NJEMAČKI JEZIK 2 / LINGUA TEDESCA 2:
Njemački jezik 2 / Lingua tedesca 2
Njemački jezik 2 / Lingua tedesca 2

Njemački jezik 2 / Lingua tedesca 2


OSNOVNI PODACI

Šifra:

200268

ECTS:

3.0

Nositelji:

Izvođači:

Marieta Djaković , v. pred. - Vježbe iz stranog jezika

Marieta Djaković , v. pred. - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Vježbe iz stranog jezika 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborna grupa (strani jezici / lingua straniera) RPOO TAL 2.semestar - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Educazione della prima infanzia e prescolare


TERMINI KONZULTACIJA