Vanjski suradnici

FOOZ - vanjski suradnici

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Jurka Lepičnik Vodopivec

       

  prof. dr. sc. Igor Prpić

       

  Docent

  doc. dr. sc. Silva Bratož

       

  doc. Francesco D'Angelo

       

  doc. dr. art. Ivan Dobran

    Email    

  doc. dr. sc. Dijana Drandić

    Email    

  doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

       

  doc. dr. sc. Linda Juraković

    Email    

  doc. dr. sc. Stefano Martellos

       

  doc. dr. sc. Ivan Pogarčić

    Email    

  doc. dr. sc. Aldo Špelić

    Email    

  Viši predavač

  dr. sc. Elena Krelja - Kurelović, v. pred.

    Email     052 377 541

  dr. sc. Roberto Marcovich, v. pred.

       

  dr. sc. Tommaso Mazzoli, v. pred.

    Email    

  Predavač

  Adriana Beletić, pred.

    Email    

  Sibil Benčić, pred.

       

  Igor Dobrača, pred.

    Email    

  Elisabetta Madriz, pred.

       

  Antonio Polo, pred.

       

  Giuliana Stecchina, pred.

       

  Asistent

  Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ.

    Email    

  Emi Belušić

       

  Mladen Bočev

    Email    

  Majda Čolak, mag. philol. croat.

    Email   kabinet Katedre za književnost   052/377-513

  Dalen Geromella, prof.

       

  Anna Giugno Modrušan

       

  Jelena Gugić

    Email    

  Alen Hasikić

    Email    

  Renata Kmet

    Email    

  Matej Pogarčić, dipl. ing.

    Email    

  Asistent - predavač

  Mariza Kovačević