O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
24/4
Konzultacije:

Srijedom u 17:30 uz prethodnu najavu elektronskom poštom: kristina.riman@unipu.hr

Nastava

Životopis

Rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osim gimnazije završila je i srednju glazbenu školu. Studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci završila je 1998. godine. Na Odsjeku za razrednu nastavu i predškolski odgoj diplomirala je 2001. godine i stekla zvanje odgajatelj predškolske djece. Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Hrvatsko-slovenski odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestoga stoljeća. Od 1998. do 2012. godine zaposlena je u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka gdje radi kao nastavnica hrvatskoga jezika. Od 2011. godine u zvanju višeg asistenta radi kao vanjska suradnica na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Od 2012. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 17. listopada 2012.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Riman, Kristina; Njirić, Nikša.
Dječje pjesme Ivana Zajca .
Viškovo : Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo, 2016. (monografija).

2. Riman, Kristina; Riman, Barbara.
Jedan čovjek - cijelo kazalište/ En človek - celo gledališče .
Rijeka : Solutio d.o.o. ; Slovenski dom KPD "Bazovica" ; Inštitut za narodnosna vprašanja, 2016 (monografija).

3. Riman, Barbara; Riman, Kristina.
Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo Bazovica .
Rijeka : Solutio d.o.o., 2012 (monografija).

4. Riman, Kristina; Riman, Barbara.
Jedan čovjek - cijelo kazalište/ En človek - celo gledališče .
Rijeka : Solutio d.o.o., 2012 (monografija).

5. Riman Marija; Riman Kristina.
VIS Prijatelji .
Rijeka : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2009 (monografija).

6. Riman, Barbara; Riman Kristina.
Slovenski dom Kulturno-prosvetno društvo "Bazovica" .
Rijeka : Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo Bazovica, 2008 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Riman, Kristina; Riman, Barbara.
Zapisi tradicijskih pjesama iz okolice Čabra // Varihe (čuvari pokojnika) / Janeš, Ivan (ur.).
Čabar : Matica hrvatska ogranak u Čabru, 2018. Str. 99-105.

2. Skočić Mihić, Sanja; Riman, Kristina; Zoričić, Tijana.
The role of problem picture books in the formation of inclusive values // Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja / Tatković, Nevenka ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva (ur.).
Pula : Dječji vrtić Medulin i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 209-223.

3. Riman, Kristina.
O stihovima koje je uglazbio Ljuboslav Kuntarić // Glazba za djecu / Riman, Marija (ur.).
Ronjgi : Ustanova"Ivan Matetić Ronjgov", 2014.. Str. 17-20.

4. Riman, Kristina.
Uglazbljeni stihovi Dorotee Štifanić Mislej // Dvi ladonje / Doris Brusić (ur.).
Ronjgi : Ustanova"Ivan Matetić Ronjgov", 2013.. Str. 7-11.

5. Riman, Kristina.
Publicist fra Bernardin Sokol // Glazbenik fra Bernardin Sokol / Barbara Riman (ur.).
Rijeka : Franjevački samostan Male braće, Dubrovnik, 2010.. Str. 119-132.

6. Riman, Kristina.
Publicistički rad // Mladen Pozajić život i djelo / Kristina Riman (ur.).
Rijeka : Adamić, 2007.. Str. 261-265.

7. Riman, Kristina.
Tekstovi koje je uglazbio Dušan Prašelj // Od Učke do Trsata / Riman, Marija (ur.).
Rijeka : Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo - Ronjgi, 2006. Str. 33-36.

8. Riman, Kristina.
Tekstovi nabožnih pučkih napjeva koje je zabilježio Ivan Matetić Ronjgov // Zapisi pučkog nabožnog pjevanja / Riman, Marija (ur.).
Viškovo-Ronjgi : Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov", 2005. Str. 31-33.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Riman, Barbara; Riman, Kristina.
Pavle Horvat u kontekstu slovensko-hrvatskih političkih odnosa od 1918. do 1945. i njegova književna obrada. // Časopis za suvremenu povijest. 51 (2019) , 1; 233-251 (članak, znanstveni).

2. Riman, Kristina.
Slovenski pisci u Hrvatskoj kao graditelji slovensko-hrvatskih odnosa. // Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja. 80 (2018) ; 43-64 (pregledni rad, znanstveni).

3. Riman, Kristina; Stojanović, Svetlana.
Changes in Gender Stereotypes of Girl Characters in 20th and 21st-Century Croatian Children's Novels. // International Journal of Culture and History. 4 (2018) , 4; 102-108 (članak, znanstveni).

4. Riman, Kristina.
Hrvatsko-slovenske veze u putopisima Josipa Starèa. // Slavistična revija. 1 (2017) ; 169-182 (članak, znanstveni).

5. Riman, Barbara; Riman, Kristina.
Slovenci u Hrvatskoj gimnaziji u Zadru. // Zgodovinski časopis. 3-4 (2016) ; 338-363 (članak, znanstveni).

6. Riman, Kristina; Riman, Barbara.
Hrvatarji v slovenski književnosti. // Slavistična revija. 64 (2016) , 3; 315-324 (članak, znanstveni).

7. Riman, Kristina.
Naznake identiteta u hrvatskom i slovenskom putopisu Ivana Macuna. // Razprave in gradivo: Revija za narodnostna vprašanja. 72 (2014) ; 43-62 (članak, znanstveni).

8. Riman, Kristina.
Literarizacija iskustva (ili stvarnosti) u Barlèovu putopisu "Put na Volajsko jezero". // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 68 (2011) ; 113-123 (članak, znanstveni).

9. Riman, Marija; Riman, Kristina.
Oratorijski zbor sv. Marka u vrijeme djelovanja Mladena Pozajića u svjetlu kritike. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. XXXIV (2010) , 65; 117-134 (pregledni rad, znanstveni).

10. Riman Kristina; Riman Barbara.
Djelovanje slovenskoga doma KPD "Bazovica" u Rijeci. // Rijeka. 12 (2007) , 2; 55-65 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Riman, Kristina.
Dječje pisano stvaralaštvo. // Ivan Matetic Ronjgov : zbornik. 7 (2017) ; 23-44 (članak, stručni).

2. Riman, Kristina.
Natječaj "Čakavčići pul Ronjgi". // Ivan Matetic Ronjgov : zbornik. 7 (2017) ; 45-88 (pregledni rad, stručni).

3. Riman, Kristina.
A Long Time Ago. Clare Bradford. 2015. The Middle Ages in Children’s Literature. // Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. 5 (2016) , 1; 263-265 (prikaz, stručni).

4. Riman, Kristina.
Ilirska poetika Fortunata Pintarića. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. XXXV (2002) , 4; 81-94 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Riman, Kristina; Hrvaćanin, Andrea.
Prikaz obiteljskih vrijednosti kroz hrvatsku dječju priču // Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih / Nesimović, Sanela ; Mešanović-Meša, Emira (ur.).
Sarajevo : Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2019. 236-250 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Riman, Kristina; Jurdana Vjekoslava.
Istarska glazba u putopisnim tekstovima // Glazbe Jadrana - identitet, utjecaji i tradicije / Gortan Carlin, Ivana Paula ; Radić, Branko (ur.).
Novigrad : Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad, 2019. 99-123 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Jurdana Vjekoslava; Riman, Kristina.
Riječ kao igra, igra kao riječ // Dijete, igra, stvaralaštvo. Zbornik radova znanstvene konferencije s međunarodnom suradnjom / Ivon, H. ; Mendeš, B. (ur.).
Split-Zagreb : Filozofski fakultet u Splitu ; Savez društava "Naša djeca" Hrvatske, 2016. 83-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Riman, Kristina.
Istarske inačice pjesme "U se vrime godišća" // Iz istarske glazbene riznice - Nellu Milottiju za 80. rođendan / Ivana Paola Gortan - Carlin (ur.).
Novigrad : Katedra čakavskog sabora za glazbu, 2007. 289-321 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Riman, Kristina.
Zadarska putopisna razglednica Davorina Trstenjaka // Od glagoljaške tradicije do suvremene škole / Bacalja, Robert ; Vrsaljko, Slavica (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2018. 69-82 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Riman, Kristina; Šarkanj, Danijela.
Dječji kriminalistički romani Pavla Pavličića // Nove smjernice u odgoju i obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića / Brala-Mudrovčić, Jasminka (ur.).
Gospić : Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, 2017. 317-330 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Riman, Kristina.
Slika Kostrene u periodici // Život, kultura i povijest Kostrene, 2016. / Silvana Vranić (ur.).
Kostrena : Katedra Čakavskoga sabora Kostrena, 2016. 59-78 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

4. Riman, Kristina; Pavletić, Helena.
Kreativnost, dijalekt i zavičajnost u dječjem pisanom stvaralaštvu na primjeru natjecanja i smotre radova "Čakavčići pul Ronjgi" // Dijete, igra, stvaralaštvo / Mendeš, Branimir (ur.).
Split - Zagreb : Filozofski fakultet u Splitu ; Savez društava, 2016. 149-156 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

5. Majdak, Sara; Riman Kristina.
Kompetencije studenata u prosudbi i odabiru hrvatskih dječjih časopisa u razrednoj nastavi // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja / Researching Paradigms of Childhood and Education / Cvikić, Lidija ; Filipan-Žignić, Blaženka ; Gruić, Iva ; Majhut, Berislav ; Zergollern-Miletić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 250-260 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

6. Riman, Kristina.
Karakterizacija lika učitelja u dječjim romanima namijenjenim različitoj čitateljskoj dobi nakon Drugog svjetskog rata // 14. Dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja / Prskalo, Ivan ; Jurčević Lozančić, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2014. 233-242 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

7. Riman, Kristina; Riman, Barbara.
Slovenske tradicijske pjesme u tradicijskoj kulturi Gorskog kotara // FEB 2012 / Muhoberac Mira (ur.).
Dubrovnik : Folklorni ansambl Linđo, 2013. 676-685 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Riman, Kristina.
Cjeloživotno obrazovanje u Esejima Michela de Montaignea // Perpektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. 378-383 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

9. Riman, Kristina.
Putopis Dragutina Hirca "Hrvatsko primorje" // Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002. 429-434 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Riman, Kristina.
Fra Fortunat Pintarić i hrvatski narodni preporod // 350 godina franjevaca u Čakovcu / Hranjec, Stjepan (ur.).
Čakovec : Franjevački samostan Čakovec, 2010. 335-342 (predavanje,objavljeni rad).

2. Riman, Kristina.
Pučka duhovna pjesma u Istri i Cithari octochordi // Luigi Dallapiccola 100. obljetnica rođenja / Ivana Paola Gortan - Carlin (ur.).
Pazin : Pučko otvoreno učilište u Pazinu, 2008. 301-321 (predavanje,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Riman, Kristina; Pavletić, Helena.
Kanonske značajke tekstova objavljenih u istarskim časopisima za djecu i mladež s početka 20. stoljeća // .
162-162 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Riman, Kristina; Pavletić, Helena.
Poetske, tematske i leksičke značajke uglazbljene dječje poezije 19. stoljeća na primjeru tekstova Ljudevita Varjačića // .
12-12 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Skočić Mihić, Sanja; Riman, Kristina; Zoričić, Tijana.
The role of problem picture books in the formation of inclusive values // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Riman, Kristina; Jurdana, Vjekoslava.
Istarska glazba u putopisnim tekstovima // 8. međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice" Glazbe Jadrana - idenitet, utjecaji i tradicije / Gotran-Carlin, Ivana Paula (ur.).
Novigrad : Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad, 2016. (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Riman, Kristina; Lončarić, Darko.
Application of the Hero's Journey Framework in Popular Fantasy Novels for Children: Increasing Reading Moivation and Self-Regulation in Elementary Schools // 5th International Conference on Knowledge, Culture and Society.
Turku : IEDRC, 2016. (poster,sažetak,znanstveni).

6. Riman, Kristina; Lončarić, Darko.
Developmental fears, frustrations and fantasies in children’s fantasy novels providing opportunities for educational life skills training programs // 18th International Academic Conference.
London : International Institute of Social and Economic Sciences, 2015. (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Riman Barbara; Riman Kristina.
Kranjci v Gorskem Kotarju u potopisih hrvaških avtorjev // Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino / Friš, Darko (ur.).
Maribor : Znanstvenoraziskovalni inštitut pri Zgodovinskom društvu dr. F. Kovačiča v Mariboru, 2008. 18-18 (predavanje,sažetak).

8. Riman, Kristina.
Suvremeni pristup korelativnosti u razrednoj nastavi hrvatskoga jezika i književnosti // A tanitokepzes jovokepe/Budućnost obrazovanja učitelja / Kaich, Katalin (ur.).
Subotica : Magyar Tannyelvu Tanitokepzo Kar, 2008. 74-74 (predavanje,sažetak).

9. Riman, Kristina; Riman, Barbara.
Pojava zajedničke motivike na hrvatskim i slovenskim prostorima na primjeru pjesme "Ta zvezda" // Četvrti hrvatski slavistički kongres / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, 2006. 110-111 (predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Riman, Kristina; Verdonik, Maja; Vidović, Ester.
Storytelling as a Method of Developing and Measuring Children's Creativity // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Riman, Kristina.
Slovenci u Hrvatskoj kao kroničari hrvatsko- slovenskih odnosa // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Riman, Kristina; Rimanić, Petra.
Opportunities for puppetry use in creative activities and creative play production based on literary templates in primary school teaching // .
(poster,neobjavljeni rad,stručni).

4. Riman, Kristina.
Putopisna razglednica Davorina Trstenjaka iz povijesti obrazovnih prilika u Zadru // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

5. Riman, Kristina.
Pisma Ljubodraga Brgića // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

6. Riman, Kristina; Riman, Barbara.
Uloga pučke nabožne popijevke u povezivanju Europe // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Riman, Kristina.
Tekstovi u istarskim zapisima Nedjeljka Karabaića // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Riman Kristina.
Basne Antuna Kalca // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Riman, Kristina.
Hrvatsko-slovenski književni odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestog stoljeća / doktorska disertacija.
Rijeka : Filozofski fakultet, 08.04 2010., 257 str. Voditelj: Banov, Estela.
 
  Magistarski radovi
 

1. Riman, Kristina.
Tradicijske sastavnice Cithare octochorde / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 03.02. 2005., 153 str. Voditelj: Banov, Estela.
 

Profesionalni interesi i članstva

  1. Članica Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti
  2. Članica uredništva časopisa za istraživanje dječje književnosti Libri et liberi
  3. Članica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani
  4. Članica Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  5. Članica Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli