RAZVOJNA PSIHOLOGIJA:
Razvojna psihologija
Razvojna psihologija
Šifra: 200169
ECTS: 5.0
Nositelji:
Izvođači: Sanja Tatković , dipl. psih. - Seminar

doc. dr. sc. Marlena Plavšić - Predavanja
Đeni Zuliani , v. pred. - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Marlena Plavšić :

  Ponedjeljkom: od 11 do 12 sati

  Četvrtkom: od 12 do 13 sati

  Lokacija: 28/3
 • Đeni Zuliani v. pred.:

  petak 10:00-10:30 ili po dogovoru na dzuliani@unipu.hr

  Lokacija: