O djelatniku

dr. sc. Lorena Lazarić, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Funkcija: v.d.predstojnice Odsjeka za predškolski odgoj

Lokacija:
24/1
Konzultacije:

utorak, 13.30-14.00 

Katedra/služba :
Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Lorena Lazarić rođena je u Puli. Po završetku studija talijanskog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Puli zapošljava se kao profesor u osnovnoj školi. Od 1999. je sudski tumač za talijanski jezik. Recenzent je udžbenika namijenjenih za učenje talijanskog jezika u predškolskim ustanovama i školama. Dugogodišnji je suradnik AZOO-a: voditelj Županijskog stručnog vijeća za talijanski jezik u osnovnoj školi Istarske županije (do 2007.), član Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita iz talijanskog jezika (od 2013. do 2015), kritički prijatelj u CKR, predsjednik Državnog povjerenstva za natjecanja iz talijanskog jezika. Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Trenutno obnaša funkciju v.d.Predstojnice odsjeka za preškolski odgoj.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 19. ožujka 2018.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika