O djelatniku

Doris Velan

Zvanje: asistent

Lokacija:
24/2
Katedra/služba:
Odsjek za predškolski odgoj
Godina diplomiranja:
2012.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Doris Velan, rođena u Puli, diplomirala je pedagogiju 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Osim toga završila je i stručni studij predškolskog odgoja na Visokoj učiteljskoj školi u Rijeci (diplomirala je 2007. godine). Nakon studija radila je u udruzi Društvo „Naša djeca“ Pazin provodeći brojne aktivnosti i projekte za unaprjeđenje kvalitete života djece i njihovih roditelja. Radila je u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin kao stručni suradnik pedagog te u Dječjem vrtiću Višnjan, a predavala je i u Medicinskoj školi u Puli. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli radila je kao vanjska suradnica u naslovnom suradničkom zvanju asistenta od 2013. godine na kolegijima Teorije predškolskog odgoja i Igre i djeca. Od siječnja 2017. godine zaposlena je u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija. Objavljuje u stručnim časopisima predškolskog odgoja te je doktorandica na doktorskom studiju pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

DATUM POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 1. siječanj 2017.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje društvenih znanosti, polje pedagogija