Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

Đeni Zuliani Blašković, v. pred.

Zvanje: viši predavač
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Odsjek za studije na talijanskom jeziku

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

preddiplomski

cjeloživotno učenje

Konzultacije

petak 10:00-10:30 ili po dogovoru na dzuliani@unipu.hr

Životopis

Rođena je 1979. u Vinežu, Labin. Osnovnu i srednju školu pohađa u Labinu te 1998. završava jezičnu gimnaziju u Srednjoj školi Mate Blažina. Iste godine upisuje studij psihologije na Sveučilištu u Padovi, Italija, koji završava 2004. godine. Rješenjem o priznavanju visokoškolske kvalifikacije od 31. kolovoza 2006. godine Agencije za znanost i visoko obrazovanje stječe akademski naziv magistra psihologije. 

2007. godine zapošljava se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a za uzoran pedagoški rad na istom Fakultetu 2008. godine dobiva pohvalnicu. 
2008. upisuje poslijediplomski doktorski studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te izrađuje doktorsku disertaciju pod naslovom Procjena hipoteze kontakta u integracijskim razredima pod mentorstvom prof. dr. sc. G. Keresteš. 
Sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima te objavljuje znanstvene i stručne radove. 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE

  • 26. studenog 2012.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE

  • područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija

FUNKCIJE I NAGRADE

  1. Tajnica časopisa Metodički obzori
  2. Voditeljica psihološkog savjetovališta za studente i studentice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  3. Članica znanstvene udruge Pietas Julia
  4. Članica International Society for the Study of Behavioural Development
  5. Dobitnica zahvalnice Udruge Labin Zdravi grad (17.5.2012.)