Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

 

U okviru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli uz Sveučilišnu knjižnicu djeluju tri fakultetske knjižnice. Jedna od njih je knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti:

 • više od 7.500 svezaka knjiga, 120 naslova periodike, preko 2.000 audiovizualnih i diplomskih radova
 • voditelj: Aleksandar Ćatić, prof.
  • adresa: I. Matetića Ronjgova 1, Pula
  • tel: (052) 377-551
  • e-mail: fooz-knjiznica@unipu.hr
  • radno vrijeme:
   • ponedjeljak - petak: 8,00 - 18,00.

 

 

 


Obavijesti knjižnice FOOZ-a
Ljetno radno vrijeme knjižnice FOOZ-a

Ljetno radno vrijeme knjižnice FOOZ-a

Aleksandar Ćatić

Od ponedjeljka 2. srpnja do petka 20 srpnja i od ponedjeljka 3. rujna do petka 28. rujna knjižnica će raditi od 8,00 do 15,00.

Od 23. srpnja do 31 kolovoza knjižnica  će biti zatvorena radi korištenja godišnjeg odmora.

Radno vrijeme knjižnice FOOZ-a 1.06.

Radno vrijeme knjižnice FOOZ-a 1.06.

Aleksandar Ćatić

U petak 1.06. knjižnica će raditi od 8,00 do 15,00.

Radno vrijeme knjižnice FOOZ-a 11. i...

Radno vrijeme knjižnice FOOZ-a 11. i 14.05.

Aleksandar Ćatić

U petak 11.05. i u ponedjeljak 14.05. knjižnica će raditi od 14,00 do 18,00.