O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Srijedom uz prethodnu najavu e-poštom.

Nastava

Životopis

Rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Rijeci 1998. godine. Iste je godine upisala Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 2003. godine obranivši rad pod naslovom Metaforizacija u terminologiji. Doktorsku disertaciju pod naslovom Semantički odnosi u terminologiji hrvatskoga jezika obranila je 2009. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Od 1999. do 2008. godine radila je na Filozofskome fakultetu u Rijeci, a od 2010. do 2011. godine u zvanju višeg asistenta radi na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Od 2011. do 2013. godine vanjski je suradnik na Odjelu za humanističke znanosti, Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti i Odjelu za ekonomiju i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 2013. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.