Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Marina Diković

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:Voditeljica Centra za kompetencije u obrazovanju; Voditeljica doktorskog studija "Nove paradigme obrazovanja"
Lokacija: Vijećnica u zgradi Rektorata (Zagrebačka 30)
Telefon:+385915200999
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:2001.
Godina doktoriranja:2012.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

prijediplomski

doktorski

cjeloživotno učenje

Konzultacije

neposredno prije i poslije predavanja prema rasporedu uz najavu e-mailom

Životopis

Rođena je u Puli. Radila je kao diplomirana učiteljica razredne nastave (1991. – 2008.). Napredovala je u učitelja mentora (2006.) i bila je županijska voditeljica za učitelje razredne nastave Istarske županije (2006. – 2008.). Akademski stupanj doktorice znanosti iz pedagogije u okviru Poslijediplomskoga sveučilišnog studija pedagogije Kurikulum suvremenoga odgoja i škole na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekla je 2. travnja 2012. obranivši doktorsku disertaciju Politike i prakse odgoja i obrazovanja za građanstvo u Europi i Hrvatskoj pod mentorstvom prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš. Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli radi od 2008. kao znanstvena novakinja – asistentica te viša asistentica. Godine 2015. postaje docentica, a 2021. izvanredna profesorica. Podučava na hrvatskom i talijanskom jeziku na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, na Filozofskom fakultetu, na Fakultetu informatike i na Medicinskom fakultetu u Puli. Područje njezina znanstvenoga istraživanja su didaktika (kurikulum) i odgoj i obrazovanje za ljudska prava te građanski odgoj i obrazovanje. Autorica je i suautorica više stručnih i znanstvenih knjiga i radova iz širega područja pedagogije.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 8. lipnja 2021. 

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija

FUNKCIJE I NAGRADE

 1. Od 2007. surađuje s izdavačkom kućom Profil International iz Zagreba za koju izrađuje udžbenik iz prirode i društva, a kao suautorica surađuje na udžbeničkom materijalu za hrvatski jezik za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole.
 2. Od 2008. godine članica je znanstvene udruge Pietas Iulia.
 3. Od 2008. do 2016. suradnica je na znanstvenome projektu Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
 4. 2010. dobitnica je stipendije Talijanske unije za usavršavanje talijanskoga jezika na Università per Stranieri di Perugia.
 5. Od 2014. predstavnica je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pri osnivanju „Mreže sveučilišta u regiji“ za područje suradnje u polju obrazovanja.
 6. Od 2014. članica je stručnoga tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izvedbeni nastavni plan i program.
 7. 2014. članica je stručnoga tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izradu ishoda učenja Programa stjecanja pedagoških kompetencija.
 8. 2014. članica je tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izradu znanstvene strategije za područje društvenih znanosti. 
 9. Od 2015. do 2021. voditeljica je Programa stjecanja pedagoških kompetencija.
 10. Od 2015. do 2018. članica je Stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje u sklopu Cjelovite kurikularne reforme pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
 11. Od 2015. članica je organizacijskoga odbora za Međunarodni znanstveni skup Dani Mate Demarina.
 12. Od 2017. članica je Odbora za kvalitetu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 13. Od 2017. članica je povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (IVK) i razdoblja studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
 14. Od 2017. do 2019. članica je Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
 15. Od 2017. do 2019. vanjska je suradnica na Filozofskom fakultetu u Rijeci na kolegiju Opća pedagogija i Didaktika 2.
 16. Od 2018. glavna je urednica znanstvenoga časopisa Metodički obzori.
 17. Od 2018. do 2019. u projektu je Ministarstva znanosti i obrazovanja Škola za život: članica Stručne radne skupine za izradu kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje.
 18. Od 2018. do 2019. u projektu je Istarske županije: evaluacija provođenja izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim školama.
 19. Od ožujka 2019. do veljače 2022. članica radne skupine Sestrinstvo na projektu "Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli". 
 20. Od 2019. članica je povjerenstva za izmjene i dopune integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.
 21. Od svibnja 2020. do lipnja 2022. članica međunarodnog projekta "PROFFORMANCE - Assessment Toll and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers' Performance", PROFFORMANCE European Higher Education Area (EHEA) Reform Project Ministarstva za inovacije i tehnologiju iz Mađarske u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 
 22. Od 2021. voditeljica je Centra za kompetencije u obrazovanju.
 23. Od kolovoza 2022. do rujna 2022. članica Radne skupine za izradu standarda kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju u okviru projekta BAQUAL.
 24. Od rujna 2022. članica međunarodnog projekta "PROFFORMANCE PLUS - Assessment Toll and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers' Performance, PROFFORMANCE European Higher Education Area (EHEA) Reform Project Ministarstva za inovacije i tehnologije iz Mađarske u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Inicijalno obrazovanje učitelja – izazovi pandemije bolesti Covid-19 i preporuke za postpandemijsko razdoblje
Letina, Alena ; Diković, Marina
Poglavlja u knjigama(2022)
Učiteljski posao i doprinos obrazovanja iz učiteljske, studentske i akademske perspektive
Diković, Marina ; Plavšić, Marlena
Poglavlja u knjigama(2022)
Three semesters of online assessment in higher education from students’ viewpoint
Plavšić, Marlena ; Diković, Marina ; Matković, Roberta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
14th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN22)
Students’ opinions of prolonged online teaching at university during COVID-19
Plavšić, Marlena ; Diković, Marina ; Matković, Roberta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
14th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN22)
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCIJE 19. DANI MATE DEMARINA „RAZVOJNI ASPEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU“
Blažević, Iva ; Diković, Marina ; Kovačić, Ines ; Lazarić, Lorena ; Antunović-Piton, Branka
Autorske knjige(2022) 266
Perceived digital competence of primary and secondary school teachers - a pilot study
Orehovački, Tihomir ; Diković, Marina ; Dautović, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
45th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2022)
What is most difficult in a teacher's job from the perspective of teachers, students and parents?
Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviREVIJA ZA ELEMENTARNO IZOBRAŽEVANJE JOURNAL OF ELEMENTARY EDUCATION, 15 (2022)
Do We Equip Teachers to Deal with Global Crisis? Case of Initial Teacher Education in the Republic of Croatia
Rajić, Višnja ; Diković, Marina ; Koludrović, Morana
Poglavlja u knjigama(2021)
Students' assessment on dialogue and argumentation in society and school
Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviInformatologia, 54 (2021)
Do we equip teachers to deal with global crisis? Case of initial teacher education in the Republic of Croatia
Rajić, Višnja ; Diković, Marina ; Koludrović, Morana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2021)
The 79th International Conference of the University of Latvia: Human, Technologies and Quality of Education
Students’ experience of assessment in online higher education during COVID-19
Plavšić, Marlena ; Diković, Marina ; Matković, Roberta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2021)
15th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2021)
Online teaching during COVID-19 from the university students’ perspective
Diković, Marina ; Plavšić, Marlena ; Matković, Roberta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2021)
15th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2021)
Student Teachers’ Classroom Management Orientations and Their Beliefs on Effective Teaching Behaviour
Letina, Alena ; Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviSodobna pedagogika, 72 (138) (2021)
Human Rights Education for Psychologists
Diković, Marina
(2020)
Children and youthʼs acqusition of the civic competence: a comparative analysis of the Republic of Croatia and England
Diković, Marina ; Zečević, Marta
Znanstveni i pregledni radoviEkonomska istraživanja, 33 (2020)
Teachersʼ assessment of active learning in teaching Nature and Society
Diković, Marina ; Gergorić, Tatjana
Znanstveni i pregledni radoviEkonomska istraživanja, 33 (2020)
O procesu vrednovanja u nastavi na daljinu
Diković, Marina
Poglavlja u knjigama(2020)
Zastupljenost međupredmetnih tema u udžbenicima iz Prirode i društva
Kovačić, Ines ; Mišković, Ena ; Diković, Marina
Drugi radovi u časopisimaNapredak (Zagreb), 161 (2020)
Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa 18. dani Mate Demarina pod nazivom „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“ / Proceeding of the International Scientific Conference 18th Mate Demarin Days "New Challenges in Education"
Uredničke knjige(2020) 367
E-learning as a tool for competencies development: University students' point of view
Diković, Marina ; Etinger, Darko ; Golja, Dajana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2020)
14th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2020)
What a Teacher Should not be Like
Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviThe new educational review, 55 (2019)
Vrijednosti obrazovanja i nastavnički identitet iz učeničke, roditeljske i nastavničke perspektive
Diković, Marina ; Plavšić, Marlena
Znanstveni i pregledni radoviMetodički ogledi, 26 (2019)
Rights to, in and through education
Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2019)
Women and Social Justice, 20th Century
Women and Social Justice, 20th Century Review
Milovan Delić, Iva ; Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2019)
Conf/CfP - Peace in History: Avoiding War and the Quest for Social Justice
Teachersʼ Assessment of Active Learning in Teaching Nature and Society
Diković, Marina ; Gergorić, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima(2019)
International scientific conference 18th Mate Demarin Days „New Challenges in Education“
Children and Youthʼs Acqusition of the Civic Competence: A Comparative Analysis of the Republic of Croatia and England
Diković, Marina ; Zečević, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima(2019)
International scientific conference 18th Mate Demarin Days „New Challenges in Education“
Smjernice za suradničko učenje
Diković, Marina
(2019)
Aktivnosti mladih u društvenoj zajednici - mišljenje studenata (budućih učitelja i nastavnika)
Diković, Marina ; Drenjančević, Tina
Znanstveni i pregledni radoviŽivot i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 65 (2019)
Priručnik za unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju
Matulić, Branko ; Čižmešija, Aleksandra ; Diković, Marina ; Domović, Vlatka ; Đorđević, Mina ; Jukić, Renata ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Koludrović, Morana ; Ledić, Jasminka ; Lončar-Vicković, Sanja ; Luketić, Daliborka ; Šamo, Renata ; Turk, Marko ; Vizek Vidović, Vlasta ; Vojvodić, Katja
Priručnik(2018) 120
Young People’s Participation in Decision-making Using Information and Communication Technology
Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviInternational journal of humanities and social sciences, 12 (2018)
Kurikulumski pristup vrijednostima u odgoju i obrazovanju
Diković, Marina ; Letina, Alena
Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima(2018)
3. kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem: Pedagogija u vremenu promjene
Priručnik za unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju
Čižmešija, Aleksandra ; Diković, Marina ; Domović, Vlatka ; Đorđević, Mina ; Jukić, Renata ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Koludrović, Morana ; Ledić, Jasminka ; Lončar-Vicković, Sanja ; Luketić, Daliborka ; Matulić, Branko ; Šamo, Renata ; Turk, Marko ; Vizek Vidović, Vlasta ; Vojvodić, Katja
Autorske knjige(2018) 120
Vloga vzgojiteljev in staršev pri pripravi otroka za šolo
Diković, Marina
Stručni radoviVzgojiteljica, XX (2018)
Standardization of Knowledge, Skills, and Attitudes Acquisition at the Beginnings of a Child's Compulsory Education
Diković, Marina ; Velan, Doris ; Vuletić, Klara
Poglavlja u knjigama(2018)
Reaching Horizons in Contemporary Education
Uredničke knjige(2018) 276
Stavovi studentica i studenata prema formalnom obrazovanju, neformalnom i informalnom učenju
Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviCroatian Journal of Education = Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 18 (2016)
Stjecanje i razvijanje kompetencija odgojitelja u inicijalnom obrazovanju
Diković, Marina ; Tatković, Sanja ; Legović, Marina
Poglavlja u knjigama(2016) 418
Do Teachers, Students and Parents Agree about the Top Five Good Teacher’s Characteristics?
Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2016)
XIV Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES)
Perspectives of Education for Development in the Context of Active Citizenship
Uredničke knjige(2016) 78
How competent are we to teach Citizenship Education?
Diković, Marina ; Piršl, Elvi ; Antunović, Jasna
Poglavlja u knjigama(2016) 150
Integration of Values and Awareness model of Human Rights Education in primary school curricula
Diković, Marina ; Letina, Alena
Drugi radovi u časopisimaMetodički obzori , 11 (2016)
Pedagoško-psihološki aspekti komunikacije
Tatković, Nevenka ; Diković, Marina ; Tatković, Sanja
Autorske knjige(2016) 171
Metode poučavanja i učenja u kurikulumskome pristupu građanskom odgoju i obrazovanju
Diković, Marina
Drugi radovi u časopisimaŠkolski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, 65 (2016)
Interkulturalna dimenzija građanskoga odgoja i obrazovanja
Diković, Marina
Poglavlja u knjigama(2016)
55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli
Uredničke knjige(2016) 168
Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju: rezultati istraživanja
Piršl, Elvi ; Benjak, Mirjana ; Diković, Marina ; Matošević, Andrea ; Jelača, Matija
Poglavlja u knjigama(2016) 225
Vodič za interkulturalno učenje
Piršl, Elvi ; Benjak, Mirjana ; Diković, Marina ; Jelača, Matija ; Matošević, Andrea
Autorske knjige(2016) 227
Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju: rezultati istraživanja
Piršl, Elvi ; Benjak, Mirjana ; Diković, Marina ; Matošević, Andrea ; Jelača, Matija
Poglavlja u knjigama(2016)
How competent are we to teach Citizenship Education?
Diković, Marina ; Piršl, Elvi ; Antunović, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima(2015)
15. međunarodna znanstvena konferencija "Dani Mate Demarina"
Formal education, non-formal and informal learning: Knowledge and experience
Diković, Marina ; Plavšić, Marlena
Znanstveni i pregledni radoviNapredak (Zagreb), 156 (2015)
Students' plans for lifelong learning and teaching
Plavšić, Marlena ; Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2015)
XIII Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES): Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide
Il curricolo fondato sulle competenze attese
Diković, Marina ; Lordanić, Dea ; Sinožić, Andrea
Drugi radovi u časopisimaStudia Polensia, IV (2015)
Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra. Ekološke i društvene paradigme
Tatković, Nevenka ; Diković, Marina ; Štifanić, Mauro
Autorske knjige(2015) 131
Interkulturalizam, ljudska prava i građanstvo u inicijalnom obrazovanju nastavnika
Diković, Marina ; Piršl, Elvi
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2014)
Druga međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava
Interculturalism, Human Rights and Citizenship in Compulsory Education in the South Eastern Europe
Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2014)
IAIE Conference „Unity and Disunity, Connections and Separations“, Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation
Promoting Student Participation in Society through Human Rights Education
Diković, Marina ; Letina, Alena
Druga sudjelovanja na skupovima(2014)
AESA/IAIE Conference Reconceptualizing Diversity: Engaging with Histories, Theories, Practices, and Discursive Strategies in Global Contexts
Priča o jeziku 3
Budinski, Vesna ; Delić, Suzana ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina
Ostalo(2014) 75
Priča o jeziku 2 metodički priručnik
Bežen, Ante ; Budinski, Vesna ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina ; Veronek Germadnik, Saša
Ostalo(2014) 230
Priča o jeziku 3 metodički priručnik
Bežen, Ante ; Budinski, Vesna ; Delić, Suzana ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina
Ostalo(2014) 230
Priča o jeziku 4 metodički priručnik
Bežen, Ante ; Budinski, Vesna ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina
Ostalo(2014) 230
P kao početnica metodički priručnik
Bežen, Ante ; Budinski, Vesna ; Diković, Marina ; Ivančić, Gordana ; Kolar Billege, Martina ; Veronek Germadnik, Saša
Ostalo(2014) 230
Osiguranje kvalitete u odgoju i obrazovanju za građanstvo
Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2013)
Drugi kongres pedagoga Hrvatske
Pogreške u hrvatskom jeziku učenika talijanskih osnovnih škola
Pliško, Lina ; Diković, Marina
(2013)
Ključne kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za građanstvo
Diković, Marina
Drugi radovi u časopisimaŽivot i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 29 (2013)
Interculturalism, Human Rights and Citizenship in Compulsory Education in South Eastern Europe
Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2013)
IAIE Conference „Unity and Disunity, Connections and Separations“, Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation
Značaj razrednoga ozračja u građanskom odgoju i obrazovanju
Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviPedagogijska istraživanja, 10 (2013)
Possibilities and Ways of Promoting Affective Education in Primary School Curriculum
Diković, Marina ; Letina, Alena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2012)
11th EAEN (European Affective Education Network) Conference: Promoting the Social Emotional Aspects of Education ; A Multi-faceted Priority
L'educazione interculturale: Stimolo per una cittadinanza europea e democratica
Piršl, Elvi ; Diković, Marina
Stručni radoviStudia Polensia, 1 (2012)
Ključne kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za građanstvo
Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2012)
Didaktički izazovi - Didactic Challenges
Politike i prakse odgoja i obrazovanja za građanstvo u Europi i Hrvatskoj
Diković, Marina
Doktorske disertacije(2012) 287
Problem-Based Teaching vs. Programmed Teaching: Challenges for the Future of Education
Letina, Alena ; Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2012)
International Conference "The Future of Education" 2nd Edition
Kompetentan nastavnik: moderator u području odgoja i obrazovanja za ljudska prava
Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2011)
Znanstveni skup asistenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Possibilities and ways of promoting affective education in primary school curriculum
Diković, Marina ; Letina, Alena
Sažeci u zbornicima i časopisima(2011)
11th EAEN (European Affective Education Network) Conference: Promoting the Social Emotional Aspects of Education ; A Multi-faceted Priority
Osposobljavanje nastavnika za provođenje odgoja i obrazovanja za građanstvo
Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviŽivot i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 26 (2011)
Croatian Language Errors amongst Italian Primary School Students
Pliško, Lina ; Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2011)
The Sixth International Interdisciplinary Symposium: Encounter of cultures
Intercultural Competence and Sensitivity from Students’ Viewpoint
Piršl, Elvi ; Diković, Marina ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Poglavlja u knjigama(2010) 470
Hrvaška izobraževalna politika v kontekstu vzgoje in izobraževanja za državljanstvo
Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviSodobna pedagogika, 3 (2010)
Uloga obrazovanja za građanstvo u usvajanju vrijednosti kod učenika
Diković, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima(2010)
Osmi susret pedagoga Hrvatske
Postizanje i razvijanje građanske pismenosti kod učenika
Diković, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2010)
Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve
Odgoj i obrazovanje za građanstvo kao sastavnica zaštite ljudskih prava
Diković, Marina
Znanstveni i pregledni radoviTabula, 8 (2010)
Individualizirani kurikul kao pretpostavka uspješne integracije učenika s posebnim potrebama
Diković, Marina
Stručni radoviMagistra Iadertina, 5 (2010)
Provođenje odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo u osnovnim školama
Diković, Marina
Stručni radovi u zbornicima skupova(2009)
Škola po mjeri
Priča o jeziku 3
Budinski, V. ; Ivančić, G. ; Diković, M. ; Delić, S. ; Kolar Billege, M.
Ostalo(2009) 76
Priča o jeziku 3, radna bilježnica
Budinski, V., Ivančić, G., Diković, M., Delić, S., Kolar Billege, M.
Ostalo(2009) 76
Priča o jeziku 4
Budinski, V. ; Ivančić, G. ; Diković, M. ; Kolar Billege, M.
Ostalo(2009) 84
Priča o jeziku 4
Budinski, V. ; Ivančić, G. ; Diković, M. ; Kolar Billege, M.
Ostalo(2009) 88
Poznavanje naše kulture: djeca govore o moći, identitetu i građanstvu
Diković, Marina
Drugi radovi u časopisimaPedagogijska istraživanja, 1-2 (2009)
Student teachers’ perception of intercultural competence needed for teaching in a multicultural classroom
Piršl, Elvi ; Diković, Marina ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Sažeci u zbornicima i časopisima(2009)
Malta International Forum on Learning "Enhacing Learning in Organised Educational Settings" (1 ; 2009)
Education for Democratic Citizenship among Students and Teachers in Istria and Rijeka
Piršl, Elvi ; Diković, Marina ; Kola, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima(2008)
ISSA Annual Conference Active Citizenship : Democratic Practices in Education – From Socially Responsive Classrooms to Socially Responsible Societies (9 ; 2008)
Educazione alla cittadinanza europea nella società multiculturale
Piršl, Elvi ; Diković, Marina ; Matošević, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima(2008)
Trent’anni di studi di italianistica a Pola : passato, presente e futuro
Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u nastavi prirode i društva
Diković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2007)
Prvi kongres pedagoga Hrvatske