Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:izv. prof. dr. sc.
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za razrednu nastavu

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

cjeloživotno učenje

Konzultacije

Utorkom u 9:30 h

Životopis

Diplomirala je 1994. na Odjelu za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Magistrirala je 2005. na Odjelu za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a doktorirala je 2012. na Odjelu za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Stručno se usavršavala u Firenzi na tečaju Organizacija kulturnih događanja. Godine 2009. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje predaje glazbene kolegije. Od 2010. izvodi kolegij Uvod u povijest glazbene umjetnosti na Interdisciplinarnom studiju Kultura i turizam te kolegij Hrvatska tradicijska glazba na Muzičkoj akademiji. U zvanje docenta izabrana je 2015., a 2019. u zvanje izvanrednog profesora. Od 1999. objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima. Od 2004.-2016., i od 2020. predsjednica je Katedre Čakavskog sabora za glazbu Novigrad. Potpredsjednica je Čakavskog sabora Žminj i članica Hrvatskog muzikološkog društva u Zagrebu.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

 • 14. lipnja 2019.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

 • Znanstveno područje humanističkih znanosti, Znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija

FUNKCIJE I NAGRADE

 • 2021. Potpredsjednica Čakavskog sabora Žminj
 • 2020. Predsjednica Katedre Čakavskog sabora za glazbu Novigrad
 • 2017.-2020. Predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • 2015.-2017. Šefica Katedre za učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
 • 2004.-2016. Predsjednica Katedre Čakavskog sabora za glazbu Novigrad
 • 2001. – 2003. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Novigrada
 • 1995. – 1999. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Novigrad-Cittanova

Dobitnica:

 1. II. nagrade za muzikološki rad na XXXV. Istria nobilissima, 2001.
 2. raznih priznanja i diploma za skladateljski i dirigentski rad

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

STUDY PROGRAMS IN CULTURE AND TOURISM IN HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA – A CRITICAL ANALYSIS

Gortan-Carlin, Ivana (P.) ; Krajnović, Aleksandra ; Vrdoljak Raguž, Ivona
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
FEB Zagreb 13th International Odyssey Conference on Economics and Business

Buđenje nacionalne svijesti glazbom krajem 19. stoljeća čitajući Našu Slogu

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
Naša Sloga (1870.-2020.)

Skladatelj Matko Brajša Rašan (1859. – 1934.): pobornik Hrvatskog narodnog preporoda u Istri

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
Međunarodni interdisciplinarni umjetničko-znanstveni skup „Pajo Kolarić i njegovo doba“

Iz istarske glazbene riznice (1998. - 2020.)

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Poglavlja u knjigama, 2022.

Mišljenje studenata učiteljskih studija o vlastitim kompetencijama za realizaciju nastave Glazbene kulture u primarnom obrazovanju

Jurkić Sviben, Tamara ; Jeremić, Biljana ; Gortan- Carlin, Ivana Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Tragom istarske glazbene riznice: pregled povijesti glazbe u Istri kroz stoljeća

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Lovrinić, Nikola
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

"Naš kanat je lip", 2020. (povodom 45. obljetnice prvog tiskanog notnog izdanja Naš kanat je lip)

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

INTERAKTIVNA OPERA – INOVATIVNI MODEL KORISNIČKOG ISKUSTVA U KULTURI

Morović, Žan ; Gortan-Carlin, Ivana-Paula ; Krajnović, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
6th International Scientific and Professional Conference - CRODMA 2021

Obrazovanje glazbom: pjesma kao sredstvo buđenja ekološke svijesti

Kujundžija, Ivana ; Dolinščak, Maja ; Gortan- Carlin, Ivana Paula
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2021.
ISC GREEN 2018: 1st International Students' GREEN Conference

Permanentno profesionalno usavršavanje kao temeljna karika u razvoju pedagoško-psiholoških kompetencija sveučilišnih nastavnika

Močinić, Snježana ; Lazarić, Lorena ; Gortan- Carlin, Ivana Paula
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Znanstveno-stručni skup: Globalne promjene u obrazovanju i očuvanje baštine / Global Changes in Education and Heritage Preservation: 7. Dani Šime i Ante Starčevića

Traditional (Folk)Music in Intercultural Education of Students

Drandić, Dijana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Jadan Elizabeta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
4th International Scientific and Professional Conference: INTERCULTURAL EDUCATION

Mišljenje studenata učiteljskih studija o vlastitim kompetencijama za realizaciju nastave Glazbene kulture u primarnom obrazovanju

Jurkić Sviben, Tamara ; Jeremić, Biljana ; Gortan- Carlin, Ivana Paula)
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
ACE 2020 - 2. MEUNARODNA UMJETNIČKO ZNANSTVENA KONFERENCIJA / 2. INTERNATIONAL ARTISTIC AND SCIENTIFIC CONFERENCE

Uloga i obilježja pjesama u ranome učenju engleskoga jezika

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Dobravac, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Strategic management and demarketing in UNESCO WHSs: a comparative analysis of two Croatian tourist destinations

Krajnović, Aleksandra ; Vrdoljak Raguz, Ivona ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

UPRAVLJANJE PROMOCIJOM ZAŠTIĆENIH NEMATERIJALNIH KULTURNIH DOBARA – ANALIZA SLUČAJA: ISTARSKA I DUBROVAČKONERETVANSKA ŽUPANIJA

Krajnović, Aleksandra ; Vrdoljak Raguž, Ivona ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT - RiM: 21. međunarodna znanstvena i stručna konferencija

Upotreba istarskih folklornih elemenata u klavirskim skladbama Đeni Dekleva-Radaković

Gortan-Carlin Ivana Paula ; Romić, Leonarda
Stručni radovi, 2020.

Songs in early English learning textbooks – a cross-curricular potential

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Dobravac, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Support model in a functionally integrated university A Case study from Croatia

Dobravac, Gordana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Poglavlja u knjigama, 2020.

Kompetencije: trajna vrijednost i temelj za transfer znanja sveučilišnih nastavnika

Močinić, Snježana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Lazarić, Lorena
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Solistička i komorna djela Nella Milottija

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Okmaca, Branko
Autorske knjige, 2020.

Recenzija: Interdisciplinary Perspectives in Music Education

Gortan-Carlin, Ivana Paula
, 2020.

Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa 18. dani Mate Demarina pod nazivom „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“ / Proceeding of the International Scientific Conference 18th Mate Demarin Days "New Challenges in Education"


Uredničke knjige, 2020.

Tradicijska(folklorna)glazba u interkulturalnom odgoju i obrazovanju učenika

Drandić, Dijana ; Gortan-Carlin, Ivana, Paula ; Jadan, Elizabeta
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
Obrazovanje za interkulturalizam/Intercultural Education

Upoznati Antonija Smaregliu

Gortan-Carlin, Ivana Paula
, 2019.

Internet kao nastavno sredstvo glazbenog odgoja u predškolskom i primarnom odgoju i obrazovanju

Dadić, Marina ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Poglavlja u knjigama, 2019.

Competency Profile of the Teaching Profession in Croatia after Initial Education

Lazarić, Lorena ; Močinić, Snježana ; Gortan- Carlin, Ivana Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

STORYTELLING U TURIZMU – PRIČA KAO TURISTIČKI PROIZVOD

Krajnović, Aleksandra ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Rajko, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
ACCOUNTING AND MANAGEMENT - A&M RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT - RiM 20th International Scientic and Professional Conference 20. međunarodna znanstvena i stručna konferencija

Đeni Dekleva-Radaković

Gortan-Carlin, Ivana Paula
, 2019.

Uvodno slovo

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Poglavlja u knjigama, 2019.

Matko Brajša Rašan

Grakalić, Mirjana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Bader, Andrej
Autorske knjige, 2019.

Zbirka glazbenih rukopisa iz Settecenta u Zavičajnom muzeju Poreštine

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Konfic, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Matko Brajša Rašan - Mažurano moja

Grakalić, Mirjana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
, 2019.

Glazbe Jadrana - identitet, utjecaji i tradicije


Uredničke knjige, 2019.

Književno-glazbena zavičajna pismenost studenata odgojno-obrazovnih znanosti

Lazarić, Lorena ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Music Event as a Tourist Product: Specifics, Issues, Challenges

Krajnović, Aleksandra ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Poglavlja u knjigama, 2018.

Ricerca educativa delle migliori pratiche per la formazione degli insegnanti: la competenza musicale

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
International PhD Workshop "The Musical Competence for Teaching Music"

Dječji festival u funkciji suvremenog glazbenog obrazovanja

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Ostrugač Dogančić, Katarina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
2. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti

The Characteristics and Specifics of Music and Gourmet Events - the Case Study of Istria

Krajnović, Aleksandra ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
9th INTERNATIONAL CONFERENCE “AN ENTERPRISE ODYSSEY: MANAGING CHANGE TO ACHIEVE QUALITY DEVELOPMENT”

Sliku mile Istre naše

Gortan-Carlin, Ivana Paula
, 2018.

Socio-Humanistic Determinants of Education: Language, Art and Cultural Heritage


Uredničke knjige, 2018.

Suvremeni zahtjevi za razvoj glazbenih sposobnosti u predškolskom odgoju

Brkić, Sanela ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje

Muzikološki osvrt na monografiju "Verteneglio suonava e cantava"

Gortan-Carlin, Ivana Paula
, 2017.

Strategic management in cultural tourism with emphasis on event management: the case study of Croatia

Krajnović, Aleksandra ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

An exploratory survey on the musical competence and the initial training of primary school teachers in Italy and Croatia

Gortan Carlin, Ivana Paula ; Marzano, Antonio
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5: Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u Glazbenoj umjetnosti / Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 5: Future of Music Teaching: Discourses on Pedagogy in Music

Sakralna glazba Nella Milottija / La musica sacra di Nello Milotti

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Okmaca, Branko
, 2017.

Uvod: Sakralna glazba Nella Milottija

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Poglavlja u knjigama, 2017.

Dječje pjesme Josipa Kaplana

Marić, Mirna ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
, 2017.

Kaplanovo stvaralaštvo za djecu

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Marić, Mirna
Poglavlja u knjigama, 2017.

Valorizzazione dell'Opera di Smareglia in Istria dal 1990

Dobrić, Bruno ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Convegno di studi: Conoscere Antonio Smareglia

Iskustveno učenje i stjecanje glazbenih kompetencija učitelja razredne nastave

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Močinić, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Regional Cultural Awareness of Educational Sciences Students with a Special Review of the Istrian Regional Music

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Lazarić, Lorena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Music as a Tourist Product – The Management and Marketing Model

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Krajnović, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
MIC 2016:Managing Global Changes-International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism, Croatia, Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Association for the Study of East European Economies and Cultures, USA and Society for the Study of Emerging Markets, USA

Obrazovanje učitelja u Hrvatskoj: snaga budućih generacija

Močinić, Snježana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Tenth International Scientific Conference "The Power of Knowledge"

Zavičajni skladatelj u glazbenoj nastavi: Nello Milotti

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Jadanić, Lucija ; Dadić, Marina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Četvrti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4: Sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbenom odgoju i obrazovanju 21. stoljeća

Kompetencije odgojitelja za prepoznavanje glazbeno nadarene djece

Borota, Bogdana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Međunarodna znanstvena konferencija "Globalne i lokalne perspektive pedagogije" / International Scientific Conference "Global and Local Perspectives of Pedagogy"

Knjiga sažetaka s 8. međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glazbene riznice": Glazbe Jadrana - identitet, utjecaji i tradicije

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; (ur.)
, 2016.

Dječje pjesme Nella Milottija / Canzoni per bambini di Nello Milotti

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Grakalić, Mirjana (ur.)
, 2016.

Uvod u zbirku

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Poglavlja u knjigama, 2016.

Suvremeni pristupi glazbeno darovitoj djeci rane i predškolske dobi

Borota, Bogdana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika

Glazbena građa iz crkve Svetog Ivana Krstitelja u Dajli

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Kulišić, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Jezik, umjetnosti i tradicija u građanskom odgoju i obrazovanju


Uredničke knjige, 2016.

55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli


Uredničke knjige, 2016.

Music Education in the Programme of Cross-Curricular and Interdisciplinary Content of Citizenship Education in Lower Grades of Primary School

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Radić, Branko
Poglavlja u knjigama, 2016.

Mirko Otočan: Povijest turizma i kulturne baštine Umaga - Uvodna riječ recenzentica

Krajnović, Aleksandra ; Gortan Carlin Ivana Paula
, 2015.

Glazba i dijete iz disfunkcionalne obitelji u dječjem vrtiću: prilog muzikoterapiji

Radetić-Paić, Mirjana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Hauser Marija
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni znanstveni skup: Dijete i estetski izričaji

Udžbenik glazbene kulture u razrednoj nastavi i glazbena kreativnost

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Bačić Irena
Poglavlja u knjigama, 2014.

Značaj istraživanja glazbenih sposobnosti djece u nižim razredima

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Cesar, Mirjam
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 14. Dani Mate Demarina: Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja

Glazba i Tradicija : izabrani izričaji u regiji Alpe-Adria

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Pace, Alessandro ; Denac, Olga
Autorske knjige, 2014.

Beetwen National and Regional in Music: Choir Festival Naš kanat je lip

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
International conference Music and shared imaginaries: nationalisms, communities, and choral singing

Ponuda i potražnja autentičnosti u glazbeno-turističkom doživljaju Istre: ceste glazbeno-tradicijskih manifestacija

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Orlić, Ivona
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Slavko Zlatić: 100. obljetnica rođenja / 100mo anniversario della nascita


Uredničke knjige, 2014.

Innovation in Education from the (Ethno)Musicological and Kinesiological Perspective: the Project TAARLoG Case Study

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Božić, Damir
Poglavlja u knjigama, 2014.

Folk Music of Završje and the Surrounding Area: a Contribution to the Study of Local Heritage

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Antonac Emanuela
Poglavlja u knjigama, 2014.

Recepcija glazbeno-scenskoga djela: opera za djecu

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Racan, Klaudija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
TREĆI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje

Glasba istrskih sodobnih skladateljev na prehodu v 21. stoletje in njena vloga v regionalnem turizmu

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Doktorske disertacije, 2012.

Fragmenti iz glazbenog života u Istri za vrijeme Austro-Ugarske: osvrt na Pazinski kotar (1900-1918)

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Poglavlja u knjigama, 2012.

The "Istrian Music Road": a Brand Linking Music and Tourism

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Orlić, Ivona
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Soundtracks: Music, Tourism and Travel

Terapija glazbom i dijete iz nepotpune obitelji u dječjem vrtiću

Radetić-Paić, Mirjana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Hauser, Marija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveno-stručni skup Dijete i estetski izričaji, Sveučilište u Zadru Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Međunarodna ljetna škola muzikoterapije na otočju Brijuni: doživljaj za pamćenje

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Vidulin-Orbanić, Sabina ; Radetić-Paić, Mirjana
, 2011.

Music and Cartoons: Opportunities for Using Media in Music Education

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Sapanjoš, Tamara
Poglavlja u knjigama, 2011.

Istarski skladatelj: Slavko Zlatić

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Lovrinić, Nikola ; Veljović, Mirjana
, 2011.

Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka : zbornik radova sa 6. međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glazbene riznice" = Musica rurale e urbana della penisola istriana : raccolta degli atti del 6 convegno internazionale di musicologia "Dal patrimonio musicale istriano"


Uredničke knjige, 2010.

Kazalište „Giuseppe Verdi“ u Poreču od 1887. do 1918.

Gortan-Carlin, Ivana-Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
6.međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice"

Native Composers in the Music Offer in Istria - "a Tourist Aspect"

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Krajnović, Aleksandra ; Uravić, Lenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
20. bienalni međunarodni kongres Turizam i hotelska industrija 2010./Novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu 20th Biennal International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010 ; New Trends in Tourism and Hospitality Management

Slavko Zlatić: Simfonijski ples br. 2 (Istarski), Grudo motovunska, Pazinska zvona

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Radić, Branko (ur.)
, 2010.

Slavko Zlatić - svestrani istarski glazbenik

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Lovrinić, Nikola ; Veljović, Mirjana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Glazba sela i grada Istre na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće te njen utjecaj na današnju umjetničku glazbu istarskih skladatelja

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
VI. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“

Music In Istrian Towns And Villages Between The 19th And 20th Century And Its Impact On Present-Day Composers

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
6th International Symposium „Music In Society"

Dječja pjesma u opusu Ljuboslava Kuntarića

Riman, Marija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
4. međunarodni muzikološki skup "iz istarske glazbene riznice" Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici

"Fishermen's Nights" and Music in Novigrad as Part of the Tourism Offer

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Krajnović, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Journeys of Expression VII Celebrating the Edges of the World : Tourism and Festivals of the Coast and Sea

Cultural Manifestation Based on Rural Tourism Development : Istrian Example

Krajnović, Aleksandra ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Rajko, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo "Traditional Challenges of EU Integration and Globalisation"

Luigi Dallapiccola - 100. obljetnica rođenja Luigi Dallapiccola - 100.mo anniversario della nascita


Uredničke knjige, 2008.

Glazba na istarskom tlu krajem 19. i početkom 20. stoljeća

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
4. međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice" Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici

Possibilities of music heritage tourist valorization – an example of Istria

Krajnović, Aleksandra ; Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Kulturološke promjene stanovnika porečkog područja i Istre za potrebe razvoja turizma

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Orlić, Ivona
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Things that Move: The Material World of Tourism and Travel

Sretan 80. rođendan, maestro Milotti!


Uredničke knjige, 2007.

Glazbeni život Poreča i okolice 1880.-1918.

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Magistarski radovi, 2005.

Fragmenti iz glazbenog života Pule. Prilog istraživanju mornaričke glazbe u Puli za vrijeme austrougarske vladavine

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Međunarodni znanstveni skup "Mornarička knjižnica i austrijska/austrougarska Mornarica u Puli"

Glazbeno stvaralašto Nikše Njirića za djecu i mogućnost uporabe tog stvaralaštva u nastavnom programu u nižim razredima osnove škole

Riman, Marija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
3. muzikološki skup "Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća-u spomen Slavku Zlatiću"

Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća - u spomen Slavku Zlatiću


Uredničke knjige, 2004.

Skladbe Slavka Zlatića u Državnom arhivu u Pazinu

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Treći međunarodni muzikološki skup Iz istarske glazbene riznice "Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća - u spomen Slavku Zlatiću"

Near-barrier fusion of weakly bound 6Li and 7Li nuclei with 59-Co

Beck, C. ; Souza, F.A. ; Rowley, N. ; Sanders, S.J. ; Aissaoui, N. ; Alonso, E.E. ; Bednarczyk, P. ; Carlin, N. ; Courtin, S., Diaz-Torres, A. ; Dummer, A. ; Haas, F. ; Hachem, A. ; Hagino, K. ; Hoellinger, F. ; Janssens, R.V.F. ; Kintz, N. ; Neto, R.L. ; Martin, E. ; Moura, M.M. ; Munhoz, M.G. ; Papka, P. ; Rousseau, M. ; Zafra, A.S.I. Stezowski, O. ; Suaide, A.A., Szanto, E.M. ; Szanto de Toledo, A. ; Szilner, Suzana ; Takahashi, J.
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Glazbenici u Puli na prijelazu 19. i 20. stoljeća (1880-1918)

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Antonio Smareglia i njegovo doba ; Antonio Smareglia e la sua epoca


Uredničke knjige, 2000.

Pulska glazbena društva

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Drugi međunarodni muzikološki skup "Antonio Smareglia i njegovo doba" ; Secondo convegno internazionale di musicologia "Antonio Smareglia e la sua epoca"

Prvi međunarodni muzikološki skup "U znaku Carlotte Grisi" ; Primo convegno internazionale di musicologia "In omaggio a Carlotta Grisi"


Uredničke knjige, 1999.

Glazbeno školstvo - segment iz glazbene kulture u Puli za vrijeme austro-ugarske vladavine ; Scuole di musica - segmento della cultura musicale a Pola durante il dominio austro-ungarico

Gortan-Carlin, Ivana Paula
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
Prvi međunarodni muzikološki skup "U znaku Carlotte Grisi"

Recent developments on the STAR detector system at RHIC

Wieman, H. ; Adams, D.L. ; Added, N. ; Agakishiev, G. ; Akimenko, S.A. ; Aluyshin, A. ; Aluyshin, M. ; Amelin, N. ; Anderson, B. ; Anderson, G. ; Aprahamian, A. ; Arestov, Yu.I. ; Aslanian, P. ; Avdeichikov, V. ; Averichev, G. ; Bacher, A. ; Badalian, R. ; Baldwin, A. ; Barish, K. ; Baturin, V. ; Belikov, N.I. ; Bellwied, R. ; Belousov, V. ; Bennett, S. ; Best, D. ; Bichsel, H. ; Bielecki, J. ; Bieser, F. ; Biswas, N.N. ; Bland, L. ; Blyth, C. ; Bonner, B.E. ; Bossingham, R. ; Brady, Braithwaite, W. ; Brown, C. ; Brown, R.L. ; Budilov, V. ; Caines, H. ; Cameron, J. ; Carlin, N. ; Carroll, J. ; Cebra, D. ; Shalygin, A. ; Chance, J. ; Chen, W. ; Chernenko, S. ; Cherney, M. ; Chikanian, A. ; Chrin, J. ; Christie, W. ; Chuiko, B. ; Consiglio, C. ; Cooper, G. ; Cormier, T.M. ; Cramer, J. ; Crawford, H.J. ; Davidenko, A.M. ; Das, A. ; Dawson, J.W. ; Derevshchikov, A.A. ; DeWeerd, A. ; Didenko, L. ; Dominik, W. ; Draper, J.E. ; Duck, I. ; Edwards, W.R. ; Eckardt, V. ; Emelyanov, V. ; Engelage, J.M. ; Eppley, G. ; Eremeev, R. ; Erin, V. ; Etkin, A. ; Fachini, P. ; Fadeev, N. ; Fain
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.