O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Srijedom uz prethodnu najavu e-poštom.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Rijeci 1998. godine. Iste je godine upisala Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 2003. godine obranivši rad pod naslovom Metaforizacija u terminologiji. Doktorsku disertaciju pod naslovom Semantički odnosi u terminologiji hrvatskoga jezika obranila je 2009. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Od 1999. do 2008. godine radila je na Filozofskome fakultetu u Rijeci, a od 2010. do 2011. godine u zvanju višeg asistenta radi na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Od 2011. do 2013. godine vanjski je suradnik na Odjelu za humanističke znanosti, Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti i Odjelu za ekonomiju i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 2013. godine zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Pritchard, Boris; Borucinsky, Mirjana; Brčić, David; Frančić, Vlado; Ivče, Renato; Karmelić, Jakov; Kos, Serđo; Luttenberger, Axel; Maglić, Lovro; Miloš, Irena; Mohović, Đani; Mohović, Robert; Pavletić, Helena; Rudan, Igor; Runjaić, Siniša; Stanković, Gordan; Stolac, Diana; Tominac Coslovich, Sandra; Vilke, Siniša; Zec, Damir; Zorović, Dinko; Žuškin, Srđan.
Hrvatsko pomorsko nazivlje .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015 (rječnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Pavletić, Helena.
Problem višeznačnosti u terminografskoj obradbi naziva // Od Šuleka do Schengena: Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke / Bratanić, Maja ; Brač, Ivana ; Pritchard Boris (ur.).
Zagreb ; Rijeka : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Pomorski fakultet u Rijeci, 2015.. Str. 151-161.

2. Nigoević, Magdalena; Pavletić, Helena.
O determinologizaciji u hrvatskom i talijanskom pravnom nazivlju // Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti / Sočanac, Lelija (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2013. Str. 307-324.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Pavletić, Helena.
Metaforizacija pomorskih naziva. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. 9 (2017) ; 103-122 (članak, znanstveni).

2. Pavletić, Helena.
Leksikografska obradba polisemnih naziva (na primjeru naziva društvenih znanstvenih disciplina). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 35 (2009) ; 281-308 (članak, znanstveni).

3. Pavletić, Helena.
Frazemi u Parčićevu Hrvatsko - talijanskom rječniku. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 17 (2005) , 1; 13-21 (članak, znanstveni).

4. Turk, Marija; Pavletić, Helena.
Kalkovi u hrvatskim dvojezičnim i višejezičnim rječnicima. // Filologija. 38-39 (2002) ; 263-273 (članak, znanstveni).

5. Turk, Marija; Pavletić, Helena.
Posrednički jezici u kalkiranju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) ; 359-375 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Pavletić, Helena; Erdelji, Marina.
Neka sintaktička obilježja hrvatskih dnevnih listova. // Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu. 2018 (2018) , 11; 169-189 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Pavletić, Helena; Šaina, Kristina.
Eksplikativni konektori u znanstvenom stilu hrvatskog jezika // Sarajevski filološki susreti III. / Palić, Ismail (ur.).
Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2016. 198-215 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Pavletić, Helena.
Tekstualnost dječje priče u suvremenim hrvatskim dječjim časopisima // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja / Researching Paradigms of Childhood and Education / Cvikić, Lidija ; Filipan-Žignić, Blaženka ; Gruić, Iva ; Majhut, Berislav ; Zergollern-Miletić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 194-208 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Pavletić, Helena.
Deklinacijski sustav u jeziku Zakona vinodolskog // Riječki filološki dani 3 / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka, Hrvatska : Filozofski fakultet u Rijeci, 2000. 265-282 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Riman, Kristina; Pavletić, Helena.
Kreativnost, dijalekt i zavičajnost u dječjem pisanom stvaralaštvu na primjeru natjecanja i smotre radova "Čakavčići pul Ronjgi" // Dijete, igra, stvaralaštvo / Mendeš, Branimir (ur.).
Split - Zagreb : Filozofski fakultet u Splitu ; Savez društava, 2016. 149-156 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Pavletić, Helena; Jurin, Suzana.
Prilog poznavanju prevedenica u hrvatskom i njemačkom jeziku (na primjeru ekonomskog nazivlja) // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 4 / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2002. 329-339 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Turk, Marija; Pavletić, Helena.
Poluprevedenice - jedan oblik neologizama // Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet, 2001. 643-647 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Riman, Kristina; Pavletić, Helena.
Kanonske značajke tekstova objavljenih u istarskim časopisima za djecu i mladež s početka 20. stoljeća // .
162-162 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Riman, Kristina; Pavletić, Helena.
Poetske, tematske i leksičke značajke uglazbljene dječje poezije 19. stoljeća na primjeru tekstova Ljudevita Varjačića // .
12-12 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Pavletić, Helena.
Semantički odnosi u terminologiji hrvatskoga jezika / doktorska disertacija.
Rijeka : Filozofski fakultet, 02.04. 2009., 572 str. Voditelj: Mihaljević, Milica.
 
  Magistarski radovi
 

1. Pavletić, Helena.
Metaforizacija u terminologiji / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.10. 2003., 133 str. Voditelj: Turk, Marija.
 
  Druge vrste radova
 

1. Nigoević, Magdalena; Pavletić, Helena.
A contribution to the Contrastive Analysis of Interactional Discourse Markers, 2015. (sažeci sa skupova).