O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Iva Blažević

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Dekanica

Lokacija:
Vijećnica
Konzultacije:

Srijedom u 8 h

Telefon:
052/377-547
Telefon kućni:
052/377-547

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Iva Blažević (rođ. Dobrila) rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet za fizičku kulturu (Kineziološki fakultet od 2001. godine) upisala je 1996. godine, a diplomirala je 2001. godine. Na istom je fakultetu 2006. godine obranila magistarski rad, a 2010. godine doktorsku disertaciju. Tijekom studija nagrađena je Rektorovom nagradom. Od 2001. do 2006. godine radila je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak. Od 2006. do 2012. godine radila je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi Vidikovac u Puli, a od 2007. do 2012. predaje na Sveučilištu Jurja Dobrile kao vanjski suradnik. 2012. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a predaje na Integriranom preddiplomskom i diplomskom učiteljskom studiju, Stručnom studiju predškolskog odgoja te na svim odjelima koji u nastavnom programu imaju izborni kolegij Kineziološka kultura. Obnašala je dužnost šefice katedre za učiteljski studij i dužnost prodekanice, a trenutno obnaša dužnost dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članica je nekoliko strukovnih udruga i Odbora za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Uredničke knjige
 

1. Developmental Determinants of Preschool and School Aged Children / Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Benassi, Loris (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2018 (monografija).

2. Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Verbanac, Severka (ur.).
Medulin : Dječji vrtić Medulin, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (zbornik).

3. Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva (ur.).
Medulin, Pula : Dječji vrtić Medulin ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016 (monografija).

4. 55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Gortan-Carlin, Ivana Paula; Diković, Marina; Močinić, Snježana; Lazarić, Lorena (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016 (monografija).

5. Competences of participants in citizenship education / Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. (monografija).

6. Zbornik radova 13. dana Mate Demarina / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2014. (zbornik).

7. Education for development / Tatković, Nevenka; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Šuran, Fulvio; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Department of Educational Sciences Juraj Dobrila Univerity of Pula, 2014 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Retar, Iztok; Blažević, Iva.
Innovative Motor Learning in Early Childhood // Developmental Determinants of Preschool and School Aged Children / Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Benassi, Loris (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2018. Str. 25-35.

2. Adžić, Barbara; Čolić, Ivona; Blažević, Iva.
Children's Eating Habits and Free Time Physical Activity in Croatia // Competences of Participants in Citizenship Education / Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Educational Sciences, 2016. Str. 131-150.

3. Vidulin, Sabina; Blažević, Iva.
Free Time: Possibilities for the Development of Individuals and Societies // Competences of Participants in Citizenship Education / Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016. Str. 118-130.

4. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva.
RELATIONS BETWEEN SOME ASPECTS OF CONSTRUCTIVE USE OF FREE TIME AS A PROTECTIVE FACTOR OF CONDUCT DISORDERS WITH PRIMARY SCHOOL – AGED CHILDREN // Education for development / Nevenka Tatković, Iva Blažević, Mirjana Radetić-Paić, Maja Ružić-Baf , Fulvio Šuran, Đeni Zuliani (ur.).
Pula : Department of Educational Sciences Juraj Dobrila Univerity of Pula, 2014. Str. 236-248.

5. Antekolović, Ljubomir; Blažević, Iva; Mejovšek, Mladen; Čoh, Milan.
Longitudinal follow-up of kinematic parameters in high jump // Biomechanical diagnostic methods in athletic training / Čoh, Milan (ur.).
Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of sport, 2008. Str. 63-76.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Grgić, Danijela; Blažević, Iva; Babić, Vesna.
Running dynamics in women 400m sprint event. // International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games. 6 (2019) , 2; 1-8 (članak, znanstveni).

2. Marinšek, Miha; Blažević, Iva; Lipošek, Silvester.
Factors Affecting Critical Features of Fundamen-tal Movement Skills in Young Children. // Montenegrin journal of sports science and medicine. 8(2) (2019) ; 1-6 (članak, znanstveni).

3. Petrić, Vilko; Holik, Ivan; Blažević, Iva; Vincetić, Nika.
Povezanost edukacije roditelja i djece predškolske dobi o važnosti kretanja i razine tjelesne aktivnosti. // Medica Jadertina. 49 (2019) , 2; 85-93 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Benassi, Loris; Blažević, Iva; Trajkovski, Biljana.
Quantitative Changes in the Anthropological Status of Middle School Aged Pupils Over a Two-Year Period. // Human. Sport. Medicine.. 18 (2018) , 1; 5-19 (članak, znanstveni).

5. Gašparović, Matea; Petrić, Vilko; Štemberger, Vesna; Rakovac, Marija; Blažević, Iva.
Cardiorespiratory fitness in primary education pupils : the association with anthropometric characteristics. // Revija za elementarno izobraževanje. 10 (2017) , 4; 417-426 (članak, znanstveni).

6. Vrbanac, Zoran; Belić, Maja; Brkljača Bottegaro, Nika; Blažević, Iva; Kolarić, Dinko; Vojvodić-Schuster, Snježana; Benić, Marijan; Kušec, Vesna; Stanin, Damir.
The effect of long term moderate intensity exercise on heart rate and metabolic status in sedentary Labrador Retrievers. // Veterinarski arhiv. 86 (2016) , 4; 553-564 (članak, znanstveni).

7. Blažević, Iva; Babić, Vesna; Zagorac, Nebojša.
The Influence of Anthropometric Characteristics on Kinematic Parameters of Children’s Sprinter’s Running. // Collegium antropologicum. 39 (2015) , Suppl. 1; 57-68 (članak, znanstveni).

8. Blažević, Iva; Vidulin, Sabina; Trajkovski, Biljana.
The Efficiency of Exercising Pilates to Different Music Genres. // Sport Science. 8 (2015) , 2; 16-25 (članak, znanstveni).

9. Blažević, Iva; Novak, Dario; Petrić, Vilko.
Relations between kinematic parameters of sprinter's running and specific motor abilities. // Research in kinesiology. 42 (2014) , 1; 22-28 (članak, znanstveni).

10. Petrić, Vilko; Novak, Dario; Blažević, Iva; Antala, Branislav.
Physical activity and nutritional status among secondary school girls and boys. // Research in Kinesiology. 42 (2014) , 1; 3-8 (članak, znanstveni).

11. Babić, Vesna; Blažević, Iva; Katović, Darko.
Model of tests for assesment of sprint running proficiency. // Science, Movement and Health. 12 (2012) , 2; 115-120 (članak, znanstveni).

12. Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Babić, Vesna.
Differences in male and female pupils’ self-assessment of behaviour disorders. // Metodički obzori. 7(2) (2012) , 15; 5-14 (članak, znanstveni).

13. Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Babić, Vesna.
Relations between behavioral disorders self-assessment and free time sports’ practice in school-aged children. // Science, movement and health. 12 (2012) , S2; 485-491 (članak, znanstveni).

14. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Babić, Vesna.
School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children. // Metodički obzori. 7 (2012) , 1(14); 5-16 (članak, znanstveni).

15. Babić, Vesna; Blažević, Iva.
The relation between the kinematic paramtres of running at maximum speed and the 50 metres running results. // Science, movement and health. 11 (2011) , 2; 195-199 (članak, znanstveni).

16. Babić, Vesna; Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana.
Sprintersko trčanje djece predškolske i mlađe školske dobi. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 152 (2011) , 1; 49-60 (članak, znanstveni).

17. Babić, Vesna; Blažević, Iva; Vlašić, Jadranka.
Karakteristike sprinterskog trčanja djece predškolske i mlađe školske dobi. // Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 25 (2010) , 1; 3-8 (članak, znanstveni).

18. Antekolović, Ljubomir; Blažević, Iva; Mejovšek, Mladen; Čoh, Milan.
Analysis of high jump kinematic parameters in longitudinal research. // New Studies in Athletics. 21 (2006) , 4; 27-37 (članak, znanstveni).

19. Blažević, Iva; Antekolović, Ljubomir; Mejovšek, Mladen.
Variability of high jump kinematic parameters in longitudinal follow-up. // Kinesiology. 38 (2006) , 1; 63-71 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Grgić, Danijela; Babić, Vesna; Blažević, Iva.
RUNNING DYNAMICS IN MALE 400M SPRINT EVENT // International Scientific Conference YOUTH IN THE PERSPECTIVE OF THE OLYMPIC MOVEMENT / Tohănean, Dragoș I. (ur.).
Brasov : Transilvania University, Faculty of Physical Education and Mountain Sports, 2019. 34-34 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Grgić, Danijela; Blažević, Iva; Babić, Vesna.
Running dynamics in women 400m sprint event // Book of abstract of WC-Bahrain 2019 / Kaukab, Azeem (ur.).
Manama : International Federation of FitnessHealth, Physical Education & Ireon Games, 2019. 16-16 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Babić, Vesna; Blažević, Iva.
The relation between the kinematic paramtres of running at maximum speed and the 50 metres running results // Book of abstracts of The 11th International Scientific Conference "Perspectives in Physical Education and Sport"' / Gevat, Cecilia (ur.).
Constanta : Ministry of Education, Research, Youth and Sport ; Ovidus University of Constanta ; faculty of Physical Education and Sport, 2011. 49-49 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Dobrila, Iva; Vlašić, Jadranka; Andrijašević, Mirna.
Ronjenje u programu turističke ponude // Međunarodni znanstveni skup Menedžment u sportu i turizmu : zbornik radova / Bartoluci, Mato (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet, 2004. 272-277 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Jakšić, Sara; Petrić, Vilko; Štemberger, Vesna; Blažević, Iva.
The Prevalence and Differences in the Physical Activity Level in Preschool-Aged Children // Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives / Svobodova, Hana ; Vlček, Petr (ur.).
Brno : Masaryk University, 2018. 77-83 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Matić, Isabella; Petrić, Vilko; Blažević, Iva; Štemberger, Vesna.
The Situation and Perspectives of the Body Mass Index Development in Preschool-Aged Children // Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives / Svobodova, Hana ; Vlček, Petr (ur.).
Brno : Masaryk University, 2018. 68-76 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva.
UNIVERSITY STUDENTS’ FAMILY RESILIENCE AND THE ORGANIZATION OF THEIR OWN FREE TIME // 16th International Conference on Social Sciences Paris, 23-24 November 2018 Proceedings Book / Scientific, Editorial Board (ur.).
Paris : EUSER, European Center for Science Education and Research, 2018. 167-175 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Babić, Vesna; Blažević, Iva; Čoh, Milan.
Differences between girls and boys in kinematic parameters of sprinter`s running // Proceedings of The thematic conference effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults / Dopsaj, Milivoj ; Juhas, Irina ; Kasum, Goran (ur.).
Beograd : University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, 2013. 709-713 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vidulin-Orbanić, Sabina; Blažević, Iva.
Preferencije studenata i ishodi utjecaja popularne glazbe na vježbanje pilatesa // Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013. 83-98 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Blažević, Iva; Božić, Damir; Dragičević, Jelena.
Relacije između antropoloških obilježja i aktivnosti predškolskog djeteta u slobodno vrijeme // Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2012. 122-127 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Tkalčec, Zlatko; Blažević, Iva; Božić, Damir.
Funkcionalne sposobnosti studentica Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli // Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Findak, Vladimur (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Blažević, Iva; Babić, Vesna; Antekolović, Ljubomir.
Sprintersko trčanje djece mlađe školske dobi // Zbornik radova ''Tjelesna i zdravstvena kultura u 21. stoljeću - kompetencije učenika'' / Prskalo, Ivan ; Novak, Dario (ur.).
Poreč : Hrvatski kineziološki savez, 2011. 74-81 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Blažević, Iva; Babić, Vesna; Čoh, Milan.
Children's 50 metres running dynamics // Proceedings book 6th International Scientific Conference on Kinesiology ''Integrative power of kinesiology'' / Milanović, Dragan ; Sporiš, Goran (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 146-150 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Babić, Vesna.
Differences in male and female pupils` self estimates about behaviour disorders // Suvremene strategije učenja i poučavanja / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2011. 819-828 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Babić, Vesna.
School conduct and achievement as predictors of behaviour disorders with elementary school children // Suvremene strategije učenja i poučavanja / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 637-648 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Božić, Damir; Blažević, Iva; Beletić, Lena.
Razlike u motoričkim sposobnostima djevojčica predškolske dobi u ritmičko-sportskoj gimnastici // "Škola po mjeri".
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009. 155-161 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Božić, Damir; Blažević, Iva; Matošević, Ana.
Razlike u motoričkim sposobnostima učenika trećih razreda osnovne škole // .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009. 87-94 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Petrić, Vilko; Blažević, Iva.
Adults in municipiality of Marčana and their preferences in sport activities // Kinesiology Research Trends and Applications.
2008. 845-848 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Dobrila, Iva; Mejovšek, Mladen; Hofman, Emil; Antekolović, Ljubomir.
Kinematic indicators of the high jump efficiency // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Popek, Siniša; Sertić, Hrvoje; Mejovšek, Mladen; Dobrila, Iva; Hraski, Željko.
The standing position in shooting-a case study // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Antekolović, Ljubomir; Dobrila, Iva; Hraski, Željko; Hofman, Emil.
Analiza tehnike bacanja kugle hrvatskog kadetskog rekordera // 2. međunarodna znanstvena konferencija Kineziologija za 21. stoljeće : Ekonomski aspekti sporta i turizma : zbornik radova = 2nd International Scientific Conference Kinesiology for the 21st Century proceedings / Bartoluci, Mato (ur.).
Zagreb : Fakultet za fizičku kulturu, 1999. 208-211 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Babić, Vesna; De Privitellio, Sergio; Blažević, Iva.
Olimpijski festval dječjih vrtića- Vrednovanje natjecateljske aktivnosti djece u atletskim disciplinama // Motorička znanja djece / Šalaj, Sanja (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. 101-107 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Babić, Vesna; Rakovac, Marija; Blažević, Iva; Zagorac, Nebojša; Švigir Potroško; Renata.
Terenski testovi bazičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint // 8. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša 2010“ s glavnom temom: Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti, Zbornik radova / Jukić, Igor ; Gregov, Cvita ; Šalaj, Sanja ; Milanović, Luka ; Trošt-Bobić, Tatjana (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2010. 488-493 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Babić, Vesna; Rakovac, Marija; Blažević, Iva; Zagorac, Nebojša; Švigir-Potroško, Renata.
Terenski testovi specifičnih motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja za otkrivanje djece talentirane za sprint // 8. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša 2010“ s glavnom temom: Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti, Zbornik radova / Jukić, Igor ; Gregov, Cvita ; Šalaj, Sanja ; Milanović, Luka ; Trošt-Bobić, Tatjana (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2010. 494-498 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Lukšić, Erik; Petrić, Vilko; Blažević, Iva.
Program rada Univerzalne sportske škole "Unisport" s naglaskom na obuku neplivača tijekom ljetnog kampa // 10. hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača.
Zagreb : Hrvatski savez sportske rekreacije, 2008. 30-31 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

5. Petrić, Vilko; Blažević, Iva.
Utjecaj materijalnih uvjeta rada u nastavi na promjene u antropološkim obilježjima // Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske / Findak, Vladimir (ur.).
Poreč : Hrvatski kineziološki savez, 2008. 166-171 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Blažević, Iva; Lukšić, Erik.
Primjena atletskih sadržaja u radu s djecom predškolske dobi // 16. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije : zbornik radov / Findak, Vladimir (ur.).
Poreč : Hrvatski kineziološki savez, 2007. 406-409 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

7. Blažević, Iva; Vrbanac Desa.
Relacije između nekih antropoloških obilježja i njihovog interesa za tjelesno vježbanje u slobodno vrijeme // Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života / Andrijašević, Mirna (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet, 2007. 259-265 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Dobrila, Iva; Sporiš, Goran; Hraski, Željko.
Efekti jednogodišnjeg sportskog programa djece predškolske dobi u Rijeci i Zagrebu // .
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Hraski, Željko; Mejovšek, Mladen; Antekolović, Ljubomir; Dobrila, Iva.
Biomehanička uvjetovanost kondicijske pripreme atletičara // .
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Dobrila, Iva; Mejovšek, Mladen; Gorički, Maja.
Kinematička analiza forehand udarca Gorana Ivaniševića // 11. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije : zbornik radova / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2002. 120-122 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Dobrila, Iva; Mejovšek, Mladen; Gorički, Maja.
Kinematička analiza forehand udarca Gorana Ivaniševića // Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske / Findak, Vladimir (ur.).
Rovinj : Hrvatski kineziološki savez, 2002. 120-122 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Mejovšek, Mladen; Hraski, Željko; Dobrila, Iva.
Biomehanička analiza u funkciji efikasnijeg programiranja trenažnog procesa // 11. ljetna škola kineziloga Republike Hrvatske Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije : zbornik radova / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2002. 155-157 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva.
University Student’s Family Resilience and the Organization of Their Own Free Time // Conference Proceedings Abstract Book 16th International Conference on Social Sciences / Editorial Board, Scientific Committee (ur.).
Paris : EUSER-European Center for Science Education and Research, 2018. 112-112 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Blažević, Iva; Babić, Vesna.
The anthropometric characteristics influence on the kinematic parametres of sprinter’s running // Book of Abstracts of the 19th Annual Congress of the European College of Sport Science / De Haan, Arnold ; De Ruiter, Jo ; Tsolakidis, Elias (ur.).
Amsterdam : VU University ; VU University Medical Center, 2014. 556-556 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Babić, Vesna; Blažević, Iva.
Female’s 100 metres running dynamics // Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science / Balagué, Natàlia ; Torrents, Carlota ; Vilanova, Anna ; Cadefau, Joan ; Tarragó, Rafael ; Tsolakidis, Elias (ur.).
Barcelona : European College of Sport Science, 2013. 824-825 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Babić, Vesna; Blažević, Iva.
The influence of sprinting speed test and kinematic parameters test on results of 100m dash race particular segments sprinting // Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science / Meeusen, Romain ; Duchateau, Jacques ; Roelands, Bart ; Klass, Malgorzata ; De Geus, Bas ; Baudry, Stéphane ; Tsolakidis, Elias (ur.).
Bruxelles : Vrije Universiteit ; Université Libre de Bruxelles, 2012. 412-412 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Babić, Vesna; Blažević, Iva; Čoh, Milan.
Differences between girls and boys in kinematic parameters of sprinter`s running // Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults : Book of Abstracts / Dopsaj, Milivoj ; Juhas, Irina (ur.).
Beograd : University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, 2012. 185-185 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Babić, Vesna; Blažević, Iva; Katović Darko.
Model of tests for assesment of sprint running proficiency // Book of abstracts of 12th International Scietific Conference ''Perspectives in physical education and sport'' / Gevat, Cecilia (ur.).
Constanta : Ovidus university press, 2012. 5-5 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Blažević, Iva; Radetić-Paić, Mirjana; Babić, Vesna.
Relations between behavioral disorders self- assessment and free time sports’ practice in school-aged children // Book of abstract of 12th International Scientific Conference ''Perspectives in physical education and sport'' / Gevat, Cecilia (ur.).
Romania, Constanta : Ovidus University Press, 2012. 8-8 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).
 
  Disertacije
 

1. Blažević, Iva.
Utjecaj antropoloških i kinematičkih obilježja na dinamiku sprinterskog trčanja djece / doktorska disertacija.
Zagreb : Kineziološki fakultet, 17.06. 2010, 180 str. Voditelj: Babić, Vesna.
 
  Magistarski radovi
 

1. Blažević, Iva.
Longitudinalno istraživanje kinematičkih parametara skoka u vis / magistarski rad.
Zagreb : Kineziološki fakultet, 09.03.2006. 2006., 118 str. Voditelj: Mejovšek, Mladen.
 
  Diplomski radovi
 

1. Dobrila, Iva.
Kinematički pokazatelji efikasnosti skoka u vis / diplomski rad.
Zagreb : Kineziološki fakultet, 28.06.2001. 2001., 37 str. Voditelj: Mejovšek, Mladen.
 

Profesionalni interesi i članstva

  1. Dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2017./2018.
  2. Prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2015./2016. do 2017./2018.
  3. Zamjenica pročelnice 2014./2015.
  4. Šefica katedre za učiteljski studij 2013./2014. i 2014./2015.
  5. Članica Savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  6. Članica Odbora za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  7. Članica upravnog odbora Udruge kineziologa Pula
  8. Članica Udruge kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske
  9. Dobitnica Rektorove nagrade 1999. godine
  10. Dobitnica nagrade Hrvatskog kineziološkog saveza