Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sigurnost i zaštita djece na Internetu

Sigurnost i zaštita djece na Internetu

Sigurnost i zaštita djece na Internetu


OSNOVNI PODACI

Šifra:

232853

ECTS:

3.0

Nositelji:

Izvođači:

Igor Dobrača , pred. - Seminar

izv. prof. dr. sc. Ivan Pogarčić - Predavanja
prof. dr. sc. Maja Ružić Baf - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Pedagoško-psihološki modul (2. semestar) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje


TERMINI KONZULTACIJA

pred. Igor Dobrača:

  • nakon svakog predavanja
  • prema dogovoru kontaktom na e-mail

prof. dr. sc. Maja Ružić Baf: