Opcije pristupačnosti Pristupačnost

doc. dr. sc. Dijana Drandić

Zvanje: docent
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Odsjek za razrednu nastavu
Godina doktoriranja:2013.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Konzultacije

prema dogovoru i putem maila

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

The Relation Between The Factors Of Family Resilience and Playing Video Games With Violent Contents

Radetić-Paić, Mirjana ; Drandić, Dijana ; Čakarić, Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Zbornik Odseka za pedagogiju

Tradicijska(folklorna)glazba u interkulturalnom odgoju i obrazovanju učenika

Drandić, Dijana ; Gortan-Carlin, Ivana, Paula ; Jadan, Elizabeta
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
Obrazovanje za interkulturalizam/Intercultural Education

Zavičaj u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi

Lazarić, Lorena ; Drandić, Dijana ; Bruner, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Knowledge

Suradnja u inkluzivnim školama: Kako pomoćnici u nastavi procjenjuju njihovu suradnju s učiteljima u razredu?

Drandić, Dijana ; Radetić-Paić, Mirjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Ljetopis socijalnog rada

Monte Librić, regionality in context

Drandić, Dijana ; Lazarić Lorena
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Ekonomska istraživanja

Obrazovanje Roma-put prema boljoj integraciji u društvo

Drandić, Dijana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Kompetencije studenata glazbene pedagogije: teorijski i praktični aspekti-Peti međunarodni forum studenata glazbene pedagogije


Uredničke knjige, 2019.

Usporedna analiza stavova o učenju uz glazbu između učenika osnovnih i srednjih škola

Drandić, Dijana ; Jadan, Elizabeta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Šesti međunarodni simpozoj glazbenih pedagoga/ Sixth International symposium of music Pedagogues Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena/Music Education in the context of present and future changes - Glazba u školi- stanje i perspektive/Music in Schools-State and Perspectives

Usporedna analiza stavova o učenju uz glazbu između učenika osnovnih i srednjih škola

Drandić, Dijana ; Jadan, Elizabeta
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Šesti međunarodni simpozoj glazbenih pedagoga/ Sixth International symposium of music Pedagogues Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena/Music Education in the context of present and future changes - Glazba u školi- stanje i perspektive/Music in Schools-State and Perspectives

Pomoćnik u nastavi u inkluzivnom obrazovanju

Drandić, Dijana ; Lazarić, Lorena
Autorske knjige, 2018.

Pomoćnici u nastavi - doprinos dobrobiti inkluzivnog obrazovanja i razumijevanja različitosti za sve učenike

Drandić, Dijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem:Pedagogija u vremenu promjene

Pomoćnici u nastavi - doprinos dobrobiti inkluzivnog obrazovanja i razumijevanja različitosti za sve učenike

Drandić, Dijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem:Pedagogija u vremenu promjene

Facial Expressions: Can Parents Recognise Children’s Emotions

Lazarić, Lorena ; Drandić, Dijana ; Tomažić, Sara
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Metodički obzori:časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu

Traditional music games in kindergarten

Drandić, Dijana ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Traditional music games in kindergarten

Drandić, Dijana ; Lazarić, Lorena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Fifth International Symposium of Music Pedagogues - Future of Music Teaching: Discourses on Pedagogy in Music

Uloga pomoćnika u nastavi u provođenju inkluzivnog obrazovanja

Drandić, Dijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu

Early bilingualism in a multicultural community

Lazarić, Lorena ; Drandić, Dijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje

Integracija romske djece u društvo iz perspektive obrazovne inkluzije

Drandić, Dijana ; Piršl, Elvi
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Znanstveno-stručni skup "Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje:teorije, politike i prakse"

Projekt "MOZAIK 2"

Drandić, Dijana
, 2016.

Projekt "Zajedno do znanja"

Drandić, Dijana
, 2016.

Važnost jezičnih igara u predškolskoj ustanovi

Lazarić, Lorena ; Drandić, Dijana ; Hržić, Veronika
Poglavlja u knjigama, 2016.

Rezultati istraživanja interkulturalne osjetljivosti kod studenata

Drandić, Dijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja

Razvoj dvojezičnosti u višekulturnom okruženju talijanskog vrtića

Lazarić, Lorena ; Drandić, Dijana ; Žigante, Linda
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Međunarodni znanstveno-stručni skup:Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika

Intercultural sensitivity of teachers

Drandić, Dijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje

Utjecaj tradicijske glazbe na razvoj interkulturalnih kompetencija kod učenika

Drandić, Dijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
1. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti:Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja

Projekt „MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“

Drandić, Dijana
, 2015.

Integracija romske djece u društvo iz perspektive obrazovne inkluzije

Drandić, Dijana ; Piršl, Elvi
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje:teorije, politike i prakse

Projekt "Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo"

Drandić, Dijana
, 2015.

Povezanost poticajnog razrednog ozračja s interkulturalnom osjetljivošću studenata glazbenog odjela

Drandić, Dijana ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Međunarodna znanstvena konferencija: Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja-III. simpozij: Istraživanja glazbenih paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja/International academic conference: Researching Paradigms of Childhood and Education-3rd Symposium: Researching Musical Paradigms of Childhood and Education

Povezanost poticajnog razrednog ozračja s interkulturalnom osjetljivošću studenata glazbenog odjela

Drandić, Dijana ; Lazarić, Lorena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Međunarodna znanstvena konferencija: Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja/International Academic Conference:Researching Paradigms of Childhood and Education.

Rana dvojezičnost u višekulturnoj zajednici

Lazarić, Lorena ; Drandić, Dijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Međunarodni znanstveni skup: 3. Međimurski filološki dani – International scientific conference: Međimurje Philology Conference 3

Rana dvojezičnost u višekulturnoj zajednici

Lorena Lazarić ; Drandić, Dijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Međunarodni znanstveni skup: 3. Međimurski filološki dani – International scientific conference: Međimurje Philology Conference 3

Interkulturalna osjetljivost nastavnika - rezultati istraživanja faktorskih dimenzija interakcije

Drandić, Dijana
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Pedagogijska istraživanja

Utjecaj tradicijske glazbe na razvoj interkulturalnih kompetencija kod učenika

Drandić, Dijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja (1 ; 2014)

Intercultural Education in the Croatian Context: Roma Inclusion in the Adult Education System

Drandić, Dijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
IAIE Zagreb conference: Unity and Disunity, Connections and Separations: Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation.

Stavovi učitelja prema tradicijskoj glazbi u školskom kurikulu

Drandić, Dijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni znanstveno-stručni skup:Dijete i estetski izričaj

Modeli stjecanja i razvoja interkulturalne osjetljivosti/kompetencije nastavnika

Drandić, Dijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
2. međunarodna znanstvena konferencija: Pedagogija, obrazovanje i nastava

Interkulturalna osjetljivost nastavnika kao pretpostavka razvoja interkulturalne osjetljivosti učenika

Drandić, Dijana
Doktorske disertacije, 2013.

Intercultural Education in the Croatian Context: Roma Inclusion in the Adult Education System

Drandić, Dijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
IAIE Zagreb conference: Unity and Disunity, Connections and Separations: Intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation

Uloga i kompetencije nastavnika u interkulturalnom obrazovanju

Drandić, Dijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Magistra Iadertina

Interkulturalne kompetencije nastavnika i barijere u interkulturalnoj komunikaciji

Drandić, Dijana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Stavovi učitelja prema tradicijskoj glazbi u školskom kurikulu

Drandić, Dijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Međunarodni znanstveno-stručni skup: Dijete i estetski izričaj

Regionalna raznolikost Istre i cjeloživotno obrazovanje učitelja

Drandić, Dijana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Međunarodni znanstveno-stručni skup:Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja

Tradicijska glazba Istre u programima nastave glazbene kulture

Drandić, Dijana
Poglavlja u knjigama, 2010.

Tradicijska glazba u kontekstu interkulturalnih kompetencija učitelja

Drandić, Dijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Pedagogijska istraživanja

Projekt „Za hrvatsku pismenost: Put do poželjne budućnosti“

Drandić, Dijana
, 2008.

Kompetencije učitelja u multikulturalnom okruženju

Drandić, Dijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodna znanstvena konferencija: Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja

Regionalna raznolikost Istre i cjeloživotno obrazovanje učitelja

Drandić, Dijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Međunarodni znanstveno-stručni skup:Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja

Tradicijska glazba Istre u programima nastave glazbene kulture

Drandić, Dijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Drugi specijalizirani umjetničko-znanstveni skup: Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata (GGIPEUS)

Kompetencije učitelja u multikulturalnom okruženju

Drandić, Dijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodna znanstvena konferencija: Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja

Carl A. Grant and Christine E. Sleeter:Doing multicultural education for achievement and equity (2007) New York: Routledge – Taylor and Francis Group, p.267

Drandić, Dijana
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Pedagogijska istraživanja

Parker J. Palmer:The courage to teach: exploring the ineer landscape of a teacher᾿s life (2007) San Francisco, U.S., Jossey-Bass Inc., 248 p.

Drandić, Dijana
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Metodika