O vanjskom suradniku

dr. sc. Roberto Marcovich, v. pred.

Zvanje: viši predavač

E-mail:
Katedra/služba:
Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu na talijanskom jeziku

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski