HRVATSKI JEZIK 1 / LINGUA CROATA 1:
Hrvatski jezik 1 / Lingua croata 1
Hrvatski jezik 1 / Lingua croata 1

Hrvatski jezik 1 / Lingua croata 1


OSNOVNI PODACI

Šifra:

200262

ECTS:

3.0

Nositelji:

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić - Vježbe iz stranog jezika

izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Vježbe iz stranog jezika 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 1.semestar - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Educazione della prima infanzia e prescolare


3. SEMESTAR

Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 3. semestar - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost; smjer: književno-kulturološki


TERMINI KONZULTACIJA