DIDAKTIKA:
Didaktika
Didaktika

Didaktika


OSNOVNI PODACI

Šifra:

118861

ECTS:

8.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Marina Diković

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

1. Temeljni pojmovi didaktike: učenje, poučavanje, obrazovanje, nastava
2. Didaktička načela
3. Poučavanje i planiranje poučavanja: Taksonomija obrazovnih ciljeva
4. Ciljevi nastave
5. Ishodi učenja
6. Metode poučavanja i učenja i njihova primjena u nastavi
7. Oblici rada u nastavi
8. Nastavna sredstva i pomagala. Izvori znanja u nastavi
9. Oblici integriranog poučavanja: tematski pano, integrirana nastavna tema, pojmovna mreža ili mentalna mapa, individualni učenički projekt, skupni učenički projekt ili projektna nastava
10. Artikulacija i etape nastavnoga procesa (makroartikulacija)
11. Nastavni sat - organizacija nastavnoga sata (vrste nastavnih sati) - dnevna priprema (mikroartikulacija)
12. Pojam kurikuluma i njegove bitne odrednice
13. Planiranje i programiranje u nastavi - pripremanje za nastavnu godinu, tematsko planiranje i programiranje
14. Vrste nastave: izvanučionička (terenska) nastava, dopunska i dodatna nastava
15. Vrednovanje obrazovnih postignuća učenika u nastavnim aktivnostima
16. Razredno ozračje i školska kultura

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Program stjecanja nastavničkih kompetencija


TERMINI KONZULTACIJA