SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA / SOCIOLOGIA DELL`EDUCAZIONE:
Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell`educazione
Sociologija odgoja i obrazovanja / Sociologia dell`educazione
Šifra: 200257
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Edgar Buršić , v. pred. - Seminar

prof. dr. sc. Fulvio Šuran - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Educazione della prima infanzia e prescolare
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Edgar Buršić v. pred.:

  Srijeda, od 15:45 do 16:45

  Lokacija: 28/1
 • prof. dr. sc. Fulvio Šuran :

  Konzultacije - Consultazioni

  Termin / Quando: ponedjeljak - lunedi, 14,30-15,20

  Lokacija / Dove: vijećnica - sala professori

  Lokacija: