O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Iva Blažević

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Dekanica

Lokacija:
Vijećnica
Konzultacije:

Srijedom u 8.30 sati

Telefon:
052/377-547
Telefon kućni:
052/377-547
Katedra/služba:
Odsjek za razrednu nastavu
Godina diplomiranja:
2001.
Godina magistriranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2010.
Na katedri od:
2012.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Iva Blažević (rođ. Dobrila) rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet za fizičku kulturu (Kineziološki fakultet od 2001. godine) upisala je 1996. godine, a diplomirala je 2001. godine. Na istom je fakultetu 2006. godine obranila magistarski rad, a 2010. godine doktorsku disertaciju. Tijekom studija nagrađena je Rektorovom nagradom. Od 2001. do 2006. godine radila je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak. Od 2006. do 2012. godine radila je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi Vidikovac u Puli, a od 2007. do 2012. predaje na Sveučilištu Jurja Dobrile kao vanjski suradnik. 2012. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a predaje na Integriranom preddiplomskom i diplomskom učiteljskom studiju, Stručnom studiju predškolskog odgoja te na svim odjelima koji u nastavnom programu imaju izborni kolegij Kineziološka kultura. Obnašala je dužnost šefice katedre za učiteljski studij i dužnost prodekanice, a trenutno obnaša dužnost dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članica je nekoliko strukovnih udruga i Odbora za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

  1. Dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2017./2018.
  2. Prodekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2015./2016. do 2017./2018.
  3. Zamjenica pročelnice 2014./2015.
  4. Šefica katedre za učiteljski studij 2013./2014. i 2014./2015.
  5. Članica Savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  6. Članica Odbora za nastavu i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  7. Članica upravnog odbora Udruge kineziologa Pula
  8. Članica Udruge kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika nadzornika Republike Hrvatske
  9. Dobitnica Rektorove nagrade 1999. godine
  10. Dobitnica nagrade Hrvatskog kineziološkog saveza