Opcije pristupačnosti Pristupačnost

About employee

izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana

Title: Associate professor
E-mail: E-mail
Department: Odsjek za razrednu nastavu

Teaching duties

integrated undergraduate and graduate

bachelor

Predmet

Published papers recorded in the Croatian Scientific Bibliography Database (CROSBI)

The ways of Pavao Vidas (the life journey, travel and writings of an expatriate)

Tadej, Radovan ; Vjekoslava Jurdana
2021.

Saki neka stori svoju dužnost. Da ne zgubimo posen sega svoju čakavsku fizionomiju! Uz 140. obljetnicu rođenja i 60. obljetnicu smrti Ivana Matetića Ronjgovega

Jurdana, Vjekoslava
2020.
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara

Ojeziku/zajiku kroz ČA i ŠTO u svjedočanstvima iseljenika iz Hrvatskog primorja

Jurdana, Vjekoslava
2020.

CROATIAN EMIGRATION TO MAERICA AND ITS PERFORMANCE IN POETRY, EXHIBITIONS, AND FILM, AS PRESENTED BY RADOVAN TADEJ, AN ARTIST AND SCHOLAR, FROM THE NORTH-EASTERN TOWN OF ZLOBIN

Jurdana, Vjekoslava
2020.
Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država

Viktor Car Emin's magazines Mladi Istranin and Mladi Hrvat in the Naša sloga newspapers

Jurdana, Vjekoslava ; Klančar, Alen ; Tomičić, Mariela
2020.
Međunarodni znanstveni skup Naša sloga ( 1870.- 2020.)

Nad uspavanim Gradom: između Pjesničkog krika i Nekog drugog svemira. O (po)etici Jožice Mikičić

Jurdana, Vjekoslava
2020.

CROATIAN EMIGRATION TO AMERICA AND ITS PERFORMANCE IN POETRY, EXHIBITIONS, AND FILM, AS PRESENTED BY RADOVAN TADEJ, AN ARTIST AND SCHOLAR, FROM THE NORTHEASTERN TOWN OF ZLOBIN

Jurdana, Vjekoslava
2020.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država

CHILDHOOD, PLAY AND HOMELAND AS MOTIFS IN THE CHAKAVIAN POETRY OF DRAGO GERVAIS

Jurdana, Vjekoslava
2019.
Magistra Iadertina

ABOUT CROATIAN SCHOOL IN ISTRIA THROUGH JOURNALS OF VIKTOR CAR EMIN

Jurdana, Vjekoslava ; Tomičić, Mariela
2019.
Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu

Our Americans. From documentary to poetic truth

Jurdana, Vjekoslava ; Tadej, Radovan
2019.

Moja zemja – Pod Učkun: the literary motif and or symbol of the Učka Mountain in the chakavian poetry of Drago Gervais

Jurdana, Vjekoslava
2019.
Zbornik Lovranšćine

De nuevo voy a Sudamérica: testimonio del emigrante Pavao Vidas

Jurdana, Vjekoslava ; Tadej, Radovan
2019.
Međunarodni znanstvenostručni skup Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike Povijest, kultura i društvo Prvi skup Međunarodne mreže istraživača o migracijskim procesima između Hrvatske i Južne Amerike

LIBURNIA AS A MANSION OF CENTRAL EUROPE: MEMOIRS AND LITERARY TESTIMONY BY IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ

Jurdana, Vjekoslava
2019.
Studia Polensia:Rivista della Facolta di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali

Pasta and Beans. On Literature and Food with Selection from the Works of Drago Gervais

Jurdana, Vjekoslava
2019.

Two Sisters - Two Intellectuals: Ivana Brlić- Mažuranić and Aleksandra (Alka) Mažuranić- Nestoroff

Jurdana, Vjekoslava
2019.

All in Gardens and Green: Bulgarian Impressions from the Correspondence of Aleksandra ( Alka)Mažuranić Nestoroff

Jurdana, Vjekoslava
2019.
Međunarodni znanstveni skup: Hrvatski i bugarski kulturni djelatnici u Zagrebu

Ivana Brlić-Mažuranić in Liburnia

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić // A Century of Ivana Brlić-Mažuranić’s Tales of Long Ago

Kvadratura boli: o (po)etici Ljubice Kolarić-Dumić

Jurdana, Vjekoslava
2018.

HODI BRATKO, SEDI, DA L' RAZBERAŠ ŠTO T' GOVORIM: ABOUT THE BULGARIANS AND BULGARIA FROM THE PEN OF TWO CROATIANS IN TSARIGRAD

Jurdana, Vjekoslava ; Grozdanova, Evelina
2018.
Език и литература: научно филологическо списание

INTERSTITION LINGUISTIC AND POETIC INTERSPACES THROUGH A PRISM OF ČA-KAJ-ŠTO ON THE EXAMPLE OF A POETIC COLLECTION OF DRAGO ŠTAMBUK KAD SU MIŠI BALALI MOLFRINU

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi

Croatian Emigration to Ame rica and Its Performance in Poetry, Exhibitions, and Film, as Presented by Radovan Tadej, an Artist and Scholar, from the North-Eastern Town of Zlobin

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“.

The word as music - music as a word: the Chakavian literary word in the musical dress

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Kulturno-umjetnički susret ČA-KAJ-ŠTO: Dijalektno pjesništvo na glazbenoj pozornici

Poetry to save (your) childhood - Chakavian poetry by Drago Gervais

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Barakovićevi dani: Znanstveni skup Djetinjstvo poezije i poezija djetinjstva

Representation of lecture titles in the school library as a criterion for selecting a teacher for a compulsory list of lectures

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum, Sandra ; Lovreković, Daniela
2018.
Znanstveno-stručni skup Biblioterapija u nastavi književnosti

The student reception on the example of the works "Čudnovate zgode šegrta Hlapića"

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum, Sandra ; Grgec, Barbara
2018.
Znanstveno-stručni skup Biblioterapija u nastavi književnosti

Ruža za pjesnika i njegovu Elu. Reportaža: na Kranjčevićevu grobu u Sarajevu

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost

The foundations for the creative role of Istrian teachers in extracurricular literary activities

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum, Sandra
2018.
Tabula

Ime ciklame

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Republika: časopis za književnost, umjetnost i društvo

Liburnia as a mansion of Central Europe: Memoirs and literary testimony by Ivana Brlić-Mažuranić

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Borders and Crossings: International and multidisciplinary Conference on Travel Writing

Slavlje jezika u Selcima. Uz 28. Croatia rediviva:ča-kaj-što, Selca, otok Brač, 10. kolovoza

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost

Rijeka says.

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost

U Srbiji nije poželjno biti Hrvat: Tomislav Žigmanov, književnik, političar

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost

Jer kraj je ono od čega iznova počinjemo (Nikola Đuretić: Odlazak/Oproštaj, Studio moderna d.d.i Vlastita naklada Đuretić, Zagreb, 2017.)

Jurdana, Vjekoslava
2018.
Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo

Between History and Hysteria - Transgressions in the Novel Danuncijada by Viktor Car Emin, ” Summary of Presentation by Vjekoslava Jurdana at the ASEEES, Chicago, 2017.

Jurdana, Vjekoslava
2017.
ACS Bulletin

Književnost kao vječno konačište. O 60. obljetnici smrti pjesnika, prozaista i dramatičara Drage Gervaisa (1904-1957)

Jurdana, Vjekoslava
2017.
Hrvatska revija

Istarskim putima s Dragom Gervaisom i Franjom Horvatom Kišem

Jurdana, Vjekoslava
2017.
Kolo:časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu

Na ten škrten kušćiće raja: primjer valorizacije zavičajne baštine Brseča i Brsešćine u radu s najmlađima

Jurdana, Vjekoslava
2017.
Znanstveni skup: Povijest školstva u Brseču 1842.-1868.-2017. povodom 175. godina početka sustavnog osnovnoškolskog obrazovanja na hrvatskom jeziku u Brseču i povodom 150. godina izgradnje zgrade brsečke škole

Between History and Hysteria - Transgressions in the Novel Danuncijada by Viktor Car Emin

Jurdana, Vjekoslava
2017.
49th Annual Convention Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies ; Convention Theme: Transgressions

Važnost prenošenja književne dijalektalne riječi djeci

Jurdana, Vjekoslava
2017.
Valorizacija bašćanskog idioma u kontekstu bogate čakavske riznice Istre i Hrvatskog primorja

Sve u vrtovima i zelenilu: bugarski dojmovi iz korespondencije Aleksandre (Alke) Mažuranić Nestoroff

Jurdana, Vjekoslava
2017.
Međunarodni znanstveni skup: Hrvatski i bugarski kulturni djelatnici u Zagrebu

"Domaće najveć ljubavne:(hrvacke starinske pivanje pobrane va naše dane na Zlobinu/prispravjal Radovan Tadej"

Jurdana, Vjekoslava ; Tadej, Radovan
2017.
Okrugli stol ČA-KAJ-ŠTO. Tragovima Zrinskih i Frankopana - zavičajna baština (materijalna i nematerijalna, jezična) kao nasljeđe

With Gervais from Washington via Paris to Sidney

Jurdana, Vjekoslava
2017.
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara

Drama as a destiny. Along with the 60th anniversary of the tragic death of Drage Gervais (1904-1957)

Jurdana, Vjekoslava
2017.
Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost

Gabriele D'Annunzio in Rijeka: WRITING HISTORY AND WRITING LITERATURE

Jurdana, Vjekoslava
2017.

Tončić Petešić

Jurdana, Vjekoslava ; Kunić, Radovan
2017.

Psychoanalitic and analytical psychological interpretations of fairy tales in the guise of contemporary literary interpretation

Jurdana, Vjekoslava ; Klančar, Alen
2017.
Međunarodni znanstveni skup 16. Dani Mate Demarina DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE ODREDNICE OBRAZOVANJA

Ivana Brlić-Mažuranić in Lovrana

Jurdana, Vjekoslava
2017.
" Od mora do mora". Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas.

Drago Gervais: song Morčić

Jurdana, Vjekoslava
2017.

Drago Gervais and his song My Country

Jurdana, Vjekoslava
2017.

Drago Gervais: anthological poet Liburnian

Jurdana, Vjekoslava
2017.

The Holy Words in Metamodernism - the Age of Authenticity ((Drago Štambuk: Hram u stijeni)

Jurdana, Vjekoslava
2017.
Hrvatska revija

Viktor Car Emin and Croatian elementary school of the St. Cyril and Methodius for Istria in Icici

Jurdana, Vjekoslava
2016.
Znanstveni skup Viktor Car Emin 1870.-1963.

Wreathed olive wreath: Croatia rediviva as writing history and writing literature

Jurdana, Vjekoslava
2016.
Kolo : časopis Matice hrvatske

Vjekoslava Jurdana: “ ‘My dear Lute’ (Leute moj mili): A Review of V. Bubrin & V. Grubišić, Croatian Renaissance Reader /Hrvatska renesansna čitanka”

Jurdana, Vjekoslava
2016.
Croatian studies review

Central Europe as a place of culture/destiny (on the example of Chakavian poetry of Drago Gervais)

Jurdana, Vjekoslava
2016.
Croatian studies review

Hristo Nestoroff as a real-life framework for the fictional character of Lapitch the Apprentice

Jurdana, Vjekoslava
2016.
Паисиеви четения 2015

Exile, Nostalgia, Melancholia (on the example of Chakavian poetry of Drago Gervais)

Jurdana, Vjekoslava
2016.
The 48th Annual ASEEES Convention

Chaklavian poetry of Drago Gervais and Zoran Kompanjet

Jurdana, Vjekoslava ; Gržinić, Jasna
2016.

Ivana Brlić-Mažuranić in Liburnia

Jurdana, Vjekoslava
2016.
Stoljeće Priča iz davnina Ivane Brlić-Mažuranić

Igri - Small native reader

Jurdana, Vjekoslava
2016.

Chakavian poetry in working with pre-school child

Jurdana, Vjekoslava
2016.
ČA-KAJ-ŠTO. Zastupljenost književnosti i jezika susjednih država (s osobitim obzirom na slovenski i talijanski jezik) te narječju u hrvatskim školama

Chakavian poetry in working with pre-school child

Jurdana, Vjekoslava
2016.
Dani predškolskog odgoja - Medulin 2016. Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja

Risto Nestoroff as a real-life framework for the fictional character of Lapitch the Apprentice

Jurdana, Vjekoslava
2016.

Istrian Music in Travel Literature Writings

Riman, Kristina ; Jurdana, Vjekoslava
2016.
8. međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice" Glazbe Jadrana - idenitet, utjecaji i tradicije

THROUGH PLAY TOWARDS REGIONAL IDENTITY:IN THE QUEST FOR THE TREASURE OF BRSEČ

Jurdana, Vjekoslava ; Buršić, Andrea
2016.
Konferencija "Dijete, igra, stvaralaštvo" Split, 24. i 25. rujna 2015.

Oral regional heritage between kindergarten and museum: the oral legend Vila Markačeva

Jurdana, Vjekoslava ; Slavujac, Valentina
2016.

Anti-fascism in Chakavian poetry of Drago Gervais

Jurdana, Vjekoslava
2015.

Hristo Nestoroff as a real-life framework for the fictional character of Lapitch the Apprentice

Jurdana, Vjekoslava
2015.
Паисиеви четения 2015

The company St. Cyril and Methodius for Istria and its sister school in Liganj

Jurdana, Vjekoslava ; Žigulić, Roberto
2015.
Od sagdana do blagdana: znanstveni skup o tradicijskoj baštini Lovranštine

Viktor Car Emin and Croatian elementary school of the St. Cyril and Methodius for Istria in Icici

Jurdana, Vjekoslava
2015.
Znanstveni skup Viktor Car Emin 1870.-1963.

The role of the teacher - leader of extracurricular language acitivities

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum Bošnjak, Sandra
2015.
Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Researching Paradigms of Childhood and Education.

Stuck on earth-exile as a poetic and existential fate of Ljubica Kolarić-Dumić

Jurdana, Vjekoslava
2015.
Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

Importance of Fairy-Tale Interpretation at the Primary School Level of Teaching

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum-Bošnjak, Sandra ; Boljunčić, Ana
2015.
Nastava i nauka u vremenu i prostoru

Games. A Small Regional Reader (With Examples of Chakavian Poetry by Drago Gervais)

Jurdana, Vjekoslava
2015.

Rijeka as a Woman. Rijeka in the Novel "Danuncijada" by V. C. Emin

Jurdana, Vjekoslava
2015.

An attempt a reconstruction of extra-literary models of the characters in the novel "Čudnovate zgode šegrta Hlapića"

Jurdana, Vjekoslava ; Petrović, Irena
2015.
Međunarodna znanstvena konferencija Od čudnovatog do čudesnog

Gervais-Kompanjet-Pavešić (Čakavski bardi: a collection of poetry on 3 CDs, Libra, Rijeka, 2013)

Jurdana, Vjekoslava
2014.
Zbornik Lovranšćine

Umbrellas of Zvoneća

Jurdana, Vjekoslava
2014.

Viktor Car Emin and Croatian elementary school of the St. Cyril and Methodius for Istria in Ičići

Jurdana, Vjekoslava
2014.

The company St. Cyril and Methodius for Istria and its sister school in Liganj

Jurdana, Vjekoslava
2014.

Vlasta Sušanj Kapićeva: Jelitima. Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo, Ronjgi, 2013.

Jurdana, Vjekoslava
2014.
Zbornik Lovranšćine

Stavovi učitelja o važnosti bajke u nastavi primarnog obrazovanja

Jurdana, Vjekoslava ; Kadum-Bošnjak, Sandra ; Vičić, Marina
2014.

Little Prayers as a Unique Form of Family Prayer

Jurdana, Vjekoslava
2014.
Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu

AN EXAMPLE OF CROATIAN DEVOTIONAL LITERATURE. A LITTLE PRAYER FROM POSEDARJE

Jurdana, Vjekoslava ; Borzić Slonka, Anita
2014.
Riječki teološki časopis

Od valorizacije do afirmacije. Razmišljanja o čitanju na temelju slikovnice "Ja se mraka ne bojim" Ljubice Kolarić-Dumić

Jurdana, Vjekoslava
2014.
Književnost i dijete: časopis za dječju književnost i književnost za mlade

CD Čakavski bardi - boxes that play

Jurdana, Vjekoslava
2014.
Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi

Karolina Riječka

Jurdana, Vjekoslava
2014.
Književna Rijeka : časopis za književnost i književne prosudbe

The Chakavian bard-window in authenticity

Jurdana, Vjekoslava
2013.

Necklace

Jurdana, Vjekoslava
2013.

Literary contributions to inclusion

Jurdana, Vjekoslava ; Piskač, Davor
2013.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Življenje in ustvarjalnost Draga Gervaisa v hrvaško-slovenskem kontekstu. Čudež device Ivane - Zgodba o Vidški Johanci

Jurdana, Vjekoslava
2013.
SlaviaCentralis

Rijeka as a Woman Crossing Boundaries

Jurdana, Vjekoslava
2012.
"Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe/Grad, granica, geografija"

Lovran in oral poetry of Jakov Volčić

Jurdana, Vjekoslava
2012.
Lovranski Stari grad - prošlost, sadašnjost, budućnost

Folk chacavian poem Mladić mora zapustiti djevojku in the context of Croatian national poetry

Jurdana, Vjekoslava
2012.
Peti hrvatski slavistički kongres

Duologija o Veprinačkome stališu duša.

Jurdana, Vjekoslava
2011.
Riječki teološki časopis

Between Heaven and Earth. Jurjica Vesna Gržalja: Va fijolicami plavet neba, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2010.

Jurdana, Vjekoslava
2011.
Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi

Pula and Literature (A Description of a Possible Diachrony)

Jurdana, Vjekoslava ; Fabris, Korina ; Legović, Karmen
2011.

FROM ETHNOGRAPHY TO THE NOVEL AND BACK AGAIN

Jurdana, Vjekoslava ; Gržinić, Jasna
2011.
Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku

Laughter theories and laughter significance in teaching

Jurdana, Vjekoslava ; Gržinić, Jasna
2011.
Društvo i tehnologija 2011. Society nad Technology 2011. XVIII. međunarodni znanstveni skup, XVIII. international scientific conference

Jasna Gržinić:"Zoran Kompanjet - smijeh kao književna oporuka"

Jurdana, Vjekoslava
2010.
Književna pero

In memoriam. Drago Gervais.

Jurdana, Vjekoslava
2010.
Književno pero

Rijeka govori - kao žena

Jurdana, Vjekoslava
2010.

Viktor Car Emin i Drago Gervais: riječka povijest i stvaranje identiteta

Jurdana, Vjekoslava
2010.

Literary face of Lovran

Jurdana, Vjekoslava
2010.
Stoljetna tradicija zdravstvenog i kupališnog turizma u Lovranu: Sto godina od objavljivanja lovranskog Lječilišnog pravilnika (1909.– 2009.)

WRITING HISTORY AND WRITING LITERATURE: TWO WRITERS FROM RIJEKA

Jurdana, Vjekoslava
2010.
Časopis za suvremenu povijest

How can children enjoy extensive reading books in primary schools

Jurdana, Vjekoslava
2010.
Pedagogija: časopis Foruma pedagoga Srbije i Crne Gore

LAUGHTER FORMS IN SCHOOL

Jurdana, Vjekoslava ; Gržinić, Jasna
2010.
ZBORNIK RADOVA III Međunarodni naučno - stručni skup EDUKACIJA NASTAVNIKA ZA BUDUĆNOST PROCEEDINGS III International scientific and expert conference TEACHER EDUCATION FOR THE FUTURE

Danuncijada kao kronika jedne histerije

Jurdana, Vjekoslava
2009.
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara

Ostavština Drage Gervaisa

Jurdana, Vjekoslava
2009.
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara

Dvije nove knjige o liburnijskoj književnosti. Jasna Gržinić: "Zoran Kompanjet - smijeh kao književna oporuka" ; Marinko Lazzarich: "Riječki akvarel - prozno stvaralaštvo Srećka Cuculića"

Jurdana, Vjekoslava
2009.
Problemi sjevernog Jadrana

History as destiny. Life and creativity Drago Gervais

Jurdana, Vjekoslava
2009.

LITERATURE, HISTORY, AND SPACE IN THE MIRROR OF THE LATE 20TH CENTURY

Jurdana, Vjekoslava
2009.
Časopis za suvremenu povijest

Central Europe as a Place where Literature and History Intertwine

Jurdana, Vjekoslava
2009.
Problemi sjevernog Jadrana

Exil als Schicksal Drago Gervais ( 1904-1957)

Jurdana, Vjekoslava
2008.
Zbornik Kastavštine

Gervais's step forward in Rijeka theatre

Jurdana, Vjekoslava
2008.
Riječki filološki dani, 2006.

The Sign of the Author Within the Character. Rift as Interspace in the Works of Drago Gervais

Jurdana, Vjekoslava
2007.
Znanstveni kolokvij povodom 100. godišnjice rođenja Drage Gervaisa

Die Gervais's "Karolina Riječka" als variation ueber ein historisches Rhema und mitteleuropaeischen Kontext

Jurdana, Vjekoslava
2006.
Riječki filološki dani, 2006.

Šest fragmenata za interpretaciju. Milan Kundera: "Nepodnošljiva lakoća postojanja"

Jurdana, Vjekoslava
2005.
Nova Istra: časopis za književnost, kulturološke i društvene teme

Drago Gervais, Duhi, komedija, čakavska poezija

Jurdana, Vjekoslava
2005.
Književna Rijeka : časopis za književnost i književne prosudbe

Assigned reading in the 6th and 8th grade of primary school (An investigation into attitudes and interests of students)

Jurdana, Vjekoslava
2005.
Metodika:časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i viskoškolskoj izobrazbi

Komedija Duhi i čakavska poezija Draga Gervaisa

Jurdana, Vjekoslava
2003.
Književna Rijeka : časopis za književnost i književne prosudbe

Interdisciplinary and intercultural approach to literary studies

Jurdana, Vjekoslava ; Gržinić, Jasna
2003.
Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja

THE FIGURE OF LUCIJA STIPANČIĆ IN THE LIGHT OF HER ABORTION PROBLEMS (POSLJEDNJI STIPANČIĆI THE NOVEL BY VJENCESLAV NOVAK)

Jurdana, Vjekoslava
2002.
Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu

THE SEA IN LITERARY WORKS ZAČUĐENI SVATOVI (THE ASTONISHED WEDDING GUESTS) BY EUGEN KUMIČIĆ, PUSTO OGNJIŠTE (THE ABANDONED HOMES) BY VIKTOR CAR EMIN AND POSLJEDNJI STIPANČIĆI (THE LAST STIPANČIĆI'S) BY VJENCESLAV NOVAK

Jurdana, Vjekoslava
2002.
Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu