O djelatniku

doc. dr. sc. Snježana Močinić

Zvanje: docent

Funkcija: Predstojnica Odsjeka za predškolski odgoj i učiteljski studij na talijanskom jeziku

Lokacija:
24/1
Konzultacije:

Martedi' dalle 11.30  alle 12.30 o tramite e-mail all'indirizzo smocinic@unipu.hr 

Utorak od 11.30 do 12.30 h ili putem e-maila na adresu smocinic@unipu.hr

Telefon:
052/377-544
Telefon kućni:
052/377-544
Katedra/služba:
Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku
Godina doktoriranja:
2015.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Rođena 1956. godine u Labinu. Poslijediplomski znanstveni magistarski studij završila je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (sadašnji Filozofski fakultet) 2004. god., a sveučilišni doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2015. godine.
Radno iskustvo stekla je najprije kao učiteljica razredne nastave u talijanskim osnovnim školama, zatim kao predavač na Filozofskom fakultetu i Visokoj učiteljskoj školi u Puli, Sveučilišta u Rijeci. Preustrojem pulskih visokoškolskih ustanova nastavila je raditi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, sadašnjem Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nositeljica je i realizatorica nekoliko metodičkih kolegija s nastavom na talijanskom jeziku. Uz nastavni rad, sudjelovala je u izradi i doradi više studijskih programa, preuzimala odgovorne organizacijske i vodeće poslove te bila članica povjerenstava i odbora na razini sastavnica Sveučilišta. Od 2000. godine predsjednica je Povjerenstva za stručne ispite odgajatelja predškolske djece na talijanskom jeziku. Od 2005. godine vrši dužnost voditeljice Katedre za studij na talijanskom jeziku. Objavila je brojne stručne i znanstvene radove te surađivala na dvama nacionalnim znanstvenim projektima i jednom međunarodnom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Initial Teacher Education: Appropriate Models for a Knowledge Society?

Močinić, Snježana ; Piršl, Elvi
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
European Journal of Education

Competency Profile of the Teaching Profession in Croatia after Initial Education

Lazarić, Lorena ; Močinić, Snježana ; Gortan- Carlin, Ivana Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
European Journal of Education

Do we need to train teachers and students to care about other living beings?

Feresin, Catina ; Močinić, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Humanities & social sciences reviews

The Role of the School Space in Preschoolers' Learning Processes

Močinić, Snježana ; Feresin, Catina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Humanities & social sciences reviews

Iskustveno učenje i stjecanje glazbenih kompetencija učitelja razredne nastave

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Močinić, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Školski vjesnik

20 anni della Società di studi e ricerche "Pietas Iulia" 1995-2015


Uredničke knjige, 2016.

L’ambiente come fattore di apprendimento nella scuola dell’infanzia

Močinić, Snježana ; Moscarda, Cristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Studia Polensia. Rivista del Dipartimento di studi in lingua italiana

Kurikulumski pristup obrazovanju odgojitelja

Močinić, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2016.

55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli


Uredničke knjige, 2016.

Obrazovanje učitelja u Hrvatskoj: snaga budućih generacija

Močinić, Snježana ; Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Tenth International Scientific Conference "The Power of Knowledge"

KURIKULUMSKI MODELI PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA UČITELJA U INICIJALNOM OBRAZOVANJU

Močinić, Snježana
Doktorske disertacije, 2015.

Uloga pedagoške prakse u razvoju kompetencija budućih učitelja

Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Attività dell'alunno ed esperimenti nell'insegnamento della natura e società

Močinić, Snježana ; Civitico, Alessandra
Poglavlja u knjigama, 2015.

Classroom management in the teaching practice at primary school

Močinić, Snježana ; Feresin, Catina ; Moscarda, Ariana
Poglavlja u knjigama, 2014.

L'opera pluriennale di Claudio Desinan presso l'Ateneo di Pola

Močinić Snježana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Managing a primary school class: an empirical study

Feresin, Catina ; Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka
Drugi radovi u časopisima, 2013.
International Journal of Humanities & Social Sciences

Il ruolo di supporto emotivo dell'insegnante nel trattamento dei disturbi dell'umore

Močinić, Snježana ; Feresin, Catina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Pedagogika.it Rivista di educazione, formazione e cultura

Should parent-child therapy include teachers to treat depressed preschoolers when caregiver shows affective disorders?

Feresin, Catina ; Močinić, Snježana ; Tatković, Nevenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Uloga i zadaće učitelja u odgojno-obrazovnom procesu

Močinić, Snježana ; Lazarić, Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
International Scientific Symposium "Education between tradition and modernity"

Active Teaching Strategies in Higher Education

Močinić Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Metodički obzori

The importance of collaboration between teachers and school psychologists in helping primary schoolchildren to cope with mood disorders

Močinić ; Snježana ; Feresin ; Catina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Occasional Papers in Education & Lifelong Learning: An International Journal

Učitelj za društvo znanja. Pedagogijske i tehnologijske paradigme bolonjskoga procesa

Tatković, Nevenka ; Močinić, Snježana
Autorske knjige, 2012.

Teorijske i praktične dimenzije obrazovanja učitelja o dijalektičkom odnosu kulture i održivosti

Tatković, Nevenka ; Močinić, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Profesionalne kompetencije budućih učitelja u kontekstu stručno-pedagoške prakse

Tatković, Nevenka ; Močinić, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Mikropoučavanje i proces stjecanja učiteljskih kompetencija

Močinić Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Stručno-pedagoška praksa i razvoj učiteljskih kompetencija

Močinić, Snježana ; Močinić, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
International Scientific Symposium "Education between tradition and modernity"

Strategije aktivnog poučavanja u visokoškolskoj nastavi

Močinić Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina

LEARNING AND TEACHING STRATEGIES FOR COMPETENCE DEVELOPMENT

Močinić, Snježana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2011.
Comparative Education and Teacher Training

Quali competenze per gli insegnanti. Italia e Croazia a confronto.

Snježana Močinić, Magda Sclaunich
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
VII Biennale Internazionale sulla Didattica Universitaria

Lo sviluppo sostenibile: il panorama educativo italiano all'interno della prospettiva europea.

Sclaunich, Magda ; Feresin, Catina ; Močinić, Snježana
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Pedagogika.it Rivista di educazione, formazione e cultura

Planning a Course on the Basis of Learning Outcomes

Snježana Močinić
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
The 8th International Conference on Comparative Education and Teacher Training

Stalnost uspjeha učenika tijekom dvanaestogodišnjeg školovanja

Kadum-Bošnjak, Sandra ; Močinić, Snježana Nevia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Međunarodni znanstveni skup Škola po mjeri

Stalnost uspjeha učenika tijekom dvanaestogodišnjeg školovanja

Kadum-Bošnjak Sandra ; Močinić Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Međunarodni znanstveni skup Deseti dani Mate Demarina Škola po mjeri

Prikaz knjige: Maria Teresa Moscato, Postati učitelj. U susret pedagoškoj teoriji poučavanja, Brescia: Edizioni La Scuola, 2008

Snježana Močinić
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Pedagogijska istraživanja

Teaching practice programmes for students of teacher training study in Croatia

Močinić, Snježana ; Rigo, Irene ; Kadum, Vladimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
7th International Conference, Comparative Education and Teacher Training

Zadaće učitelja u školi po mjeri učenika

Močinić, Snježana ; Lazarić Lorena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Deseti dani Mate Demarina Škola po mjeri

Rezultati "orijentacijsko– motivacijskog praktikuma" i Bolonjski proces

Kadum, Vladimir ; Močinić, Snježana ; Rigo, Irene
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja

Polustrukturirane provjere postignuća učenika: korak bliže objektivnom vrednovanju u uvjetima globalizacijskih procesa

Močinić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
IX. dani Mate Demarina - Odgoj i obrazovanje između lokalnog i globalnog

Implications of the Bologna process: student's position in the educational process

Močinić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
6th International Conference on Comparative Education and Teacher Training

Održivi razvoj u kontekstu pedagoških promjena u visokom obrazovanju

Močinić, Snježana ; Ćatić, Iva ; Tatković, Sanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj

L'identita' professionale degli insegnanti

Močinić, Snježana ; Slanina, Marisa
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Osmi dani Mate Demarina, Međunarodni znanstveni i stručni skup

Osposobljenost studenata završne godine učiteljskog studija za rad u suvremenoj školi

Močinić Snježana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
Prvi kongres pedagoga Hrvatske