Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 24/4
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

prijediplomski

doktorski

cjeloživotno učenje

Konzultacije

Prema dogovoru elektronskom poštom: kristina.riman@unipu.hr

Životopis

Rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osim gimnazije završila je i srednju glazbenu školu. Studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci završila je 1998. godine. Na Odsjeku za razrednu nastavu i predškolski odgoj diplomirala je 2001. godine i stekla zvanje odgajatelj predškolske djece. Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Hrvatsko-slovenski odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestoga stoljeća. Od 1998. do 2012. godine zaposlena je u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka gdje radi kao nastavnica hrvatskoga jezika. Od 2011. godine u zvanju višeg asistenta radi kao vanjska suradnica na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Od 2012. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 30. studenog 2018.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti

Profesionalni interesi i članstva

  1. Članica Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti
  2. Članica uredništva časopisa za istraživanje dječje književnosti Libri et liberi
  3. Članica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani
  4. Članica Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  5. Članica Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

KREATIVNI PRISTUP RAZVOJU RANE PISMENOSTI: ISKUSTVA IZ HRVATSKE
Lazarić, Lorena ; Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviKnowledge, 55 (2022)
Trdinino promišljanje slovenskog i hrvatskog identiteta u razdoblju Bachovog apsolutizma
Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima(2022)
Međunarodni znanstveni skup "Janez Trdina (1830.-1905.), slovenski profesor varaždinske i riječke gimnazije
Culture and Reverse Gender Stereotyping of Female Characters as Portrayed in Swedish Novel “Pippi Lpngstocking" and Croatian novel "Pigulica"
Riman, Kristina ; Knežević, Katarina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
8th International European Congress On Social Sciences
The Possibilities of Poetry as an Incentive for Activities and as a template for creating a Picture Book
Riman, Kristina ; Kožljan Škabić, Dheeba
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
8th International European Congress On Social Sciences
Mùzika: zvuk, logos, odgoj i obrazovanje, terapija
Uredničke knjige(2022) 421
Riječka lutkarska scena i poljsko lutkarstvo
Verdonik, Maja ; Riman, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
Znanstveni skup "Joanna Rapacka i hrvatsko-poljske književne i kulturne veze"
Sjećanja iz djetinjstva Janka Barlèa na primjeru njegovih pripovijetki u slovenskoj periodici
Riman, Kristina ; Verdonik, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
Međunarodni znanstveni skup Naša sloga (1870. - 2020.)
Časopis Naša sloga kao odraz i izvor predodžbi nacionalnoga, političkoga i kulturnoga identiteta Slovenaca u Istri prije Prvoga svjetskog rata
Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2022)
Međunarodni znanstveni skup Naša sloga (1870. - 2020.)
Povijesna i suvremena recepcija dječjeg romana Srce Edmonda de Amicisa
Lazarić, Lorena ; Riman, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2021)
15. međunarodna znanstvena konferencija ; 10. međunarodna metodička konferencija ; 8. konferencija „IKT u obrazovanju” Održivo nasljeđe
Pjesnički prilozi Ljudevita Varjačića u istarskom časopisu Mladi Istran
Riman, Kristina ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2021)
Međunarodna znanstvena konferencija ''Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta''
Predodžbe obiteljskih i međugeneracijskih odnosa u hrvatskim dječjim romanima
Riman, Kristina ; Tadijal, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2021)
Međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija "Nova promišljanja o djetinjstvu"
Očuvanje zavičajnog identiteta izradom slikovnice na standardnom jeziku i narječju
Riman, Kristina ; Mohorovičić Srdoč, Hani
Sažeci u zbornicima i časopisima(2021)
7. Dani Šime i Ante Starčevića: Globalne promjene u obrazovanju i očuvanje baštine = Global Changes in Education and Heritage Preservation
Hrvatske problemske slikovnice u funkciji prepoznavanja i suočavanja djece s emocijama
Riman, Kristina ; Di Giorgi, Tamara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2021)
Druga međunarodna naučno-stručna konferencija Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih
Promjene u modnim stilovima i njihove refleksije na opise dječje odjeće u hrvatskim dječjim romanima
Riman, Kristina ; Idek, Iva
Znanstveni i pregledni radoviDetinjstvo, 46 (2020)
Posrednik med kulturama. Literarno in publicistično delo Janka Barleta
Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviSlovenski čas, 117 (2020)
Promjene u modnim stilovima i njihove refleksije na opise dječje odjeće u hrvatskim dječjim romanima
Riman, Kristina ; Idek, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima(2020)
Savetovanje 63. Zmajevih dečjih igara Književnost za decu u postjugosloveskom kontekstu - kontinuiteti i diskontinuiteti
Donje Blječke Bojana Pajniča
Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama(2020)
Zvuci mladosti: glazbeno stvaralaštvo Nikše Njirića za djecu
Riman, Kristina ; Cvitković Kalanjoš, Ines
Autorske knjige(2020) 169
Poetske, tematske i leksičke značajke uglazbljene dječje poezije 19. stoljeća na primjeru tekstova Ljudevita Varjačića
Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Znanstveni i pregledni radoviMagistra Iadertina, 15 (2020)
Prikaz obiteljskih vrijednosti kroz hrvatsku dječju priču
Riman, Kristina ; Hrvaćanin, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2019)
Konferencija "Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih"
Pavle Horvat u kontekstu slovensko-hrvatskih političkih odnosa od 1918. do 1945. i njegova književna obrada
Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviČasopis za suvremenu povijest, 51 (2019)
Istarska glazba u putopisnim tekstovima
Riman, Kristina ; Jurdana Vjekoslava
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2019)
8. međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice": Glazbe Jadrana- identitet, utjecaji, tradicije
Assessment of children’s creative potential in visual and literary domains within the Croatian socio-cultural context
Lončarić, Darko ; Riman, Kristina ; Rončević, Anita
Sažeci u zbornicima i časopisima(2019)
1 st Tematic ECHA Conference - Creativity Research and Innovation in Gifted Education: Social, Individual and Educational Perspective
Manj znani slovenski pisatelji, ki so živeli in delovali na Hrvaškem
Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima(2019)
Sosedje Slovenci - Slovenci na Hrvaškem
Tematske i motivske značajke u pjesmama Karabaićevih zapisa
Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama(2019)
Kanonske značajke tekstova objavljenih u istarskim časopisima za djecu i mladež s početka 20. stoljeća
Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Druga sudjelovanja na skupovima(2019)
14th International Child and the Book Conference (CBC2019): Beyond the Canon (of Children’s Literature)
Zadarska putopisna razglednica Davorina Trstenjaka
Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova(2018)
Znanstveno-stručni skup "Stoljeća zadarskoga školstva"
Slovenski pisci u Hrvatskoj kao graditelji slovensko-hrvatskih odnosa
Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviRazprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja, 80 (2018)
Zapisi tradicijskih pjesama iz okolice Čabra
Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Poglavlja u knjigama(2018)
Changes in Gender Stereotypes of Girl Characters in 20th and 21st-Century Croatian Children's Novels
Riman, Kristina ; Stojanović, Svetlana
Znanstveni i pregledni radoviInternational Journal of Culture and History, 4 (2018)
O časopisima pripadnika slovenske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2018)
Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima : 22. znanstveni skup Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Poetske, tematske i leksičke značajke uglazbljene dječje poezije 19. stoljeća na primjeru tekstova Ljudevita Varjačića
Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Druga sudjelovanja na skupovima(2018)
Barakovićevi dani - Znanstveni skup Djetinjstvo poezije i poezija djetinjstva
Dječji kriminalistički romani Pavla Pavličića
Riman, Kristina ; Šarkanj, Danijela
Stručni radovi u zbornicima skupova(2017)
V. dani Šime i Ante Starčevića : Nove smjernice u odgoju i obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića u okviru
Hrvatsko-slovenske veze u putopisima Josipa Starèa
Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviSlavistična revija, 1 (2017)
Slovenci u Hrvatskoj kao kroničari hrvatsko- slovenskih odnosa
Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima(2017)
Raziskovanje slovenstva na Hrvaškem: včeraj, danes, jutri
Storytelling as a Method of Developing and Measuring Children's Creativity
Riman, Kristina ; Verdonik, Maja ; Vidović, Ester
Druga sudjelovanja na skupovima(2017)
Excellence, Innovation & Creativity in Basic-Higher Education & Psychology
Dječje pisano stvaralaštvo
Riman, Kristina
Stručni radoviIvan Matetic Ronjgov : zbornik, 7 (2017)
Natječaj "Čakavčići pul Ronjgi"
Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviIvan Matetic Ronjgov : zbornik, 7 (2017)
The role of problem picture books in the formation of inclusive values
Skočić Mihić, Sanja ; Riman, Kristina ; Zoričić, Tijana
Poglavlja u knjigama(2016) 418
Dječje pjesme Ivana Zajca
Riman, Kristina ; Njirić, Nikša
Autorske knjige(2016) 152
Application of the Hero's Journey Framework in Popular Fantasy Novels for Children: Increasing Reading Moivation and Self-Regulation in Elementary Schools
Riman, Kristina ; Lončarić, Darko
Sažeci u zbornicima i časopisima(2016)
5th International Conference on Knowledge, Culture and Society
Riječ kao igra, igra kao riječ
Jurdana Vjekoslava ; Riman, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2016)
"Dijete, igra, stvaralaštvo": Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom, Split, 24. i 25. rujna 2015.
Istarska glazba u putopisnim tekstovima
Riman, Kristina ; Jurdana, Vjekoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima(2016)
8. međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice" Glazbe Jadrana - idenitet, utjecaji i tradicije
Opportunities for puppetry use in creative activities and creative play production based on literary templates in primary school teaching
Riman, Kristina ; Rimanić, Petra
Druga sudjelovanja na skupovima(2016)
Excellence and Innovation in Basic-Higher Education and Psychology
Hrvatarji v slovenski književnosti
Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Znanstveni i pregledni radoviSlavistična revija, 64 (2016)
Slovenci u Hrvatskoj gimnaziji u Zadru
Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviZgodovinski časopis, 3-4 (2016)
Slika Kostrene u periodici
Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova(2016)
Život, kultura i povijest Kostrene
Jedan čovjek - cijelo kazalište/ En človek - celo gledališče
Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Autorske knjige(2016) 169
The role of problem picture books in the formation of inclusive values
Skočić Mihić, Sanja ; Riman, Kristina ; Zoričić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima(2016)
Međunarodni stručno-znanstveni skup, „Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja“
A Long Time Ago. Clare Bradford. 2015. The Middle Ages in Children’s Literature
Riman, Kristina
Drugi radovi u časopisimaLibri et liberi, 5 (2016)
Kreativnost, dijalekt i zavičajnost u dječjem pisanom stvaralaštvu na primjeru natjecanja i smotre radova "Čakavčići pul Ronjgi"
Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Stručni radovi u zbornicima skupova(2016)
Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom Dijete, igra, stvaralaštvo
Kompetencije studenata u prosudbi i odabiru hrvatskih dječjih časopisa u razrednoj nastavi
Majdak, Sara ; Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova(2015)
Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja – II. simpozij: Dječji jezik i kultura // Researching Paradigms of Childhood and Education – 2nd Symposium: Child Language and Culture.
Developmental fears, frustrations and fantasies in children’s fantasy novels providing opportunities for educational life skills training programs
Riman, Kristina ; Lončarić, Darko
Sažeci u zbornicima i časopisima(2015)
18th International Academic Conference
Naznake identiteta u hrvatskom i slovenskom putopisu Ivana Macuna
Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviRazprave in gradivo, 72 (2014)
Karakterizacija lika učitelja u dječjim romanima namijenjenim različitoj čitateljskoj dobi nakon Drugog svjetskog rata
Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova(2014)
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 14. Dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja
O stihovima koje je uglazbio Ljuboslav Kuntarić
Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama(2014) 167
Slovenske tradicijske pjesme u tradicijskoj kulturi Gorskog kotara
Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2013)
Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu drubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti
Putopisna razglednica Davorina Trstenjaka iz povijesti obrazovnih prilika u Zadru
Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima(2013)
Stoljeća zadarskog školstva
Uglazbljeni stihovi Dorotee Štifanić Mislej
Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama(2013) 96
Jedan čovjek - cijelo kazalište/ En človek - celo gledališče
Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Autorske knjige(2012) 169
Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo Bazovica
Riman, Barbara ; Riman, Kristina
Autorske knjige(2012) 391
Literarizacija iskustva (ili stvarnosti) u Barlèovu putopisu "Put na Volajsko jezero"
Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviCroatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, 68 (2011)
Fra Fortunat Pintarić i hrvatski narodni preporod
Riman, Kristina
Drugi radovi u zbornicima skupova(2010)
350 godina franjevaca u Čakovcu
Cjeloživotno obrazovanje u Esejima Michela de Montaignea
Riman, Kristina
Stručni radovi u zbornicima skupova(2010)
Perpektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja
Hrvatsko-slovenski književni odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestog stoljeća
Riman, Kristina
Doktorske disertacije(2010) 257
Oratorijski zbor sv. Marka u vrijeme djelovanja Mladena Pozajića u svjetlu kritike
Riman, Marija ; Riman, Kristina
Znanstveni i pregledni radoviCroatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, XXXIV (2010)
Publicist fra Bernardin Sokol
Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama(2010) 313
VIS Prijatelji
Riman Marija ; Riman Kristina
Autorske knjige(2009) 175
Slovenski dom Kulturno-prosvetno društvo "Bazovica"
Riman, Barbara ; Riman Kristina
Autorske knjige(2008) 383
Pučka duhovna pjesma u Istri i Cithari octochordi
Riman, Kristina
Drugi radovi u zbornicima skupova(2008)
Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici
Kranjci v Gorskem Kotarju u potopisih hrvaških avtorjev
Riman Barbara ; Riman Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2008)
Slovensko-hrvaški odnosi skozi zgodovino
Suvremeni pristup korelativnosti u razrednoj nastavi hrvatskoga jezika i književnosti
Riman, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima(2008)
A tanitokepzes jovokepe/Budućnost obrazovanja učitelja
Istarske inačice pjesme "U se vrime godišća"
Riman, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova(2007)
Iz istarske glazbene riznice - Nellu Milottiju za 80. rođendan
Publicistički rad
Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama(2007)
Djelovanje slovenskoga doma KPD "Bazovica" u Rijeci
Riman Kristina ; Riman Barbara
Znanstveni i pregledni radoviRijeka, 12 (2007)
Tekstovi koje je uglazbio Dušan Prašelj
Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama(2006)
Pojava zajedničke motivike na hrvatskim i slovenskim prostorima na primjeru pjesme "Ta zvezda"
Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Sažeci u zbornicima i časopisima(2006)
Četvrti hrvatski slavistički kongres
Uloga pučke nabožne popijevke u povezivanju Europe
Riman, Kristina ; Riman, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima(2006)
The Perspectives of Modern Literary Comparative Studies in Slavic Literatures
Pisma Ljubodraga Brgića
Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima(2006)
Dragi moj Ženso - pogovor u povodu 125. godišnjice rođenja Ivana Matetića Ronjgova
Tradicijske sastavnice Cithare octochorde
Riman, Kristina
Magistarski radovi(2005) 153
Tekstovi nabožnih pučkih napjeva koje je zabilježio Ivan Matetić Ronjgov
Riman, Kristina
Poglavlja u knjigama(2005) 213
Tekstovi u istarskim zapisima Nedjeljka Karabaića
Riman, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima(2004)
Pogovor o Nedjeljku Karabaiću i Vladimiru Fajdetiću
Ilirska poetika Fortunata Pintarića
Riman, Kristina
Stručni radoviKaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, XXXV (2002)
Putopis Dragutina Hirca "Hrvatsko primorje"
Riman, Kristina
Drugi radovi u zbornicima skupova(2002)
Riječki filološki dani
Basne Antuna Kalca
Riman Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima(2000)
Hrvatski filološki skup