Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju).

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja i provedenog intervjua.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju općega uspjeha u svakom razredu srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik na višoj razini, (prvi) strani jezik i matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku traje tri godine (šest semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. (bacc. praesc. educ.).


Ispis predmeta
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Educazione della prima infanzia e prescolare
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva / Filosofia dell´educazione ed etica della professione docente (200254)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 / Cultura cinesiologica 1 (200264)
- 30
(30PK)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija / Pedagogia generale (200255)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija / Psicologia generale (200256)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike / Nozioni di informatica (200263)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell`educazione (200257)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa 1 / Tirocinio professionale 1 (200265)
- 60
(60PK)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik 1 / Lingua italiana 1 (200258)
Todorović, S.
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta / Tutela della salute e protez. dei bamb. in eta prescolare (200259)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 1.semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 / Lingua inglese 1 (200260)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik 1 / Lingua croata 1 (200262)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 / Lingua tedesca 1 (200261)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura / Cultura musicale (200272)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju / TIC nell`eduazione della prima infanzia e l`eta`prescolare (200271)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 / Cultura cinesiologica 2 (200275)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja / Metodologia della ricerca in educazione (200273)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija / Pedagogia della famiglia (200270)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik 2 / Lingua italiana 2 (200266)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 / Lingua inglese 2 (200267)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Hrvatski jezik 2 / Lingua croata 2 (200269)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 / Lingua tedesca 2 (200268)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje / Comunicazione orale (200279)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Igre i djeca / I giochi e i bambini (200281)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (200282)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati / Strumenti Web 2.0 (200280)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia (212650)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Glazbeni praktikum I. / Laboratorio di musica 1 (200208)
- 30
(30S)
3 INFO
3.0 Kineziologija / Cinesiologia (212651)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
1.0 Kineziološka kulutra III. / Cultura cinesiologica 3 (212652)
- 30
(30S)
3 INFO
3.0 Likovna kultura / Cultura artistica (212649)
- 45
(15P+30S)
3 INFO
4.0 Pedagogija djece s teškoćama u razvoju / Pedagogia dei bambini con difficolta nello sviluppo (200204)
- 60
(30P+30A)
3 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi I / Pedagogia dell'infanzia 1 (200202)
- 45
(30P+15A)
3 INFO
3.0 Psihologija predškolske dobi / Psicologia dell'eta prescolare (212644)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Stručna praksa 2. / Tirocinio professionale 2 (212653)
- 50
(50PK)
3 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 3. semestar
=> odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Interkulturalna komunikacija / Competenza e communicazione interculturale (212657)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: oblik i boja / Creativita artistica: Forma e colore (212655)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Psihologija komuniciranja / Psicologia della comunicazione (212656)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Usmena zavičajna baština / Cultura popolare regionale (212654)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni praktikum 2 / Laboratorio di musica 2 (212659)
- 30
(30PK)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 / Cultura cinesiologica 4 (212667)
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 1 (212664)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Lutkarstvo i scenska kultura / Cultura teatrale e animazione dei burattini (212660)
- 45
(15P+30S)
4 INFO
3.0 Medijska kultura / Cultura multimediale (212661)
- 45
(15P+30S)
4 INFO
3.0 Metodika govorne komunikacija u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato 1 (212665)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integiranom kurikulumu 1 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 1 (212666)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 2 / Pedagogia dell'infanzia 2 (212658)
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Raznolikost živog svijeta i ekologija / Le specie degli esseri viventi e l'ecologia (212662)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (212672)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: Grafika / Creativita artistica: Riproduzione a stampa (212668)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Osnove zbornog pjevanja / Nozioni di canto corale (212673)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji / Disturbi emozionali in eta prococe (212670)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Suvremeni hrvatski jezik 2 / Lingua croata contemporanea 2 (212671)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva / Filosofia dell´educazione ed etica della professione docente (200254)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 / Cultura cinesiologica 1 (200264)
- 30
(30PK)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija / Pedagogia generale (200255)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija / Psicologia generale (200256)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike / Nozioni di informatica (200263)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell`educazione (200257)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa 1 / Tirocinio professionale 1 (200265)
- 60
(60PK)
1 INFO
4.0 Talijanski jezik 1 / Lingua italiana 1 (200258)
Todorović, S.
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta / Tutela della salute e protez. dei bamb. in eta prescolare (200259)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 1.semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 / Lingua inglese 1 (200260)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Hrvatski jezik 1 / Lingua croata 1 (200262)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 / Lingua tedesca 1 (200261)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura / Cultura musicale (200272)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju / TIC nell`eduazione della prima infanzia e l`eta`prescolare (200271)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 / Cultura cinesiologica 2 (200275)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja / Metodologia della ricerca in educazione (200273)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija / Pedagogia della famiglia (200270)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Talijanski jezik 2 / Lingua italiana 2 (200266)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 / Lingua inglese 2 (200267)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Hrvatski jezik 2 / Lingua croata 2 (200269)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 / Lingua tedesca 2 (200268)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 2.semestar
=> odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje / Comunicazione orale (200279)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Igre i djeca / I giochi e i bambini (200281)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (200282)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati / Strumenti Web 2.0 (200280)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni praktikum 2 / Laboratorio di musica 2 (212659)
- 30
(30PK)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 / Cultura cinesiologica 4 (212667)
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato 1 (212664)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Lutkarstvo i scenska kultura / Cultura teatrale e animazione dei burattini (212660)
- 45
(15P+30S)
4 INFO
3.0 Medijska kultura / Cultura multimediale (212661)
- 45
(15P+30S)
4 INFO
3.0 Metodika govorne komunikacija u integriranom kurikulumu 1 / Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato 1 (212665)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Metodika okoline i početnih matematičkih pojmova u integiranom kurikulumu 1 / Didattica ambientale e protomatematica nel curricolo integrato 1 (212666)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
4.0 Pedagogija rane i predškolske dobi 2 / Pedagogia dell'infanzia 2 (212658)
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Raznolikost živog svijeta i ekologija / Le specie degli esseri viventi e l'ecologia (212662)
- 45
(30P+15A)
4 INFO
ECTS Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 4. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (212672)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo: Grafika / Creativita artistica: Riproduzione a stampa (212668)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Osnove zbornog pjevanja / Nozioni di canto corale (212673)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji / Disturbi emozionali in eta prococe (212670)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Suvremeni hrvatski jezik 2 / Lingua croata contemporanea 2 (212671)
- 30
(15P+15S)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj