Obavijesti FOOZ-a
Raspored održavanja dodatnih provjera...
Raspored održavanja dodatnih provjera (intervjua) u jesenskom upisnom roku   Dodatne provjere (intervju) u jesenskom upisnom roku održat će se u učionici br. 4 (prizemlje) na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, prema sljedećem rasporedu: Srijeda, 9. rujna 2020. godine : 9.00 sati - kandidati koji su se prijavili na studije na talijanskom jeziku 9.00 sati – kandidati čije prezime počinje slovima od A do K 10.30 sati - kandidati čije prezime počinje slovima od L do Ž. Mole se kandidati da na intervju ponesu zaštitnu masku sukladno smjernicama o postupanju u uvjetima epidemije te da ne ulaze samostalno u zgradu Fakulteta. Kandidati koji su prisustvovali intervjuu na ljetnom upisnom roku nisu obvezni doći na isti u jesenskom upisnom roku.
Dodatne provjere (intervju) u ljetnom upisnom roku održat će se u učionici br. 4 (prizemlje) na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula, prema sljedećem rasporedu*: Ponedjeljak, 6. srpnja 2020. godine : 9.00 sati – kandidati čije prezime počinje slovima A, B, C (npr. Blažević) 10.00 sati - kandidati čije prezime počinje slovima Č, Ć, D, DŽ, Đ, E, F, G, H, I 11.00 sati - kandidati čije prezime počinje slovima J, K, L, LJ. Utorak , 7. srpnja 2020. godine : 9.00 sati – kandidati čije prezime počinje slovima M, N, NJ 10.00 sati – kandidati čije prezime počinje slovima O, P, R 11.00 sati – kandidati čije prezime počinje slovima S, Š, T, U, V, Z, Ž 9.00 sati - kandidati koji su se prijavili na studije na talijanskom jeziku . Mole se kandidati da na intervju ponesu zaštitnu masku sukladno smjernicama o postupanju u uvjetima epidemije te da ne ulaze samostalno u zgradu Fakulteta. * Kandidati koji su već dogovorili termin intervjua dolaze prema dogovoru i za njih ne vrijedi navedeni vremenik .
Dekanica FOOZ-a donijela je Odluku o održavanju nastupnog predavanja u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, za pristupnicu dr. sc. Doris Matošić, dana 5. lipnja 2020. godine u 10.30 sati pomoću alata BigBlueButton na E-učenju kolegija Razvojna psihologija.
Sukladno odlukama o organizaciji rada na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u uvjetima nastale epidemiološke situacije, a u cilju omogućavanja urednog izvršenja obveza studenata u aktualnom razdoblju, obavještavaju se studenti o načinu ovjere obrazaca prijava teme završnog/diplomskog rada koje su studenti, sukladno aktualnim pravilnicima koji reguliraju ovu tematiku, dužni  prijaviti u studentsku službu do 15. travnja posljednje akademske godine studija. Budući da se od 13. ožujka 2020. godine studenti ne primaju, ispunjeni skenirani obrasci od strane studenata dostavljaju se e-mailom mentorima po odabranim temama. Mentori će odgovoriti studentu sa "suglasan/suglasna" umjesto potpisa, a studenti bi zaprimljene e-mailove trebali proslijediti Uredu za studente i obrazovne programe na unos podataka u ISVU sustav. Studenti FOOZ-a trebaju poslati e-mail djelatnici Sandri Žajgar, mag. oec., na szajgar@unipu.hr .
Nastupno predavanje dr. sc. Doris Matošić predviđeno za 20. ožujka 2020. godine, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, odgađa se do daljnjega. Termin održavanja bit će pravovremeno objavljen.
Dekanica FOOZ-a donijela je Odluku o održavanju nastupnog predavanja u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, za pristupnicu dr. sc. Doris Matošić, dana 20. ožujka 2020. godine u 10.30 sati u učionici 33 na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti s temom „Motivacija“. Odluka o održavanju nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Doris Matošić  
Nastava u akademskoj godini 2019./2020. za sve studente počinje u utorak 1. listopada 2019. godine sukladno Akademskom kalendaru za 2019./2020. godinu. Studenti 1. godine studija imaju Orijentacijski dan koji započinje u 10 sati (Svečana dvorana “Tone Peruško”, I. Matetića Ronjgova 1/II), a s nastavom započinju 2. listopada 2019. prema rasporedu. Studenti viših godina studija započinju s nastavom 1. listopada 2019. prema rasporedu nastave objavljenom na mrežnim stranicama. 
Dekanica FOOZ-a donijela je Odluku o održavanju nastupnog predavanja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, za pristupnicu dr. sc. Lorenu Lazarić, dana 24. rujna 2019. godine u 10 sati, u dvorani Slavko Zlatić na temu „Comunicazione non verbale“.
Rezultati provedbe intervjua za upis u akademsku godinu 2019./2020. koji su se održali na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 5. rujna 2019. godine upravo su postavljeni na internetsku stranicu "Upisi":
Raspored održavanja dodatnih provjera (intervjua) za jesenski upis u akademsku godinu 2019./2020. upravo je postavljen na internetsku stranicu "Upisi":
Rezultati provedbe intervjua za upis u akademsku godinu 2019./2020. koji su se održali na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti dana, 1. i 2. srpnja 2019. godine upravo su postavljeni na internetsku stranicu "Upisi":
Raspored održavanja dodatnih provjera (intervjua) za upis u akademsku godinu 2019./2020. upravo je postavljen na internetsku stranicu "Upisi":
Fakultetsko vijeće FOOZ-a donijelo je odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnika za izbor u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije, dr. sc. Dijane Drandić dana 8. ožujka 2018. u 13 sati , čitaonica, na temu Pomoćnici u nastavi kao podrška inkluzivnom obrazovanju.
Dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti donijela je odluku o održavanju nastupnog predavanja  pristupnika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, dr. sc. Snježane Močinić dana 09. listopada 2017. u 10:00 sati, čitaonica, na temu L'educazione ambientale nelle istituzioni scolastiche .