Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku organizira se kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju).

Trajanje studijskog programa

  • 2 godine, odnosno 4 semestara

Minimalni broj ECTS bodova potrebnih da bi student završio studijski program

  • 120 ECTS bodova

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija i razina kvalifikacije

  • Završetkom Sveučilišnog diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje stječe se akademski naziv magistar/magistra ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (magister/magistra in educazione della prima infanzia e prescolare).

Dodatne informacije:


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Akademska komunikacija na engleskom jeziku (232836)
- 45
(15P+15A+15S)
1 INFO
7.0 Akademska komunikacija na hrvatskom jeziku (232835)
- 60
(15P+15A+30S)
1 INFO
6.0 Modeli kurikuluma u dječjem vrtiću (232839)
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
6.0 Upravljanje i organizacija predškolske ustanove (232838)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
ECTS Pedagoško-psihološki modul (1. semestar)
=> u okviru modula izabrati 2 kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Akademska komunikacija na njemačkom jeziku (233572)
- 45
(15P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Filozofija za djecu (232843)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Psihološke osnove učenja u ranoj i odrasloj dobi (232841)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Strategija aktivnog učenja (232842)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
3.0 Uloga i zadaće odgojitelja mentora (232840)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
ECTS Razvojno-umjetnički modul (1. semestar)
=> u okviru modula izabrati 2 kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazba i dijete u ranoj i predškolskoj dobi (232845)
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
3.0 Hrvatska dječja književnost u radu s predškolskim djetetom (232848)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
3.0 Kineziološke transformacije u ranoj i predškolskoj dobi (232847)
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
3.0 Razvoj vizualne pismenosti (232846)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
3.0 Slikovnica kao temeljna knjiga u razvoju predškolskog djeteta (232844)
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Građanski odgoj i obrazovanje (232850)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
7.0 Metodologija kvalitativnih i kvantitativnih pedagoških istraživanja (232849)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Stručno-pedagoška praksa 1 (232852)
- 75
(75PK)
2 INFO
7.0 Uvod u socijalnu pedagogiju (232851)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
ECTS Pedagoško-psihološki modul (2. semestar)
=> u okviru modula izabrati 2 kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aktivni odgoj djece u prirodi (232858)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Aktivnosti u timskom radu (232854)
- 45
(15P+30PK)
2 INFO
3.0 Cjeloživotno učenje odgojitelja (232857)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Osnove radnog prava (232855)
- 45
(15P+30S)
2 INFO
3.0 Sigurnost i zaštita djece na Internetu (232853)
- 45
(15P+30S)
2 INFO
ECTS Razvojno-umjetnički modul (2. semestar)
=> u okviru modula izabrati 2 kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Folklorna glazbena baština i djeca rane i predškolske dobi (232860)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Književna nematerijalna kulturna baština (232863)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Likovni aspekti slikovnice (232862)
- 45
(15P+30PK)
2 INFO
3.0 Motorički razvoj u ranoj i predškolskoj dobi (232861)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Prostorno-plastično oblikovanje (232859)
- 45
(15P+30PK)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Akademska komunikacija na engleskom jeziku (232836)
- 45
(15P+15A+15S)
1 INFO
7.0 Akademska komunikacija na hrvatskom jeziku (232835)
- 60
(15P+15A+30S)
1 INFO
6.0 Modeli kurikuluma u dječjem vrtiću (232839)
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
6.0 Upravljanje i organizacija predškolske ustanove (232838)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
ECTS Pedagoško-psihološki modul (1. semestar)
=> u okviru modula izabrati 2 kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Akademska komunikacija na njemačkom jeziku (233572)
- 45
(15P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Filozofija za djecu (232843)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Psihološke osnove učenja u ranoj i odrasloj dobi (232841)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Strategija aktivnog učenja (232842)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
3.0 Uloga i zadaće odgojitelja mentora (232840)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
ECTS Razvojno-umjetnički modul (1. semestar)
=> u okviru modula izabrati 2 kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazba i dijete u ranoj i predškolskoj dobi (232845)
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
3.0 Hrvatska dječja književnost u radu s predškolskim djetetom (232848)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
3.0 Kineziološke transformacije u ranoj i predškolskoj dobi (232847)
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
3.0 Razvoj vizualne pismenosti (232846)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
3.0 Slikovnica kao temeljna knjiga u razvoju predškolskog djeteta (232844)
- 45
(15P+15S+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Građanski odgoj i obrazovanje (232850)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
7.0 Metodologija kvalitativnih i kvantitativnih pedagoških istraživanja (232849)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Stručno-pedagoška praksa 1 (232852)
- 75
(75PK)
2 INFO
7.0 Uvod u socijalnu pedagogiju (232851)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
ECTS Pedagoško-psihološki modul (2. semestar)
=> u okviru modula izabrati 2 kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aktivni odgoj djece u prirodi (232858)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Aktivnosti u timskom radu (232854)
- 45
(15P+30PK)
2 INFO
3.0 Cjeloživotno učenje odgojitelja (232857)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Osnove radnog prava (232855)
- 45
(15P+30S)
2 INFO
3.0 Sigurnost i zaštita djece na Internetu (232853)
- 45
(15P+30S)
2 INFO
ECTS Razvojno-umjetnički modul (2. semestar)
=> u okviru modula izabrati 2 kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Folklorna glazbena baština i djeca rane i predškolske dobi (232860)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Književna nematerijalna kulturna baština (232863)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Likovni aspekti slikovnice (232862)
- 45
(15P+30PK)
2 INFO
3.0 Motorički razvoj u ranoj i predškolskoj dobi (232861)
- 45
(15P+15S+15PK)
2 INFO
3.0 Prostorno-plastično oblikovanje (232859)
- 45
(15P+30PK)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj