Opcije pristupačnosti Pristupačnost

izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 24/4
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Odsjek za razrednu nastavu

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Konzultacije

Prema dogovoru elektronskom poštom: kristina.riman@unipu.hr

Životopis

Rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osim gimnazije završila je i srednju glazbenu školu. Studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci završila je 1998. godine. Na Odsjeku za razrednu nastavu i predškolski odgoj diplomirala je 2001. godine i stekla zvanje odgajatelj predškolske djece. Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Hrvatsko-slovenski odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestoga stoljeća. Od 1998. do 2012. godine zaposlena je u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka gdje radi kao nastavnica hrvatskoga jezika. Od 2011. godine u zvanju višeg asistenta radi kao vanjska suradnica na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Od 2012. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 30. studenog 2018.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Poetske, tematske i leksičke značajke uglazbljene dječje poezije 19. stoljeća na primjeru tekstova Ljudevita Varjačića

Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Magistra Iadertina

Donje Blječke Bojana Pajniča

Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2020.

Časopis Naša sloga kao odraz i izvor predodžbi nacionalnoga, političkoga i kulturnoga identiteta Slovenaca u Istri prije Prvoga svjetskog rata

Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Međunarodni znanstveni skup Naša sloga (1870. – 2020.)

Sjećanja iz djetinjstva Janka Barlèa na primjeru njegovih pripovijetki u slovenskoj periodici

Riman, Kristina ; Verdonik, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
Međunarodni znanstveni skup Naša sloga (1870. – 2020.)

Promjene u modnim stilovima i njihove refleksije na opise dječje odjeće u hrvatskim dječjim romanima

Riman, Kristina ; Idek, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Savetovanje 63. Zmajevih dečjih igara Književnost za decu u postjugosloveskom kontekstu - kontinuiteti i diskontinuiteti

Posrednik med kulturama. Literarno in publicistično delo Janka Barleta

Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Slovenski čas

Promjene u modnim stilovima i njihove refleksije na opise dječje odjeće u hrvatskim dječjim romanima

Riman, Kristina ; Idek, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Detinjstvo

Tematske i motivske značajke u pjesmama Karabaićevih zapisa

Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2019.

Manj znani slovenski pisatelji, ki so živeli in delovali na Hrvaškem

Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Sosedje Slovenci - Slovenci na Hrvaškem

Assessment of children’s creative potential in visual and literary domains within the Croatian socio-cultural context

Lončarić, Darko ; Riman, Kristina ; Rončević, Anita
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
1st Thematic ECHA Conference. Creativity Research and Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective

Kanonske značajke tekstova objavljenih u istarskim časopisima za djecu i mladež s početka 20. stoljeća

Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Beyond the Canon (of Children's Literature) The 14th Child and the Book Conference

Istarska glazba u putopisnim tekstovima

Riman, Kristina ; Jurdana Vjekoslava
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
8. međunarodni muzikološki skup "Iz Istarske glazbene riznice"

Pavle Horvat u kontekstu slovensko-hrvatskih političkih odnosa od 1918. do 1945. i njegova književna obrada

Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Časopis za suvremenu povijest

Prikaz obiteljskih vrijednosti kroz hrvatsku dječju priču

Riman, Kristina ; Hrvaćanin, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
PROZOR u svijet obrazovanja, nauke i mladih

O časopisima pripadnika slovenske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima : 22. znanstveni skup Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Poetske, tematske i leksičke značajke uglazbljene dječje poezije 19. stoljeća na primjeru tekstova Ljudevita Varjačića

Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Barakovićevi dani - Znanstveni skup Djetinjstvo poezije i poezija djetinjstva

Changes in Gender Stereotypes of Girl Characters in 20th and 21st-Century Croatian Children's Novels

Riman, Kristina ; Stojanović, Svetlana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
International Journal of Culture and History

Zapisi tradicijskih pjesama iz okolice Čabra

Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2018.

Slovenski pisci u Hrvatskoj kao graditelji slovensko-hrvatskih odnosa

Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Zadarska putopisna razglednica Davorina Trstenjaka

Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Stoljeće zadarskoga školstva

Natječaj "Čakavčići pul Ronjgi"

Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Ivan Matetic Ronjgov : zbornik

Dječje pisano stvaralaštvo

Riman, Kristina
Stručni radovi, 2017.
Ivan Matetic Ronjgov : zbornik

Storytelling as a Method of Developing and Measuring Children's Creativity

Riman, Kristina ; Verdonik, Maja ; Vidović, Ester
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Excellence, Innovation & Creativity in Basic-Higher Education & Psychology

Slovenci u Hrvatskoj kao kroničari hrvatsko- slovenskih odnosa

Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Raziskovanje slovenstva na Hrvaškem: včeraj, danes, jutri

Hrvatsko-slovenske veze u putopisima Josipa Starèa

Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Slavistična revija

Dječji kriminalistički romani Pavla Pavličića

Riman, Kristina ; Šarkanj, Danijela
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
V. dani Šime i Ante Starčevića : Nove smjernice u odgoju i obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića u okviru

A Long Time Ago. Clare Bradford. 2015. The Middle Ages in Children’s Literature

Riman, Kristina
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture

The role of problem picture books in the formation of inclusive values

Skočić Mihić, Sanja ; Riman, Kristina ; Zoričić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Međunarodni stručno-znanstveni skup, „Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja“

Jedan čovjek - cijelo kazalište/ En človek - celo gledališče

Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Autorske knjige, 2016.

Slika Kostrene u periodici

Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Život, kultura i povijest Kostrene

Slovenci u Hrvatskoj gimnaziji u Zadru

Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Zgodovinski časopis

Hrvatarji v slovenski književnosti

Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Slavistična revija

Kreativnost, dijalekt i zavičajnost u dječjem pisanom stvaralaštvu na primjeru natjecanja i smotre radova "Čakavčići pul Ronjgi"

Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom Dijete, igra, stvaralaštvo

Opportunities for puppetry use in creative activities and creative play production based on literary templates in primary school teaching

Riman, Kristina ; Rimanić, Petra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Excellence and Innovation in Basic-Higher Education and Psychology

Istarska glazba u putopisnim tekstovima

Riman, Kristina ; Jurdana, Vjekoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
8. međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice" Glazbe Jadrana - idenitet, utjecaji i tradicije

Riječ kao igra, igra kao riječ

Jurdana Vjekoslava ; Riman, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
"Dijete, igra, stvaralaštvo": Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom, Split, 24. i 25. rujna 2015.

Application of the Hero's Journey Framework in Popular Fantasy Novels for Children: Increasing Reading Moivation and Self-Regulation in Elementary Schools

Riman, Kristina ; Lončarić, Darko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
5th International Conference on Knowledge, Culture and Society

Dječje pjesme Ivana Zajca

Riman, Kristina ; Njirić, Nikša
Autorske knjige, 2016.

The role of problem picture books in the formation of inclusive values

Skočić Mihić, Sanja ; Riman, Kristina ; Zoričić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Developmental fears, frustrations and fantasies in children’s fantasy novels providing opportunities for educational life skills training programs

Riman, Kristina ; Lončarić, Darko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
18th International Academic Conference

Kompetencije studenata u prosudbi i odabiru hrvatskih dječjih časopisa u razrednoj nastavi

Majdak, Sara ; Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja – II. simpozij: Dječji jezik i kultura // Researching Paradigms of Childhood and Education – 2nd Symposium: Child Language and Culture.

O stihovima koje je uglazbio Ljuboslav Kuntarić

Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2014.

Karakterizacija lika učitelja u dječjim romanima namijenjenim različitoj čitateljskoj dobi nakon Drugog svjetskog rata

Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 14. Dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja

Naznake identiteta u hrvatskom i slovenskom putopisu Ivana Macuna

Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Razprave in gradivo: Revija za narodnostna vprašanja

Uglazbljeni stihovi Dorotee Štifanić Mislej

Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2013.

Putopisna razglednica Davorina Trstenjaka iz povijesti obrazovnih prilika u Zadru

Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Stoljeća zadarskog školstva

Slovenske tradicijske pjesme u tradicijskoj kulturi Gorskog kotara

Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu drubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti

Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo Bazovica

Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Autorske knjige, 2012.

Jedan čovjek - cijelo kazalište/ En človek - celo gledališče

Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Autorske knjige, 2012.

Literarizacija iskustva (ili stvarnosti) u Barlèovu putopisu "Put na Volajsko jezero"

Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu

Publicist fra Bernardin Sokol

Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2010.

Oratorijski zbor sv. Marka u vrijeme djelovanja Mladena Pozajića u svjetlu kritike

Riman, Marija ; Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu

Hrvatsko-slovenski književni odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestog stoljeća

Riman, Kristina
Doktorske disertacije, 2010.

Cjeloživotno obrazovanje u Esejima Michela de Montaignea

Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Perpektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja

Fra Fortunat Pintarić i hrvatski narodni preporod

Riman, Kristina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2010.
350 godina franjevaca u Čakovcu

VIS Prijatelji

Riman Marija ; Riman Kristina
Autorske knjige, 2009.

Suvremeni pristup korelativnosti u razrednoj nastavi hrvatskoga jezika i književnosti

Riman, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
A tanitokepzes jovokepe/Budućnost obrazovanja učitelja

Kranjci v Gorskem Kotarju u potopisih hrvaških avtorjev

Riman Barbara ; Riman Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino

Pučka duhovna pjesma u Istri i Cithari octochordi

Riman, Kristina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2008.
Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici

Slovenski dom Kulturno-prosvetno društvo "Bazovica"

Riman, Barbara ; Riman Kristina
Autorske knjige, 2008.

Djelovanje slovenskoga doma KPD "Bazovica" u Rijeci

Riman Kristina ; Riman Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Rijeka

Publicistički rad

Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2007.

Istarske inačice pjesme "U se vrime godišća"

Riman, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Iz istarske glazbene riznice - Nellu Milottiju za 80. rođendan

Pisma Ljubodraga Brgića

Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Dragi moj Ženso - pogovor u povodu 125. godišnjice rođenja Ivana Matetića Ronjgova

Uloga pučke nabožne popijevke u povezivanju Europe

Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
The Perspectives of Modern Literary Comparative Studies in Slavic Literatures

Pojava zajedničke motivike na hrvatskim i slovenskim prostorima na primjeru pjesme "Ta zvezda"

Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Četvrti hrvatski slavistički kongres

Tekstovi koje je uglazbio Dušan Prašelj

Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2006.

Tekstovi nabožnih pučkih napjeva koje je zabilježio Ivan Matetić Ronjgov

Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2005.

Tradicijske sastavnice Cithare octochorde

Riman, Kristina
Magistarski radovi, 2005.

Tekstovi u istarskim zapisima Nedjeljka Karabaića

Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Pogovor o Nedjeljku Karabaiću i Vladimiru Fajdetiću

Putopis Dragutina Hirca "Hrvatsko primorje"

Riman, Kristina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2002.
Riječki filološki dani

Ilirska poetika Fortunata Pintarića

Riman, Kristina
Stručni radovi, 2002.
Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu

Basne Antuna Kalca

Riman Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
Hrvatski filološki skup

Profesionalni interesi i članstva

  1. Članica Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti
  2. Članica uredništva časopisa za istraživanje dječje književnosti Libri et liberi
  3. Članica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani
  4. Članica Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  5. Članica Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli