Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Iva Blažević

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:Dekanica
Lokacija: Vijećnica
Telefon:052/377-547
Interni telefon:052/377-547
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:2001.
Godina magistriranja:2006.
Godina doktoriranja:2010.
Na sveučilištu od:2012.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

Konzultacije

Prema dogovoru

Životopis

Iva Blažević (rođ. Dobrila) rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet za fizičku kulturu (Kineziološki fakultet od 2001. godine) upisala je 1996. godine, a diplomirala je 2001. godine. Na istom je fakultetu 2006. godine obranila magistarski rad, a 2010. godine doktorsku disertaciju. Tijekom studija nagrađena je Rektorovom nagradom. Od 2001. do 2006. godine radila je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak. Od 2006. do 2012. godine radila je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi Vidikovac Pula i Osnovnoj školi Vladimira Nazora Krnica, a od 2007. do 2012. predaje na Sveučilištu Jurja Dobrile kao vanjski suradnik. 2012. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a predaje na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju, sveučilišnom preddiplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, stručnom preddiplomskom studiju Predškolski odgoj te na svim sastavnicama koji u nastavnom planu imaju izborni kolegij Kineziološka kultura. Obnašala je dužnost šefice katedre za učiteljski studij i dužnost prodekanice, a trenutno obnaša dužnost dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članica je nekoliko strukovnih udruga, Odbora za nastavu i studente te Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Profesionalni interesi i članstva

 1. Dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2017./2018.
 2. Prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2015./2016. do 2017./2018.
 3. Zamjenica pročelnice 2014./2015.
 4. Šefica katedre za učiteljski studij 2013./2014. i 2014./2015.
 5. Članica Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 6. Članica Savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 7. Članica Odbora za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 8. Članica upravnog odbora Udruge kineziologa Pula
 9. Članica Udruge kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske
 10. Dobitnica Rektorove nagrade 1999. godine
 11. Dobitnica nagrade Hrvatskog kineziološkog saveza

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Functional endurance capacity is associated with multiple other physical fitness components in 7–14-year-olds: a crosssectional study

Kasović, Mario ; Štefan, Lovro ; Petrić, Vilko ; Štemberger, Vesna ; Blažević, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Отношения между Югославией и Советским Союзом в контексте Движения неприсоединения

Blažević, Iva ; Katkova, Ekaterina
Drugi radovi u časopisima, 2021.

Factors influencing online and in-store purchase of telecommunications services and equipment in Croatia

Bašić, Maja ; Gaćina, Marin ; Blažević, Iva
Stručni radovi, 2020.

Коронавирус и изменения в международных отношениях

Blažević, Iva
, 2020.

Material working conditions in teaching Physical Education

Blažević, Iva ; Benassi, Loris ; Šterpin, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Physical Education and School Sport in Croatia

Petrić, Vilko ; Blažević, Iva ; Novak, Dario
Poglavlja u knjigama, 2019.

Running dynamics in male 400m sprint event

Grgić, Danijela ; Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Running dynamics in women 400m sprint event

Grgić, Danijela ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
World congress on sport science + sport medicine

Running dynamics in women 400m sprint event

Grgić, Danijela ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Povezanost edukacije roditelja i djece predškolske dobi o važnosti kretanja i razine tjelesne aktivnosti

Petrić, Vilko ; Holik, Ivan ; Blažević, Iva ; Vincetić, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Factors Affecting Critical Features of Fundamen-tal Movement Skills in Young Children

Marinšek, Miha ; Blažević, Iva ; Lipošek, Silvester
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

RUNNING DYNAMICS IN MALE 400M SPRINT EVENT

Grgić, Danijela ; Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
International Scientific Conference YOUTH IN THE PERSPECTIVE OF THE OLYMPIC MOVEMENT

SIMULACIJSKI MODEL ISTOSMJERNOG SILAZNOG PRETVARAČA BEZ GALVANSKOG ODVAJANJA S URAČUNATIM PARAZITNIM OTPORIMA LC KOMPONENTI

Blažević, Iva
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2018.

Evaluation on China International Import Expo (CIIE) in Croatia

Blažević, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Croatia External Relations briefing: Croatian- Russian Relations

Blažević, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2018.

The Prevalence and Differences in the Physical Activity Level in Preschool-Aged Children

Jakšić, Sara ; Petrić, Vilko ; Štemberger, Vesna ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives

The Situation and Perspectives of the Body Mass Index Development in Preschool-Aged Children

Matić, Isabella ; Petrić, Vilko ; Blažević, Iva ; Štemberger, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives

Innovative Motor Learning in Early Childhood

Retar, Iztok ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2018.

UNIVERSITY STUDENTS’ FAMILY RESILIENCE AND THE ORGANIZATION OF THEIR OWN FREE TIME

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
16th International Conference on Social Sciences Paris, 23-24 November 2018

University Student’s Family Resilience and the Organization of Their Own Free Time

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
16th International Conference on Social Sciences P

Olimpijski festval dječjih vrtića- Vrednovanje natjecateljske aktivnosti djece u atletskim disciplinama

Babić, Vesna ; De Privitellio, Sergio ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
4. znanstveno-stručna konferencija Motorička znanja djece

Quantitative Changes in the Anthropological Status of Middle School Aged Pupils Over a Two-Year Period

Benassi, Loris ; Blažević, Iva ; Trajkovski, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Kultura nekonvencionalne komunikacije

Blažević, Iva
, 2017.

Utjecaj organskog otapala na analizu gemcitabina i onečišćenja citozina primjenom MEKC metode

Blažević, Iva
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2017.

Cardiorespiratory fitness in primary education pupils : the association with anthropometric characteristics

Gašparović, Matea ; Petrić, Vilko ; Štemberger, Vesna ; Rakovac, Marija ; Blažević, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Razvoj kapilarnoelektroforetske metode za analizu gemcitabina i njegovog onečišćenja

Blažević, Iva ; Hranilović, Marija ; Sertić, Miranda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije FARMEBS 2017

Nekonvencionalna komunikacija kulturnih ustanova

Blažević, Iva
Završni radovi, 2017.

Children's Eating Habits and Free Time Physical Activity in Croatia

Adžić, Barbara ; Čolić, Ivona ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2016.

Free Time: Possibilities for the Development of Individuals and Societies

Vidulin, Sabina ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2016.

The effect of long term moderate intensity exercise on heart rate and metabolic status in sedentary Labrador Retrievers

Vrbanac, Zoran ; Belić, Maja ; Brkljača Bottegaro, Nika ; Blažević, Iva ; Kolarić, Dinko ; Vojvodić-Schuster, Snježana ; Benić, Marijan ; Kušec, Vesna ; Stanin, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

THE EFFICIENCY OF EXERCISING PILATES TO DIFFERENT MUSIC GENRES

Blažević, Iva ; Vidulin, Sabina ; Trajkovski, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Grf Analysis of Aerobic Steps with Partial Transfer of Body Weight

Horvatin-Fučkar, Maja ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
11th Annual International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences

The Efficiency of Exercising Pilates to Different Music Genres

Blažević, Iva ; Vidulin, Sabina ; Trajkovski, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

The Influence of Anthropometric Characteristics on Kinematic Parameters of Children’s Sprinter’s Running

Blažević, Iva ; Babić, Vesna ; Zagorac, Nebojša
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

RELATIONS BETWEEN SOME ASPECTS OF CONSTRUCTIVE USE OF FREE TIME AS A PROTECTIVE FACTOR OF CONDUCT DISORDERS WITH PRIMARY SCHOOL – AGED CHILDREN

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2014.

The anthropometric characteristics influence on the kinematic parametres of sprinter’s running

Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
19th annual Congress of the European College of Sport Science (19 ; 2014)

Relations between kinematic parameters of sprinter's running and specific motor abilities

Blažević, Iva ; Novak, Dario ; Petrić, Vilko
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Physical activity and nutritional status among secondary school girls and boys

Petrić, Vilko ; Novak, Dario ; Blažević, Iva ; Antala, Branislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Differences between girls and boys in kinematic parameters of sprinter`s running

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Čoh, Milan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults

Female’s 100 metres running dynamics

Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Annual Congress of the European College of Sport Science (18 ; 2013)

Preferencije studenata i ishodi utjecaja popularne glazbe na vježbanje pilatesa

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena - Treći međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Differences between girls and boys in kinematic parameters of sprinter`s running

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Čoh, Milan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults

Funkcionalne sposobnosti studentica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Tkalčec, Zlatko ; Blažević, Iva ; Božić, Damir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
21. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Relacije između antropoloških obilježja i aktivnosti predškolskog djeteta u slobodno vrijeme

Blažević, Iva ; Božić, Damir ; Dragičević, Jelena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
21. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Relations between behavioral disorders self-assessment and free time sports’ practice in school-aged children

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Differences in male and female pupils’ self- assessment of behaviour disorders

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

The influence of sprinting speed test and kinematic parameters test on results of 100m dash race particular segments sprinting

Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Annual Congress of the European College of Sport Science (17 ; 2012)

Model of tests for assesment of sprint running proficiency

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Katović, Darko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Relations between behavioral disorders self- assessment and free time sports’ practice in school-aged children

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th International Scientific Conference ''Perspectives in physical education and sport''

Model of tests for assesment of sprint running proficiency

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Katović Darko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th International Scietific Conference ''Perspectives in physical education and sport''

The relation between the kinematic paramtres of running at maximum speed and the 50 metres running results

Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Children's 50 metres running dynamics

Blažević, Iva ; Babić, Vesna ; Čoh, Milan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
6th International Scientific Conference on Kinesiology ''Integrative power of kinesiology''

Sprintersko trčanje djece mlađe školske dobi

Blažević, Iva ; Babić, Vesna ; Antekolović, Ljubomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
6th FIEP European Congress of Physical Education

The relation between the kinematic paramtres of running at maximum speed and the 50 metres running results

Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
International Scientific Conference "Perspectives in Physical Education and Sport" (11 ; 2011)'

Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''

Differences in male and female pupils` self estimates about behaviour disorders

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''

Utjecaj antropoloških i kinematičkih obilježja na dinamiku sprinterskog trčanja djece

Blažević, Iva
Doktorske disertacije, 2010.

Karakteristike sprinterskog trčanja djece predškolske i mlađe školske dobi

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Vlašić, Jadranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Terenski testovi specifičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint

Babić, Vesna ; Rakovac, Marija ; Blažević, Iva ; Zagorac, Nebojša ; Švigir-Potroško, Renata
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
8. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša 2010“ s glavnom temom: Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti

Terenski testovi bazičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint

Babić, Vesna ; Rakovac, Marija ; Blažević, Iva ; Zagorac, Nebojša ; Švigir Potroško ; Renata
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
8. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša 2010“ s glavnom temom: Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti

Razlike u motoričkim sposobnostima djevojčica predškolske dobi u ritmičko-sportskoj gimnastici

Božić, Damir ; Blažević, Iva ; Beletić, Lena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Međunarodni znanstveni skup "Škola po mjeri"

Razlike u motoričkim sposobnostima učenika trećih razreda osnovne škole

Božić, Damir ; Blažević, Iva ; Matošević, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Međunarodni znanstveni skup "Škola po mjeri"

Program rada Univerzalne sportske škole "Unisport" s naglaskom na obuku neplivača tijekom ljetnog kampa

Lukšić, Erik ; Petrić, Vilko ; Blažević, Iva
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
10. hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača

Utjecaj materijalnih uvjeta rada u nastavi na promjene u antropološkim obilježjima

Petrić, Vilko ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
17. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Adults in municipiality of Marčana and their preferences in sport activities

Petrić, Vilko ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Međunarodne znanstvena konferencija "Kinesiology Research Trends and Applications"

Longitudinal follow-up of kinematic parameters in high jump

Antekolović, Ljubomir ; Blažević, Iva ; Mejovšek, Mladen ; Čoh, Milan
Poglavlja u knjigama, 2008.

Primjena atletskih sadržaja u radu s djecom predškolske dobi

Blažević, Iva ; Lukšić, Erik
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske (16 ; 2007)

Relacije između nekih antropoloških obilježja i njihovog interesa za tjelesno vježbanje u slobodno vrijeme

Blažević, Iva ; Vrbanac Desa
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života"

Longitudinalno istraživanje kinematičkih parametara skoka u vis

Blažević, Iva
Magistarski radovi, 2006.

Analysis of high jump kinematic parameters in longitudinal research

Antekolović, Ljubomir ; Blažević, Iva ; Mejovšek, Mladen ; Čoh, Milan
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Variability of high jump kinematic parameters in longitudinal follow-up

Blažević, Iva ; Antekolović, Ljubomir ; Mejovšek, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.