STRUČNA PRAKSA 1:
Stručna praksa 1
Stručna praksa 1
Šifra: 199921
ECTS: 2.0
Nositelji:
Izvođači: Kristina Alviž Rengel , mag. prim. educ. - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Lorena Lazarić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: