O djelatniku

doc. dr. sc. Andrea Debeljuh

Zvanje: docent

Lokacija:
35
Konzultacije:

Srijeda - 14.30 - 15.30. Prema dogovoru - mailom

Kabinet 35 (II kat)

Katedra/služba :
Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku

Nastava

Životopis

Na fakultetu „Scienze della Formazione“ u Bologni diplomirao je 2003. godine (110/110 e lode). Pri sveučilištu UniAdrion završio je Master na području turizma (30/30). Na Sveučilištu u Bologni 2007. godine stekao je doktorat iz pedagogije. U 2006. godini boravio je na Sveučilištu Brown (Brown University) u okviru međusveučilišne razmjene znanstvenika. 2001./2002. akademsku godinu proveo je na Sveučilištu „Universidad de Murcia". 2009./2010. akademske godine predavao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Od 2009. godine predaje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Aktivan je i u civilnom društvu. Godinama se bavi obrazovanjem i EU projektima u sklopu udruge Informo čiji je i jedan od osnivača, te aktualni predsjednik. Putem institucija talijanske manjine u Hrvatskoj i Sloveniji i udruge Informo sudjelovao je u izradi i provedbi nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Napisao je dvije znanstvene knjige i suautor je raznih publikacija iz širega područja andragogije, pedagogije i sociologije.

FUNKCIJE I NAGRADE

  1. Predsjednik Udruge Informo
  2. Član upravnog odbora udruge European Projects Association
  3. Član upravnog odbora znanstvene udruge Pietas Julia
  4. Član znanstvenog odbora International Conference on Research in Education and Science
  5. Akademski direktor European Academy for Education and Social Research

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 5. veljače 2014. 

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija / didaktika na talijanskom jeziku (26. veljače 2009.) 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Šuran, Fulvio.
Etica della professione docente : compendio universitario per studenti del corso di laurea in studi magistrali .
Pula-Pola : Facoltà di scienze per la formazione, Università, 2015 (monografija).

2. Debeljuh, Andrea; Burra, Aleksandro.
L’italiano nelle aree di confine Analisi e proposte per la sua rivitalizzazione ; Italijanščina na obmejnem območju Analiza in predlogi za njeno oživitev .
Capodistria - Koper : Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi”, Capodistria / Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi”, Koper, 2013 (monografija).

3. Debeljuh, Andrea : Babić, Dino; Brščić, Monika.
Istarski građani i Europa u 2011. Istraživanje javnog mnijenja .
Pula : Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, 2012 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bočev, Mladen; Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea.
YouTube // New Possibilities of ICT in Education / Ružić-Baf, Maja ; Žufić, Janko (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 61-78.

2. Debeljuh, Andrea; Voplato, Lucia.
Sviluppo delle abilità personali nel bambino: analisi di un percorso di formazione sul triangolo bambino - genitore - scuola // Kompetencijski pristup stručnom usavršavanju odgojitelja / Tatković, Nevenka ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva (ur.).
Medulin : Dječji vrtić Medulin ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 353-365.

3. Slivar, Iva; Debeljuh, Andrea.
All-day babysitting campus for tourists // EU future perspectives: Innovation, Entrepreneurship & Economic Policy / Danijela Rabar ; Ksenija Černe ; Robert Zenzerović (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2016. Str. 317-325.

4. Debeljuh, A.
Desinan in classe: la lezione (apparentemente) frontale // Educazione e insegnamento. La testimonianza di una realtà inscindibile / Cornacchia, M. ; Madriz, E. (ur.).
Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste, 2013. Str. 175-178.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Slivar, Iva.
Family hotels' use of ICT in entertaining children and recommendations for inclusion of wearable devices. // International Journal of Education Economics and Development. 9 (2018) , 2; 124-133 (članak, znanstveni).

2. Ružić-Baf, Maja; Rajović, Ranko; Debeljuh, Andrea.
ICT, Digital Rest (or Tiredness?) Spending Free Time in Front of a Screen. // Technology Education Managament Informatics. 6 (2017) , 4; 883-887 (članak, znanstveni).

3. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Brčina, Dragana.
Information Technology and Young people. // International Journal of Advances in Science Engineering and Technology. 4 (2016) , 1; 32-35 (članak, znanstveni).

4. Ružić-Baf, Maja; Strnak, Hrvoje; Debeljuh, Andrea.
Online video games and young people. // International Journal of Research in Education and Science. 2 (2016) , 1; 94-103 (članak, znanstveni).

5. Ružić-Baf, Maja; Radetić-Paić, Mirjana; Debeljuh, Andrea.
Differences in Self-Evaluation of Female and Male Students Concerning the Motives for Playing Online Video Games. // The New Educational Review. 35 (2014) , 1; 202-211 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Rajović, Ranko; Debeljuh, Andrea; Ružić Baf, Maja.
NTC Learning System and ICT for Kids Analysis of a Contemporary Innovative Learning Methodology. // TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics. 7 (2018) , 4; 886-891 (članak, ostalo).

2. Ružić-Baf, Maja; Keteleš, Vedrana; Debeljuh, Andrea.
Use of Smartphones in 6th and 7th Grade (Elementary Schools) in Istria: Pilot Study. // International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. 10 (2016) , 3; 609-612 (članak, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Debeljuh, Andrea; Ružić-Baf, Maja; Luccheto, Katja.
Darovitost i informacijsko-komunikacijske tehnologije // Darovitost-prepoznavanje i podrška / Šćepanović, Marinela (ur.).
"Mensa Srbije", Novi Sad : SaTCIP do, 2017. 102-108 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Rajović, Ranko.
ICT and children s leisure time // Oblikovanje inovativnih učnih okolij-Constructing innovative learning environments / Štemberger, T., Čotar Konrad, S., Rutar, S., Žakelj, A. (ur.).
Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. 139-150 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ružić-Baf, Maja; Rajović, Ranko; Debeljuh, Andrea.
ICT Content Learned Through NTC Learning System Methodology // 14 th International Conference on eLarning and Software for Education eLearning challenges and new horizons, Vol.1 / Rocenau, Ion ; Belgian, Daniel ; Ciolan, Luciano ; Stefan, Ioana (ur.).
Bucharest : "Carol I" National Defence University Publishing House, 2018. 49-54 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Rajović, Ranko.
Modern challenges in the use of information and communication technologies and encouraging divergent thinking in preschool children // 14. Dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja / Prskalo, Ivan (ur.).
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 253-261 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Brčina, Dragana.
Information Technology and young people // Proceedings of 52 nd THE IIER International Conference / Dr.p.Suresh (ur.).
Bhubaneswar, India : IRAJ Institute of Research and journals, 2015. 12-15 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Rajović, Ranko; Ružić-Baf, Maja; Debeljuh, Andrea; Rajović, Iva.
NTC program-značaj kretanja kao osnove razvoja mozga i problem sedentarnog ponašanja kod djece // Novi izazovi u edukaciji / Kranjčan, Mitja ; Matijević, Milan ; Rajović, Ranko ; Stanojević, orica ; Debeljuh, Andrea ; Ružić-Baf, Maja (ur.).
Novi Sad, Srbija : Smart Production, 2016. 27-32 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).