić, Daliborka ; Matulić, Branko ; Šamo, Renata ; Turk, Marko ; Vizek Vidović, Vlasta ; Vojvodić, Katja
Autorske knjige, 2018.

Kurikulumski pristup vrijednostima u odgoju i obrazovanju

Diković, Marina ; Letina, Alena
Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem

Young People’s Participation in Decision-making Using Information and Communication Technology

Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju: rezultati istraživanja

Piršl, Elvi ; Benjak, Mirjana ; Diković, Marina ; Matošević, Andrea ; Jelača, Matija
Poglavlja u knjigama, 2016.

Interkulturalna dimenzija građanskoga odgoja i obrazovanja

Diković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2016.

Metode poučavanja i učenja u kurikulumskome pristupu građanskom odgoju i obrazovanju

Diković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Pedagoško-psihološki aspekti komunikacije

Tatković, Nevenka ; Diković, Marina ; Tatković, Sanja
Autorske knjige, 2016.

Integration of Values and Awareness model of Human Rights Education in primary school curricula

Diković, Marina ; Letina, Alena
Drugi radovi u časopisima, 2016.

How competent are we to teach Citizenship Education?

Diković, Marina ; Piršl, Elvi ; Antunović, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2016.

Vodič za interkulturalno učenje

Piršl, Elvi ; Benjak, Mirjana ; Diković, Marina ; Jelača, Matija ; Matošević, Andrea
Autorske knjige, 2016.

Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju: rezultati istraživanja

Piršl, Elvi ; Benjak, Mirjana ; Diković, Marina ; Matošević, Andrea ; Jelača, Matija
Poglavlja u knjigama, 2016.

Do Teachers, Students and Parents Agree about the Top Five Good Teacher’s Characteristics?

Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
XIV Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES)

Stjecanje i razvijanje kompetencija odgojitelja u inicijalnom obrazovanju

Diković, Marina ; Tatković, Sanja ; Legović, Marina
Poglavlja u knjigama, 2016.

Students’ Attitudes toward Formal Education, Non-Formal and Informal Learning - Stavovi studentica i studenata prema formalnom obrazovanju, neformalnom i informalnom učenju

Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra. Ekološke i društvene paradigme

Tatković, Nevenka ; Diković, Marina ; Štifanić, Mauro
Autorske knjige, 2015.

Il curricolo fondato sulle competenze attese

Diković, Marina ; Lordanić, Dea ; Sinožić, Andrea
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Students' plans for lifelong learning and teaching

Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
XIII Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES): Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide

Formal education, non-formal and informal learning: Knowledge and experience

Diković, Marina ; Plavšić, Marlena
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

How competent are we to teach Citizenship Education?

Diković, Marina ; Piršl, Elvi ; Antunović, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
15. međunarodna znanstvena konferencija "Dani Mate Demarina"

P kao početnica metodički priručnik

Bežen, Ante ; Budinski, Vesna ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina ; Veronek Germadnik, Saša
Ostalo, 2014.

Priča o jeziku 4 metodički priručnik

Bežen, Ante ; Budinski, Vesna ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina
Ostalo, 2014.

Priča o jeziku 3 metodički priručnik

Bežen, Ante ; Budinski, Vesna ; Delić, Suzana ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina
Ostalo, 2014.

Priča o jeziku 2 metodički priručnik

Bežen, Ante ; Budinski, Vesna ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina ; Veronek Germadnik, Saša
Ostalo, 2014.

Priča o jeziku 3

Budinski, Vesna ; Delić, Suzana ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina
Ostalo, 2014.

Promoting Student Participation in Society through Human Rights Education

Diković, Marina ; Letina, Alena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
AESA/IAIE Conference Reconceptualizing Diversity: Engaging with Histories, Theories, Practices, and Discursive Strategies in Global Contexts

Interculturalism, Human Rights and Citizenship in Compulsory Education in the South Eastern Europe

Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
IAIE Conference „Unity and Disunity, Connections and Separations“, Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation

Interkulturalizam, ljudska prava i građanstvo u inicijalnom obrazovanju nastavnika

Diković, Marina ; Piršl, Elvi
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Druga međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava

Značaj razrednoga ozračja u građanskom odgoju i obrazovanju

Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Interculturalism, Human Rights and Citizenship in Compulsory Education in South Eastern Europe

Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
IAIE Conference „Unity and Disunity, Connections and Separations“, Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation

Ključne kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za građanstvo

Diković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Pogreške u hrvatskom jeziku učenika talijanskih osnovnih škola

Pliško, Lina ; Diković, Marina
, 2013.

Osiguranje kvalitete u odgoju i obrazovanju za građanstvo

Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Drugi kongres pedagoga Hrvatske

Problem-Based Teaching vs. Programmed Teaching: Challenges for the Future of Education

Letina, Alena ; Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
International Conference "The Future of Education" 2nd Edition

Politike i prakse odgoja i obrazovanja za građanstvo u Europi i Hrvatskoj

Diković, Marina
Doktorske disertacije, 2012.

Ključne kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za građanstvo

Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Didaktički izazovi - Didactic Challenges

L'educazione interculturale: Stimolo per una cittadinanza europea e democratica

Piršl, Elvi ; Diković, Marina
Stručni radovi, 2012.

Possibilities and Ways of Promoting Affective Education in Primary School Curriculum

Diković, Marina ; Letina, Alena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
11th EAEN (European Affective Education Network) Conference: Promoting the Social Emotional Aspects of Education ; A Multi-faceted Priority

Croatian Language Errors amongst Italian Primary School Students

Pliško, Lina ; Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
The Sixth International Interdisciplinary Symposium: Encounter of cultures

Osposobljavanje nastavnika za provođenje odgoja i obrazovanja za građanstvo

Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Possibilities and ways of promoting affective education in primary school curriculum

Diković, Marina ; Letina, Alena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
11th EAEN (European Affective Education Network) Conference: Promoting the Social Emotional Aspects of Education ; A Multi-faceted Priority

Kompetentan nastavnik: moderator u području odgoja i obrazovanja za ljudska prava

Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Individualizirani kurikul kao pretpostavka uspješne integracije učenika s posebnim potrebama

Diković, Marina
Stručni radovi, 2010.

Odgoj i obrazovanje za građanstvo kao sastavnica zaštite ljudskih prava

Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Postizanje i razvijanje građanske pismenosti kod učenika

Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve

Uloga obrazovanja za građanstvo u usvajanju vrijednosti kod učenika

Diković, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Osmi susret pedagoga Hrvatske

Hrvaška izobraževalna politika v kontekstu vzgoje in izobraževanja za državljanstvo

Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Intercultural Competence and Sensitivity from Students’ Viewpoint

Piršl, Elvi ; Diković, Marina ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Poglavlja u knjigama, 2010.

Student teachers’ perception of intercultural competence needed for teaching in a multicultural classroom

Piršl, Elvi ; Diković, Marina ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Malta International Forum on Learning "Enhacing Learning in Organised Educational Settings" (1 ; 2009)

Poznavanje naše kulture: djeca govore o moći, identitetu i građanstvu

Diković, Marina
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Provođenje odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo u osnovnim školama

Diković, Marina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Škola po mjeri

Educazione alla cittadinanza europea nella società multiculturale

Piršl, Elvi ; Diković, Marina ; Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Trent’anni di studi di italianistica a Pola : passato, presente e futuro

Education for Democratic Citizenship among Students and Teachers in Istria and Rijeka

Piršl, Elvi ; Diković, Marina ; Kola, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
ISSA Annual Conference Active Citizenship : Democratic Practices in Education – From Socially Responsive Classrooms to Socially Responsible Societies (9 ; 2008)

Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u nastavi prirode i društva

Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Prvi kongres pedagoga Hrvatske