O djelatniku

doc. dr. sc. Snježana Močinić

Zvanje: docent

Funkcija: Predstojnica Odsjeka za predškolski odgoj i učiteljski studij na talijanskom jeziku

Lokacija:
24/1
Konzultacije:

Martedi' dalle 11.00  alle 12.00 o tramite e-mail all'indirizzo smocinic@unipu.hr 

Utorak od 11.00 do 12.00 h ili putem e-maila na adresu smocinic@unipu.hr

Telefon:
052/377-544
Telefon kućni:
052/377-544
Katedra/služba :
Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Rođena 1956. godine u Labinu. Poslijediplomski znanstveni magistarski studij završila je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (sadašnji Filozofski fakultet) 2004. god., a sveučilišni doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2015. godine.
Radno iskustvo stekla je najprije kao učiteljica razredne nastave u talijanskim osnovnim školama, zatim kao predavač na Filozofskom fakultetu i Visokoj učiteljskoj školi u Puli, Sveučilišta u Rijeci. Preustrojem pulskih visokoškolskih ustanova nastavila je raditi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, sadašnjem Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nositeljica je i realizatorica nekoliko metodičkih kolegija s nastavom na talijanskom jeziku. Uz nastavni rad, sudjelovala je u izradi i doradi više studijskih programa, preuzimala odgovorne organizacijske i vodeće poslove te bila članica povjerenstava i odbora na razini sastavnica Sveučilišta. Od 2000. godine predsjednica je Povjerenstva za stručne ispite odgajatelja predškolske djece na talijanskom jeziku. Od 2005. godine vrši dužnost voditeljice Katedre za studij na talijanskom jeziku. Objavila je brojne stručne i znanstvene radove te surađivala na dvama nacionalnim znanstvenim projektima i jednom međunarodnom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Tatković, Nevenka; Močinić, Snježana.
Učitelj za društvo znanja. Pedagogijske i tehnologijske paradigme bolonjskoga procesa .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2012 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. 55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli / Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva; Gortan-Carlin, Ivana Paula; Diković, Marina; Močinić, Snježana; Lazarić, Lorena (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016 (monografija).

2. 20 anni della Società di studi e ricerche "Pietas Iulia" 1995-2015 / Lazarić, Lorena; Močinić, Snježana (ur.).
Pula : Tiskara NOVA, 2016 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Močinić, Snježana.
Kurikulumski pristup obrazovanju odgojitelja // Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja / Tatković, Nevenka, Radetić-Paić, Mirjana, Blažević, Iva (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Dječji vrtić Medulin, 2016. Str. 173-192.

2. Močinić, Snježana; Civitico, Alessandra.
Attività dell'alunno ed esperimenti nell'insegnamento della natura e società // Aktivnosti učencev v učnem procesu. / Hozjan, Dejan (ur.).
Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2015. Str. 357-372.

3. Močinić, Snježana; Tatković, Nevenka.
Uloga pedagoške prakse u razvoju kompetencija budućih učitelja // Kompetencije suvremenog učitelja i odgajatelja - izazov za promjene / Ivon, Hicela ; Mendeš, Branimir (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu, 2015. Str. 215-230.

4. Močinić, Snježana; Feresin, Catina; Moscarda, Ariana.
Classroom management in the teaching practice at primary school // Education for development / Tatković, Nevenka ; Blažević, Iva ; Radetić-Paić, Mirjana ; Ružić-Baf, Maja ; Šuran, Fulvio ; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Department of Educational Sciences, 2014. Str. 144-169.

5. Močinić Snježana.
L'opera pluriennale di Claudio Desinan presso l'Ateneo di Pola // Educazione e insegnamento. La testimonianza di una realtà inscindibile. Scritti in onore di Claudio Desinan / Cornacchia, Matteo ; Madriz, Elisabetta (ur.).
Trieste : Edizioni Università di Trieste, 2013. Str. 115-119.

6. Tatković, Nevenka; Močinić, Snježana.
Profesionalne kompetencije budućih učitelja u kontekstu stručno-pedagoške prakse // Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji / Valenčić Zuljan, Milena ; Gojkov, Grozdanka ; Rončević, Anita ; Vogrinc, Janez (ur.).
Vršac : Visoka vaspitačka škola, 2012. Str. 51-78.

7. Tatković, Nevenka; Močinić, Snježana.
Teorijske i praktične dimenzije obrazovanja učitelja o dijalektičkom odnosu kulture i održivosti // Pedagogija i kultura / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, Zagreb, 2012. Str. 409-418.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Lazarić, Lorena; Močinić, Snježana; Gortan- Carlin, Ivana Paula.
Competency Profile of the Teaching Profession in Croatia after Initial Education. // European Journal of Education. 2 (2019) , 2; 15-27 (članak, znanstveni).

2. Feresin, Catina; Močinić, Snježana.
Do we need to train teachers and students to care about other living beings?. // Humanities & social sciences reviews. 5 (2017) , 1; 33-45 (članak, znanstveni).

3. Gortan-Carlin, Ivana Paula; Močinić, Snježana.
Iskustveno učenje i stjecanje glazbenih kompetencija učitelja razredne nastave. // Školski vjesnik. 66 (2017) , 4; 511-526 (članak, znanstveni).

4. Močinić, Snježana; Feresin, Catina.
The Role of the School Space in Preschoolers' Learning Processes. // Humanities & social sciences reviews. 5 (2017) , 2; 98-108 (članak, znanstveni).

5. Močinić, Snježana; Moscarda, Cristina.
L’ambiente come fattore di apprendimento nella scuola dell’infanzia. // Studia Polensia. Rivista del Dipartimento di studi in lingua italiana. 5 (2016) , 1; 1-21 (članak, znanstveni).

6. Feresin, Catina; Močinić, Snježana; Tatković, Nevenka.
Should parent-child therapy include teachers to treat depressed preschoolers when caregiver shows affective disorders?. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. vol. 62 (2013) , br. 1; 75-84 (pregledni rad, znanstveni).

7. Feresin, Catina; Močinić, Snježana; Tatković, Nevenka.
Managing a primary school class: an empirical study. // International Journal of Humanities & Social Sciences. vol. 1 (2013) , n.1; 1-9 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

8. Močinić, Snježana; Feresin, Catina.
Il ruolo di supporto emotivo dell'insegnante nel trattamento dei disturbi dell'umore. // Pedagogika.it Rivista di educazione, formazione e cultura. vol. XVII (2013) , n. 2; 86-91 (prethodno priopćenje, znanstveni).

9. Močinić Snježana.
Active Teaching Strategies in Higher Education. // Metodički obzori. 7 (2012) , 2; 97-105 (prethodno priopćenje, znanstveni).

10. Močinić; Snježana; Feresin; Catina.
The importance of collaboration between teachers and school psychologists in helping primary schoolchildren to cope with mood disorders. // Occasional Papers in Education & Lifelong Learning: An International Journal. vol. 6 (2012) , n. 1-2; 98-108 (pregledni rad, znanstveni).

11. Močinić Snježana.
Mikropoučavanje i proces stjecanja učiteljskih kompetencija. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 60 (2011) , 2; 165-179 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Sclaunich, Magda; Feresin, Catina; Močinić, Snježana.
Lo sviluppo sostenibile: il panorama educativo italiano all'interno della prospettiva europea.. // Pedagogika.it Rivista di educazione, formazione e cultura. 14 (2010) , 3; 89-93 (osvrt, stručni).

2. Snježana Močinić.
Prikaz knjige: Maria Teresa Moscato, Postati učitelj. U susret pedagoškoj teoriji poučavanja, Brescia: Edizioni La Scuola, 2008. // Pedagogijska istraživanja. 6 (2009) , 1-2; 216-217 (prikaz, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Močinić, Snježana; Gortan-Carlin, Ivana Paula; Lazarić, Lorena.
Obrazovanje učitelja u Hrvatskoj: snaga budućih generacija // International Journal Knowledge: The Power of Knowledge / Dimitrovski, Robert (ur.).
Skopje : IKM - Skopje, 2016. 55-63 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Močinić Snježana.
Strategije aktivnog poučavanja u visokoškolskoj nastavi // Monografija međunarodnog znanstvenog skupa "Suvremene strategije učenja i poučavanja" II. dio / Kadum Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2011. 899-907 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Močinić, Snježana; Lazarić, Lorena.
Uloga i zadaće učitelja u odgojno-obrazovnom procesu // Education between Tradition and Modernity. vol.1 / Barakoska Aneta i dr. (ur.).
Skopje : Institute of Pedagogy, Faculty of Philosophy - Skopje, Faculty of Philosophy - Skopje, Republic of Macedonia, 2013. 434-451 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Snježana Močinić.
Planning a Course on the Basis of Learning Outcomes // Comparative Education Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion and Child Psychology, vol. 8 / Popov, N. ; Wolhuter, Ch. ; Leutwyler, B. ; Mihova, M. ; Ogunleye, J. ; Remy, Ph. ; (ur.).
Sofija, Bugarska : Bureau for Educational Services, 2010. 183-189 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Snježana Močinić, Magda Sclaunich.
Quali competenze per gli insegnanti. Italia e Croazia a confronto. // LE COMPETENZE VERSO IL MONDO DEL LAVORO / Felisatti Ettore ; Mazzucco Cristina (ur.).
Lecce : Pensa MultiMedia Editore, 2010. 149-157 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Kadum-Bošnjak Sandra; Močinić Snježana.
Stalnost uspjeha učenika tijekom dvanaestogodišnjeg školovanja // Monografija Međunarodni znanstveni skup Škola po mjeri / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2009. 251-274 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Kadum-Bošnjak, Sandra; Močinić, Snježana Nevia.
Stalnost uspjeha učenika tijekom dvanaestogodišnjeg školovanja // Monografija Međunarodnog znanstvenog skupa ŠKOLA PO MJERI / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2009. 251-274 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Močinić, Snježana; Rigo, Irene; Kadum, Vladimir.
Teaching practice programmes for students of teacher training study in Croatia // Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion and Child Psycology / Popov, N. ; Wolhuter, C. ; Leutwyler ; Mihova, M. ; Ogunleye, J. ; Bekirogullari, Z. (ur.).
Sofija : Bureau for Educational Services, 2009. 114-120 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Močinić, Snježana.
Implications of the Bologna process: student's position in the educational process // Comparative Education, Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion / Popov, Nikolay ; Wolhuter, Charl ; Leutwyler, Bruno ; Kysilka, Marcella ; Ogunleye, James (ur.).
Sofia : Bureau for Educational Services, 2008. 156-160 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Močinić, Snježana; Ćatić, Iva; Tatković, Sanja.
Održivi razvoj u kontekstu pedagoških promjena u visokom obrazovanju // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj = Lifelong learning for sustainable development / Uzelac, V. ; Vujičić, L. (ur.).
Rijeka : Učiteljski fakultet, 2008. 341-347 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Močinić, Snježana; Slanina, Marisa.
L'identita' professionale degli insegnanti // Deontologija učitelja / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2007. 213-234 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Močinić, Snježana.
LEARNING AND TEACHING STRATEGIES FOR COMPETENCE DEVELOPMENT // Comparative Education, Teacher Traning, Education Policy, Social Inclusion, History of Education / Popov, N., Wolhuter, C., Leutwyler, B., Mihova, M., Ogunleye, J. (ur.).
Sofia : Bureau for Educational Services, 2011. 243-250 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Močinić, Snježana; Lazarić Lorena.
Zadaće učitelja u školi po mjeri učenika // Međunarodni znanstveni skup Škola po mjeri. Monografija / Kadum Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2009. 551-566 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Močinić, Snježana.
Polustrukturirane provjere postignuća učenika: korak bliže objektivnom vrednovanju u uvjetima globalizacijskih procesa // Odgoj i obrazovanje između lokalnog i globalnog / Šerbetar Ivan (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2008. 91-109 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Močinić Snježana.
Osposobljenost studenata završne godine učiteljskog studija za rad u suvremenoj školi // Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 432-441 (predavanje,objavljeni rad).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Močinić, Snježana; Močinić, Andrea.
Stručno-pedagoška praksa i razvoj učiteljskih kompetencija // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Kadum, Vladimir; Močinić, Snježana; Rigo, Irene.
Rezultati "orijentacijsko– motivacijskog praktikuma" i Bolonjski proces // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Močinić, Snježana.
KURIKULUMSKI MODELI PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA UČITELJA U INICIJALNOM OBRAZOVANJU / doktorska disertacija.
Zagreb, Hrvatska : Filozofski fakultet, 8.07. 2015., 336 str. Voditelj: Piršl, Elvi.