O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu

Konzultacije:

Utorkom u 9:30 h

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Diplomirala je 1994. na Odjelu za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Magistrirala je 2005. na Odjelu za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a doktorirala je 2012. na Odjelu za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Stručno se usavršavala u Firenzi na tečaju Organizacija kulturnih događanja. Godine 2009. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje predaje glazbene kolegije. Od 2010. izvodi kolegij Uvod u povijest glazbene umjetnosti na Interdisciplinarnom studiju Kultura i turizam te kolegij Hrvatska tradicijska glazba na Muzičkoj akademiji. U zvanje docenta izabrana je 2015. Od 1999. objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima. Od 2004. predsjednica je Katedre Čakavskog sabora za glazbu Novigrad. Članica je Čakavskog sabora Žminj, Hrvatskog muzikološkog društva u Zagrebu i Radnog odbora Susreta hrvatskih pjevačkih zborova u organizaciji Hrvatskog sabora kulture.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 5. veljače 2014.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • Interdisciplinarno područje znanosti, izborno polje 6.06 Znanost o umjetnosti i 5.01 Ekonomija

FUNKCIJE I NAGRADE

  • 2015. Šefica Katedre za učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
  • 2004. Predsjednica Katedre Čakavskog sabora za glazbu Novigrad
  • 2001. – 2003. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Novigrada
  • 1995. – 1999. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Novigrad-Cittanova

Dobitnica:

  1. II. nagrade za muzikološki rad na XXXV. Istria nobilissima, 2001.
  2. raznih priznanja i diploma za skladateljski i dirigentski rad

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.