RAD S DAROVITOM DJECOM / ATTIVITA' CON I BAMBINI IPERDOTATI:
Rad s darovitom djecom / Attivita' con i bambini iperdotati
Rad s darovitom djecom / Attivita' con i bambini iperdotati
Šifra: 186555
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Debeljuh
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Debeljuh - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
5. semestar
Izborni kolegiji V. i VI. semestar EPI - Izvanredni studij - Predškolski odgoj / Educazione prescolare - dislocirani studijski program Umag

6. semestar
Izborni kolegiji V. i VI. semestar EPI - Izvanredni studij - Predškolski odgoj / Educazione prescolare - dislocirani studijski program Umag
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Andrea Debeljuh :

    Srijeda - 15.30 - 16.30. Prema dogovoru - mailom

    Kabinet 35 (II kat)

    Lokacija: 35