TALIJANSKI JEZIK 2:
Talijanski jezik 2
Talijanski jezik 2
Šifra: 199967
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Lorena Lazarić - Vježbe iz stranog jezika

doc. dr. sc. Lorena Lazarić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe iz stranog jezika 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Izborna grupa (strani jezici) RPOO 2. semestar - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: