ZAŠTITA ZDRAVLJA I NJEGA PREDŠKOLSKOG DJETETA:
Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta
Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta
Šifra: 199915
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: Željana Jotanović - Seminar
doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek - Seminar

Željana Jotanović - Predavanja
prof. dr. sc. Igor Prpić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: