Opcije pristupačnosti Pristupačnost

izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić

Zvanje: izvanredni profesor
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Odsjek za razrednu nastavu

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Konzultacije

Srijedom uz prethodnu najavu e-poštom.

Životopis

Rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Rijeci 1998. godine. Iste je godine upisala Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 2003. godine obranivši rad pod naslovom Metaforizacija u terminologiji. Doktorsku disertaciju pod naslovom Semantički odnosi u terminologiji hrvatskoga jezika obranila je 2009. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Od 1999. do 2008. godine radila je na Filozofskome fakultetu u Rijeci, a od 2010. do 2011. godine u zvanju višeg asistenta radi na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Od 2011. do 2013. godine vanjski je suradnik na Odjelu za humanističke znanosti, Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti i Odjelu za ekonomiju i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 2013. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Poetske, tematske i leksičke značajke uglazbljene dječje poezije 19. stoljeća na primjeru tekstova Ljudevita Varjačića

Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Magistra Iadertina

Kršćanski termini talijanskoga podrijetla u hrvatskome jeziku

Pavletić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Folia Linguistica et Litteraria

Kanonske značajke tekstova objavljenih u istarskim časopisima za djecu i mladež s početka 20. stoljeća

Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Beyond the Canon (of Children's Literature) The 14th Child and the Book Conference

Leksikografska obradba naziva

Pavletić, Helena
Autorske knjige, 2018.

Poetske, tematske i leksičke značajke uglazbljene dječje poezije 19. stoljeća na primjeru tekstova Ljudevita Varjačića

Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Barakovićevi dani - Znanstveni skup Djetinjstvo poezije i poezija djetinjstva

Neka sintaktička obilježja hrvatskih dnevnih listova

Pavletić, Helena ; Erdelji, Marina
Stručni radovi, 2018.
Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu

Metaforizacija pomorskih naziva

Pavletić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu

Eksplikativni konektori u znanstvenom stilu hrvatskog jezika

Pavletić, Helena ; Šaina, Kristina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Sarajevski filološki susreti III.

Kreativnost, dijalekt i zavičajnost u dječjem pisanom stvaralaštvu na primjeru natjecanja i smotre radova "Čakavčići pul Ronjgi"

Riman, Kristina ; Pavletić, Helena
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom Dijete, igra, stvaralaštvo

A contribution to the Contrastive Analysis of Interactional Discourse Markers

Nigoević, Magdalena ; Pavletić, Helena
, 2015.

Problem višeznačnosti u terminografskoj obradbi naziva

Pavletić, Helena
Poglavlja u knjigama, 2015.

Tekstualnost dječje priče u suvremenim hrvatskim dječjim časopisima

Pavletić, Helena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Dječji jezik i kultura

Hrvatsko pomorsko nazivlje

Pritchard, Boris ; Borucinsky, Mirjana ; Brčić, David ; Frančić, Vlado ; Ivče, Renato ; Karmelić, Jakov ; Kos, Serđo ; Luttenberger, Axel ; Maglić, Lovro ; Miloš, Irena ; Mohović, Đani ; Mohović, Robert ; Pavletić, Helena ; Rudan, Igor ; Runjaić, Siniša ; Stanković, Gordan ; Stolac, Diana ; Tominac Coslovich, Sandra ; Vilke, Siniša ; Zec, Damir ; Zorović, Dinko ; Žuškin, Srđan
Autorske knjige, 2015.

O determinologizaciji u hrvatskom i talijanskom pravnom nazivlju

Nigoević, Magdalena ; Pavletić, Helena
Poglavlja u knjigama, 2013.

Leksikografska obradba polisemnih naziva (na primjeru naziva društvenih znanstvenih disciplina)

Pavletić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Semantički odnosi u terminologiji hrvatskoga jezika

Pavletić, Helena
Doktorske disertacije, 2009.

Frazemi u Parčićevu Hrvatsko - talijanskom rječniku

Pavletić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja

Metaforizacija u terminologiji

Pavletić, Helena
Magistarski radovi, 2003.

Kalkovi u hrvatskim dvojezičnim i višejezičnim rječnicima

Turk, Marija ; Pavletić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Filologija

Prilog poznavanju prevedenica u hrvatskom i njemačkom jeziku (na primjeru ekonomskog nazivlja)

Pavletić, Helena ; Jurin, Suzana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Riječki filološki dani (4 ; 2000)

Poluprevedenice - jedan oblik neologizama

Turk, Marija ; Pavletić, Helena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2001.
Drugi hrvatski slavistički kongres

Deklinacijski sustav u jeziku Zakona vinodolskog

Pavletić, Helena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Riječki filološki dani

Posrednički jezici u kalkiranju

Turk, Marija ; Pavletić, Helena
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje