O djelatniku

doc. dr. sc. Snježana Močinić

Zvanje: docent

Funkcija: Predstojnica Odsjeka za predškolski odgoj i učiteljski studij na talijanskom jeziku

Lokacija:
24/1
Konzultacije:

Martedi' dalle 11.30  alle 12.30 o tramite e-mail all'indirizzo smocinic@unipu.hr 

Utorak od 11.30 do 12.30 h ili putem e-maila na adresu smocinic@unipu.hr

Telefon:
052/377-544
Telefon kućni:
052/377-544
Katedra/služba:
Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku
Godina doktoriranja:
2015.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Rođena 1956. godine u Labinu. Poslijediplomski znanstveni magistarski studij završila je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (sadašnji Filozofski fakultet) 2004. god., a sveučilišni doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2015. godine.
Radno iskustvo stekla je najprije kao učiteljica razredne nastave u talijanskim osnovnim školama, zatim kao predavač na Filozofskom fakultetu i Visokoj učiteljskoj školi u Puli, Sveučilišta u Rijeci. Preustrojem pulskih visokoškolskih ustanova nastavila je raditi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, sadašnjem Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nositeljica je i realizatorica nekoliko metodičkih kolegija s nastavom na talijanskom jeziku. Uz nastavni rad, sudjelovala je u izradi i doradi više studijskih programa, preuzimala odgovorne organizacijske i vodeće poslove te bila članica povjerenstava i odbora na razini sastavnica Sveučilišta. Od 2000. godine predsjednica je Povjerenstva za stručne ispite odgajatelja predškolske djece na talijanskom jeziku. Od 2005. godine vrši dužnost voditeljice Katedre za studij na talijanskom jeziku. Objavila je brojne stručne i znanstvene radove te surađivala na dvama nacionalnim znanstvenim projektima i jednom međunarodnom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.