Vanjski suradnici

FOOZ - vanjski suradnici

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Igor Prpić

    Email    

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Jurka Lepičnik Vodopivec

       

  Izvanredni profesor

  izv. prof. Elena Bortolotti

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Mirna Marić

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Ivan Pogarčić

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski

    Email    

  Docent

  doc. dr. sc. Silva Bratož

       

  doc. Francesco D'Angelo

       

  doc. dr. art. Ivan Dobran

    Email    

  doc. dr. sc. Dijana Drandić

    Email    

  doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

       

  doc. dr. sc. Linda Juraković

    Email    

  doc. dr. sc. Stefano Martellos

       

  doc. dr. sc. Martina Mavrinac

    Email    

  doc. dr. sc. Iztok Retar

    Email    

  doc. dr. sc. Aldo Špelić

    Email    

  doc. dr. sc. Ester Vidović

       

  Znanstveni suradnik

  Marin Beroš

    Email    

  dr. sc. Irena Kiss

    Email    

  Viši predavač

  dr. sc. Elena Krelja Kurelović, v. pred.

    Email     052 377 541

  dr. sc. Roberto Marcovich, v. pred.

       

  dr. sc. Tommaso Mazzoli, v. pred.

    Email    

  dr. sc. Neva Slani, v. pred.

    Email    

  Predavač

  Adriana Beletić, pred.

    Email    

  Sibil Benčić, pred.

    Email    

  Igor Dobrača, pred.

    Email    

  Elisabetta Madriz, pred.

       

  Antonio Polo, pred.

       

  Giuliana Stecchina, pred.

       

  Asistent

  Emi Belušić

    Email    

  Đeni Blarežina

       

  Mladen Bočev

    Email    

  Majda Čolak, mag. philol. croat.

    Email   kabinet Katedre za književnost   052/377-513

  Dalen Geromella, prof.

       

  Anna Giugno Modrušan

       

  Alen Hasikić

    Email    

  Renata Kmet

    Email    

  Vanja Marković

    Email    

  Ana Mofardin

    Email    

  Debora Moscarda

       

  Matej Pogarčić, dipl. ing.

    Email    

  Kristina Šaina

    Email    

  Isabelle Vidajić

    Email    

  Sandra Vido

       

  Asistent - predavač

  Mariza Kovačević

       

  Stručni suradnik

  dr. sc. Gordana Dobravac

    Email    

  Povjera predavanja

  Željana Jotanović

    Email