ZAŠTITA ZDRAVLJA I NJEGA PREDŠKOLSKOG DJETETA / TUTELA DELLA SALUTE E PROTEZ. DEI BAMB. IN ETA PRESCOLARE:
Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta / Tutela della salute e protez. dei bamb. in eta prescolare
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Obavijesti
Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta / Tutela della salute e protez. dei bamb. in eta prescolare
Šifra: 200259
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: Sibil Benčić , pred. - Seminar
Mladen Jašić , pred. - Seminar
dr. sc. Nataša Rojnić Putarek - Seminar

prof. dr. sc. Igor Prpić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Educazione della prima infanzia e prescolare
Termini konzultacija: