Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

U okviru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli uz Sveučilišnu knjižnicu djeluju tri fakultetske knjižnice. Jedna od njih je knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti:

  • više od 7.500 svezaka knjiga, 120 naslova periodike, preko 2.000 audiovizualnih i diplomskih radova
  • voditelj: Aleksandar Ćatić, prof.
    • adresa: I. Matetića Ronjgova 1, Pula
    • tel: (052) 377-551
    • e-mail: fooz-knjiznica@unipu.hr
    • radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8 - 15 (pauza 10,30 – 11).

Korisne poveznice: