O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Iva Blažević

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Dekanica

Lokacija:
Vijećnica
Konzultacije:

Prema dogovoru

Telefon:
052/377-547
Telefon kućni:
052/377-547
Katedra/služba:
Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:
2001.
Godina magistriranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2010.
Na katedri od:
2012.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Iva Blažević (rođ. Dobrila) rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet za fizičku kulturu (Kineziološki fakultet od 2001. godine) upisala je 1996. godine, a diplomirala je 2001. godine. Na istom je fakultetu 2006. godine obranila magistarski rad, a 2010. godine doktorsku disertaciju. Tijekom studija nagrađena je Rektorovom nagradom. Od 2001. do 2006. godine radila je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak. Od 2006. do 2012. godine radila je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi Vidikovac Pula i Osnovnoj školi Vladimira Nazora Krnica, a od 2007. do 2012. predaje na Sveučilištu Jurja Dobrile kao vanjski suradnik. 2012. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a predaje na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju, sveučilišnom preddiplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, stručnom preddiplomskom studiju Predškolski odgoj te na svim sastavnicama koji u nastavnom planu imaju izborni kolegij Kineziološka kultura. Obnašala je dužnost šefice katedre za učiteljski studij i dužnost prodekanice, a trenutno obnaša dužnost dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članica je nekoliko strukovnih udruga, Odbora za nastavu i studente te Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa 18. dani Mate Demarina pod nazivom „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“ / Proceeding of the International Scientific Conference 18th Mate Demarin Days "New Challenges in Education"


Uredničke knjige, 2020.

Material working conditions in teaching Physical Education

Blažević, Iva ; Benassi, Loris ; Šterpin, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Ekonomska istraživanja

Running dynamics in male 400m sprint event

Grgić, Danijela ; Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Sciences of Human Kinetics

Running dynamics in women 400m sprint event

Grgić, Danijela ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
World congress on sport science + sport medicine

Running dynamics in women 400m sprint event

Grgić, Danijela ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games

Povezanost edukacije roditelja i djece predškolske dobi o važnosti kretanja i razine tjelesne aktivnosti

Petrić, Vilko ; Holik, Ivan ; Blažević, Iva ; Vincetić, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Medica Jadertina

Factors Affecting Critical Features of Fundamen-tal Movement Skills in Young Children

Marinšek, Miha ; Blažević, Iva ; Lipošek, Silvester
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Montenegrin journal of sports science and medicine

RUNNING DYNAMICS IN MALE 400M SPRINT EVENT

Grgić, Danijela ; Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
International Scientific Conference YOUTH IN THE PERSPECTIVE OF THE OLYMPIC MOVEMENT

The Prevalence and Differences in the Physical Activity Level in Preschool-Aged Children

Jakšić, Sara ; Petrić, Vilko ; Štemberger, Vesna ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives

The Situation and Perspectives of the Body Mass Index Development in Preschool-Aged Children

Matić, Isabella ; Petrić, Vilko ; Blažević, Iva ; Štemberger, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives

Innovative Motor Learning in Early Childhood

Retar, Iztok ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2018.

Developmental Determinants of Preschool and School Aged Children


Uredničke knjige, 2018.

UNIVERSITY STUDENTS’ FAMILY RESILIENCE AND THE ORGANIZATION OF THEIR OWN FREE TIME

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
16th International Conference on Social Sciences Paris, 23-24 November 2018

University Student’s Family Resilience and the Organization of Their Own Free Time

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
16th International Conference on Social Sciences P

Olimpijski festval dječjih vrtića- Vrednovanje natjecateljske aktivnosti djece u atletskim disciplinama

Babić, Vesna ; De Privitellio, Sergio ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
4. znanstveno-stručna konferencija Motorička znanja djece

Quantitative Changes in the Anthropological Status of Middle School Aged Pupils Over a Two-Year Period

Benassi, Loris ; Blažević, Iva ; Trajkovski, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Human. Sport. Medicine.

Cardiorespiratory fitness in primary education pupils : the association with anthropometric characteristics

Gašparović, Matea ; Petrić, Vilko ; Štemberger, Vesna ; Rakovac, Marija ; Blažević, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Revija za elementarno izobraževanje

Children's Eating Habits and Free Time Physical Activity in Croatia

Adžić, Barbara ; Čolić, Ivona ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2016.

Free Time: Possibilities for the Development of Individuals and Societies

Vidulin, Sabina ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2016.

55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli


Uredničke knjige, 2016.

Competences of participants in citizenship education


Uredničke knjige, 2016.

The effect of long term moderate intensity exercise on heart rate and metabolic status in sedentary Labrador Retrievers

Vrbanac, Zoran ; Belić, Maja ; Brkljača Bottegaro, Nika ; Blažević, Iva ; Kolarić, Dinko ; Vojvodić-Schuster, Snježana ; Benić, Marijan ; Kušec, Vesna ; Stanin, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Veterinarski arhiv

Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Uredničke knjige, 2016.

Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja


Uredničke knjige, 2016.

THE EFFICIENCY OF EXERCISING PILATES TO DIFFERENT MUSIC GENRES

Blažević, Iva ; Vidulin, Sabina ; Trajkovski, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Sport Science

Grf Analysis of Aerobic Steps with Partial Transfer of Body Weight

Horvatin-Fučkar, Maja ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
11th Annual International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences

The Efficiency of Exercising Pilates to Different Music Genres

Blažević, Iva ; Vidulin, Sabina ; Trajkovski, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Sport Science

The Influence of Anthropometric Characteristics on Kinematic Parameters of Children’s Sprinter’s Running

Blažević, Iva ; Babić, Vesna ; Zagorac, Nebojša
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Collegium antropologicum. Supplement

Zbornik radova 13. dana Mate Demarina


Uredničke knjige, 2014.

Education for development


Uredničke knjige, 2014.

RELATIONS BETWEEN SOME ASPECTS OF CONSTRUCTIVE USE OF FREE TIME AS A PROTECTIVE FACTOR OF CONDUCT DISORDERS WITH PRIMARY SCHOOL – AGED CHILDREN

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2014.

The anthropometric characteristics influence on the kinematic parametres of sprinter’s running

Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
19th annual Congress of the European College of Sport Science (19 ; 2014)

Relations between kinematic parameters of sprinter's running and specific motor abilities

Blažević, Iva ; Novak, Dario ; Petrić, Vilko
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Research in kinesiology

Physical activity and nutritional status among secondary school girls and boys

Petrić, Vilko ; Novak, Dario ; Blažević, Iva ; Antala, Branislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Research in Kinesiology

Differences between girls and boys in kinematic parameters of sprinter`s running

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Čoh, Milan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults

Female’s 100 metres running dynamics

Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Annual Congress of the European College of Sport Science (18 ; 2013)

Preferencije studenata i ishodi utjecaja popularne glazbe na vježbanje pilatesa

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena - Treći međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Differences between girls and boys in kinematic parameters of sprinter`s running

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Čoh, Milan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults

Funkcionalne sposobnosti studentica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Tkalčec, Zlatko ; Blažević, Iva ; Božić, Damir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
21. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Relacije između antropoloških obilježja i aktivnosti predškolskog djeteta u slobodno vrijeme

Blažević, Iva ; Božić, Damir ; Dragičević, Jelena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
21. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Relations between behavioral disorders self-assessment and free time sports’ practice in school-aged children

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Science, movement and health

Differences in male and female pupils’ self- assessment of behaviour disorders

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Metodički obzori

School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Metodički obzori

The influence of sprinting speed test and kinematic parameters test on results of 100m dash race particular segments sprinting

Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Annual Congress of the European College of Sport Science (17 ; 2012)

Model of tests for assesment of sprint running proficiency

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Katović, Darko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Science, Movement and Health

Relations between behavioral disorders self- assessment and free time sports’ practice in school-aged children

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th International Scientific Conference ''Perspectives in physical education and sport''

Model of tests for assesment of sprint running proficiency

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Katović Darko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th International Scietific Conference ''Perspectives in physical education and sport''

The relation between the kinematic paramtres of running at maximum speed and the 50 metres running results

Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Science, movement and health

Children's 50 metres running dynamics

Blažević, Iva ; Babić, Vesna ; Čoh, Milan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
6th International Scientific Conference on Kinesiology ''Integrative power of kinesiology''

Sprintersko trčanje djece mlađe školske dobi

Blažević, Iva ; Babić, Vesna ; Antekolović, Ljubomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
6th FIEP European Congress of Physical Education

The relation between the kinematic paramtres of running at maximum speed and the 50 metres running results

Babić, Vesna ; Blažević, Iva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
International Scientific Conference "Perspectives in Physical Education and Sport" (11 ; 2011)'

Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu

School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children

Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Babić, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''

Differences in male and female pupils` self estimates about behaviour disorders

Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Babić, Vesna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup ''Dvanaesti dani Mate Demarina''

Utjecaj antropoloških i kinematičkih obilježja na dinamiku sprinterskog trčanja djece

Blažević, Iva
Doktorske disertacije, 2010.

Karakteristike sprinterskog trčanja djece predškolske i mlađe školske dobi

Babić, Vesna ; Blažević, Iva ; Vlašić, Jadranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Hrvatski športskomedicinski vjesnik

Terenski testovi specifičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint

Babić, Vesna ; Rakovac, Marija ; Blažević, Iva ; Zagorac, Nebojša ; Švigir-Potroško, Renata
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
8. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša 2010“ s glavnom temom: Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti

Terenski testovi bazičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint

Babić, Vesna ; Rakovac, Marija ; Blažević, Iva ; Zagorac, Nebojša ; Švigir Potroško ; Renata
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
8. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša 2010“ s glavnom temom: Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti

Razlike u motoričkim sposobnostima djevojčica predškolske dobi u ritmičko-sportskoj gimnastici

Božić, Damir ; Blažević, Iva ; Beletić, Lena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Međunarodni znanstveni skup "Škola po mjeri"

Razlike u motoričkim sposobnostima učenika trećih razreda osnovne škole

Božić, Damir ; Blažević, Iva ; Matošević, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Međunarodni znanstveni skup "Škola po mjeri"

Program rada Univerzalne sportske škole "Unisport" s naglaskom na obuku neplivača tijekom ljetnog kampa

Lukšić, Erik ; Petrić, Vilko ; Blažević, Iva
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
10. hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača

Utjecaj materijalnih uvjeta rada u nastavi na promjene u antropološkim obilježjima

Petrić, Vilko ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
17. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Adults in municipiality of Marčana and their preferences in sport activities

Petrić, Vilko ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Međunarodne znanstvena konferencija "Kinesiology Research Trends and Applications"

Longitudinal follow-up of kinematic parameters in high jump

Antekolović, Ljubomir ; Blažević, Iva ; Mejovšek, Mladen ; Čoh, Milan
Poglavlja u knjigama, 2008.

Primjena atletskih sadržaja u radu s djecom predškolske dobi

Blažević, Iva ; Lukšić, Erik
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske (16 ; 2007)

Relacije između nekih antropoloških obilježja i njihovog interesa za tjelesno vježbanje u slobodno vrijeme

Blažević, Iva ; Vrbanac Desa
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života"

Longitudinalno istraživanje kinematičkih parametara skoka u vis

Blažević, Iva
Magistarski radovi, 2006.

Analysis of high jump kinematic parameters in longitudinal research

Antekolović, Ljubomir ; Blažević, Iva ; Mejovšek, Mladen ; Čoh, Milan
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
New Studies in Athletics

Variability of high jump kinematic parameters in longitudinal follow-up

Blažević, Iva ; Antekolović, Ljubomir ; Mejovšek, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Kinesiology : international journal of fundamental and applied kinesiology

Ronjenje u programu turističke ponude

Dobrila, Iva ; Vlašić, Jadranka ; Andrijašević, Mirna
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Međunarodni znanstveni skup "Menedžment u sportu i turizmu"

Efekti jednogodišnjeg sportskog programa djece predškolske dobi u Rijeci i Zagrebu

Dobrila, Iva ; Sporiš, Goran ; Hraski, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
12. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

Biomehanička uvjetovanost kondicijske pripreme atletičara

Hraski, Željko ; Mejovšek, Mladen ; Antekolović, Ljubomir ; Dobrila, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Kondicijska priprema sportaša

Kinematička analiza forehand udarca Gorana Ivaniševića

Dobrila, Iva ; Mejovšek, Mladen ; Gorički, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
11. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

The standing position in shooting-a case study

Popek, Siniša ; Sertić, Hrvoje ; Mejovšek, Mladen ; Dobrila, Iva ; Hraski, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
3rd International Scientific Conference "Kinesiology-New Perspectives"

Kinematic indicators of the high jump efficiency

Dobrila, Iva ; Mejovšek, Mladen ; Hofman, Emil ; Antekolović, Ljubomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
3rd International Scientific Conference "Kinesiology-New Perspectives"

Kinematička analiza forehand udarca Gorana Ivaniševića

Dobrila, Iva ; Mejovšek, Mladen ; Gorički, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske (11 ; 2002)

Biomehanička analiza u funkciji efikasnijeg programiranja trenažnog procesa

Mejovšek, Mladen ; Hraski, Željko ; Dobrila, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske (11 ; 2002)

Kinematički pokazatelji efikasnosti skoka u vis

Dobrila, Iva
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2001.

Analiza tehnike bacanja kugle hrvatskog kadetskog rekordera

Antekolović, Ljubomir ; Dobrila, Iva ; Hraski, Željko ; Hofman, Emil
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
Međunarodna znanstvena konferencija Kineziologija za dvadeset prvo stoljeće (2 ; 1999)

Profesionalni interesi i članstva

 1. Dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2017./2018.
 2. Prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2015./2016. do 2017./2018.
 3. Zamjenica pročelnice 2014./2015.
 4. Šefica katedre za učiteljski studij 2013./2014. i 2014./2015.
 5. Članica Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 6. Članica Savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 7. Članica Odbora za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 8. Članica upravnog odbora Udruge kineziologa Pula
 9. Članica Udruge kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske
 10. Dobitnica Rektorove nagrade 1999. godine
 11. Dobitnica nagrade Hrvatskog kineziološkog saveza