GOVORNO IZRAŽAVANJE / COMUNICAZIONE ORALE:
Govorno izražavanje / Comunicazione orale
Govorno izražavanje / Comunicazione orale

Govorno izražavanje / Comunicazione orale


OSNOVNI PODACI

Šifra:

200279

ECTS:

2.0

Nositelji:

Izvođači:

Giuliana Stecchina , pred. - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Lorena Lazarić - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Vježbe u praktikumu 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborni kolegiji / Elenco ins. opzionali RPOO TAL 2.semestar - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Educazione della prima infanzia e prescolare


TERMINI KONZULTACIJA