Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O vanjskom suradniku

Alen Hasikić

Zvanje: asistent
Funkcija:Naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://www.pedagozi.com/
Organizacijska jedinica: Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Godina diplomiranja:2017.

Nastava

diplomski

preddiplomski

Konzultacije

Konzultacije e-poštom.

Životopis

Alen Hasikić rođen je u Puli. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu. Završio je studij hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 2012. godine. 2017. godine završio je studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci obranivši rad s temom "Povezanost doživljaja otpornosti unutar vlastite obitelji i procijenjenih rizičnih ponašanja kod srednjoškolaca" (postigao uspjeh među 10% najboljih). 2018. godine dobio je stipendiju Sveučilišta u Rijeci za studente poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci. 2017. godine usavršavao se na Medicinskom fakultetu u Rijeci kroz program Planiranje, implementacija i evaluacija programa prevencije i jačanja otpornosti.

Doktorand je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole. Radio je u vrtiću, osnovnim i srednjim školama. Voditelj je radionice/igraonice za djecu s teškoćama u razvoju u projektu Labin Zdravi grad. Trenutno radi kao stručni suradnik pedagog u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana u Labinu. Napredovao je u zvanje stručnog suradnika mentora. 

30.11.2022. obranio je temu doktorskog rada pod nazivom: Komparativno istraživanje promjena u sustavima obveznog odgoja i obrazovanja Estonije, Finske i Singapura te Hrvatske, Slovenije i Srbije.

 

NAGRADE I PRIZNANJA

 • 5.10.2022. Priznanje Ministarstva znanosti i obrazovanja za najuspješnijeg odgojno-obrazovnog radnika.
 • 2022. napredovao u zvanje stručnog suradnika mentora
 • 2018. Stipendija Sveučilišta u Rijeci za studente poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./2018.
 • 2017. na diplomskom studiju Pedagogije Sveučilišta u Rijeci (cum laude diploma) postigao uspjeh među 10% najboljih na diplomskom studiju
 • 2009. – 2012. Stipendija Općine Raša na preddiplomskom i diplomskom studiju Hrvatskog jezika i književnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Izabrane publikacije

 • Župančić, M. i Hasikić, A. (2022). KOMPETENCIJE ODGOJITELJA. Varaždinski učitelj, 5 (9), 505-513. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/275812
 • Hasikić, A. (2020). PROFESSIONAL BURNOUT OF EDUCATIONAL WORKERS SLAVICA ŽUŽIĆ, ANDREJINA MILIČIĆ, AMNERIS RUŽIĆ FORNAŽAR. Život i škola, LXVI (2), 129-130. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/254943
 • Župančić, M. i Hasikić, A. (2020). SOCIJALNA KOMPETENTNOST U RANOJ I PREDŠKOLSKOJ DOBI. Metodički obzori, 15 (1 (28)), 111-122. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/251960
 • Hasikić, A. (2021). SAMOUČINKOVITOST UČITELJA . Varaždinski učitelj, 4 (5), 15-20. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/246212
 • Hadela, J. i Hasikić, A. (2019). UNDERSTANDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PRO- ECOLOGICAL BEHAVIOUR OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS. Metodički obzori, 14 (2 (27)), 23-41. https://doi.org/10.32728/mo.15.2.2019.02
 • Hasikić, A. (2018). PRIKAZ STARIJIH OSOBA U SREDIŠNJIM INFORMATIVNIM EMISIJAMA HRT-a I RTL-a. Ljetopis socijalnog rada, 25 (1), 85-100. https://doi.org/10.3935/ljsr.v25i1.164. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=300273
 • Hasikić, A., & Vlah, N. (2017). POVEZANOST DOŽIVLJAJA OTPORNOSTI UNUTAR VLASTITE OBITELJI I SAMOPROCIJENJENIH RIZIČNIH PONAŠANJA KOD SREDNJOŠKOLACA. ProceedingsOfTheIslamicPedagogicalFacultyOfThe University Of Zenica, 15(15), 63-80. Preuzeto s: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=593786
 • Hasikić, A. (2017). SAVJETODAVNI POTENCIJAL ODABRANIH NARODNIH POSLOVICA IZ ZBIRKE „KAD TI KUĆA GORI, A TI SE OGRIJ“ ZBIRKA POSLOVICA BARTULA MATIJACE. Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, LXIII(1), 131-135. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/193886
 • Hasikić, A. (2018). Jesper Juul: Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. Život i škola, LXIV (1), 199-200. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/219873
 • Hasikić, A. (2016). Davorin Trstenjak O ODGOJU DJECE, NAGRADAMA I KAZNAMA . Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, LXII(2), 289-290. Preuzeto s http://hrcak.srce.hr/179043
 • Hasikić, A. Povezanost doživljaja otpornosti unutar vlastite obitelji i procijenjenih rizičnih ponašanja kod srednjoškolaca. Filozofski fakultet u Rijeci. Rad obranjen s ocjenom izvrstan.

Novinski članci:

 1. Hasikić, A. Razvijanje otpornosti kod djece, https://www.glasistre.hr/zdravlje-i-fitness/kutak-za-roditelje-razvijanje-otpornosti-kod-djece-672230, Glas Istre, 11.10.2020.
 2. Hasikić, A. Roditeljski stilovi odgoja, https://www.glasistre.hr/zdravlje-i-fitness/kutak-za-roditelje-roditeljski-stilovi-odgoja-673842, 18.10.2020.
 3. Hasikić, A. Rizična ponašanja adolescenata, https://www.glasistre.hr/zdravlje-i-fitness/kutak-za-roditelje-rizicna-ponasanja-adolescenata-675176, 25.10.2020.
 4. Hasikić, A. Priprema djeteta za upis u prvi razred, https://www.glasistre.hr/zdravlje-i-fitness/kutak-za-roditelje-priprema-djeteta-za-polazak-u-prvi-razred-676868, 1.11.2020.

 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

 • sudjelovanje na brojnim stručnim i znanstvenim usavršavanjima
 • suorganizator međunarodne konferencije na platformi eTwinning za stručne suradnike pod nazivom  „Stručni suradnici u online okruženju“ MEĐUNARODNA KONFERENCIJA: Škole i u online nastavi mogu biti izvor kreativnosti i dobre prakse (https://www.glasistre.hr/istra/medunarodna-konferencija-skole-i-u-online-nastavi-mogu-biti-izvor-kreativnosti-i-dobre-prakse-718314)

 • aktivno sudjelovanje na MEĐUNARODNOJ ONLINE KONFERENCIJI „IZAZOVI U UMJETNIČKOM OBRAZOVANJU U SUVREMENOM SVIJETU“, „CHALLENGES OF ARTS EDUCATION IN THE CONTEMPORARY WORLD" 27. i 28. svibanj 2021. povodom Tjedna međunarodnoga umjetničkog obrazovanja, Organizator / Organizer: Škola likovnih umjetnosti, Split/School of Fine Arts, Split, pod pokroviteljstvom / Under the patronage of: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO / Croatian Commission for UNESCO

 • sudjelovanje u projektima na platformi eTwinning

 • suosnivač međunarodnog eTwinning projekta "Primjena različitih tehnika učenja" u šk.god. 2021./2022.

 • aktivno sudjelovanje i prezentiranje na ŽSV za koordinatore preventivnih programa u Istarskoj županiji

 • pisanje članaka za Glas Istre o odgojno-obrazovnim temama

 • voditelj radionice za djecu s teškoćama u razvoju u projektu Labin Zdravi grad od 2018.  (http://www.labin-zdravi-grad.hr/index.php/radionice-osobe-s-posebnim-potrebama/radionica-za-djecu-s-posebnim-potrebama)

 • predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Joakima Rakovca (2021. - 2025.)

 • član Školskog odbora Osnovne škole Ivana Batelića Raša (2021. - 2025.)

 • član Centra za poticanje darovitosti (Rijeka). Od 2021.

 • osnivač i administrator mrežne stranice www.pedagozi.com

 • administrator grupe "Stručni suradnici u školama" koja broji više od 3000 članova iz Hrvatske i regije

Izabrani projekti

Stručnost učitelja za edukacijsko uključivanje učenika s teškoćama u ponašanju

projekt UNIRI potpore uniri-drustv-18-98 1233 "Stručnost učitelja u Hrvatskoj za edukacijsko uključivanje učenika s teškoćama u ponašanju"
Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah

 

Povijest zaposlenja

 1. Centar "Liče Farguna" Labin
 2. Osnovna škola "Vitomir Širola - Pajo" Nedešćina
 3. Osnovna škola Ivana Batelića Raša
 4. Srednja škola Mate Blažine Labin
 5. Dječji vrtić "Gloria" Labin
 6. Osnovna škola Matije Vlačića Labin
 7. Osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički
 8. Umjetnička škola Matka Brajše Rašana (Labin), od travnja 2023. - sad.