Suradnici s drugih sastavnica Sveučilišta

FOOZ - suradnici s drugih sastavnica Sveučilišta

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Slaven Bertoša

    Email    

  prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić

    Email   28/3, I. M. Ronjgov 1   +385 (0)52 377 527

  prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić

    Email   kabinet 28/3 Ronjgova,1   052/377520

  prof. dr. sc. Nevenka Tatković

    Email    

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić

    Email   kabinet 28/3, Ronjgova 1   +385 52 377 520

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Neven Grbac

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Elvi Piršl

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić

    Email    

  Docent

  doc. dr. sc. Igor Grbić

    Email    

  doc. dr. sc. Marko Ljubešić

    Email    

  doc. dr. sc. Marlena Plavšić

    Email   28/3   052/377520

  doc. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

    Email   28/1, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 526

  doc. dr. sc. Emina Pustijanac

    Email    

  doc. dr. sc. Nikola Vojnović

    Email   Kabinet 10; Preradovićeva 1/1  

  Viši predavač

  dr. sc. Edgar Buršić, v. pred.

    Email   28/2   ++385/(0)52/377523

  Marieta Djaković, v. pred.

    Email    

  Poslijedoktorand

  dr. sc. Petra Burić

    Email    

  dr. sc. Tanja Habrle

    Email   kab 28/3, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 527

  Predavač

  Irena Mikulaco, pred.

    Email   18  

  mr. sc. Snježana Pejović - Petraček, pred.