Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku organizira se kao redoviti uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te kao izvanredni studij (koji studenti sami plaćaju).

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i koji su zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. Izbor među pristupnicima obavlja se na temelju ostvarenog uspjeha tijekom školovanja i provedenog intervjua.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju općega uspjeha u svakom razredu srednje škole te uspjeha na državnoj maturi, odnosno završnom ispitu iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik na višoj razini, (prvi) strani jezik i matematika na osnovnoj razini.

Trajanje studija

Preddiplomski stručni studij predškolski odgoj traje tri godine (šest semestara) i njegovim se završetkom ostvaruje 180 ECTS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom stručnoga studija predškolskog odgoja stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. (bacc. praesc. educ.).


Ispis predmeta
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva (199896)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik 1 (199902)
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (199920)
- 30
(30PK)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija (199897)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (199899)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (199919)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (199900)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa 1 (199921)
- 60
(60PK)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (199915)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (199916)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (199917)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik 1 (199918)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (199970)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik 2 (199964)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (199969)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (199973)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja (199971)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (199968)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (199972)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 2. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (199965)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (199966)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik 2 (199967)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO 2. semestar
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (199976)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Igre i djeca (199978)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme (199979)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (199977)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva (200053)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik 1 (200058)
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (200125)
- 30
(30A)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija (200056)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200055)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (200124)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (200057)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (200129)
Lazarić, L.
- 50
(50PK)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (200059)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200120)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200122)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik 1 (200123)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (200163)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (200153)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (200159)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (200170)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja (200168)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (200158)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (200169)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I. 2.semestar
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200155)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200156)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik 2 (200157)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO I 2. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (200173)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Igre i djeca (200175)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme (200176)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (200174)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva (199896)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik 1 (199902)
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (199920)
- 30
(30PK)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija (199897)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (199899)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (199919)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (199900)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa 1 (199921)
- 60
(60PK)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (199915)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (199916)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (199917)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik 1 (199918)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja i etika poziva (200053)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Hrvatski jezik 1 (200058)
- 60
(30P+15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (200125)
- 30
(30A)
1 INFO
5.0 Opća pedagogija (200056)
- 60
(30P+30S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200055)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove informatike (200124)
- 45
(15P+30A)
1 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (200057)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Stručna praksa I. (200129)
Lazarić, L.
- 50
(50PK)
1 INFO
3.0 Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta (200059)
- 45
(15P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I 1. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200120)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200122)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik 1 (200123)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (199970)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik 2 (199964)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (199969)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (199973)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja (199971)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (199968)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (199972)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO 2. semestar
=> odabrati izborni predmet
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (199965)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (199966)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik 2 (199967)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO 2. semestar
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (199976)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Igre i djeca (199978)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme (199979)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (199977)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbena kultura (200163)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
4.0 Hrvatski jezik II. (200153)
- 60
(30P+15A+15S)
2 INFO
3.0 IKT u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (200159)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (200170)
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Metodologija pedagogijskih istraživanja (200168)
- 45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Obiteljska pedagogija (200158)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija (200169)
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa (strani jezici) RPOO I. 2.semestar
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200155)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200156)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik 2 (200157)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij RPOO I 2. semestar
=> Odabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (200173)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Igre i djeca (200175)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme (200176)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
2.0 Web 2.0 alati (200174)
- 30
(15P+15A)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj